Sepedi 2000 (NSO00)
15

Melao ka dihlabelo

151Morena o file Moshe 2melawana ye e latelago ye Baisraele ba swanetšego go e phetha nageng ye a bego a ile go ba fa yona. 3Ge le direla Morena sehlabelo ka kgomo goba ka sehuswane e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, goba sehlabelo sa go phethagatša keno, goba sehlabelo sa boithaopo, goba sehlabelo sa menyanya ya lena ye e beilwego, sa monkgo wa go tsefela Morena, 4gona yo a se dirago a se tliše le kabelo ya bupi bja kilokramo e tee bo hlakantšwe le litara ya makhura a mohlware. 5Ge motho a dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka goba sehlabelo se sengwe ka kgapana, a tliše le litara ya beine e le kabelo ya seno. 6Ge motho a dira sehlabelo ka kgapa, a tliše bupi bja dikilokramo tše pedi bo hlakantšwe le makhura a mohlware a litara ya 1,25 e le kabelo ya bupi, 7gotee le litara e tee ya beine le seripa sa yona e le kabelo ya seno. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena. 8Ge go direlwa Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka poo, goba go dirwa sehlabelo sa go phethagatša keno goba sa kagišano, 9le bupi bja dikilokramo tše tharo bo hlakantšwe le litara tše pedi tša makhura a mohlware bo tlišwe e be kabelo ya bupi, 10gotee le litara tše pedi tša beine e be kabelo ya seno. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena.

11Go dirwe ka mokgwa woo ge e le sehlabelo sa poo goba kgapa goba kwanyana goba kgapana. 12Ge go dirwa sehlabelo ka diruiwa tša go feta e tee, kabelo ya go sepela le sehlabelo seo e swanetše go oketšwa go ya ka palo ya diruiwa. 13Moisraele yo mongwe le yo mongwe o swanetše go dira seo ge a dira sehlabelo sa monkgo wo o tsefelago Morena. 14Gomme ge go na le mofaladi yo a dulago gare ga lena, a dutše lebakanyana fela goba a duletše sa ruri, mme a dira sehlabelo sa monkgo wo o tsefelago Morena, le yena o swanetše go phetha yona melawana ye. 15Dinakong tšohle tše di tlago tšona ditaelo tšeo15:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tšona ditaelo tšeo” Seheberu se re “setšhaba tšona ditaelo tšeo”. di sa le tlemile, mme le bona bafaladi ba ba dulago gare ga lena di tla fela di ba tlemile. Lena le bona le a swana pele ga Morena; 16

15:16
Lef. 24:22
melao le melawana ye e swanago e ama lena le bona.

17Morena o file Moshe 18melawana ye e latelago ye Baisraele ba swanetšego go e phetha nageng ye a bego a ile go ba fa yona. 19Ge go lewa dijo tša naga yeo, tše dingwe tša tšona di abelwe Morena e le kabelo ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 20Ngwaga wo mongwe le wo mongwe ge le seno buna, senkgwa sa mathomo se se dirilwego ka mabele a mafsa se abelwe Morena e le kabelo ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. Sona se abje ka wona mokgwa woo go abjago kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng ye le e ntšhago mabeleng a le a folago. 21Ka dinako tšohle tše di tlago kabelo yeo e abelwe Morena e etšwa dinkgweng tša mathomo tše di apewago ge go bunnwe.

22Fela ge ba ka tšhoga ba tshetše molawana wo mongwe wo Morena a o filego Moshe, 23goba ge ka moso ba ka se dire tšohle tše Morena a ba laetšego tšona ka Moshe – 24ge phošo yeo e dirilwe ka lebaka la go se tsebe ga setšhaba – ba dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka poo sa monkgo wo o tsefelago Morena, gotee le kabelo ye e swanetšego ya bupi le ya seno. Ba dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko. 25Moprista a boelanye setšhaba le Modimo ka ge ba dirile phošo, mme ba tla lebalelwa, ka gore phošo yeo e be e se ya maikemišetšo, gomme ba diretše Morena sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša bona. 26Setšhaba ka moka sa Israele le bafaladi ba ba dulago gare ga bona ba tla lebalelwa, ka gore yo mongwe le yo mongwe o be a angwa ke phošo yeo.

27

15:27-28
Lef. 4:27-31
Ge motho a ka tšhoga a dirile sebe, a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka pudi ya tshadi ya ngwaga o tee. 28Moprista a mo phethele tiro ya poelano pele ga Morena ka ge a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa. 29Wona molawana wo o ama yo mongwe le yo mongwe yo a ka dirago sebe e se ka boomo, le ge e le Moisraele, goba e le mofaladi yo a dulago le bona.

30Eupša motho yo a ka dirago sebe ka boomo, e le Moisraele goba e le mofaladi, o nyatša Morena, gomme a kgaolwe setšhabeng sa gabo, 31ka gobane o ganne se Morena a se boletšego gomme o tshetše taelo ya gagwe ka boomo. O tla otlwa ka lebaka la sebe sa gagwe.

Monna yo a tshetšego molao wa Sabatha

32Mola Baisraele ba sa le lešokeng ba kile ba hwetša motho a rwalela dikgong ka Sabatha. 33Ba mo iša go Moshe le Arone le go setšhaba ka moka, 34mme a dišwa, ka gobane go be go sa tsebje gabotse gore ba dire eng ka yena. 35Ke moo Morena a itšego go Moshe: “Motho yoo o swanetše go bolawa thoo; setšhaba ka moka se mmolaye ka maswika ka ntle ga mešaša.” 36Ka gona setšhaba ka moka sa mo ntšhetša ka ntle ga mešaša gomme sa mmolaya ka maswika, ka moo Morena a laetšego ka gona.

Melawana ka mašaphu

37Morena o laetše Moshe 38

15:38
Doit. 22:12
gore a botše Baisraele a re: “Le logeleleng mašaphu merumong ya diaparo tša lena, gomme le rokelele thapo ya botala bja legodimo lešaphung le lengwe le le lengwe. Le direng seo le mabakeng ka moka a a tlago. 39Mašaphu ao e tla ba digopotšo, gomme nako ye nngwe le ye nngwe ge le a bona le gopoleng ditaelo tša ka ka moka, mme le di phetheng; ke moo le ka se ntlhanogelego la latela ditumo le dikganyogo tša lena. 40A tla le gopotša go phetha ditaelo tša ka ka moka, mme le tla ba ba ka ka botlalo. 41Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke le ntšhitšego Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Ke nna Morena Modimo wa lena.”