Sepedi 2000 (NSO00)
18

Mediro ya baprista le ya Balefi

181Morena a re go Arone: “Wena le barwa ba gago le Balefi le tla otlelwa molato ofe le ofe wa go tšhilafatša Tente ya bodulo bja ka; eupša wena le barwa ba gago ke lena fela le tlago otlelwa diphošo tša baprista. 2O tle le meloko ya gago, kgoro ya Lefi, gore ba tle ba šome nago ba go thuše mola wena le barwa ba gago le šoma Tenteng. 3Ba phethe mediro ye o ba fago yona le mešomo ya bona ya Tente, eupša ba se ke ba batamela selo sefe goba sefe se sekgethwa ka Felo mo Gokgethwa, goba ba batamela aletare. Ge ba ka batamela, lena le bona le tla bolawa. 4Ba šome nago gomme ba phethe mešomo ya bona medirong ka moka ya ka Tenteng, fela motho yo a se nego tokelo a se ke a šoma nago. 5Ke wena le barwa ba gago ba le swanetšego go dira mešomo ya lena ya Felo mo Gokgethwa le ya aletare, gore ke se ke ka tsoga ke galefetše setšhaba sa Israele gape. 6Ke nna yo ke kgethilego meloko ya lena, Balefi, go Baisraele gore e be mpho ya lena. Ba abetšwe nna, gore ba tle ba phethagatše mediro ya bona ka Tenteng. 7Eupša ke wena le barwa ba gago fela ba le swanetšego go phetha mešomo ka moka ya baprista yeo e amago aletare le tše di lego ka Felo mo Gokgethwakgethwa. Mediro ye ke boikarabelo bja lena, ka gobane ke le file mpho ya boprista. Motho ofe le ofe yo a se nago tokelo yo a batamelago dilo tše kgethwa a bolawe.”

Karolo ya baprista

8Morena a re go Arone: “Ke go beile mohlokomedi wa dikabelo ka moka tše ke di fiwago. Dikabelo tšohle tše Baisraele ba nkabelago tšona ke di fa wena le ditlogolo tša gago, e le karolo ye le e abetšwego go ya go ile. 9Mo go dihlabelo le dikabelo tše kgethwakgethwa tše di sa tšhungwego aletareng, tše di latelago ke tša gago: dikabelo tša bupi le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe le tša tefelo ya tšona. Se sengwe le se sengwe se se tlišwago go nna e le sehlabelo goba kabelo ye kgethwakgethwa ke sa gago le barwa ba gago. 10Le jeleng dilo tše Felong mo Gokgethwa, mme e be banna fela ba ba di jago; ke tše kgethwa go lena.

11“Dikabelo goba dimpho dife le dife tšeo Baisraele ba mphago tšona ka tsela ye e itšeng le tšona e tla ba tša gago. Ke di fa wena le barwa ba gago le barwedi ba gago bophelong bja lena ka moka. Leloko le lengwe le le lengwe la lapa la gago le le hlwekilego le ka di ja.

12“Ke go fa ka moka tše kaonekaone tšeo Baisraele ba di bunago pele tše ba mphago tšona ngwaga ka ngwaga: makhura a mohlware le beine le mabele. 13Ka moka ke tša gago. Leloko le lengwe le le lengwe la lapa la gago le le hlwekilego le ka di ja.

14

18:14
Lef. 27:28
“Se sengwe le se sengwe mo go Baisraele se se fetšwego nna sa ruri ke sa gago.

15“Leitšibolo le lengwe le le lengwe la motho goba la seruiwa le Baisraele ba le tlišago go nna ke la gago. Eupša o swanetše go tloga o amogela tefo ya go rekolla leitšibolo le lengwe le le lengwe la motho; o amogele le tefo ya go rekolla leitšibolo le lengwe le le lengwe la seruiwa se se tšhilafetšego. 16Bana ge ba na le kgwedi ba rekollwe ka theko ye e beilwego ya dipapetlana tše tlhano tša silibera ye e etšwego go ya ka boima bja papetlana ya silibera ya ka Felo mo Gokgethwa. Papetlana yeo e swanetše go ba ya boima bjo e ka bago dikramo tše lesome le motšo o tee. 17Fela maitšibolo a dikgomo le a dinku le a dipudi a se ke a rekollwa; ke a makgethwa go nna, gomme go swanetše go dirwa dihlabelo ka ona. O foke aletare ka madi a ona, gomme o tšhume makhura a ona e le sehlabelo, e be monkgo wo o ntsefelago. 18Nama ya ona ke ya gago, go swana le leumo le serope sa la go ja sa mpho ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng.

19“Ka dinako tšohle tše di tlago ke fa wena le barwa ba gago le barwedi ba gago dikabelo ka moka tše Baisraele ba mphago tšona ka tsela ye e itšeng. Ye ke kgwerano ya go ya go ile ye ke e dirilego le wena le ditlogolo tša gago.”

20Morena a re go Arone: “O se amogele thoto efe goba efe ye e ka bago bohwa, gomme go se be le seripa sa naga ya Israele se se abelwago wena. Kabelo ya gago le bohwa mo go Baisraele ke nna.”

Karolo ya Balefi

21

18:21
Lef. 27:30-33
Doit. 14:22-29
Morena a re: “Ke file Balefi karolo ya lesome ya se sengwe le se sengwe seo Baisraele ba se tlišago go nna. Wo ke moputso wa bona ka ge ba šoma go hlokomela Tente ya bodulo bja ka. 22Baisraele ba se sa batamela Tente, ba ithweša kotlo ya lehu. 23Go tloga bjale ke Balefi fela ba ba swanetšego go hlokomela Tente, mme ba ba le boikarabelo go yona ka botlalo. Wo ke molao wa neng le neng wo o amago le tšona ditlogolo tša lena. Balefi ba ka se be le naga mo go Baisraele, 24ka gobane ke ba file karolo ya lesome ye Baisraele ba e tlišago go nna e le kabelo ye e fiwago nna ka tsela ye e itšeng. Ke ka lebaka leo ke ba boditšego gore ba ka se be le naga mo go Baisraele.”

Karolo ya lesome ya Balefi

25Morena o laetše Moshe 26gore a botše Balefi a re: “Ge le amogela go Baisraele karolo ya lesome ye Morena a le fago yona e etšwa go bona, le tliše karolo ya lesome ya yona e le kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. 27Kabelo yeo e tla tšewa gore e lekana le kabelo ye molemi a e ntšhago ya mabele a mafsa le beine ye mpsha. 28Ka tsela ye le lena le tliše kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng go dikarolo tša lesome tša lena ka moka tše le di amogelago go Baisraele. Le neele moprista Arone kabelo yeo e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. 29Le e ntšheng go tše kaonekaone tša tšohle tšeo le di amogelago e le mpho ye kgethwa. 30Ka gona, ge le tlišitše karolo ye ye kaonekaone, le ka itshwarela se se šetšego, bjalo ka ge molemi a itshwarela se se šetšego ka morago ga ge a ntšhitše kabelo ya gagwe. 31Lena le ba malapa a lena le ka se ja mo gongwe le mo gongwe, ka gobane ke moputso wa lena wa ge le šoma ka Tenteng. 32Le ka se be le molato ge le se ja, ge e le gore le tlišitše se se kaonekaone sa sona go Morena. Le se ke la kgotlela dimpho tše kgethwa tša Baisraele ka go ja se sengwe sa dimpho pele ga ge karolo ye ye kaonekaone e abja, gore le se bolawe.”