Sepedi 2000 (NSO00)
30

Melao ka dikeno

301Moshe o ile a fa baetapele ba dikgoro tša Israele ditaelo tše di latelago tša Morena. 2

30:2
Doit. 23:21-23
Mat. 5:33
Ge motho a enne go fa Morena se sengwe goba go ikona se sengwe, a se ke a tshela keno ya gagwe, eupša a dire se sengwe le se sengwe se a itšego o tla se dira.

3Ge kgarebe ye e sa dulago lapeng la tatagoyona e enne go fa Morena se sengwe goba e tshephišitše gore e tla ikona se sengwe, 4e swanetše go dira tšohle tše e di ennego goba e di holofeditšego, ge e se ge tatagoyona a ka gana ge a ekwa taba yeo. 5Fela ge tatagwe a ka mo ganetša go phethagatša keno ya gagwe ge a e ekwa, gona ga se a tlemega go e phetha. Morena o tla mo lebalela, ka gobane tatagwe o mo ganeditše go phethagatša keno ya gagwe.

6Ge mosadi yo a sego a nyalwa a enne, a ikemišeditše goba a se a ikemišetša, goba a tshephišitše go ikona se sengwe, mme ka morago a nyalwa, 7o swanetše go dira tšohle tše a di ennego goba a di tshephišitšego, ge e se ge monna wa gagwe a ka gana ge a ekwa taba yeo. 8Fela ge monna wa gagwe a ka mo ganetša go phethagatša keno ya gagwe ge a e ekwa, ga se a tlemega go e phethagatša. Morena o tla mo lebalela.

9Mohlologadi goba mosadi yo a hladilwego o swanetše go phethagatša keno ye nngwe le ye nngwe ye a e dirilego goba tshephišo ya go ikona se sengwe.

10Ge mosadi yo a nyetšwego a enne goba a tshephišitše go ikona se sengwe, 11o swanetše go dira tšohle tše a di ennego goba a di tshephišitšego, ge e se ge monna wa gagwe a ka gana ge a ekwa taba yeo. 12Fela ge monna wa gagwe a ka mo ganetša go phethagatša keno ge a e ekwa, ga se a tlemega go e phethagatša. Monna wa gagwe o mo thibetše go phethagatša keno ya gagwe; Morena o tla mo lebalela. 13Monna wa gagwe o na le tokelo ya go dumela goba go gana keno goba tshephišo ye nngwe le ye nngwe yeo mosadi a e dirilego. 14Eupša ge ka letšatši le le latelago leo monna wa gagwe a kwelego keno yeo ka lona, a se a ba a e gana, mosadi o swanetše go dira tšohle tše a di ennego goba a di tshephišitšego. O dumetše keno yeo ka go se e gane ka letšatši le a e kwelego ka lona. 15Fela ge a ka gana keno yeo ka morago, o tla otlelwa ge mosadi wa gagwe a se phethagatše keno ya gagwe.

16Ye ke melao ye Morena a e filego Moshe mabapi le dikeno tše di dirilwego ke mosadi yo a nyetšwego, goba mosadi yo a sego a nyalwa yo a sa dulago ka lapeng labo.