Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1-14
Jes. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Mal. 1:2-5
Pono ya Obadia. Se ke se Morena, Mong wa bohle, a se bolelago mabapi le Edomo:

Morena o tla otla Baedomo

Morena o romile motseta wa gagwe ditšhabeng,

gomme re kwele molaetša wa gagwe o re:

“Itokišeng! A re tšweleng Edomo dira!”

2Morena o re go Baedomo:

“Ke tla le nyennyefatša gare ga ditšhaba,

le tla nyatšwa kudu.

3Le forilwe ke boikgogomošo bja lena,

lena le phelago magageng a thaba.3 “thaba” goba “Sela”

Legae la lena le godimo ga dithaba,

mme le ipotša le re:

‘Ke mang yo a ka re theošago?’

4Le ge legae la lena le akaletše bjalo ka sehlaga sa ntšhu,

la bonala eke le kua dinaleding,

ke tla le theoša.

5“Ge mahodu goba bahlakodi ba etla bošego,

ba tšea fela se ba se nyakago.

Ge batho ba fula diterebe ba fela ba tlogela mabudutša.

Eupša lena le bolailwe ka moka.

6Lena ditlogolo tša Esau, le hutšwe;

le hlakotšwe mahumo a le a fihlilego.

7Bathuši bohle ba lena ba le forile;

ba le raketše mollwaneng wa naga ya lena.

Bale le bego le iketla nabo ba lwele le lena ba le fenya.

Bale ba bego ba eja le lena ba le theile;

ba a le kodutla ba re:

‘Mahlale a lle beng!’

8“Mohlang ke otla Baedomo

ke tla fediša banna ba bona ba bohlale

le ba tlhaologanyo nageng ya Esau ya dithaba.

Ke realo, nna, Morena.

9Bagale ba Temane ba tla nolega moko

mo mang le mang nageng yeo a tlago bolawa.”

Baedomo ba tla otlelwa eng?

10“Ka ge le hlakotše bana ba bolena,

ditlogolo tša Jakobo, mme la ba bolaya,

le tla gobošwa go ya go ile mme la bolawa.

11Le be le emetše thoko mohla wola

bašele ba roba masoro a bona.

Le be le le ba babe le etša bašele

bale ba go hula lehumo la Jerusalema,

gomme ba le abelana ka matengwa.

12Le be le se la swanela go thabela madimabe a bana ba bolena kua Juda.

Le be le se la swanela go thaba mohla wola ba fedišwa.

Le be le se la swanela go ba kwera mola ba le tlalelong.

13Le be le se la swanela go tsena motseng wa setšhaba sa ka mola se le tlalelong.

Le be le se la swanela go thabela madimabe a bona mohlang woo,

le go ipha mahumo a bona.

14Le be le se la swanela go ema magahlanong a ditsela go bolaya ba ba tšhabago.

Le be le se la swanela go gafela baphonyokgi manabeng a bona mohla wola ba le tlalelong.”

Morena o tla ahlola ditšhaba

15“Letšatši le batametše mohla nna, Morena, ke tlago ahlola ditšhaba tšohle.

Lena Baedomo,

tše le di dirilego batho ba bangwe le lena le tla di dirwa.

Le tla boelwa ke tše le di dirilego bangwe.

16Bjalo ka ge lena, setšhaba sa ka,

le nwele senwelo sa kotlo

thabeng ya ka ye kgethwa,16 “thabeng ya ka ye kgethwa” Ke go re thaba ya Sione. Lebela Lenanentšu.

ditšhaba tše dingwe tšona di tla se nwa motšhaotšhele;

di tla se nwa sohle gomme tša timelela

mo nkego ga se tša ka tša ba gona.”

Go fenya ga Baisraele

17“Thaba ya Sione yona e tla ba botšhabelo bja ba bangwe;

e tla ba felo mo gokgethwa.

Setšhaba sa Jakobo se tla thopa

bao ba se amogilego naga.

18“Ditlogolo tša Jakobo di tla swana le mollo,

tša Josefa tša swana le kgabo,

tša Esau tšona tša swana le ditlhaka.

Mollo woo o tla tšhuma ditlhaka thokgethokge.

Ga go setlogolo sa Esau se se tlago phologa.

Ke realo, nna, Morena.

19“Batho ba go tšwa seleteng sa ka borwa se se omilego,

ba tla thopa naga ya dithaba ya Edomo;

ba go tšwa nagengtlase,

ba tla thopa naga ya Bafilista.

Baisraele ba tla thopa naga ya Efraime le ya Samaria.

Batho ba Benjamene ba tla thopa Gileade.

20Mathopša a Israele a a lego Halage,

a tla thopa Kanana go yo fihla Tsarepate.

Mathopša a go tšwa Jerusalema ao a lego Sefarade,

a tla thopa metse ya selete sa ka borwa se se omilego.

21Bahlakodiši ba tla rotogela thabeng ya Sione;

ba tla buša naga ya dithaba ya Edomo,

gomme Morena ka noši e tla ba Kgoši.”