Sepedi 2000 (NSO00)
33

Leeto la go tloga Egepeta go ya Moaba

331Lenaneo le le latelago ke la maina a mafelo ao Baisraele ba hlomilego mešaša go wona ka morago ga ge ba tlogile Egepeta ba etilwe pele ke Moshe le Arone. 2Ka taelo ya Morena Moshe o be a ngwala leina la lefelo leo ba fihlago go lona nako ye nngwe le ye nngwe ge ba hloma mešaša.

3Setšhaba sa Israele se tlogile Egepeta ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya mathomo ya ngwaga, letšatši le le latelago Paseka ya mathomo. Ka tšhireletšo ya Morena ba ile ba tloga motseng wa Ramsese Baegepeta ba ba bona gabotse. 4Ka nako yeo Baegepeta ba be ba boloka bašemane ba maitšibolo bao Morena a bego a ba bolaile. Ka go bolaya maitšibolo ao Morena o ile a otla medimo ya Baegepeta.

5Baisraele ba ile ba tloga Ramsese, ba yo hloma mešaša Sukote. 6Go tloga Sukote ba yo hloma mešaša Ethamo ka lešing la lešoka. 7Go tloga moo ba gomela morago Pi-Hagirote, ka bohlabela bja Baale-Tsefone, gomme ba yo hloma mešaša kgauswi le Migdolo. 8Ba tloga Pi-Hagirote ba tshela Lewatle la Mahlaka.33:8 “Lewatle la Mahlaka” Lebelela “Lewatlekhubedu” ka Lenanentšung. Ka morago ga go sepela matšatši a mararo lešokeng la Ethamo, ba yo hloma mešaša Mara. 9Go tloga moo ba ya Elime moo ba hlomilego mešaša, ka gobane go be go le methopo ya meetse ye lesome le ye mebedi, le mehlare ya mepalema ye masome a a šupago.

10Ba tloga Elime ba yo hloma mešaša kgauswi le kgogometšana ya Suez. 11Go tloga moo ba yo hloma mešaša lešokeng la Tsine. 12Go tloga moo ba yo hloma mešaša Dofka, 13mme go tloga moo ba yo e hloma Alushe. 14Ba tloga mo ba yo e hloma Refidime, moo go bego go se meetse a go nwa.

15-37Ge ba tloga Refidime ba eya thabeng ya Hore ba ile ba hloma mešaša mafelong a a latelago: lešokeng la Sinai, Kibrote-Taaba, Hatserote, Ritma, Rimone-Peretse, Libna, Risa, Kehelata, thabeng ya Shefere, Harada, Makhelote, Tahate, Terage, Mitika, Hashmona, Moserote, Bene-Jaakane, Hore-Gidgade, Jotobatha, Abrona, Etsione-Gebere, lešokeng la Tsine (ke go re Kadeshe), le thabeng ya Hore, mollwaneng wa naga ya Edomo.

38-39

33:38
Num. 20:22-28
Doit. 10:6
32:50
Ka taelo ya Morena moprista Arone a namela thaba ya Hore. A hlokafalela moo, a na le mengwaga ye lekgolo le masome a mabedi le metšo ye meraro, ka letšatši la pele la kgwedi ya bohlano ya ngwaga wa masome a mane ka morago ga ge Baisraele ba tlogile Egepeta.

40

33:40
Num. 21:1
Kgoši ya Arade ka borwa bja Kanana a kwa gore Baisraele ba etla.

41-49Ge ba tloga thabeng ya Hore ba eya melaleng ya Moaba ba ile ba hloma mešaša mafelong a a latelago: Tsalmona, Punone, Obote, maropeng a Abarime nageng ya Moaba, Dibone-Gade, Almone-Diblataima, thabeng ya Abarime kgauswi le thaba ya Nebo, le melaleng ya Moaba, mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko, gare ga Bethe-Jeshimote le Moedi wa Megohlo.

Ditaelo pele go tshelwa Jordane

50Moo melaleng ya Moaba, mošola wa Jordane go lebana le Jeriko, Morena a fa Moshe 51ditaelo tše di latelago tša Baisraele: “Ge le tshela Jordane le tsena nageng ya Kanana, 52le rake badudi ka moka ba naga yeo. Le pšhatlaganye medimo yohle ya bona ya diswantšho ya matlapa le ya ditshipi, le phušole le dintotoma tšeo go tšona ba khunamelago medimo ya diswantšho. 53Le tšeeng naga yeo le dule go yona, ka gobane ke le fa yona. 54

33:54
Num. 26:54-56
Le aroleng naga go ya ka dikgoro le dikgorwana tše di fapanego ka go dira matengwa, le fe kgorwana ye e nago le batho ba bantši naga ye kgolo, mme kgorwana ya batho ba bannyane le efe naga ye nnyane. 55Eupša ge le ka se rake badudi ba naga yeo, bao ba šetšego ba tla ba bjalo ka dilabi tša go le fahla ka mahlong, goba meetlwa ya go le hlaba mahlakore, le gona ba tla lwa le lena. 56Ge le ka se ba rake, ke tla le dira se ke ikemišeditšego go ba dira sona.”