Sepedi 2000 (NSO00)
2

Boikokobetšo le bogolo bja Kriste

21Ge eba le hweditše kgothatšo mo go Kriste goba khomotšo ye e tšwago leratong, goba le ikwa le le selo se tee le Moya wo Mokgethwa, goba le ratana le bile le kwelana bohloko, 2gona ke le kgopela gore le nthabiše gagolo ka go ba le menagano ya go swana, le lerato la go swana, le maikemišetšo a go swana, le pelo ya go swana. 3Motho a se dire selo ka bojato goba ka go nyaka boikgantšho bja lefeela, eupša ka boikokobetšo a ipone a phalwa ke ba bangwe. 4A se šetše fela tša go ikhola, eupša a šetše tša go hola ba bangwe. 5Moya wo le swanetšego go ba le wona ke wo Kriste a bego a na le wona:

6Yena o be a na le tlhago ya Modimo,

fela a se bone go lebane gore a kgomarele go lekana ga gagwe le Modimo.

7A upša a ikamoga tšohle,

a ipha sebopego sa lekgoba.

A swana le batho, a iponagatša ka sebopego sa motho.

8A ikokobetša,

a theeletša Modimo go iša lehung,

lehung la sefapano.

9Ka lebaka leo, Modimo o mo phagamišitše kudu;

a mo thea leina le le phalago ohle,

10

2:10-11
Jes. 45:23
gore bohle ba legodimong le ba lefaseng le ba ka fase ga lefase2:10 “ka fase ga lefase” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela lefaseng la leswiswi ka fase ga mobu.

ba khunamele Jesu,

11batho bohle ba bege phatlalatša gore Jesu ke Morena,

ya ba ge ba reta Modimo Tatagwe.

Tagang bjalo ka dinaledi

12Barategi, ka ge le be le ntheeletša ka mehla mola ke sa na le lena, gonabjale ge ke le kgole le lena, le swanetše go ntheeletša le go feta. Dulang le katanela phološo ya lena ka tlhompho le poifo, 13gobane go rata go phetha thato ya Modimo ga lena, le go kgona go e phetha le go dirišwa ke yena.

14Le dire tšohle le sa ngongorege, le se na manganga, 15

2:15
Doit. 32:5
gore le hloke bosodi mme le be ba ba hlwekilego, le be bana ba Modimo ba ba se nago molato, ba ba phelago gare ga bakgopo le baarogi, ba ba tagago mo gare ga bona bjalo ka dinaledi leratadimeng, 16le ba fe molaetša wa bophelo. Ge le ka dira bjalo ke tla ba le lebaka la go ikgantšha ka lena ka letšatši le Kriste a tla bego a etla ka lona, gobane go tla bontšhega gore maitekelo le maitapišo ohle a ka ga se a wela fase.

17Ke ra le ge nkabe nka dirwa sehlabelo ka lebaka la tumelo ya lena ye ka boyona e lego sehlabelo se se neelwago Modimo, ke be nka thaba ka ipshina le lena ka moka. 18Ka lona lebaka leo le lena thabang le ipshine le nna.

Timotheose le Ephafroditose

19Ge Morena Jesu a ratile ke holofela gore kgauswinyana ke tla roma Timotheose moo go lena gore le nna ke tle ke we pelo ge ke ekwa tša lena. 20Gape ka ntle le yena ga ke na yo mongwe yo a kago le hlokomela gabotse bjalo ka yena, yo maikutlo a gagwe a swanago le a ka. 21Ba bangwe batho ba inyakela tša bona, ga ba nyake tša Kriste Jesu. 22Ge e le yena, go botega ga gagwe le a go tseba, ka mo a šomilego le nna go bega Ebangedi ka gona bjalo ka ngwana ge a dira le tatagwe. 23Ke yena yo ke holofelago gore ke tla mo roma ka pelapela ge ke seno bona gore ditaba di ntshepelela bjang. 24Ge Morena a ratile ke tshepha gore le nna mong nka se tšee nako ke se ka tla go lena.

25Ke bone e le tshwanelo gore ke le romele ngwanaborena, Ephafroditose, yo e lego modirikanna le mokatanikanna, yo ebilego e le motseta wa lena wa go tlo nthuša ka tše ke di hlokago. 26O le hlolosetše bohle, gomme o hlobaetšwa ke ge le kwele gore o be a fokola. 27Ke nnete o be a lwala, a ba a ba makgatheng. Fela Modimo o mo gaugetše, e sego yena fela, eupša le nna, gore manyami a se ke a ntlela a šalane morago. 28Ke ka lebaka leo ke fišegago kudu go mo roma, gore ge le mmona gape le thabe mme nna ke se sa hlobaela. 29Ka fao le mo amogele ka diatla tše pedi ka ge e le modumedikalena. Ba babjalo ka yena le ba hlomphe, 30gobane o ile a ipea kotsing ya lehu gomme o nyakile go hwa ka lebaka la modiro wo a bego a o direla Kriste, e le ge a nthuša ka tše lena le bego le sa kgone go nthuša ka tšona.