Sepedi 2000 (NSO00)
5

Batho ba ba tšhilafetšego

51Morena a re go Moshe: 2“Laela Baisraele gore yo mongwe le yo mongwe yo a nago le bolwetši bja letlalo bja go mo tšhilafatša, goba yo a tšwago seela mmeleng, goba yo a tšhilafetšego ka gobane a kgwathile setopo, a ntšhwe mešašeng. 3E ka ba monna goba mosadi yo a tšhilafetšego, ba ntšhwe gore ba tle ba se ke ba kgotlela mešaša moo ke dulago ntshe gare ga setšhaba sa ka.” 4Baisraele ba ile ba phetha taelo ye, gomme ba ba ntšha ka moka mešašeng.

Tefo ya yo a phošeditšego motho

5

5:5-8
Lef. 5:20-26
Morena o file Moshe 6melawana ye e latelago ya Baisraele. Ge motho a ka se botegele Morena a phošetša yo mongwe, 7a ipolele sebe sa gagwe, a be a lefe motho yo a mo phošeditšego, a tlaleletše ka karolo ya bohlano ya tefo yeo. 8Eupša ge motho yoo a hwile gomme a se na moloko wa kgauswi yoo tefo e ka fiwago yena, e fiwe Morena e be ya baprista. Tefo ye e tlaleletša kgapa ya sehlabelo sa go mmoelanya le Morena se se dirilwego ka yona. 9Gape kabelo ye nngwe le ye nngwe yeo Baisraele ba e fago Morena ka tsela ye e itšeng ke ya moprista yoo e neelwago go yena. 10Moprista yo mongwe le yo mongwe a ipolokele dikabelo tše a neelwago tšona.

Tša basadi ba ba belaetšago banna ba bona

11Morena o laetše Moshe 12gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge monna a ka belaela gore mosadi wa gagwe ga a mmotegele, 13o ikgotletše ka go robala le monna yo mongwe, fela a se be le therešo ya taba yeo ka ge mosadi a e dirile sephiri – go se na hlatse, a bile a se a swarwa – 14goba ge monna a ka belaela mosadi wa gagwe, le ge e le gore mosadi ga a na molato, 15gona monna yoo a iše mosadi wa gagwe go moprista. A ye le kabelo ye e nyakegago, e lego bupi bja kilokramo e tee bja garase, eupša a se ke a e tšhela makhura a mohlware goba seorelo, ka gobane ke kabelo ya bupi ye e tšwago go monna wa pelaelo ye e direlwago go utolla therešo.

16Moprista a batametše mosadi yoo aletareng pele ga Morena. 17A tšhele meetse a makgethwa ka moruswing, a tšee lerole lebatong la Tente ya bodulo bja Morena, mme a le tšhele ka moo meetseng. 18Ke moka a hlahlamolle moriri wa mosadi, gomme a bee kabelo ya bupi ka diatleng tša gagwe. Ka diatla moprista a sware moruswi wola wa meetse a go galaka a go tliša thogako. 19A eniše mosadi yoo ka go re go yena: “Ge o se wa otswa, meetse a a thogako a ka se go dire selo. 20Eupša ge o otswitše, 21gona a Morena a go dire morogakwa le molahlwa bathong beno. A go dire moopa, a go kokomoše le dimpa. 22A meetse a a thogako a tsene ka mpeng ya gago a e kokomoše, a be a go dire moopa.”

Mosadi a fetole a re: “Ke a dumela; a Morena a dire bjalo.”

23Moprista a ngwale thogako yeo, ebe o hlatswa mangwalo ao ka meetseng ale a go galaka. 24Pele ga ge a noša mosadi yoo meetse ao a kago mo hlolela bohloko bjo bogolo, 25moprista a tšee kabelo ya bupi diatleng tša gagwe, a e abele Morena ka tsela ye e itšeng, mme a e tliše aletareng. 26A ntšhe legoswi la yona go laetša gore yohle e abetšwe Morena, mme a le tšhume aletareng, a kgone a noša mosadi yoo meetse ao. 27Ge a otswitše, meetse ao a tla mo hlolela bohloko bjo bogolo, gomme o tla kokomoga dimpa, a ba a ba moopa. E tla ba morogakwa bathong babo. 28Eupša ge a se ne molato a ka se mo dire selo, mme o tla kgona go ba le bana.

29-30Wo ke molao wa ge monna a na le lehufa mme a belaela mosadi wa gagwe gore o otswitše. Mosadi yoo a emišwe pele ga Morena, mme moprista a phethe tiro ye. 31Monna a ka se be le molato, eupša mosadi yoo, ge eba o na le molato, o tla otlwa.