Sepedi 2000 (NSO00)
14

Setšhaba se a ngongorega

141Bošego ka moka setšhaba sa goelela se lla. 2Ba ngongoregela Moshe le Arone ba re: “Go kaone ge re ka be re ikhwetše kua Egepeta goba gona mo lešokeng! 3Morena o reng a re iša nageng yeo? Re tla bolawa ntweng, gomme basadi le bana ba rena ba thopša. A go ka se be kaone go boela Egepeta?” 4Ka gona ba botšana ba re: “A re kgetheng moetapele, re boeleng Egepeta!”

5Ke moo Moshe le Arone ba itahletšego fase ka difahlego pele ga setšhaba ka moka. 6Gomme Joshua, morwa wa Nunu, le Kalebe, morwa wa Jefune, ba babedi ba dihlodi tšela, ba gagola diaparo tša bona ka manyami, 7mme ba re go setšhaba ka moka: “Naga ye re tšogo e hlola ke naga ye botse kudu. 8Ge eba re kgahla Morena, o tla re iša go yona gomme a re fa naga yeo ya mokhora le monono. 9

14:9
Bah. 3:16
Le se ke la tsogela Morena maatla, le gona le se ke la boifa batho ba ba dulago moo. Re tla ba fenya gabonolo. Medimo ye e bego e ba šireleditše e ba furaletše, eupša rena Morena o na le rena; ka gona le se ke la boifa.” 10Setšhaba ka moka se be se šetše se nyaka go ba bolaya ka maswika, eupša ka bjako batho ba bona seetša se se fahlago sa letago la Morena Tenteng.

Moshe o rapelela setšhaba

11Morena a re go Moshe: “Setšhaba se se tla nnyatša go fihlela neng? Se tla gana go ntshepha go fihlela neng le ge ke dirile mehlolo ye mekaa gare ga bona? 12Ke tla ba bolaya ka bolwetši bja leuba ka ba fediša, eupša wena ke tla go dira tatagosetšhaba se segolo sa maatla go feta se!”

13

14:13-19
Eks. 32:11-14
Fela Moshe a re go Morena: “O ntšhitše setšhaba se Egepeta ka maatla a gago. Ge Baegepeta ba ekwa se o se dirilego setšhaba sa gago, 14ba tla botša batho ba ba dulago mo nageng ye. Batho ba ba šetše ba kwele gore wena, Morena, o na le rena, le gore o bonala pepeneneng ge leru la gago le ema ka godimo ga rena, le gore o sepela pele ga rena ka thololo ya leru mosegare, le ka thololo ya mollo bošego. 15Bjale ge o ka bolaya setšhaba sa gago ka moka, ditšhaba tše di kwelego go tuma ga gago di tla re 16o bolaile setšhaba sa gago lešokeng, ka gobane o be o palelwa ke go se goroša nageng ye o se holofeditšego yona ka keno. 17Bjale ge, Mong wa ka, ke a go rapela, re laetše maatla a gago mme o dire se o re holofeditšego sona mola o re: 18
14:18
Eks. 20:5-6
34:6-7
Doit. 5:9-10
7:9-10
‘Nna, Morena, ga ke befelwe ka pela, ebile ke na le potego le lerato le legolo, mme ke lebalela batho dibe le dikarogo tša bona. Le ge go le bjalo nka se lese go otla bana le ditlogolwana go iša molokong wa boraro le wa bone ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona.’ 19Ka gona ke a go rapela, Morena, lebalela setšhaba se sebe sa sona go ya ka potego le lerato la gago le legolo, bjalo ka ge o dutše o se lebalela mola se tlogago Egepeta.”

