Sepedi 2000 (NSO00)
25

Setšhaba sa Israele kua Peore

251E ile ya re ge Baisraele ba hlomile mešaša Moeding wa Megohlo, banna ba thoma go robala le basadi ba Bamoaba. 2Basadi bao ba ba laletša go tla didimong tše ba bego ba di direla modimo wa Moaba. Baisraele ba ja dijo tša mohuta woo mme ba khunamela modimo wa seswantšho, 3Baale wa Peore. Ka go itlemaganya le modimo yoo ba ile ba galefiša Morena, 4gomme yena a re go Moshe: “Tšea baetapele ka moka ba Israele mme o nkgodiše ka go ba bolaya letšatši le hlabile;25:4 “letšatši le hlabile” goba “phatlalatša” ke moo ke tlago tlogela go galefela setšhaba se.” 5Moshe a re go baetapele: “Yo mongwe le yo mongwe wa lena o swanetše go bolaya monna wa kgoro ya gabo yo a itlemagantšego le Baale wa Peore.”

6Yo mongwe wa Baisraele a tsenya mosadi wa Momidiane mošašeng wa gagwe Moshe le setšhaba ka moka ba lebeletše mola ba sa lla mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 7Ge Finease, morwa wa Eleasara, setlogolo sa moprista Arone, a bona seo, a emelela a tloga go setšhaba. A ya a tšea lerumo, 8a latela monna yoo le mosadi yoo ka moo mošašeng, mme a ba phuleletša ka babedi ga bona ka lona. Ka tsela ye bolwetši bja leuba bjoo bo bego bo fetša Baisraele bja emišwa, 9fela bo be bo šetše bo bolaile batho ba dikete tše masome a mabedi le tše nne.

10Morena a re go Moshe: 11“Ka lebaka la seo Finease a se dirilego ga ke sa galefetše setšhaba sa Israele. Ga se a kgotlelela gore modimo wo mongwe ka ntle ga ka a khunamelwe, mme lebaka ke lona leo ge ke se ka ba fediša mola ke sa befetšwe. 12Ka gona, mmotše gore ke dira kgwerano le yena. 13Yena le ditlogolo tša gagwe ba beetšwe sa ruri go ba baprista, ka gobane ga se a kgotlelela gore modimo wo mongwe ka ntle ga ka o khunamelwe, mme ka go realo o boelantše setšhaba le nna.”

14Leina la Moisraele yo a bolailwego le mosadi wa Momidiane e be e le Simri, morwa wa Salu, hlogo ya lapa le lengwe kgorong ya Simeone. 15Leina la mosadi yoo e be e le Kosbi. Tsure, tatagwe, e be e le kgoši ya sehlopha se sengwe sa dikgorwana tša Bamidiane.

16Morena a laela Moshe a re: 17“Hlasela Bamidiane, o ba fediše 18ka lebaka la bobe bjo ba le dirilego bjona ge ba le hlalefetša kua Peore, le ka lebaka la Kosbi yo a bolailwego nako yela ya bolwetši bja leuba gona moo.”

26

Go balwa ga setšhaba la bobedi

261

26:1-51
Num. 1:1-46
Ka morago ga bolwetši bjoo bja leuba Morena a re go Moshe le Eleasara, morwa wa Arone: 2“Balang setšhaba ka moka sa Israele ka malapa a sona, banna bohle ba ba nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta fao ba e kago ba bahlabani.” 3-4Moshe le Eleasara ba phetha taelo yeo, mme ba kgobokanya banna ka moka ba mengwaga yeo. Ba kgobokana melaleng ya Moaba, mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko.

Baisraele ba ba tšwilego Egepeta šeba:

5Kgoro ya Rubene, leitšibolo la Jakobo: dikgorwana tša Enoko, Palu, 6Hetserone le Karmi. 7Dikgorwana tše di be di na le banna ba 43 730. 8Ditlogolo tša Palu e bile Eliaba 9le barwa ba gagwe, Nemuele, Datane le Abiramo. Ba ke Datane le Abiramo bale ba go kgethwa ke setšhaba. Ba ile ba tšea kgang le Moshe le Arone, gomme ba ikopanya le lekoko la Korage ge le tsogela Morena maatla. 10Lefase le ile la palega gomme la ba metša, mme ba hwa le Korage le lekoko la gagwe mola mollo o fediša banna ba 250; e ile ya ba seeletši go setšhaba. 11Eupša barwa ba Korage ga se ba ka ba bolawa.

