Sepedi 2000 (NSO00)
4

Mediro ya kgorwana ya Balefi ya Kehate

41Morena o boditše Moshe 2gore a ngwale ba kgorwana ya Balefi ya Kehate ka dihlophana le malapa a bona. 3A ngwadiše banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a mahlano ba ba bego ba swanela go šoma ka Tenteng ya bodulo bja Morena. 4Modiro wa bona e be e le go hlokomela dilo tše kgethwakgethwa.

5Morena o file Moshe melawana ye e latelago: Ge mešaša e rutlollwa, Arone le barwa ba gagwe ba tsene ka Tenteng, ba fegolle seširo se se lego pele ga Polokelo ya Kgwerano, gomme ba phuthele Polokelo yeo ka sona. 6Ba e phuthele ka mokgopa wo boletiana, mme ka godimo ba ale lešela la botala bja legodimo, gomme ba e khwamele mapara a go e rwala.

7Ba ale lešela la botala bja legodimo tafoleng ya dinkgwa tšeo di abetšwego Morena, gomme godimo ga yona ba bee meruswi, megopo, digo, le diphafana tša dikabelo tša beine. Dinkgwa tšeo le tšona di be tafoleng. 8Ba apeše tšeo ka moka ka lešela le lehubedu, ba di pipe ka mokgopa wo boletiana, gomme ba khwamele tafola mapara a go e rwala.

9Ba tšee lešela la botala bja legodimo ba phuthele sehlomamabone le mabone a sona, ditlao, dibjana tša magala, le meruswi ya makhura a mohlware. 10Ba se phuthele le ditlabakelo tša sona ka moka ka mokgopa wo boletiana, gomme ba se bee leakong la go se rwala.

11Ka morago ga moo ba ale lešela la botala bja legodimo godimo ga aletare ya gauta, ba e pipe ka mokgopa wo boletiana, mme ba e khwamele mapara a go e rwala. 12Ba tšee dibjana ka moka tše di šomišwago ka Felong mo Gokgethwa ba di phuthele ka lešela la botala bja legodimo, ba di pipe ka mokgopa wo boletiana, mme ba di bee godimo ga leako la go di rwala. 13Ba tloše melora aletareng, mme ba apeše aletare ka lešela la bohubedu bja moretele. 14Godimo ga yona ba bee ditlabakelo ka moka tše di šomišwago tirelong go yona: dibjana tša magala, le diforoko tša mašimelo, le digarafo, le meruswi. Ke moka ba e pipe ka mokgopa wo boletiana, gomme ba e khwamele mapara a go e rwala.

15Ge e le nako ya go hlahlamolla mešaša, kgorwana ya Kehate e rwale dilo tše kgethwa, fela e be ka morago ga ge Arone le barwa ba gagwe ba feditše go di phuthela gotee le ditlabakelo tša tšona ka moka. Ba kgorwana ya Kehate ba se ke ba kgwatha dilo tšeo tše kgethwa, gore ba se hwe.

Ye ke mediro ya kgorwana ya Kehate nako ye nngwe le ye nngwe ge Tente e tlošwa.

16Eleasara, morwa wa moprista Arone, a hlokomele Tente ka moka le makhura a mabone, le seorelo sa go nkga bose, le dikabelo tša bupi tša ka mehla, le makhura a tlotšo, le ditlabakelo tša Tente, le se sengwe le se sengwe ka Tenteng se se kgethwafaleditšwego Morena.

17Morena a re go Moshe le Arone: 18“Le se ke la lesa kgorwana ya Kehate e fedišwa go Balefi 19ka lebaka la go batamela dilo tše kgethwakgethwa tše. Gore taba ye e se ke ya direga, Arone le barwa ba gagwe ba tsene ka Tenteng, ba fe monna yo mongwe le yo mongwe modiro wa gagwe, ba mmotše le gore a rwale eng. 20Eupša ge Bakehate ba ka tsena ka Tenteng ba lebelela dilo tše kgethwa le ge e le motsotswana fela, ba tla hwa.”

Mediro ya kgorwana ya Balefi ya Gershone

21Morena o boditše Moshe 22gore a ngwale ba kgorwana ya Balefi ya Gershone ka dihlophana le malapa a bona. 23A ngwadiše banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a a fetšago seatla ba ba bego ba swanela go šoma ka Tenteng ya bodulo bja gagwe. 24Ba rwale dilo tše di latelago: 25Tente, sepipetši sa yona sa ka gare le sa ka ntle, sepipetši sa mokgopa wo boletiana godimo ga yona, seširo sa mojako, 26diširo le dithapo tša kgoro ye e dikologilego Tente, aletare, seširo sa mojako wa kgoro, le ditlabakelo ka moka tše di šomišwago go hloma dilo tše. Ba phethe mediro ka moka ya dilo tše ye e swanetšego go dirwa. 27Moshe le Arone ba hlokomele gore Bagershone ba phethe mediro ka moka, mme ba rwale tšohle tše Arone le barwa ba gagwe ba ba šupago tšona. 28Ye ke mediro ya kgorwana ya Gershone ka Tenteng; ba e dire ba hlapeditšwe ke Ithamara, morwa wa moprista Arone.

Mediro ya kgorwana ya Balefi ya Merari

29Morena o boditše Moshe gore a ngwale kgorwana ya Balefi ya Merari ka dihlophana le malapa a bona. 30A ngwadiše banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a a fetšago seatla ba ba swanelago go šoma ka Tenteng ya bodulo bja gagwe. 31Ba hlokomele go rwala mahlomo a go thekga, le dipalelo, le dikota tša Tente le mabogato a yona, 32le dikota tša kgoro le mabogato a tšona, le dibapola le dithapo tša kgoro ya go rarela Tente, le ditlabakelo ka moka tše di šomišwago go di hloma. Monna yo mongwe le yo mongwe a botšwe se a swanetšego go se rwala. 33Ye ke mediro ya kgorwana ya Merari mošomong wa bona ka Tenteng; ba e dire ba hlapeditšwe ke Ithamara, morwa wa moprista Arone.

Balefi ba a balwa

34-48Ka go phetha taelo ya Morena, Moshe le Arone le baetapele ba setšhaba ba ile ba bala ba dikgorwana tše tharo tša Lefi, e lego ya Kehate, ya Gershone, le ya Merari, ka dihlophana le malapa a bona. Ba ngwala banna ka moka ba mengwaga ye masome a mararo go iša go ba ye masome a mahlano ba ba swanelago go šoma ka Tenteng ya bodulo bja Morena, ba ba ngwala ka mokgwa wo:

Kgorwana Palo
Kehate 2 750
Gershone 2 630
Merari 3 200
Palomoka: 8 580

49Monna yo mongwe le yo mongwe a ngwadišwa go ya ka moo Morena a bego a laetše Moshe, gomme a fiwa modiro wa gagwe le se a swanetšego go se rwala, go ya ka moo Morena a laetšego Moshe.