Sepedi 2000 (NSO00)
24

241Fela bjale Bileamo o be a šetše a tseba gore Morena o rata gore a šegofatše setšhaba sa Israele, ka gona a se ke a hlwa a ilo phekolwa bjalo ka pele. O ile a retologela lešokeng 2gomme a bona setšhaba sa Israele se hlomile mešaša, kgoro ka kgoro. Moya wa Modimo wa mo tsena, 3gomme a hlaba sereto a re:

“Go bolela Bileamo,

morwa wa Beore,

monna yo a utollelwago dipono,24:3 “monna ... dipono” goba “monna yo a pontšego”

4mokwi wa tše Modimo a di bolelago,

malotšhaakhuname,

etšwe a ntšhitše mahlo dinameng,

a bona pono tša Ramaatlaohle.

5E botse bjang mešaša ya ditlogolo tša Jakobo;

mekutwana ya Baisraele ga se ka go kgahliša.

6E swana le melokoloko ya mepalema,

e etša dirapa tše di bapilego le noka,

nke ke dikgophana tše di bjetšwego ke Morena,

goba mesedere ye e bapetšego le meetse.

7Didiba tša bona di tla falala,

gomme ba bjala dipeu mašemong a monola wo montši.

Kgoši ya bona e tla feta Agage ka bogolo,

mme mmušo wa gagwe o tla tumišwa.

8Modimo yo a ba ntšhitšego Egepeta

o ba lwela bjalo ka nare.

Ba fediša manaba a bona,

ba ba robaganya mašapo,

ba thokgaganya mesebe ya bona.

9

24:9
Gen. 12:3
49:9
Setšhaba se se bjalo ka tau ye maatla;

ge e patlame ke mang yo a ka e tshwenyago?

Yo a šegofatšago Baisraele o tla šegofatšwa,

yo a ba rogakago le yena o tla rogakwa.”

10Balaka a huna matswele a befetšwe, a re go Bileamo: “Ke go bileditše gore o rogake manaba a ka, eupša bjale ke gararo o ba šegofatša bakeng sa gore o ba rogake. 11Gona sepela ga geno! Ke go holofeditše gore ke tla go putsa, eupša Morena o go thibetše go hwetša moputso woo.”

12Bileamo a mo fetola a re: “Ke boditše batseta bale o ba romilego go nna gore 13le ge o ka mpha silibera le gauta ka moka ya mošate wa gago, nka se kgone go tshela taelo ya Morena ka go dira se sengwe ka bonna. Ke tla bolela fela se Morena a mpotšago gore ke se bolele.”

Direto tša mafelelo tša Bileamo

14Bileamo a re go Balaka: “Bjale ke boela morago go batho ba gešo, fela pele ga ge ke tloga ke go lemoša se setšhaba sa Israele se tlago se dira setšhaba sa gago ka moso.” 15Ke moka a hlaba sereto a re:

“Go bolela Bileamo, morwa wa Beore,

monna yo a utollelwago dipono,24:15 “monna ... dipono” goba “monna yo a pontšego”

16mokwi wa tše Modimo a di bolelago,

motsebi wa tše di tsebjago ke Yogodimodimo,

malotšhaakhuname,

etšwe a ntšhitše mahlo dinameng,

a bona pono tša Ramaatlaohle.

17Ke bona kgoši a le kgole;

ga se a tšwa a fihla, fela o tla tla.

O tla rotoga ditlogolong tša Jakobo bjalo ka naledi.

O tla tšwa go Baisraele bjalo ka naledi ya mosela.

O tla pšhatlaganya Bamoaba dihlogo,

a šilaganya magata a setšhaba ka moka sa Sete.

18O tla fenya manaba a gagwe kua Edomo,

a tšea naga ya bona ya ba ya gagwe,

Gomme Baisraele ba tia ya ba ba maatla.

19Ditlogolong tša Jakobo go tla tšwa mmuši,

a fediša mašaletšana a motse.”

20Bileamo a bona Baamaleke ponong, mme a hlaba sereto a re:

“Amaleke e be e le setšhaba se maatla go feta tšohle,

fela mafelelong se tla hwela sa ruri.”

21-22Ponong a bona Bakene, mme a hlaba sereto a re:

“Le ge mo le dulago gona, lena Bakene,

go šireletšegile boka sehlaga legageng,

le tla fedišwa ge Asiria e le thopa.”24:21-22 Ka Seheberu temana 22 ga e kwagale gabotse.

23Bileamo a hlaba sereto a re:

“Joo, a setšhaba se se kgobokanago ka leboa24:23 “a ... leboa” Seheberu ga se kwagale gabotse. ke bomang?

24Bašwahledi ba tla tla ka maselawatle ba etšwa Saeprose;

ba tla fenya Asiria le Ebere,

eupša le bona ba tla bolawa.”

25Ke moka Bileamo a tloga a boela ga gabo; Balaka le yena a swara ya gagwe tsela.