Sepedi 2000 (NSO00)
29

Dihlabelo Monyanyeng wa Ngwaga wo mofsa

(Lef. 23:23-25)

291Ka letšatši la pele la kgwedi ya bošupa le phuthegeleng tirelo, mme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. Ka letšatši leo diphala di letšwe. 2Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o mo tsefelago ka diruiwa tše di latelago: powana e tee le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 3Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 4gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 5Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, mme ka tsela ye setšhaba se boelanywe le Morena. 6Le direng dihlabelo tšeo go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši le lengwe le le lengwe la pele la kgwedi gotee le kabelo ya sona ya bupi, le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya bupi ya monkgo wo o tsefelago Morena.

Dihlabelo Letšatšing la Poelano

(Lef. 23:26-32)

7

29:7-11
Lef. 16:29-34
Le phuthegeleng tirelo ka letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa; le ikokobetšeng ka go se je dijo, le gona le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 8Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o mo tsefelago ka diruiwa tše di latelago: powana e tee le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 9Gotee le sehlabelo se le abeng bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 10gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 11Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee go tlaleletša sehlabelo sa tshwarelo ya dibe seo ka sona go phethwago tiro ya poelano, le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya bupi le ya seno.

Dihlabelo Monyanyeng wa Mešaša

(Lef. 23:33-44)

12

29:12-38
Lef. 23:34
Doit. 16:13-15
Le phuthegeleng tirelo ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa. Le ketekeng monyanya wo matšatši a a šupago go hlompha Morena, mme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 13Ka la pele la matšatši a a šupago a le direle Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o mo tsefelago. Le hlabe diruiwa tše di latelago: dipowana tše lesome le tše tharo, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 14Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa ye nngwe le ye nngwe le abe bja dikilokramo tše pedi, 15gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. Tšeo ka moka di sepele le dikabelo tše di nyakegago tša dino. 16Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee. Le direng dihlabelo le dikabelo tšeo go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya bupi le ya seno.

17Ka letšatši la bobedi le dire sehlabelo ka dipowana tše lesome le tše pedi, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 18-19Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

20Ka letšatši la boraro le direng sehlabelo ka dipowana tše lesome le e tee, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 21-22Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

23Ka letšatši la bone le dire sehlabelo ka dipowana tše lesome, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 24-25Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

26Ka letšatši la bohlano le dire sehlabelo ka dipowana tše senyane, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 27-28Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

29Ka letšatši la boselela le dire sehlabelo ka dipowana tše seswai, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 30-31Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

32Ka letšatši la bošupa le dire sehlabelo ka dipowana tše di šupago, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 33-34Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

35Ka letšatši la seswai le phuthegeleng tirelo mme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 36Le dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o tsefelago Morena ka diruiwa tše di latelago: powana e tee, kgapa e tee, le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 37-38Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

39Yeo ke melawana mabapi le dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, dikabelo tša bupi, dikabelo tša dino, le dihlabelo tša kagišano tšeo le swanetšego go di direla Morena menyanyeng ya lena ye e beilwego. Tše di tlaleletša dihlabelo tše le di dirago go phethagatša dikeno, goba e le dikabelo tša boithaopo.

40Ka gona Moshe a botša setšhaba sa Israele tšohle tše Morena a mo laetšego tšona.

30

Melao ka dikeno

301Moshe o ile a fa baetapele ba dikgoro tša Israele ditaelo tše di latelago tša Morena. 2

30:2
Doit. 23:21-23
Mat. 5:33
Ge motho a enne go fa Morena se sengwe goba go ikona se sengwe, a se ke a tshela keno ya gagwe, eupša a dire se sengwe le se sengwe se a itšego o tla se dira.

3Ge kgarebe ye e sa dulago lapeng la tatagoyona e enne go fa Morena se sengwe goba e tshephišitše gore e tla ikona se sengwe, 4e swanetše go dira tšohle tše e di ennego goba e di holofeditšego, ge e se ge tatagoyona a ka gana ge a ekwa taba yeo. 5Fela ge tatagwe a ka mo ganetša go phethagatša keno ya gagwe ge a e ekwa, gona ga se a tlemega go e phetha. Morena o tla mo lebalela, ka gobane tatagwe o mo ganeditše go phethagatša keno ya gagwe.

6Ge mosadi yo a sego a nyalwa a enne, a ikemišeditše goba a se a ikemišetša, goba a tshephišitše go ikona se sengwe, mme ka morago a nyalwa, 7o swanetše go dira tšohle tše a di ennego goba a di tshephišitšego, ge e se ge monna wa gagwe a ka gana ge a ekwa taba yeo. 8Fela ge monna wa gagwe a ka mo ganetša go phethagatša keno ya gagwe ge a e ekwa, ga se a tlemega go e phethagatša. Morena o tla mo lebalela.

