Sepedi 2000 (NSO00)
28

Dihlabelo le dikabelo tša dinako tše di beilwego

(Eks. 29:38-46)

281Morena o laetše Moshe 2gore a botše Baisraele ba tlišetše Modimo dihlabelo le dikabelo ka dinako tše di beilwego e le dijo tša gagwe. Monkgo wa tšona o a mo tsefela.

3Tše ke dihlabelo le dikabelo tše di swanetšego go tlišwa go Morena: sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši, sa dikgapana tše pedi tše di nago le ngwaga o tee tše di se nago bosodi. 4Le dire sehlabelo ka kgapana ya mathomo mosong, mme mantšiboa le dire se sengwe ka ya bobedi, 5se sengwe le se sengwe se dirwe le kabelo ya bupi ya kilokramo e tee ya bupi bjo bo hlakantšwego le litara e tee ya makhura a mohlware a a hlwekilego. 6Se ke sehlabelo sa letšatši ka letšatši se se tšhungwago ka moka, se se dirilwego la mathomo thabeng ya Sinai e le monkgo wo o tsefelago Morena. 7Le tšheleng litara e tee ya beine aletareng e le kabelo ya seno ya go sepela le kgapana ya mathomo. 8Mantšiboa le dire sehlabelo ka kgapana ya bobedi ka yona tsela yela le dirilego sehlabelo sa mosong le kabelo ya sona ya seno. Monkgo wa sehlabelo se le wona o tsefela Morena.

Sehlabelo sa Sabatha

9Ka letšatši la Sabatha le dire sehlabelo ka dikgapana tše pedi tše di nago le ngwaga o tee tše di se nago bosodi; le abe le bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi le kabelo ya seno. 10Sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka se dirwe Sabatha se sengwe le se sengwe go tlaleletša sehlabelo sa letšatši ka letšatši le kabelo ya sona ya seno.

Sehlabelo ka letšatši la mathomo la kgwedi

11Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka mathomong a kgwedi ye nngwe le ye nngwe ka diruiwa tše di latelago: dipowana tše pedi le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 12Go dira kabelo ya bupi le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 13gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. Dihlabelo tše tša go tšhungwa ka moka ke tša monkgo wo o tsefelago Morena. 14Kabelo ya seno ya dihlabelo tše ke beine ya dilitara tše pedi gotee le poo ye nngwe le ye nngwe, le litara le seripa gotee le kgapa, le litara e tee le kgapana ye nngwe le ye nngwe. Wo ke molawana wa sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši la mathomo la kgwedi ye nngwe le ye nngwe ngwaga ka moka. 15Gomme go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya seno ye e sepelago le sona le dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee.

Dihlabelo Monyanyeng wa Dinkgwa tše di se nago komelo

(Lef. 23:5-14)

16

28:16
Eks. 12:1-13
Doit. 16:1-2
Monyanya wa Paseka wa go hlompha Morena o ketekwa ka letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya mathomo. 17
28:17-25
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Doit. 16:3-8
Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano go thoma monyanya wo o tšeago matšatši a a šupago, woo ka wona go swanetšego go lewa fela dinkgwa tše di dirilwego ntle le komelo. 18Ka letšatši la pele la monyanya wo le phuthegeleng tirelo, gomme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 19Le direleng Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka diruiwa tše di latelago: dipowana tše pedi le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 20Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 21mme gotee le kgapana ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 22Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, mme ka tsela ye setšhaba se boelanywe le Morena. 23Le abeng tšeo go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa mosong wa letšatši le lengwe le le lengwe. 24Ka yona tsela yeo le abeleng Morena kabelo ya bupi matšatši a a šupago e le ya monkgo wo o mo tsefelago. Le abeng seo go tlaleletša sehlabelo sa letšatši ka letšatši sa go tšhungwa ka moka le kabelo ya seno ye e sepelago le sona. 25Le phuthegeleng tirelo ka letšatši la bošupa, gomme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng.

Dihlabelo Monyanyeng wa Puno

(Lef. 23:15-22)

26

28:26-31
Eks. 23:16
34:22
Doit. 16:9-12
Ka letšatši la pele la Monyanya wa Puno, ge le tliša kabelo ya mabele a mafsa go Morena, le phuthegeleng tirelo, gomme le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng. 27Le dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka e le sa monkgo wo o tsefelago Morena ka diruiwa tše di latelago: dipowana tše pedi le kgapa e tee le dikgapana tše di šupago tše di nago le ngwaga o tee, ka moka e be tše di se nago bosodi. 28Gotee le sehlabelo se le abe bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi: gotee le poo ye nngwe le ye nngwe le abe bupi bja dikilokramo tše tharo; gotee le kgapa le abe bja dikilokramo tše pedi, 29gomme gotee le kgapana ye nngwe le ye nngwe le abe bja kilokramo e tee. 30Le direng le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, mme ka tsela ye setšhaba se boelanywe le Morena. 31Le abeng tšeo le kabelo ya seno go tlaleletša sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa letšatši ka letšatši le kabelo ya bupi.