Sepedi 2000 (NSO00)
19

Melora ya kgomo ye khunwana

191Morena o laetše Moshe le Arone 2gore ba fe Baisraele melawana ye e latelago. “Le tliše kgomo ye khunwana ye e se nago bosodi gape ye e sego ya ka ya panwa, 3le e neele moprista Eleasara. E ntšhwe mešašeng mme e bolawe pele ga gagwe.19:3 “E ntšhwe ... gagwe.” goba “A e ntšhetše ka ntle ka bohlabela bja mešaša mme a e bolaye.” 4Ka morago Eleasara a tšee madi a mangwe a yona a a foke ka monwana gašupa go lebana le bokapele bja Tente. 5Seruiwa seo ka moka – mokgopa le nama le madi le mošwang – se tšhungwe moprista a lebeletše. 6Ke moka a tšee kotana ya mosedere, motšitlo wa hisopo, le thapo ye khubedu, gomme a di lahlele moo mollong. 7Ka morago ga moo a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape mmele ka meetse; a kgone a tsena ka mešašeng, eupša o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 8Monna yoo a tšhumilego kgomo yeo le yena a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape mmele ka meetse, eupša le yena o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 9

19:9
Bah. 9:13
Monna yo a hlwekilego a olele melora ya kgomo yela, mme a e bee felo mo go hlweketšego tirelo ka ntle ga mešaša, moo e swanetšego go bolokelwa setšhaba sa Israele gore e tle e dirišwe ge go lokišwa meetse a go tloša sešila. Tiro ye ke ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe. 10Monna yoo a olelago melora yeo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, eupša o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. Molawana wo ke wa mehla ka moka go Baisraele gotee le bafaladi ba ba dulago gare ga bona.

Go kgwathana le setopo

11“Yo a ka kgwathago motho yo a hwilego o tla tšhilafala matšatši a a šupago. 12O swanetše go itlhwekiša ka meetse a tlhwekišo ka letšatši la boraro le ka letšatši la bošupa, ke moo a tlago hlweka. Eupša ge a ka se itlhwekiše ka letšatši la boraro le la bošupa a ka se hlweke. 13Yo a ka kgwathago setopo mme a se ke a itlhwekiša o tla fela a tšhilafetše, ka gobane ga se a fokwa ka meetse a tlhwekišo. O kgotlela Tente ya Morena, gomme a kgaolwe setšhabeng sa Israele.

14“Molawana wa ge motho a ka hwela ka tenteng šo: Yo a lego ka moo tenteng ka nako yeo ya lehu goba yo a ka tsenago ka moo o tla tšhilafala matšatši a a šupago. 15Sebjana se sengwe le se sengwe se se sego sa khurumelwa, goba pitša ye e sego ya khurumelwa le yona e a tšhilafala. 16Ge motho a ka re a le nageng a kgwatha motho yo a bolailwego, goba yo a ikhwetšego ka boyena, goba a kgwatha lešapo la motho, goba lebitla, o tla tšhilafala matšatši a a šupago.

17“Ge go hlwekišwa motho wa mohuta woo, go ntšhwe molora wa kgomo yela ya go tšhungwa e le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, o tšhelwe ka pitšeng, mme go tšhelwe meetse a noka go wona. 18Lekgeng la pele, yo mongwe yo a hlwekilego a tšee motšitlo wa hisopo, a o ine ka meetseng, gomme a foke tente le tšohle tše di lego go yona, le batho ba ba lego moo. Lekgeng la bobedi, yo mongwe yo a hlwekilego a foke motho yoo a kgwathilego lešapo la motho, goba setopo, goba lebitla, ka meetse ao. 19Ka letšatši la boraro le ka la bošupa motho yoo a hlwekilego a foke motho yoo a tšhilafetšego ka meetse ao. Ka letšatši la bošupa a hlwekiše motho yoo. E tla re ge a hlatswitše diaparo tša gagwe mme a hlapile ka meetse, ya ba gona a hlwekago mantšiboa.

20“Yo a tšhilafetšego mme a se itlhwekiše o tla fela a tšhilafetše, ka gobane ga se a fokwa ka meetse a tlhwekišo. O kgotlela Tente ya Morena, gomme a kgaolwe setšhabeng. 21Le phethe molawana wo le ka dinako tšohle tše di tlago. Motho yo a fokago ka meetse a tlhwekišo le yena a hlatswe diaparo tša gagwe; yo a kgwathago meetse ao o tla fela a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 22Se sengwe le se sengwe se motho yo a tšhilafetšego a se kgwathago le sona se tšhilafetše, le yo a kgwathago selo seo o tla fela a tšhilafetše go fihlela mantšiboa.”