9Mohlologadi goba mosadi yo a hladilwego o swanetše go phethagatša keno ye nngwe le ye nngwe ye a e dirilego goba tshephišo ya go ikona se sengwe.

10Ge mosadi yo a nyetšwego a enne goba a tshephišitše go ikona se sengwe, 11o swanetše go dira tšohle tše a di ennego goba a di tshephišitšego, ge e se ge monna wa gagwe a ka gana ge a ekwa taba yeo. 12Fela ge monna wa gagwe a ka mo ganetša go phethagatša keno ge a e ekwa, ga se a tlemega go e phethagatša. Monna wa gagwe o mo thibetše go phethagatša keno ya gagwe; Morena o tla mo lebalela. 13Monna wa gagwe o na le tokelo ya go dumela goba go gana keno goba tshephišo ye nngwe le ye nngwe yeo mosadi a e dirilego. 14Eupša ge ka letšatši le le latelago leo monna wa gagwe a kwelego keno yeo ka lona, a se a ba a e gana, mosadi o swanetše go dira tšohle tše a di ennego goba a di tshephišitšego. O dumetše keno yeo ka go se e gane ka letšatši le a e kwelego ka lona. 15Fela ge a ka gana keno yeo ka morago, o tla otlelwa ge mosadi wa gagwe a se phethagatše keno ya gagwe.

16Ye ke melao ye Morena a e filego Moshe mabapi le dikeno tše di dirilwego ke mosadi yo a nyetšwego, goba mosadi yo a sego a nyalwa yo a sa dulago ka lapeng labo.

31

Ntwa ye kgethwa ya go lwa le Bamidiane

311Morena a re go Moshe: 2“Otla Bamidiane ka lebaka la seo ba se dirilego setšhaba sa Israele. Ka morago ga moo o tla ithobalela.”

3Ka gona Moshe a re go setšhaba: “Itokišetšeng ntwa gore le tle le hlasele Midiane, mme le otlele batho ba yona se ba se dirilego Morena. 4Kgorong ye nngwe le ye nngwe ya Baisraele le ntšhe banna ba sekete ba ye ntweng.”

5Ka gona kgorong ye nngwe le ye nngwe gwa kgethwa banna ba sekete, ya ba banna ba dikete tše lesome le tše pedi ba ba itlhametšego ntwa. 6Moshe a ba romela ntweng ba na le Finease, morwa wa moprista Eleasara, yo a bego a hlokometše dilo tše kgethwa le diphala tša go hlaba mokgoši wa ntwa. 7Ba hlasela Midiane ka moo Morena a laetšego Moshe, mme ba bolaya banna ba gona ka moka, 8gotee le dikgoši tše tlhano tša Midiane: Ebi, Rekeme, Tsure, Hure le Reba. Ba bolaya le Bileamo, morwa wa Beore.

9Madira a Baisraele a thopa basadi le bana ba Midiane, a tšea dikgomo le dihuswane tša bona, a thopa le mahumo a bona ka moka, 10mme ba tšhuma metse le mešaša ya bona yohle. 11Ba tšea thoto ka moka ye ba e thopilego, gotee le dibofša le diruiwa, 12mme ba di tliša go Moshe le Eleasara le go setšhaba sa Israele, seo se bego se le mešašeng melaleng ya Moaba, mošola wa Jordane go lebana le Jeriko.

Madira a a boa

13Moshe le Eleasara le baetapele ba bangwe ka moka ba setšhaba ba tšwa mešašeng go yo gahlanetša madira. 14Moshe a galefela balaodi ba madira, balaodi ba ba sekete le ba ba lekgolo, bao ba bego ba boa ntweng. 15A ba botšiša a re: “Ke ka lebaka lang le lesitše basadi ka moka ba phela? 16

31:16
Num. 25:1-9
Gopolang gore ke basadi ba ba phethilego ditaelo tša Bileamo mme ba dira gore setšhaba se se tshephegele Morena kua Peore. Ke seo se tlišitšego bolwetši bja leuba setšhabeng sa Morena. 17Bjale ge, bolayang bašemane ka moka, le bolayeng le mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a kilego a robala le monna, 18fela le lese basetsana le basadi ka moka ba ba sego ba ka ba robala le monna ba phele e be ba lena. 19Bohle ba le ilego la bolaya motho goba la kgwatha motho yo a bolailwego, le swanetše go dula ka ntle ga mešaša matšatši a a šupago. Ka letšatši la boraro le ka letšatši la bošupa le itlhwekišeng, le be le hlwekišeng le basadi ba le ba thopilego. 20Le hlwekišeng le diaparo ka moka le tšohle tše di dirilwego ka mokgopa, goba ka boya bja pudi, goba ka kota.”