20Morena a mo fetola a re: “Ke tla ba lebalela, bjalo ka ge o nkgopela. 21

14:21-23
Bah. 3:18
Eupša ke ikana ke le Modimo yo a phelago, yo bogoši bja ka bo tletšego lefase, gore 22-23ga go le o tee wa setšhaba se yo a tlago tsena nageng yeo. Ba bone seetša se se fahlago sa letago la ka, le mehlolo ye ke e dirilego kua Egepeta le mo lešokeng, eupša ba ntekile leboelela gomme ba ganne go ntheetša. Ruri, ga go le o tee wa bao ba nnyaditšego yo a tlago tsena nageng ye ke e holofeditšego borakgolokhukhu ba bona ka keno. 24
14:24
Josh. 14:9-12
Fela ka gobane mohlanka wa ka, Kalebe, yena ga a swane le bona, mme o ntatela ka pelo ya gagwe ka moka, ke tla mo fihliša nageng ye a tšwago go e lekola, gomme ditlogolo tša gagwe di tla tšea naga yeo ya ba ya tšona, 25naga yeo meeding ya yona bjale go dulago Baamaleke le Bakanana. Le boeleng morago ka moswane mme le tsene lešokeng go ya kgogometšaneng ya Akaba.”

Morena o otla setšhaba ka lebaka la go ngongorega ga sona

26Morena a re go Moshe le Arone: 27“Setšhaba se sebe se se tla fela se nngongoregela go fihlela neng? Ke tennwe ke dingongorego tše! 28Bjale ba botše o re: ‘Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla le dira tšona tše ke kwelego le di bolela. Ke realo, nna, Morena. 29

14:29
Bah. 3:17
Le tla hwa gomme ditopo tša lena di tla šwalalana le lešoka le. Ka ge le nngongoregetše ga go le o tee wa lena yo a nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta yo a tlago tsena nageng yela. 30Ke enne ka re ke tla le dudiša nageng yela, fela le o tee wa lena a ka se dule moo, ge e se Kalebe le Joshua. 31Le boletše gore bana ba lena ba tla thopša, eupša nna ke tla ba goroša nageng yeo le e gannego, gomme e tla ba ya bona. 32Fela lena le tla hwela mo lešokeng le. 33
14:33
Dit. 7:36
Bana ba lena ba tla ralala le lešoka bjalo ka badiši mengwaga ye masome a mane, ba tlaišega ka lebaka la go se botege ga lena, go fihlela ge wa mafelelo wa lena a ehwa. 34Bjalo ka ge le ile la hlola naga matšatši a masome a mane, le tla otlelwa sebe sa lena mengwaga ye masome a mane, letšatši ka le tee le emela ngwaga. Le tla tseba gore go lwa le nna go ra eng! 35Ke ena gore ke tla le otla ka mokgwa wo, lena setšhaba se sebe le kgobokanetšego go lwa le nna. Ka moka ga lena le tlilo hwela gona mo lešokeng le. Ke realo, nna, Morena.’ ”

36-37Banna bao Moshe a ilego a ba roma go yo lekola naga ba ile ba boa mme ba bolela maaka ao a ilego a dira gore batho ba ngongoregele Morena. Ka gona Morena a ba otla ka bolwetši, gomme ba hwa. 38Go dihlodi tšela tše lesome le tše pedi go ile gwa šala Joshua le Kalebe fela.

Maitekelo a mathomo a go hlasela naga

(Doit. 1:41-46)

39Ge Moshe a botša Baisraele ka moka seo Morena a se boletšego, ba ile ba lla gabohloko. 40Mosong wa letšatši le le latelago ba tsogela go namelela dithabeng go yo šwahlela naga yeo, ba re: “Bjale re itokišeditše go ya nageng ye Morena a re holofeditšego yona. Re a dumela gore re dirile sebe.”

41Eupša Moshe a re: “Bjale le reng le tshela taelo ya Morena? Le ka se ke la atlega! 42Le se ke la ya. Morena ga a na le lena, mme manaba a lena a tla le fenya. 43Ge le lebana le Baamaleke le Bakanana le tla bolawa ntweng; Morena a ka se be le lena ka gore le ganne go mo latela.”

44Le ge go le bjalo ba no fela ba ngangabetše, ba rotogela nageng ya dithaba, le ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e se ya tšwa mešašeng, le yena Moshe a se a tšwa. 45Ka gona Baamaleke le Bakanana bao ba bego ba dula moo ba fologa dithaba ba ba fenya, gomme ba ba rakediša go fihla Horma.