12Kgoro ya Simeone: dikgorwana tša Nemuele, Jamine, Jakine, 13Serage le Shaulo. 14Dikgorwana tše di be di na le banna ba 22 200.

15Kgoro ya Gade: dikgorwana tša Tsifione, Hagi, Shuni, 16Osni, Eri, 17Arode le Areli. 18Dikgorwana tše di be di na le banna ba 40 500.

19-21Kgoro ya Juda: dikgorwana tša Shela, Peretse, Serage, Hetserone le Hamule. Barwa ba Juda ba babedi, Ere le Onane, ba hwetše nageng ya Kanana. 22Dikgorwana tše di be di na le banna ba 76 500.

23Kgoro ya Isakara: dikgorwana tša Tola, Puba, 24Jashube le Shimrone. 25Dikgorwana tše di be di na le banna ba 64 300.

26Kgoro ya Sebulone: dikgorwana tša Serede, Elone le Jagliele. 27Dikgorwana tše di be di na le banna ba 60 500.

28Dikgoro tša Josefa, yo e bilego tatagobarwa ba babedi, Manase le Efraime.

29Kgoro ya Manase: Makire, morwa wa Manase, e bile tatagoGileade, gomme dikgorwana tše di latelago di tšwile go Gileade: 30dikgorwana tša Jesere, Heleke, 31Asriele, Shekeme, 32Shemida le Hefere. 33Tselofohade, morwa wa Hefere, o ile a se ke a ba le barwa, a ba le barwedi fela; maina a bona e be e le Magla, Noa, Hogla, Milka le Tirtsa. 34Dikgorwana tše di be di na le banna ba 52 700.

35Kgoro ya Efraime: dikgorwana tša Shutelage, Bekere le Tahane. 36Kgorwana ya Erane e be e tšwile go Shutelage. 37Dikgorwana tše di be di na le banna ba 32 500.

Tšeo ke dikgorwana tše di tšwilego go Josefa.

38Kgoro ya Benjamene: dikgorwana tša Bela, Ashbele, Ahiramo, 39Shefufane le Hufamo. 40Dikgorwana tša Arde le Naamane di be di tšwile go Bela. 41Dikgorwana tše di be di na le banna ba 45 600.

42Kgoro ya Dane: kgorwana ya Shuhamo 43ye e bego e na le banna ba 64 400.

44Kgoro ya Asere: dikgorwana tša Jimna, Jishbi le Beria. 45Dikgorwana tša Hebere le Malkiele di be di tšwile go Beria. 46Asere o bile le morwedi yo leina la gagwe e bego e le Serage. 47Dikgorwana tše di be di na le banna ba 53 400.

48Kgoro ya Naftali: dikgorwana tša Jagtsiele, Guni, 49Jetsere le Shileme. 50Dikgorwana tše di be di na le banna ba 45 400.

51Banna ka moka ba Israele e be e le ba 601 730.

52

26:52-56
Num. 34:13
Josh. 14:1-2
Morena a re go Moshe: 53“Arola naga ka dikgoro, go ya ka bontši bja batho ba tšona. 54-56O arole naga ka go dira matengwa, gomme kgoro ye e nago le batho ba bantši o e fe karolo ye kgolo, mme kgoro ya batho ba bannyane o e fe karolo ye nnyane.”

57Kgoro ya Lefi e be e bopilwe ke dikgorwana tša Gershone, Kehate le Merari. 58Ditlogolo tša bona di be di akaretša dihlophana tša Libni, Hebrone, Magli, Mushi le Korage. Kehate e bile tatagoAmramo, 59yo a bego a nyetše morwedi wa Lefi, Jogobede, yo a tswetšwego Egepeta. O belegetše Amramo barwa ba babedi, Arone le Moshe, le morwedi, Miriamo. 60

26:60
Num. 3:2
Arone o bile le barwa ba bane, Nadaba, Abihu, Eleasara le Ithamara. 61
26:61
Lef. 10:1-2
Num. 3:4
Nadaba le Abihu ba ile ba hwa mola ba tlišetša Morena mollo wo o sego wa dumelelwa. 62Balefi ba be ba na le banna le bašemane ba 23 000 ba ba nago le kgwedi e tee goba go feta fao. Ba ile ba se ngwalwe le Baisraele ba bangwe ka gore ba ile ba se ke ba fiwa karolo ya naga mo go Baisraele.

