Sepedi 2000 (NSO00)
31

Ntwa ye kgethwa ya go lwa le Bamidiane

311Morena a re go Moshe: 2“Otla Bamidiane ka lebaka la seo ba se dirilego setšhaba sa Israele. Ka morago ga moo o tla ithobalela.”

3Ka gona Moshe a re go setšhaba: “Itokišetšeng ntwa gore le tle le hlasele Midiane, mme le otlele batho ba yona se ba se dirilego Morena. 4Kgorong ye nngwe le ye nngwe ya Baisraele le ntšhe banna ba sekete ba ye ntweng.”

5Ka gona kgorong ye nngwe le ye nngwe gwa kgethwa banna ba sekete, ya ba banna ba dikete tše lesome le tše pedi ba ba itlhametšego ntwa. 6Moshe a ba romela ntweng ba na le Finease, morwa wa moprista Eleasara, yo a bego a hlokometše dilo tše kgethwa le diphala tša go hlaba mokgoši wa ntwa. 7Ba hlasela Midiane ka moo Morena a laetšego Moshe, mme ba bolaya banna ba gona ka moka, 8gotee le dikgoši tše tlhano tša Midiane: Ebi, Rekeme, Tsure, Hure le Reba. Ba bolaya le Bileamo, morwa wa Beore.

9Madira a Baisraele a thopa basadi le bana ba Midiane, a tšea dikgomo le dihuswane tša bona, a thopa le mahumo a bona ka moka, 10mme ba tšhuma metse le mešaša ya bona yohle. 11Ba tšea thoto ka moka ye ba e thopilego, gotee le dibofša le diruiwa, 12mme ba di tliša go Moshe le Eleasara le go setšhaba sa Israele, seo se bego se le mešašeng melaleng ya Moaba, mošola wa Jordane go lebana le Jeriko.

Madira a a boa

13Moshe le Eleasara le baetapele ba bangwe ka moka ba setšhaba ba tšwa mešašeng go yo gahlanetša madira. 14Moshe a galefela balaodi ba madira, balaodi ba ba sekete le ba ba lekgolo, bao ba bego ba boa ntweng. 15A ba botšiša a re: “Ke ka lebaka lang le lesitše basadi ka moka ba phela? 16

31:16
Num. 25:1-9
Gopolang gore ke basadi ba ba phethilego ditaelo tša Bileamo mme ba dira gore setšhaba se se tshephegele Morena kua Peore. Ke seo se tlišitšego bolwetši bja leuba setšhabeng sa Morena. 17Bjale ge, bolayang bašemane ka moka, le bolayeng le mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a kilego a robala le monna, 18fela le lese basetsana le basadi ka moka ba ba sego ba ka ba robala le monna ba phele e be ba lena. 19Bohle ba le ilego la bolaya motho goba la kgwatha motho yo a bolailwego, le swanetše go dula ka ntle ga mešaša matšatši a a šupago. Ka letšatši la boraro le ka letšatši la bošupa le itlhwekišeng, le be le hlwekišeng le basadi ba le ba thopilego. 20Le hlwekišeng le diaparo ka moka le tšohle tše di dirilwego ka mokgopa, goba ka boya bja pudi, goba ka kota.”

21Moprista Eleasara a re go banna bao ba bego ba boile ntweng: “Šedi ditaelo tše Morena a di filego Moshe. 22-23Se sengwe le se sengwe se se sa swego, bjalo ka gauta goba silibera goba mphiri goba tshipi goba lesenke goba morodi, le se hlwekiše ka go se putliša mollong, le ka go se hlatswa ka meetse a tlhwekišo. Ge e le tše dingwe tšona di hlwekišwe ka go hlatswiwa ka meetse a tlhwekišo fela. 24Ka letšatši la bošupa le hlatswe diaparo tša lena; ke moo le tlago hlweka mme la dumelelwa go tsena mešašeng.”

Go arolwa ga thoto ye e tšogo thopša

25Morena a re go Moshe: 26“Wena le Eleasara le baetapele ba bangwe ba setšhaba le baleng tšohle tše di thopilwego, gotee le dibofša le diruiwa. 27O arole tše di tšogo thopša diripa tše pedi tše di lekanago, se sengwe e be sa banna ba ba tšwago ntweng, mme se sengwe e be sa setšhaba ka moka. 28Mo karolong ye e lego ya madira o ntšhe sebofša se tee dibofšeng tše dingwe le tše dingwe tše makgolo a mahlano gore e be motšhelo wa Morena, mme o dire bjalo mo go dikgomo le dipokolo le dihuswane. 29O di fe moprista Eleasara e le kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. 30Mo go karolo ye e fiwago setšhaba ka moka o tšee sebofša se tee go dibofša tše dingwe le tše dingwe tše masome a mahlano, mme o dire bjalo le mo go dikgomo le dipokolo le dihuswane. O di fe Balefi ba ba hlokometšego Tente ya Morena.” 31Moshe le Eleasara ba dira se Morena a se laetšego.

32-35Lenaneo la tše di thopilwego go tlaleletša tše ba itšeetšego tšona šele: dihuswane tše 675 000, dikgomo tše 72 000, dipokolo tše 61 000, le basadi ba ba sego ba ka ba robala le monna ba 32 000. 36-40Karolo ye e filwego madira e bile dihuswane tše 337 500, mme motšhelo wa Morena ya ba 675; dikgomo tše 36 000 tša madira, mme tše 72 ya ba motšhelo wa Morena; dipokolo tše 30 500 tša madira, mme tše 61 ya ba motšhelo wa Morena; basadi ba ba sego ba ka ba robala le monna ba 16 000 ba madira, mme ba 32 ya ba motšhelo wa Morena. 41Ka gona Moshe a fa Eleasara motšhelo woo e le kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng, ka moo Morena a laetšego.

42-46Karolo ye e filwego setšhaba e be e lekana le ya madira: dihuswane tše 337 500, dikgomo tše 36 000, dipokolo tše 30 500, le basadi ba ba sego ba ka ba robala le monna ba 16 000. 47Mo go karolo ye Moshe o ile a ntšha sebofša se tee go dibofša tše dingwe le tše dingwe tše masome a mahlano, le mo go diruiwa, mme bjalo ka ge Morena a laetše, a di fa Balefi ba ba bego ba hlokometše Tente ya Morena.

48Ke moo balaodi ba ba laotšego madira ba ilego go Moshe, 49ba mmegela ba re: “Rena, bahlanka ba gago, re badile bahlabani ba re ba laolago, mme ga go le o tee yo a sego gona. 50Ka gona re tliša dikgabišo tša gauta e lego maseka a maoto, maseka a matsogo, dipalamonwana, mangina le dipheta tše yo mongwe le yo mongwe wa rena a bego a itšeetše tšona. Re di abela Morena gore ka tšona re boelanywe le yena.” 51Moshe le Eleasara ba amogela gauta yeo, ye ka moka ga yona e bego e le dikgabišo. 52Kabelo ka moka ye e tšwilego go balaodi ba madira e be e le ya boima bjo e ka bago dikilokramo tše 191. 53Bao e bego e se balaodi ba ile ba itshwarela tše ba itšeetšego tšona. 54Ka gona Moshe le Eleasara ba iša gauta yeo Tenteng, gore Morena a tle a šireletše setšhaba sa Israele.