15

Melao ka dihlabelo

151Morena o file Moshe 2melawana ye e latelago ye Baisraele ba swanetšego go e phetha nageng ye a bego a ile go ba fa yona. 3Ge le direla Morena sehlabelo ka kgomo goba ka sehuswane e le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, goba sehlabelo sa go phethagatša keno, goba sehlabelo sa boithaopo, goba sehlabelo sa menyanya ya lena ye e beilwego, sa monkgo wa go tsefela Morena, 4gona yo a se dirago a se tliše le kabelo ya bupi bja kilokramo e tee bo hlakantšwe le litara ya makhura a mohlware. 5Ge motho a dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka goba sehlabelo se sengwe ka kgapana, a tliše le litara ya beine e le kabelo ya seno. 6Ge motho a dira sehlabelo ka kgapa, a tliše bupi bja dikilokramo tše pedi bo hlakantšwe le makhura a mohlware a litara ya 1,25 e le kabelo ya bupi, 7gotee le litara e tee ya beine le seripa sa yona e le kabelo ya seno. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena. 8Ge go direlwa Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka poo, goba go dirwa sehlabelo sa go phethagatša keno goba sa kagišano, 9le bupi bja dikilokramo tše tharo bo hlakantšwe le litara tše pedi tša makhura a mohlware bo tlišwe e be kabelo ya bupi, 10gotee le litara tše pedi tša beine e be kabelo ya seno. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena.

11Go dirwe ka mokgwa woo ge e le sehlabelo sa poo goba kgapa goba kwanyana goba kgapana. 12Ge go dirwa sehlabelo ka diruiwa tša go feta e tee, kabelo ya go sepela le sehlabelo seo e swanetše go oketšwa go ya ka palo ya diruiwa. 13Moisraele yo mongwe le yo mongwe o swanetše go dira seo ge a dira sehlabelo sa monkgo wo o tsefelago Morena. 14Gomme ge go na le mofaladi yo a dulago gare ga lena, a dutše lebakanyana fela goba a duletše sa ruri, mme a dira sehlabelo sa monkgo wo o tsefelago Morena, le yena o swanetše go phetha yona melawana ye. 15Dinakong tšohle tše di tlago tšona ditaelo tšeo15:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “tšona ditaelo tšeo” Seheberu se re “setšhaba tšona ditaelo tšeo”. di sa le tlemile, mme le bona bafaladi ba ba dulago gare ga lena di tla fela di ba tlemile. Lena le bona le a swana pele ga Morena; 16

15:16
Lef. 24:22
melao le melawana ye e swanago e ama lena le bona.

17Morena o file Moshe 18melawana ye e latelago ye Baisraele ba swanetšego go e phetha nageng ye a bego a ile go ba fa yona. 19Ge go lewa dijo tša naga yeo, tše dingwe tša tšona di abelwe Morena e le kabelo ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 20Ngwaga wo mongwe le wo mongwe ge le seno buna, senkgwa sa mathomo se se dirilwego ka mabele a mafsa se abelwe Morena e le kabelo ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. Sona se abje ka wona mokgwa woo go abjago kabelo ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng ye le e ntšhago mabeleng a le a folago. 21Ka dinako tšohle tše di tlago kabelo yeo e abelwe Morena e etšwa dinkgweng tša mathomo tše di apewago ge go bunnwe.

22Fela ge ba ka tšhoga ba tshetše molawana wo mongwe wo Morena a o filego Moshe, 23goba ge ka moso ba ka se dire tšohle tše Morena a ba laetšego tšona ka Moshe – 24ge phošo yeo e dirilwe ka lebaka la go se tsebe ga setšhaba – ba dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka poo sa monkgo wo o tsefelago Morena, gotee le kabelo ye e swanetšego ya bupi le ya seno. Ba dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko. 25Moprista a boelanye setšhaba le Modimo ka ge ba dirile phošo, mme ba tla lebalelwa, ka gore phošo yeo e be e se ya maikemišetšo, gomme ba diretše Morena sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša bona. 26Setšhaba ka moka sa Israele le bafaladi ba ba dulago gare ga bona ba tla lebalelwa, ka gore yo mongwe le yo mongwe o be a angwa ke phošo yeo.

