Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Nna, Paulose, mogolegwa ka lebaka la Kriste Jesu, le ngwanaborena, Timotheose, re a le dumediša, wena Filemone, mogwera wa rena le modirikarena, 2

2
Bakol. 4:17
le wena Apefia, modumedikarena wa mosadi, le wena Argipose, mokatanikarena, le phuthego ye e tsenelago ka ga gago, re re:

3Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Lerato la Filemone le tumelo ya gagwe

4Ka mehla ge ke go gopola ke rapela ke leboga Modimo, 5ka gobane ke fela ke ekwa ka mo o ratago badumedi bohle le ka mo o dumetšego go Morena Jesu ka gona. 6Nna ke rapela gore botee bja rena le wena bja ge re le badumedi nke bo ka tšweletša kwešišo ya tše dibotse tše re nago le tšona ka lebaka la Kriste. 7Gobane, ngwanešo, lerato la gago le tloga le nthabišitše le bile le mpeile pelo. O kgothaditše badumedi.

Paulose o kgopelela Onesimose tshwarelo

8Ka fao, ka ge Kriste a mphile maatla, ke be nka no se šie go go laya gore o dire se se swanetšego. 9Eupša ka ge ke go rata, ke ikgethela go go kgopela fela. Ke a go kgopela, le ge ke le Paulose, motseta wa Kriste Jesu, yo gonabjale ke bilego ke le sebofša ka lebaka la gagwe. 10

10
Bakol. 4:9
Go wena ke kgopelela Onesimose, morwa wa ka ka tša tumelo, yo ke mo sokolotšego ke le ka kgolegong. 11Pele o be a sa go hole ka selo, fela bjale o re hola kudu, nna le wena.

12Ke mmušetša go wena, yena yo ke mo ratago ka pelo ya ka ka moka. 13Ke be ke dumile ge a ka be a ka dula le nna a nthuša legatong la gago ge ke sa le ka mo kgolegong ka lebaka la Ebangedi. 14Fela ga se ka rata go dira selo ke se ka dumelelwa ke wena. Ga ke rate go go gapeletša gore o dumelele Onesimose go nthuša; ke rata ge o mo dumelela ka go lokologa.

15Yo Onesimose ge a kgaogane le wena sebakanyana, mohlomongwe e be e le gore a tle a boele ruri go wena, 16e se sa le lekgoba, e le wa go phala lekgoba, e le ngwaneno yo o mo ratago. Nna ke mo rata kudu, fela wena o tla mo rata le go feta, ka bokgoba bja gagwe le ka Bokriste bja gagwe.

17Bjale ge eba o mpona ke le modirišananago, mo amogele go no swana le ge o be o tla amogela nna. 18Ge eba a go fošeditše goba a jele molato go wena, lefiša nna. 19Ke ngwala ka seatla sa ka mo ke re: Nna ke tla go bušetša.

Ke be ke sa nyake go go gopotša gore wena ka noši o a nkolota, ka gobane o se o lego sona ka nna.

20Ka gona, hle, ngwanešo, ka ge o le ngwanešo ka Morena, nke o ntšwele mohola, o nthabiše, ka ge o le Mokristekanna.

21Ke go ngwalela ke holofetše gore o tla dira ka mo ke go kgopelago ka gona; gabotsebotse ke a tseba gore o tla dira le go feta ka mo ke go kgopelago. 22Le gona o ntokišetše phapoši, ka ge ke holofela gore Modimo o tla le phethela ka mo le kgopelago ka gona, a mpušetša go lena.

Ditumedišo tša mafelelo

23

23
Bakol. 1:7
4:12
Ephafrase yo e lego sebofšakanna ka lebaka la Kriste Jesu o re o dumele; 24
24
Dit. 12:12,25
13:13
15:37-39
Dit. 19:29
27:2
Bakol. 4:10,14
2 Tim. 4:10-11
le badirišanikanna, Markose le Aristargose le Demase le Lukase, le bona ba a go dumediša.

25A Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele.