Sepedi 2000 (NSO00)
27

Barwedi ba Tselofohade

271Magla, Noa, Hogla, Milka le Tirtsa e be e le barwedi ba Tselofohade, morwa wa Hefere, Hefere morwa wa Gileade, Gileade morwa wa Makire, Makire wa kgoro ya Manase, Manase morwa wa Josefa. 2Ba ile ba ya ba ema pele ga Moshe le moprista Eleasara le baetapele le setšhaba ka moka mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, gomme ba re: 3“Tatagorena o hlokafaletše lešokeng a se ne morwa. O be a se lekokong la Korage lela la go tsogela Morena maatla; o hwile ka lebaka la sa gagwe sebe. 4Ke go reng ge leina la tatagorena le timelela kgorwaneng ya gabo e le fela ka gore a se a ka a ba le barwa? Re feng naga gare ga meloko ya botatagorena.”

5Moshe a ala taba ya bona pele ga Morena, 6gomme Morena a re go yena: 7

27:7
Num. 36:2
“Se barwedi ba Tselofohade ba se kgopelago se lokile; ba fe naga gare ga meloko ya botatagobona. Bohwa bja gagwe a bo fetele go bona. 8Botša setšhaba sa Israele gore ge monna a ka hwa a se ne morwa, morwedi wa gagwe a tšee bohwa bja gagwe. 9Ge a se ne morwedi, bomorwarragwe ba swanetše go tšea bohwa bjoo. 10Ge a se na le bomorwarragwe, boramogolwagwe goba borangwanagwe ba swanetše go tšea bohwa bjoo. 11Ge a se ne boramogolwagwe goba borangwanagwe, gona moloko wabo wa kgauswikgauswi ka madi a tšee bohwa bjoo e be bja gagwe. Setšhaba sa Israele se phethe taelo ye e le molao, bjalo ka ge nna, Morena, ke go laetše.”

Joshua o kgethwa go tlo tšea legato la Moshe

(Doit. 31:1-8)

12

27:12-14
Doit. 3:23-27
32:48-52
Morena a re go Moshe: “Namela thaba ya Abarime, o lebeledišiše naga ye ke e fago Baisraele. 13Ka morago ga ge o e bone, o tla hwa bjalo ka ge Arone, morwarrago, a hwile, 14ka gobane bobedi bja lena le tshetše taelo ya ka lešokeng la Tsine. Ge setšhaba ka moka se nngongoregela kua Meriba, le ganne go ntumelela go laetša maatla a ka a makgethwa pele ga bona.”

Meriba ke felo mola ga meetse kua Kadeshe, lešokeng la Tsine.

15Moshe a rapela a re: 16“Morena Modimo, wena Mothopo wa bophelo ka moka, ke a go rapela, beela setšhaba se monna 17

27:17
1 Dikg. 22:17
Hes. 34:5
Mat. 9:36
Mar. 6:34
yo a tlago kgona go se eta pele mme a se laola ntweng, gore setšhaba se sa gago se se ke sa tla sa swana le dinku tše di se nago modiši.”

18

27:18
Eks. 24:13
Morena a re go Moshe: “Tšea Joshua, morwa wa Nunu, monna wa bokgoni, mme o mmee diatla hlogong. 19O mo emiše pele ga moprista Eleasara le setšhaba ka moka, gomme moo pele ga bona o bege gore ke yo a tlago tšea legato la gago. 20O mo arolele bogolo bja gago, gore setšhaba ka moka sa Israele se tle se mo theeletše. 21
27:21
Eks. 28:30
1 Sam. 14:41
28:6
A bote moprista Eleasara, yo a tlago tseba thato ya ka ka go šomiša Urime le Tumime. Ka tsela ye Eleasara o tla hlahla Joshua le setšhaba ka moka sa Israele ditabeng tša bona ka moka.” 22Moshe a dira ka moo Morena a mo laetšego ka gona. A emiša Joshua pele ga moprista Eleasara le setšhaba ka moka. 23
27:23
Doit. 31:23
Gomme bjalo ka ge Morena a be a laetše, a bea Joshua diatla hlogong, mme a bega gore ke yo a tlago tšea legato la gagwe.

