Sepedi 2000 (NSO00)
7

Dikabelo tša baetapele

71Ka letšatši le Moshe a feditšego go hloma Tente ya bodulo bja Morena, o ile a e tlotša a e kgethwafatša gotee le ditlabakelo tša yona ka moka, le aletare le ditlabakelo tša yona ka moka. 2Ke moo baetapele ba Baisraele, e lego mantona a dikgorwana, bona e bego e le baetapele dikgorong tša Baisraele, bale ba bego ba hlokometše go balwa ga setšhaba, 3ba ilego ba tlišetša Morena dikabelo tša bona: dikoloi tše di selelago tša ditente, le dipholo tše lesome le tše pedi – koloi e tee e ntšhwa ke baetapele ba babedi ba babedi, le pholo e tee e ntšhwa ke moetapele o tee o tee. Ge ba di tlišitše pele ga Tente, 4Morena a re go Moshe: 5“Amogela dilo tše mme o di šomiše modirong wo o swanetšego go dirwa wa Tente; o di fe Balefi, go ya ka modiro wo kgorwana ye nngwe le ye nngwe e swanetšego go o dira.” 6Ka gona Moshe a fa Balefi dikoloi le dipholo tšeo. 7A fa Bagershone dikoloi tše pedi le dipholo tše nne; 8a fa Bamerari dikoloi tše nne le dipholo tše seswai. Modiro wa bona ka moka o be o swanetše go dirwa ba laolwa ke Ithamara, morwa wa Arone. 9Fela Moshe o ile a se ke a fa Bakehate dikoloi goba dipholo, ka gobane dilo tše kgethwa tše ba bego ba di hlokometše ba be ba swanetše go di rwala magetleng.

10Baetapele ba tliša le dikabelo tšatšing la go kgethwafatša aletare le go e tlotša. Ba tliša dimpho tša bona aletareng. 11Morena a re go Moshe: “Ba botše gore letšatši le lengwe le le lengwe moetapele yo mongwe a tliše dimpho tša gagwe tša go kgethwafatša aletare.”

12-83Ba tlišitše dikabelo tša bona ka lenaneo le:

Letšatši Kgoro Moetapele
La pele Juda Nagshone, morwa wa Aminadaba
La bobedi Isakara Netanele, morwa wa Tsuare
La boraro Sebulone Eliaba, morwa wa Helone
La bone Rubene Elitsure, morwa wa Shedeure
La bohlano Simeone Shelumiele, morwa wa Tsurishadai
La boselela Gade Elisafo, morwa wa Reuele
La bošupa Efraime Elishama, morwa wa Amihude
La seswai Manase Gamliele, morwa wa Pedatsure
La senyane Benjamene Abidane, morwa wa Gidoni
La lesome Dane Ahiesere, morwa wa Amishadai
La lesome le motšo o tee Asere Pagiele, morwa wa Okrane
La lesome le metšo ye mebedi Naftali Ahira, morwa wa Enane

Dikabelo tšeo ba di tlišitšego di be di swana: sekotlelo se tee sa silibera ya boima bja 1,5 kilokramo, le sebjana se tee sa silibera ya boima bja dikramo tše 800 ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa, tšona di tletše bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi; pane e tee ya gauta ya boima bja dikramo tše 110 e tletše seorelo; powana e tee, kgapa e tee, le kwanyana ya ngwaga o tee tša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka; phooko e tee ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe; dipoo tše pedi, dikgapa tše tlhano, diphooko tše tlhano, le dikwanyana tše di fetšago seatla tše di nago le ngwaga o tee tša sehlabelo sa kagišano.

84-88Dikabelo tše di tlišitšwego ke baetapele ba lesome le ba babedi tša go khethwafatša aletare le go e tlotša e bile tše:

dikotlelo tša silibera tše lesome le tše pedi le dibjana tša silibera tše lesome le tše pedi tša boima bja dikilokramo tše 27,4

dipane tša gauta tše lesome le tše pedi tša boima bja 1,37 kilokramo tše di tletšego seorelo

dipoo tše lesome le tše pedi, dikgapa tše lesome le tše pedi, le dikwanyana tše lesome le tše pedi tše di nago le ngwaga o tee, gotee le dikabelo tša bupi tše di sepelago natšo, tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka

diphooko tše lesome le tše pedi tša sehlabelo sa tshwarelo ya dibe

dipoo tše masome a mabedi le tše nne, dikgapa tše masome a a selelago, diphooko tše masome a a selelago, le dikwanyana tše masome a a selelago tše di nago le ngwaga o tee tša sehlabelo sa kagišano.

89Ge Moshe a tsena ka Tenteng go yo bolela le Morena, o ile a kwa Morena a mmolediša ka godimo ga sekhurumelo godimo ga Polokelo ya Kgwerano, gare ga bakerubi ba babedi.