Sepedi 2000 (NSO00)
26

Go balwa ga setšhaba la bobedi

261

26:1-51
Num. 1:1-46
Ka morago ga bolwetši bjoo bja leuba Morena a re go Moshe le Eleasara, morwa wa Arone: 2“Balang setšhaba ka moka sa Israele ka malapa a sona, banna bohle ba ba nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta fao ba e kago ba bahlabani.” 3-4Moshe le Eleasara ba phetha taelo yeo, mme ba kgobokanya banna ka moka ba mengwaga yeo. Ba kgobokana melaleng ya Moaba, mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko.

Baisraele ba ba tšwilego Egepeta šeba:

5Kgoro ya Rubene, leitšibolo la Jakobo: dikgorwana tša Enoko, Palu, 6Hetserone le Karmi. 7Dikgorwana tše di be di na le banna ba 43 730. 8Ditlogolo tša Palu e bile Eliaba 9le barwa ba gagwe, Nemuele, Datane le Abiramo. Ba ke Datane le Abiramo bale ba go kgethwa ke setšhaba. Ba ile ba tšea kgang le Moshe le Arone, gomme ba ikopanya le lekoko la Korage ge le tsogela Morena maatla. 10Lefase le ile la palega gomme la ba metša, mme ba hwa le Korage le lekoko la gagwe mola mollo o fediša banna ba 250; e ile ya ba seeletši go setšhaba. 11Eupša barwa ba Korage ga se ba ka ba bolawa.

12Kgoro ya Simeone: dikgorwana tša Nemuele, Jamine, Jakine, 13Serage le Shaulo. 14Dikgorwana tše di be di na le banna ba 22 200.

15Kgoro ya Gade: dikgorwana tša Tsifione, Hagi, Shuni, 16Osni, Eri, 17Arode le Areli. 18Dikgorwana tše di be di na le banna ba 40 500.

19-21Kgoro ya Juda: dikgorwana tša Shela, Peretse, Serage, Hetserone le Hamule. Barwa ba Juda ba babedi, Ere le Onane, ba hwetše nageng ya Kanana. 22Dikgorwana tše di be di na le banna ba 76 500.

23Kgoro ya Isakara: dikgorwana tša Tola, Puba, 24Jashube le Shimrone. 25Dikgorwana tše di be di na le banna ba 64 300.

26Kgoro ya Sebulone: dikgorwana tša Serede, Elone le Jagliele. 27Dikgorwana tše di be di na le banna ba 60 500.

28Dikgoro tša Josefa, yo e bilego tatagobarwa ba babedi, Manase le Efraime.

29Kgoro ya Manase: Makire, morwa wa Manase, e bile tatagoGileade, gomme dikgorwana tše di latelago di tšwile go Gileade: 30dikgorwana tša Jesere, Heleke, 31Asriele, Shekeme, 32Shemida le Hefere. 33Tselofohade, morwa wa Hefere, o ile a se ke a ba le barwa, a ba le barwedi fela; maina a bona e be e le Magla, Noa, Hogla, Milka le Tirtsa. 34Dikgorwana tše di be di na le banna ba 52 700.

35Kgoro ya Efraime: dikgorwana tša Shutelage, Bekere le Tahane. 36Kgorwana ya Erane e be e tšwile go Shutelage. 37Dikgorwana tše di be di na le banna ba 32 500.

Tšeo ke dikgorwana tše di tšwilego go Josefa.

38Kgoro ya Benjamene: dikgorwana tša Bela, Ashbele, Ahiramo, 39Shefufane le Hufamo. 40Dikgorwana tša Arde le Naamane di be di tšwile go Bela. 41Dikgorwana tše di be di na le banna ba 45 600.

42Kgoro ya Dane: kgorwana ya Shuhamo 43ye e bego e na le banna ba 64 400.

44Kgoro ya Asere: dikgorwana tša Jimna, Jishbi le Beria. 45Dikgorwana tša Hebere le Malkiele di be di tšwile go Beria. 46Asere o bile le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Serage. 47Dikgorwana tše di be di na le banna ba 53 400.

48Kgoro ya Naftali: dikgorwana tša Jagtsiele, Guni, 49Jetsere le Shileme. 50Dikgorwana tše di be di na le banna ba 45 400.

51Banna ka moka ba Israele e be e le ba 601 730.

52

26:52-56
Num. 34:13
Josh. 14:1-2
Morena a re go Moshe: 53“Arola naga ka dikgoro, go ya ka bontši bja batho ba tšona. 54-56O arole naga ka go dira matengwa, gomme kgoro ye e nago le batho ba bantši o e fe karolo ye kgolo, mme kgoro ya batho ba bannyane o e fe karolo ye nnyane.”

57Kgoro ya Lefi e be e bopilwe ke dikgorwana tša Gershone, Kehate le Merari. 58Ditlogolo tša bona di be di akaretša dihlophana tša Libni, Hebrone, Magli, Mushi le Korage. Kehate e bile tatagoAmramo, 59yo a bego a nyetše morwedi wa Lefi, Jogobede, yo a tswetšwego Egepeta. O belegetše Amramo barwa ba babedi, Arone le Moshe, le morwedi, Miriamo. 60

26:60
Num. 3:2
Arone o bile le barwa ba bane, Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. 61
26:61
Lef. 10:1-2
Num. 3:4
Nadaba le Abihu ba ile ba hwa mola ba tlišetša Morena mollo wo o sego wa dumelelwa. 62Balefi ba be ba na le banna le bašemane ba 23 000 ba ba nago le kgwedi e tee goba go feta fao. Ba ile ba se ngwalwe le Baisraele ba bangwe ka gore ba ile ba se ke ba fiwa karolo ya naga mo go Baisraele.

63Dikgorwana tše ka moka di ile tša ngwalwa ke Moshe le Eleasara ge ba bala Baisraele melaleng ya Moaba mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko. 64Gare ga bona go be go se gwa šala le monna o tee wa bale ba go balwa ge Moshe le Arone ba ngwala setšhaba la mathomo lešokeng la Sinai. 65

26:65
Num. 14:26-35
Morena o be a boletše gore ka kgonthe bohle ba tla hwela lešokeng, gomme ka moka ba ile ba hwela moo ntle le Kalebe, morwa wa Jefune, le Joshua, morwa wa Nunu.