27

15:27-28
Lef. 4:27-31
Ge motho a ka tšhoga a dirile sebe, a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka pudi ya tshadi ya ngwaga o tee. 28Moprista a mo phethele tiro ya poelano pele ga Morena ka ge a dirile sebe, gomme o tla lebalelwa. 29Wona molawana wo o ama yo mongwe le yo mongwe yo a ka dirago sebe e se ka boomo, le ge e le Moisraele, goba e le mofaladi yo a dulago le bona.

30Eupša motho yo a ka dirago sebe ka boomo, e le Moisraele goba e le mofaladi, o nyatša Morena, gomme a kgaolwe setšhabeng sa gabo, 31ka gobane o ganne se Morena a se boletšego gomme o tshetše taelo ya gagwe ka boomo. O tla otlwa ka lebaka la sebe sa gagwe.

Monna yo a tshetšego molao wa Sabatha

32Mola Baisraele ba sa le lešokeng ba kile ba hwetša motho a rwalela dikgong ka Sabatha. 33Ba mo iša go Moshe le Arone le go setšhaba ka moka, 34mme a dišwa, ka gobane go be go sa tsebje gabotse gore ba dire eng ka yena. 35Ke moo Morena a itšego go Moshe: “Motho yoo o swanetše go bolawa thoo; setšhaba ka moka se mmolaye ka maswika ka ntle ga mešaša.” 36Ka gona setšhaba ka moka sa mo ntšhetša ka ntle ga mešaša gomme sa mmolaya ka maswika, ka moo Morena a laetšego ka gona.

Melawana ka mašaphu

37Morena o laetše Moshe 38

15:38
Doit. 22:12
gore a botše Baisraele a re: “Le logeleleng mašaphu merumong ya diaparo tša lena, gomme le rokelele thapo ya botala bja legodimo lešaphung le lengwe le le lengwe. Le direng seo le mabakeng ka moka a a tlago. 39Mašaphu ao e tla ba digopotšo, gomme nako ye nngwe le ye nngwe ge le a bona le gopoleng ditaelo tša ka ka moka, mme le di phetheng; ke moo le ka se ntlhanogelego la latela ditumo le dikganyogo tša lena. 40A tla le gopotša go phetha ditaelo tša ka ka moka, mme le tla ba ba ka ka botlalo. 41Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke le ntšhitšego Egepeta gore ke tle ke be Modimo wa lena. Ke nna Morena Modimo wa lena.”

16

Mpherefere wa Korage le Datane le Abiramo

161-2

16:1
Jud. 11
Korage, morwa wa Jitsara, wa kgorwana ya Lefi ya Kehate, o kile a ba le sebete16:1-2 “o kile a ba le sebete” Seheberu ga se kwagale gabotse. sa go tsogela Moshe maatla. O be a na le maloko a mararo a kgoro ya Rubene – Datane le Abiramo, barwa ba Eliaba, le One, morwa wa Pelete – le Baisraele ba bangwe ba makgolo a mabedi le masome a mahlano, baetapele ba go tsebega bao ba bego ba kgethilwe ke setšhaba. 3Ba ile ba kgobokana pele ga Moshe le Arone, gomme ba re go bona: “Le ya kudu! Batho ka moka ba setšhaba ke ba Morena, mme Morena o na le rena ka moka. Bjale ke ka lebaka lang ge lena le ipona ba bagolo setšhabeng sa Morena?”