28

Dihlabelo le dikabelo tša dinako tše di beilwego

(Eks. 29:38-46)

281Morena o laetše Moshe 2gore a botše Baisraele ba tlišetše Modimo dihlabelo le dikabelo ka dinako tše di beilwego e le dijo tša gagwe. Monkgo wa tšona o a mo tsefela.

3Tše ke dihlabelo le dikabelo tše di swanetšego go tlišwa go Morena: sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši, sa dikgapana tše pedi tše di nago le ngwaga o tee tše di se nago bosodi. 4Le dire sehlabelo ka kgapana ya mathomo mosong, mme mantšiboa le dire se sengwe ka ya bobedi, 5se sengwe le se sengwe se dirwe le kabelo ya bupi ya kilokramo e tee ya bupi bjo bo hlakantšwego le litara e tee ya makhura a mohlware a a hlwekilego. 6Se ke sehlabelo sa letšatši ka letšatši se se tšhungwago ka moka, se se dirilwego la mathomo thabeng ya Sinai e le monkgo wo o tsefelago Morena. 7Le tšheleng litara e tee ya beine aletareng e le kabelo ya seno ya go sepela le kgapana ya mathomo. 8Mantšiboa le dire sehlabelo ka kgapana ya bobedi ka yona tsela yela le dirilego sehlabelo sa mosong le kabelo ya sona ya seno. Monkgo wa sehlabelo se le wona o tsefela Morena.

Sehlabelo sa Sabatha

9Ka letšatši la Sabatha le dire sehlabelo ka dikgapana tše pedi tše di nago le ngwaga o tee tše di se nago bosodi; le abe le bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi le kabelo ya seno. 10Sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka se dirwe Sabatha se sengwe le se sengwe go tlaleletša sehlabelo sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya seno.

Sehlabelo ka letšatši la mathomo la kgwedi

11Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka mathomong a kgwedi ye nngwe le ye nngwe ka diruiwa tše di latelago: dipowana tše pedi le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 12Go dira kabelo ya bupi le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 13gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. Dihlabelo tše tša go tšhungwa ka moka ke tša monkgo wo o tsefelago Morena. 14Kabelo ya seno ya dihlabelo tše ke beine ya dilitara tše pedi gotee le poo ye nngwe le ye nngwe, le litara le seripa gotee le kgapa, le litara e tee le kgapana ye nngwe le ye nngwe. Wo ke molawana wa sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši la mathomo la kgwedi ye nngwe le ye nngwe ngwaga ka moka. 15Gomme go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya seno ye e sepelago le sona le dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee.

Dihlabelo Monyanyeng wa Dinkgwa tše di se nago komelo

(Lef. 23:5-14)

16

28:16
Eks. 12:1-13
Doit. 16:1-2
Monyanya wa Paseka wa go hlompha Morena o ketekwa ka letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya mathomo. 17
28:17-25
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Doit. 16:3-8
Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano go thoma monyanya wo o tšeago matšatši a a šupago, woo ka wona go swanetšego go lewa fela dinkgwa tše di dirilwego ntle le komelo. 18Ka letšatši la pele la monyanya wo le phuthegeleng tirelo, gomme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 19Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka diruiwa tše di latelago: dipowana tše pedi le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 20Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 21mme gotee le kgapana ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 22Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, mme ka tsela ye setšhaba se boelanywe le Morena. 23Le abeng tšeo go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa mosong wa letšatši le lengwe le le lengwe. 24Ka yona tsela yeo le abeleng Morena kabelo ya bupi matšatši a a šupago e le ya monkgo wo o mo tsefelago. Le abeng seo go tlaleletša sehlabelo sa letšatši ka letšatši sa go tšhungwa ka moka le kabelo ya seno ye e sepelago le sona. 25Le phuthegeleng tirelo ka letšatši la bošupa, gomme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng.