21Moprista Eleasara a re go banna bao ba bego ba boile ntweng: “Šedi ditaelo tše Morena a di filego Moshe. 22-23Se sengwe le se sengwe se se sa swego, bjalo ka gauta goba silibera goba mphiri goba tshipi goba lesenke goba morodi, le se hlwekiše ka go se putliša mollong, le ka go se hlatswa ka meetse a tlhwekišo. Ge e le tše dingwe tšona di hlwekišwe ka go hlatswiwa ka meetse a tlhwekišo fela. 24Ka letšatši la bošupa le hlatswe diaparo tša lena; ke moo le tlago hlweka mme la dumelelwa go tsena mešašeng.”

Go arolwa ga thoto ye e tšogo thopša

25Morena a re go Moshe: 26“Wena le Eleasara le baetapele ba bangwe ba setšhaba le baleng tšohle tše di thopilwego, gotee le dibofša le diruiwa. 27O arole tše di tšogo thopša diripa tše pedi tše di lekanago, se sengwe e be sa banna ba ba tšwago ntweng, mme se sengwe e be sa setšhaba ka moka. 28Mo karolong ye e lego ya madira o ntšhe sebofša se tee dibofšeng tše dingwe le tše dingwe tše makgolo a mahlano gore e be motšhelo wa Morena, mme o dire bjalo mo go dikgomo le dipokolo le dihuswane. 29O di fe moprista Eleasara e le kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. 30Mo go karolo ye e fiwago setšhaba ka moka o tšee sebofša se tee go dibofša tše dingwe le tše dingwe tše masome a mahlano, mme o dire bjalo le mo go dikgomo le dipokolo le dihuswane. O di fe Balefi ba ba hlokometšego Tente ya Morena.” 31Moshe le Eleasara ba dira se Morena a se laetšego.

32-35Lenaneo la tše di thopilwego go tlaleletša tše ba itšeetšego tšona šele: dihuswane tše 675 000, dikgomo tše 72 000, dipokolo tše 61 000, le basadi ba ba sego ba ka ba robala le monna ba 32 000. 36-40Karolo ye e filwego madira e bile dihuswane tše 337 500, mme motšhelo wa Morena ya ba 675; dikgomo tše 36 000 tša madira, mme tše 72 ya ba motšhelo wa Morena; dipokolo tše 30 500 tša madira, mme tše 61 ya ba motšhelo wa Morena; basadi ba ba sego ba ka ba robala le monna ba 16 000 ba madira, mme ba 32 ya ba motšhelo wa Morena. 41Ka gona Moshe a fa Eleasara motšhelo woo e le kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng, ka moo Morena a laetšego.

42-46Karolo ye e filwego setšhaba e be e lekana le ya madira: dihuswane tše 337 500, dikgomo tše 36 000, dipokolo tše 30 500, le basadi ba ba sego ba ka ba robala le monna ba 16 000. 47Mo go karolo ye Moshe o ile a ntšha sebofša se tee go dibofša tše dingwe le tše dingwe tše masome a mahlano, le mo go diruiwa, mme bjalo ka ge Morena a laetše, a di fa Balefi ba ba bego ba hlokometše Tente ya Morena.

48Ke moo balaodi ba ba laotšego madira ba ilego go Moshe, 49ba mmegela ba re: “Rena, bahlanka ba gago, re badile bahlabani ba re ba laolago, mme ga go le o tee yo a sego gona. 50Ka gona re tliša dikgabišo tša gauta e lego maseka a maoto, maseka a matsogo, dipalamonwana, mangina le dipheta tše yo mongwe le yo mongwe wa rena a bego a itšeetše tšona. Re di abela Morena gore ka tšona re boelanywe le yena.” 51Moshe le Eleasara ba amogela gauta yeo, ye ka moka ga yona e bego e le dikgabišo. 52Kabelo ka moka ye e tšwilego go balaodi ba madira e be e le ya boima bjo e ka bago dikilokramo tše 191. 53Bao e bego e se balaodi ba ile ba itshwarela tše ba itšeetšego tšona. 54Ka gona Moshe le Eleasara ba iša gauta yeo Tenteng, gore Morena a tle a šireletše setšhaba sa Israele.