Sepedi 2000 (NSO00)
32

Dikgoro tša ka bohlabela bja Jordane

(Doit. 3:12-22)

321Kgoro ya Rubene le ya Gade di be di na le diruiwa tše ntši kudu. Ge ba bona gore naga ya Jasere le ya Gileade ke selete se se loketšego leruo, 2ba ya go Moshe le Eleasara le baetapele ba bangwe ba setšhaba ba re: 3-4“Selete se Morena a thušitšego Baisraele gore ba se thope – motse wa Atharote, wa Dibone, wa Jasere, wa Nimra, wa Heshbone, wa Elale, wa Sibma, wa Nebo le wa Beone – ke naga ye e loketšego diruiwa, mme rena re na le leruo le lentši. 5Hle, re fe naga ye e be ya rena, gomme o se ke wa re tshediša noka ya Jordane ra yo dula gona.”

6Moshe a ba fetola a re: “A le nyaka go dula fa mola Baisraele ba gabolena ba eya ntweng? 7Le reng le nyaka go nola setšhaba sa Israele moko gore se se tshele noka ya Jordane sa tsena nageng ye Morena a ba filego yona? 8

32:8-9
Num. 13:17-33
Seo ke se botatagolena ba se dirilego ge ke ba roma go tloga Kadeshe-Barnea go tlo hlola naga. 9Ba fihla moeding wa Eshkolo mme ba bona naga, eupša ge ba boa, ba nola setšhaba moko gore se se ke sa tsena nageng ye Morena a ba filego yona. 10
32:10-13
Num. 14:26-35
Morena a ba galefela tšatši leo, gomme a ena a re: 11‘Ruriruri, ka ge ba se ba mpotegela, ga go monna yo a nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta moo yo a tšwilego Egepeta yo a tlago tsena nageng ye ke enetšego Abrahama le Isaka le Jakobo ka re ke tla ba fa yona.’ 12Keno yeo e be e akaretša yo mongwe le yo mongwe, ntle le Kalebe, morwa wa Jefune, Mokenase, le Joshua, morwa wa Nunu; bona ba ile ba fela ba botegetše Morena. 13Morena a galefela setšhaba mme a se tlarumiša lešokeng mengwaga ye masome a mane, go fihlela ge moloko woo wa go mo galefiša o hwile ka moka. 14Mme bjale le eme botatagolena legato, lešabana le lefsa la banna ba dibe ba ba itokišeditšego go theošetša bogale bjo bošoro bja Morena godimo ga Baisraele gape! 15Ge lena batho ba Rubene le ba Gade bjale le gana go latela Morena, o tla boeletša a tlogela setšhaba se mo lešokeng, gomme le tla be le se bolaile ka moka.”

16Ba ile ba tla go Moshe ba re: “Re dumelele re agele dihuswane tša rena mašaka ka maswika, re agele le bana ba rena le basadi le batšofadi metse ye e ageleditšwego ka merako. 17Ke moo re tlago itokišetša go ya ntweng le Baisraele ba gaborena re ba etile pele go fihlela re ba goroša nageng ye e tlago ba ya bona. Ge tšeo di direga bana ba rena le basadi le batšofadi ba tla be ba dula mo metseng ye e ageleditšwego ka merako, ba šireleditšwe gore ba se hlaselwe ke badudi ba naga ye. 18Re ka se boele magaeng a rena pele Baisraele ka moka ba thopa naga ye ba e aroletšwego. 19Re ka se arolelane naga le bona ka mošola wa Jordane, ka gobane re šetše re tšere ya rena karolo ka mono bohlabela bja Jordane.”

20Moshe a ba fetola a re: “Ge le tloga le tiišitše go dira se le se bolelago, gona itlhameng mo pele ga Morena. 21Banna bohle ba lena ba ba itlhamilego ba tshele Jordane, mme ka taelo ya Morena ba hlasele manaba a rena go fihlela Morena a ba rakile 22mme a tšere naga yeo. Ka morago ga moo le ka ipoela, ka gobane le tla be le phethile se le swanetšego go se phethela Morena le Baisraele ba gabolena. Ke moo Morena a tlago dumela gore naga ye ya ka bohlabela bja Jordane ke ya lena. 23Eupša ge le ka se phethe ka mo le tshephišitše ka gona, le tla be le fošetša Morena. Le se ke la iphora; le tla otlelwa sebe seo sa lena. 24Ka gona agang metse ya lena le mašaka a dihuswane tša lena, fela le dire se le se tshephišitšego.”

25Banna ba Gade le ba Rubene ba mo fetola ba re: “Rena, bahlanka ba gago, re tla dira ka moo o re laelago ka gona. 26Basadi ba rena le bana ba rena ba tla šala mo metseng ya Gileade le diruiwa tša rena tšohle. 27Eupša rena ka moka ba re itlhametšego ntwa re tla tshela Jordane mme ra lwa re laolwa ke Morena ka moo o boletšego ka gona, mong wa rena.”

28

32:28-32
Josh. 1:12-15
Ka gona Moshe a fa Eleasara le Joshua le baetapele ba bangwe ba Baisraele ditaelo tše: 29“Ge banna ba Gade le ba Rubene ba ka tshela Jordane ba itlhametše ntwa ka taelo ya Morena, le ge ka thušo ya bona le ka kgona go thopa naga, gona le ba fe naga ya Gileade gore e be lefa la bona. 30Eupša ge ba ka se tshele Jordane mme ba se ye ntweng le lena, gona ba arolelane le lena naga nageng ya Kanana.”

31Banna ba Gade le ba Rubene ba mo fetola ba re: “Rena, bahlanka ba gago, re tla dira bjalo ka ge Morena a laetše. 32Ka taelo ya gagwe re tla tshelela ka nageng ya Kanana re itlhametše ntwa, gore naga ye ya ka bohlabela bja Jordane e tle be ya rena.”

33Ka gona Moshe a fa kgoro ya Gade le ya Rubene le seripa sa kgoro ya Manase naga ka moka ya Kgoši Sihone wa Baamore le ya Kgoši Ogo wa Bashane, gotee le metse le naga ya tikologo yeo. 34Kgoro ya Gade ya tsošološa motse wo o ageleditšwego wa Dibone, wa Atharote, wa Aroere, 35wa Atharote-Shofane, wa Jasere, wa Jogoboha, 36wa Bethe-Nimra, le wa Bethe-Haramo. Ba ile ba aga le mašaka a dihuswane. 37Kgoro ya Rubene ya tsošološa Heshbone, Elale, Kiriathaime, 38Nebo, Baale-Meone (leina le le ile la fetošwa), le Sibma. Ba ile ba rea metse ye ba e tsošološitšego maina a mafsa.

39Kgorwana ya Makire, morwa wa Manase, e ile ya hlasela naga ya Gileade, ya e thopa, mme ya raka Baamore ba ba bego ba le fao. 40Ka gona Moshe a fa kgorwana ya Makire naga ya Gileade, mme ba dula fao. 41Jaire, wa kgoro ya Manase, o ile a yo thopa metsana ye mengwe a e rea leina la metse ya Jaire. 42Nobage o ile a yo thopa Kenate le metse ya yona, mme a e reela leina la gagwe la Nobage.