Dihlabelo Monyanyeng wa Puno

(Lef. 23:15-22)

26

28:26-31
Eks. 23:16
34:22
Doit. 16:9-12
Ka letšatši la pele la Monyanya wa Puno, ge le tliša kabelo ya mabele a mafsa go Morena, le phuthegeleng tirelo, gomme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 27Le dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka e le sa monkgo wo o tsefelago Morena ka diruiwa tše di latelago: dipowana tše pedi le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 28Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 29gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 30Le direng le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, mme ka tsela ye setšhaba se boelanywe le Morena. 31Le abeng tšeo le kabelo ya seno go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya bupi.

29

Dihlabelo Monyanyeng wa Ngwaga wo mofsa

(Lef. 23:23-25)

291Ka letšatši la pele la kgwedi ya bošupa le phuthegeleng tirelo, mme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. Ka letšatši leo diphala di letšwe. 2Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o mo tsefelago ka diruiwa tše di latelago: powana e tee le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 3Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 4gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 5Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, mme ka tsela ye setšhaba se boelanywe le Morena. 6Le direng dihlabelo tšeo go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši le lengwe le le lengwe la pele la kgwedi gotee le kabelo ya sona ya bupi, le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya bupi ya monkgo wo o tsefelago Morena.

Dihlabelo Letšatšing la Poelano

(Lef. 23:26-32)

7

29:7-11
Lef. 16:29-34
Le phuthegeleng tirelo ka letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa; le ikokobetšeng ka go se je dijo, le gona le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 8Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o mo tsefelago ka diruiwa tše di latelago: powana e tee le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 9Gotee le sehlabelo se le abeng bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 10gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 11Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee go tlaleletša sehlabelo sa tshwarelo ya dibe seo ka sona go phethwago tiro ya poelano, le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya bupi le ya seno.

Dihlabelo Monyanyeng wa Mešaša

(Lef. 23:33-44)

12

29:12-38
Lef. 23:34
Doit. 16:13-15
Le phuthegeleng tirelo ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa. Le ketekeng monyanya wo matšatši a a šupago go hlompha Morena, mme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 13Ka la pele la matšatši a a šupago a le direle Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o mo tsefelago. Le hlabe diruiwa tše di latelago: dipowana tše lesome le tše tharo, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 14Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa ye nngwe le ye nngwe le abe bja dikilokramo tše pedi, 15gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. Tšeo ka moka di sepele le dikabelo tše di nyakegago tša dino. 16Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee. Le direng dihlabelo le dikabelo tšeo go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya bupi le ya seno.

17Ka letšatši la bobedi le dire sehlabelo ka dipowana tše lesome le tše pedi, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 18-19Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

20Ka letšatši la boraro le direng sehlabelo ka dipowana tše lesome le e tee, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 21-22Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

23Ka letšatši la bone le dire sehlabelo ka dipowana tše lesome, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 24-25Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

26Ka letšatši la bohlano le dire sehlabelo ka dipowana tše senyane, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 27-28Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

29Ka letšatši la boselela le dire sehlabelo ka dipowana tše seswai, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 30-31Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

32Ka letšatši la bošupa le dire sehlabelo ka dipowana tše di šupago, dikgapa tše pedi, le dikgapana tše lesome le tše nne tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 33-34Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

35Ka letšatši la seswai le phuthegeleng tirelo mme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 36Le dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa monkgo wo o tsefelago Morena ka diruiwa tše di latelago: powana e tee, kgapa e tee, le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 37-38Gotee le tšona le dire dihlabelo le dikabelo tše dingwe ka moka tše di nyakegago letšatšing la mathomo.

39Yeo ke melawana mabapi le dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, dikabelo tša bupi, dikabelo tša dino, le dihlabelo tša kagišano tšeo le swanetšego go di direla Morena menyanyeng ya lena ye e beilwego. Tše di tlaleletša dihlabelo tše le di dirago go phethagatša dikeno, goba e le dikabelo tša boithaopo.

40Ka gona Moshe a botša setšhaba sa Israele tšohle tše Morena a mo laetšego tšona.