Sepedi 2000 (NSO00)
6

Melao ya Banasire

61Morena o laetše Moshe 2gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge monna goba mosadi a ikanne go ba Monasire mme a ineetše go Morena, 3

6:3
Luk. 1:15
a ile beine le mabjala a mangwe. A se ke a nwa seno sa mohuta ofe le ofe se se dirilwego ka diterebe, goba a ja diterebe goba makwapi a diterebe. 4Ge e sa le Monasire a se ke a ja selo se se tšwago moterebeng, le ge e le dithapo goba makgata a diterebe.

5Ge a sa itlemile ka keno ya Banasire a se ke a kota moriri goba maledu. O itlemile ka keno nako ka moka ya ge a sa ineetše go Morena, gomme a tlogele moriri le maledu. 6-7Moriri wa gagwe ke sešupo sa go ineela ga gagwe go Modimo, ka gona a se ke a ikgotlela ka go batamela setopo, le ge e ka hlwe e le sa tatagwe, goba sa mmagwe, goba sa morwarragwe, goba sa kgaetšediagwe. 8Ge e sa le Monasire o kgethwafaleditšwe Morena.

9Ge mo pele ga gagwe go ka hwa motho ka bjako, ka fao moriri wo o neetšwego Morena wa kgotlelwa, a letele matšatši a a šupago, e be gona a kotago moriri le maledu, gomme a hlweke. 10Ka letšatši la seswai a tliše mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 11Moprista a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka le lengwe, mme ka le lengwe a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, gomme ka tsela ye a phethe tiro ya go mmoelanya le Morena ka ge a ikgotletše ka go ba kgauswi le setopo. Ka lona letšatši leo motho yoo a tlogele moriri wa gagwe o mele gape, 12a ineele Morena ka lefsa, e be Monasire gape. Nako yela ya pele ga e balwe, ka gobane moriri wa gagwe wola o bego o neetšwe Morena o ile wa kgotlelwa. A tliše kwanyana ya ngwaga o tee e be sehlabelo sa tefelo ya dibe.

13

6:13-21
Dit. 21:23-24
Ge nako ya gagwe ya go ikgethwafaletša Morena e fetile a dire ka mokgwa wo: A ye mojakong wa Tente, 14a neele Morena diruiwa tše tharo tše di se nago bosodi: kgapana ya ngwaga o tee ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, le kwanyana e tee ya tshatšana ya ngwaga o tee ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le kgapa ya sehlabelo sa kagišano. 15A tliše le seroto sa dinkgwa tše di dubilwego ntle le komelo: tše di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, le dinkgwana tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware, le dikabelo tše di nyakegago tša bupi le tša dino.

16Moprista a di neele Morena, a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 17A direle Morena sehlabelo sa kagišano ka kgapa yeo, mme a se neele Morena gotee le seroto seo sa dinkgwa; a mo neele le dikabelo tša bupi le tša dino. 18Monasire a kote moriri wa gagwe mojakong wa Tente, mme a ye a o lahlele mollong woo go wona go tšhungwago sehlabelo sa kagišano.

19Moprista a tšee legetla la kgapa le le bego le apeilwe, le senkgwa se tee le senkgwana sa phaphathiana serotong, mme a di bee ka diatleng tša Monasire. 20Ke moka moprista a di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng; ke mpho ye kgethwa ya moprista go tlaleletša mpho ya leumo le kabelo ya serope tšeo di fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. Go tloga moo Monasire a ka nwa beine.

21Yeo ke melawana ya Banasire; eupša ge yo mongwe wa bona a ka itlema go ntšha kabelo ye e fetago ye a ikanetšego yona, o swanetše go phetha se a itlemilego ka sona.

Tšhegofatšo ya boprista

22Morena o laetše Moshe 23gore a botše Arone le barwa ba gagwe gore ba šegofatše Baisraele ba re:

24Morena a go šegofatše, a go boloke;

25Morena a go edišetše sefahlego sa gagwe, a go gaugele;

26Morena a go lebelele ka botho, mme a go fe khutšo.

27Morena a ba a re: “Ge ba bolela leina la ka ka mokgwa wo go laetša gore ke setšhaba sa ka, gona nna ke tla ba šegofatša.”