63Dikgorwana tše ka moka di ile tša ngwalwa ke Moshe le Eleasara ge ba bala Baisraele melaleng ya Moaba mošola wa noka ya Jordane go lebana le Jeriko. 64Gare ga bona go be go se gwa šala le monna o tee wa bale ba go balwa ge Moshe le Arone ba ngwala setšhaba la mathomo lešokeng la Sinai. 65

26:65
Num. 14:26-35
Morena o be a boletše gore ka kgonthe bohle ba tla hwela lešokeng, gomme ka moka ba ile ba hwela moo ntle le Kalebe, morwa wa Jefune, le Joshua, morwa wa Nunu.

27

Barwedi ba Tselofohade

271Magla, Noa, Hogla, Milka le Tirtsa e be e le barwedi ba Tselofohade, morwa wa Hefere, Hefere morwa wa Gileade, Gileade morwa wa Makire, Makire wa kgoro ya Manase, Manase morwa wa Josefa. 2Ba ile ba ya ba ema pele ga Moshe le moprista Eleasara le baetapele le setšhaba ka moka mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, gomme ba re: 3“Tatagorena o hlokafaletše lešokeng a se ne morwa. O be a se lekokong la Korage lela la go tsogela Morena maatla; o hwile ka lebaka la sa gagwe sebe. 4Ke go reng ge leina la tatagorena le timelela kgorwaneng ya gabo e le fela ka gore a se a ka a ba le barwa? Re feng naga gare ga meloko ya botatagorena.”

5Moshe a ala taba ya bona pele ga Morena, 6gomme Morena a re go yena: 7

27:7
Num. 36:2
“Se barwedi ba Tselofohade ba se kgopelago se lokile; ba fe naga gare ga meloko ya botatagobona. Bohwa bja gagwe a bo fetele go bona. 8Botša setšhaba sa Israele gore ge monna a ka hwa a se ne morwa, morwedi wa gagwe a tšee bohwa bja gagwe. 9Ge a se ne morwedi, bomorwarragwe ba swanetše go tšea bohwa bjoo. 10Ge a se na le bomorwarragwe, boramogolwagwe goba borangwanagwe ba swanetše go tšea bohwa bjoo. 11Ge a se ne boramogolwagwe goba borangwanagwe, gona moloko wabo wa kgauswikgauswi ka madi a tšee bohwa bjoo e be bja gagwe. Setšhaba sa Israele se phethe taelo ye e le molao, bjalo ka ge nna, Morena, ke go laetše.”

Joshua o kgethwa go tlo tšea legato la Moshe

(Doit. 31:1-8)

12

27:12-14
Doit. 3:23-27
32:48-52
Morena a re go Moshe: “Namela thaba ya Abarime, o lebeledišiše naga ye ke e fago Baisraele. 13Ka morago ga ge o e bone, o tla hwa bjalo ka ge Arone, morwarrago, a hwile, 14ka gobane bobedi bja lena le tshetše taelo ya ka lešokeng la Tsine. Ge setšhaba ka moka se nngongoregela kua Meriba, le ganne go ntumelela go laetša maatla a ka a makgethwa pele ga bona.”

Meriba ke felo mola ga meetse kua Kadeshe, lešokeng la Tsine.

15Moshe a rapela a re: 16“Morena Modimo, wena Mothopo wa bophelo ka moka, ke a go rapela, beela setšhaba se monna 17

27:17
1 Dikg. 22:17
Hes. 34:5
Mat. 9:36
Mar. 6:34
yo a tlago kgona go se eta pele mme a se laola ntweng, gore setšhaba se sa gago se se ke sa tla sa swana le dinku tše di se nago modiši.”

18

27:18
Eks. 24:13
Morena a re go Moshe: “Tšea Joshua, morwa wa Nunu, monna wa bokgoni, mme o mmee diatla hlogong. 19O mo emiše pele ga moprista Eleasara le setšhaba ka moka, gomme moo pele ga bona o bege gore ke yo a tlago tšea legato la gago. 20O mo arolele bogolo bja gago, gore setšhaba ka moka sa Israele se tle se mo theeletše. 21
27:21
Eks. 28:30
1 Sam. 14:41
28:6
A bote moprista Eleasara, yo a tlago tseba thato ya ka ka go šomiša Urime le Tumime. Ka tsela ye Eleasara o tla hlahla Joshua le setšhaba ka moka sa Israele ditabeng tša bona ka moka.” 22Moshe a dira ka moo Morena a mo laetšego ka gona. A emiša Joshua pele ga moprista Eleasara le setšhaba ka moka. 23
27:23
Doit. 31:23
Gomme bjalo ka ge Morena a be a laetše, a bea Joshua diatla hlogong, mme a bega gore ke yo a tlago tšea legato la gagwe.