Sepedi 2000 (NSO00)
23

231A re go Balaka: “Nkagele dialetare tše di šupago mo, mme o hlabe dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago.”

2Balaka a dira ka moo a boditšwego ka gona, gomme yena le Bileamo ba dira sehlabelo ka poo le kgapa aletareng ye nngwe le ye nngwe. 3Ke gona Bileamo a itšego go Balaka: “Šala o eme mo kgauswi le sehlabelo sa gago sa go tšhungwa ka moka, ge nna ke sa ile go bona ge eba Morena a ka nkgahlanetša. Ke tla boa ke go botša se sengwe le se sengwe se a ka nkutollelago sona.” Ka gona a namelela godimo mo go sego mehlare, 4mme Modimo a mo gahlanetša. Bileamo a re go yena: “Ke agile dialetare tše di šupago mme ka dira sehlabelo ka poo le kgapa go ye nngwe le ye nngwe ya tšona.”

5Morena a botša Bileamo molaetša wa gagwe, gomme a re a boele morago a yo o botša Balaka. 6Ka gona a boela morago mme a hwetša Balaka a sa eme kgauswi le sehlabelo sa gagwe sa go tšhungwa ka moka a na le baetapele ka moka ba Moaba.

7Bileamo a hlaba sereto a re:

“Balaka, kgoši ya Moaba,

o ntšere Siria,

dithabeng tša ka bohlabela.

A re: ‘Tlaa o nthogakele ditlogolo tša Jakobo,

o rogake setšhaba sa Israele.’

8A nka rogaka bjang se Modimo a sego a se rogaka,

goba ka se hlolela madimabe mola Modimo a se a se hlolela?

9Ke ba bona ke le matlapeng a godimo;

ke ba lebeletše ke le mebotong.

Ke setšhaba se se phelago se nnoši;

ga ba ipale le ditšhaba tše dingwe.

10Ditlogolo tša Israele ke sekalerole –

ke mašabašaba, mapalelammadi.

Anke ke fetše matšatši a ka bjalo ka yo mongwe wa setšhaba sa Modimo,

ke hwe ka khutšo go swana le baloki.”

11Ke moo Balaka a itšego go Bileamo: “A o ntirile eng? Ke go tlišitše mo gore o tle o rogake manaba a ka, bjale wena o ba šegofaditše.”

12Bileamo a mo fetola a re: “Gape ke swanetše go bolela fela se Morena a mpotšago gore ke se bolele.”

Sereto sa bobedi sa Bileamo

13Ke moo Balaka a itšego go Bileamo: “A re ye felo mo gongwe moo o tlago bona fela karolo ya Baisraele. O nthogakele bona o le moo.” 14A mo iša felo ga bahlodi godimodimo ga thaba ya Pisga. Moo le gona a aga dialetare tše di šupago, mme a dira sehlabelo ka poo le kgapa aletareng ye nngwe le ye nngwe ya tšona.

15Bileamo a re go Balaka: “Šala o eme mo kgauswi le sehlabelo sa gago sa go tšhungwa ka moka, ge nna ke sa ile go gahlanetša Modimo mola.”

16Morena a gahlanetša Bileamo, a mmotša se a swanetšego go se bolela, gomme a re a gomele go Balaka go yo bolela molaetša woo. 17Ka gona Bileamo a boela morago mme a hwetša Balaka a sa eme kgauswi le sehlabelo sa gagwe sa go tšhungwa ka moka a na le baetapele ba Moaba. Balaka a mmotšiša gore Morena o boletše eng, 18gomme Bileamo a hlaba sereto a re:

“Tlaa, Balaka, morwa wa Tsiporo,

o kwe se ke go botšago sona.

19Modimo ga se motho a kago bolela maaka;

ga se motho, yo a kago itshola.

Se a se holofetšago o a se dira;

o a bolela, mme gwa phethega.

20Ke laetšwe gore ke šegofatše,

gomme ge Modimo a šegofatša,

nna nka se fetoše.

21Ga ke bone madimabe goba bothata bjo bo tlago tlela Israele.

Morena Modimo wa bona o na le bona;

ba mo gobela megobo ba re ke kgoši ya bona.

22Modimo yo a ba ntšhitšego Egepeta o ba lwela bjalo ka nare.

23Ditlogolo tša Jakobo ga di kgonwe ka boloi;

setšhaba sa Israele ga se phekolwe ka bodupe.23:23 “Ditlogolo ... bodupe.” goba “Ditlogolo tša Jakobo ga di loyane, setšhaba sa Israele ga se didupe.”

Bjale go tla bolelwa ka Baisraele gwa thwe:

‘Bonang tše Modimo a di dirilego!’

24Setšhaba sa Israele ke se maatla bjalo ka tau;

ke se bogale bjalo ka taugadi.

Tau ga e patlame e se ya ja nama,

e se ya nwa madi a se e se bolailego.”

25Ke moo Balaka a itšego go Bileamo: “Ge o gana go rogaka setšhaba sa Israele, o lese le go se šegofatša!”

26Bileamo a mo fetola a re: “A ga se ka go botša gore ke swanetše go dira tšohle tše Morena a mpoditšego tšona?”

Sereto sa boraro sa Bileamo

27Balaka a re: “Hle, tlaa ke go iše lefelong le lengwe. Mohlomongwe fao Modimo o tla go dumelela wa nthogakela bona.” 28Ka gona a iša Bileamo godimodimo ga thaba ya Peore ye e okametšego lešoka. 29Bileamo a re go yena: “Nkagele dialetare tše di šupago mo, mme o hlabe dipoo tše di šupago le dikgapa tše di šupago.” 30Balaka a dira ka moo a botšwago ka gona, a dira sehlabelo ka poo le kgapa aletareng ye nngwe le ye nngwe.