4Ge Moshe a ba kwa, a itahlela fase ka sefahlego gomme a rapela. 5Ke moka a re go Korage le lekoko la gagwe: “Mosong wa la ka moswane Morena o tla re laetša gore ke mang yo e lego wa gagwe; gomme yena yoo o tla mmatametša go yena aletareng. 6-7Ka moswane wena le lekoko la gago le tšeeng dibjana, le tšheleng magala ka go tšona, mme godimo ga ona le tšheleng seorelo, gomme le tšeeng dibjana tšeo le di išeng aletareng. Ke moo re tlago bona gore ke mang wa rena yo Morena a mo kgethilego. Ke lena Balefi le yago kudu!”

8Moshe a tšwela pele le go bolela le Korage a re: “Theetšang, lena Balefi! 9A le re ke tabana ye nnyane ge Modimo wa Israele a le hlaotše setšhabeng ka moka, gore le tle le kgone go mmatamela, le direng mošomo wa lena ka Tenteng ya Morena, mme le emeng pele ga setšhaba le se direle? 10O le batameditše go yena gotee le Balefi ba bangwe, mme bjale le nyaka go hwetša le bjona boprista! 11Ge le ngongoregela Arone, gabotsebotse lena le lekoko la lena le tsogela Morena maatla, gobane ge e le Arone ke eng?”

12Ke moo Moshe a itšego Datane le Abiramo ba bitšwe, eupša bona ba re: “Re ka se tle! 13A ga go a lekana ge o re ntšhitše nageng ya mokhora le monono ya Egepeta go tlo re bolaya mo lešokeng? Godimo ga moo na go sa nyakega gore o hlwe o ipea mmuši wa rena? 14Le gona ga se wa re goroša nageng ya mokhora le monono, goba wa re fa mašemo le dirapa tša merara, mme bjale o leka go re hlalefetša. Re ka se tle!”

15Moshe a befelwa gomme a re go Morena: “O se amogele kabelo goba sehlabelo sefe le sefe se banna ba ba se tlišago. Ga se ka phošetša le o tee wa bona; ga se ka tšea le ge e ka ba pokolo e tee ya bona.”

16Moshe a re go Korage: “Ka moswane wena le lekoko la gago lohle le tleng Tenteng ya bodulo bja Morena; Arone le yena o tla ba fao. 17Yo mongwe le yo mongwe a tšee sebjana sa gagwe sa magala, a tšhele seorelo go sona, gomme a se iše pele ga Morena.” 18Ka gona yo mongwe le yo mongwe a tšea sebjana sa gagwe, a tšhela magala le seorelo go sona, gomme a ema mojakong wa Tente le Moshe le Arone. 19Ke moo Korage a kgobokantšego setšhaba ka moka gore se yo lwa le Moshe le Arone mojakong wa Tente. Ka bjako seetša se se fahlago sa letago la Morena sa bonwa ke setšhaba ka moka, 20gomme Morena a re go Moshe le Arone: 21“Itlhaoleng setšhabeng se, mme ke tla ba fediša gatee fela.”

22Eupša Moshe le Arone ba itahlela fase ka difahlego mme ba re: “Wena Modimo, o mothopo wa bophelo ka moka. Ge motho o tee a dirile sebe, a o ka galefela setšhaba ka moka?”

23Morena a re go Moshe: 24“Botša setšhaba gore se tloge mošašeng wa Korage le go wa Datane le go wa Abiramo.”

25Ke moo Moshe a ilego go Datane le Abiramo a felegeditšwe ke baetapele ba Baisraele. 26A re go setšhaba: “Hle, tlogang mešašeng ya banna ba babe ba, mme le se ke la kgwatha selo se e lego sa bona, gore le se tlo fedišwa le bona ka lebaka la dibe tšohle tša bona.” 27Ka gona ba tloga mošašeng wa Korage le go wa Datane le go wa Abiramo.

Datane le Abiramo ba be ba tšwile mme ba eme mejakong ya mešaša ya bona, gotee le basadi ba bona le bana. 28Moshe a re go setšhaba: “Šo mokgwa woo ka wona le tlago tseba gore Morena o nthomile go dira dilo tše ka moka, le gore ga ke di dire ka go ithatela. 29Ge banna ba ba ka hwa lehu la tlhago bjalo ka batho ka moka, gona Morena ga se a nthoma. 30Eupša ge Morena a ka dira se sengwe se se sego sa ka sa kwewa, gomme lefase la bulega la ba metša le tšohle tše e lego tša bona, gore ba tle ba theogele bodulabahu ba phela, gona le tla tseba gore banna ba ba ganne Morena.”

31Ge a seno fetša go bolela, lefase la palega mo go emego Datane le Abiramo, 32mme la ba metša le malapa a bona, gotee le balatedi ba Korage ka moka le tšohle tša bona. 33Ka gona ba theogela bodulabahu ba phela, le dithoto tša bona. Lefase la ba khupetšega, gomme ba timelela. 34Setšhaba ka moka sa Israele se se bego se le moo sa tšhaba ge se ekwa sello sa bona, mme ba goa ba re: “A re tšhabeng! Le rena lefase le ka re metša!”

35Ke moo Morena a rometšego mollo wo o ilego wa tšhuma banna bale ba makgolo a mabedi le masome a mahlano ba ba bego ba tlišitše seorelo.

Dibjana tša magala

36Ke moo Morena a itšego go Moshe: 37“Botša Eleasara, morwa wa moprista Arone, gore a tloše dibjana tša magala tša mphiri meloreng ya batho bao ba tšhumilwego ke mollo, mme a gašanye mešidi ye e tšwago dibjaneng tšeo felo mo gongwe, gobane dibjana tšeo ke tše kgethwa. 38E bile tše kgethwa mola di tlišwa pele ga ka. Ka gona tšea dibjana tša magala tša banna bao ba bolaetšwego sebe sa bona, o di kgatle e be diphaphathi, mme o dire sepipetši sa aletare ka tšona. E tla ba segopotšo go Baisraele.” 39Ka gona moprista Eleasara a tšea dibjana tšeo tša magala, tša kgatlwa ya ba diphaphathi go dira sepipetši sa aletare. 40Seo e bile segopotšo go Baisraele sa go re motho yo a se nago tokelo, yo e sego setlogolo sa Arone, a se ke a tla aletareng go tšhuma seorelo pele ga Morena, gore a se bolawe go swana le Korage le lekoko la gagwe. Tšohle tšeo Morena a bego a di laetše Eleasara ka Moshe di ile tša dirwa.

Arone o phološa setšhaba

41Ka letšatši le le latelago setšhaba ka moka sa ngongoregela Moshe le Arone sa re: “Lena le bolaile ba bangwe ba setšhaba sa Morena.” 42Ya re ge ba kgobokane ba tsošetša Moshe le Arone tshele, ba lebelela Tenteng, gomme ba bona leru le e khupeditše mme seetša se se fahlago sa letago la Morena se bonagala. 43Moshe le Arone ba ya ba ema pele ga Tente, 44gomme Morena a re go Moshe: 45“Šuthang le tlogeng go batho ba, ke ba feleletše ka ponyo ya leihlo!”

Bona ba itahlela fase ka difahlego, 46gomme Moshe a re go Arone: “Tšea sebjana sa gago sa magala, o tšhele magala a a tšwago aletareng go sona, o tšhele le seorelo go ona. O nape o itlhaganele o ye naso go setšhaba mme o se phethele tiro ya poelano. Itlhaganele! Morena o šetše a galefile, gomme bolwetši bja leuba bo šetše bo ba aparetše.” 47Arone a dira se Moshe a mmotšago sona, a tšea sebjana sa gagwe sa magala, a kitimela ka gare ga batho bao ba bego ba kgobokane. Ge a bona gore bolwetši bo šetše bo thomile go ba aparela, a tšhela seorelo magaleng gomme a phethela setšhaba tiro ya poelano. 48Seo sa emiša bolwetši, mme yena a šala a eme gare ga batho ba ba phelago le ba ba hwilego. 49Batho ba ba ilego ba hwa e ile ya ba 14 700, go sa balwe le ba ba ilego ba hwa mpherefereng wa Korage. 50Ge bolwetši bo eme, Arone a boela go Moshe mojakong wa Tente.