Sepedi 2000 (NSO00)
14

Setšhaba se a ngongorega

141Bošego ka moka setšhaba sa goelela se lla. 2Ba ngongoregela Moshe le Arone ba re: “Go kaone ge re ka be re ikhwetše kua Egepeta goba gona mo lešokeng! 3Morena o reng a re iša nageng yeo? Re tla bolawa ntweng, gomme basadi le bana ba rena ba thopša. A go ka se be kaone go boela Egepeta?” 4Ka gona ba botšana ba re: “A re kgetheng moetapele, re boeleng Egepeta!”

5Ke moo Moshe le Arone ba itahletšego fase ka difahlego pele ga setšhaba ka moka. 6Gomme Joshua, morwa wa Nunu, le Kalebe, morwa wa Jefune, ba babedi ba dihlodi tšela, ba gagola diaparo tša bona ka manyami, 7mme ba re go setšhaba ka moka: “Naga ye re tšogo e hlola ke naga ye botse kudu. 8Ge eba re kgahla Morena, o tla re iša go yona gomme a re fa naga yeo ya mokhora le monono. 9

14:9
Bah. 3:16
Le se ke la tsogela Morena maatla, le gona le se ke la boifa batho ba ba dulago moo. Re tla ba fenya gabonolo. Medimo ye e bego e ba šireleditše e ba furaletše, eupša rena Morena o na le rena; ka gona le se ke la boifa.” 10Setšhaba ka moka se be se šetše se nyaka go ba bolaya ka maswika, eupša ka bjako batho ba bona seetša se se fahlago sa letago la Morena Tenteng.

Moshe o rapelela setšhaba

11Morena a re go Moshe: “Setšhaba se se tla nnyatša go fihlela neng? Se tla gana go ntshepha go fihlela neng le ge ke dirile mehlolo ye mekaa gare ga bona? 12Ke tla ba bolaya ka bolwetši bja leuba ka ba fediša, eupša wena ke tla go dira tatagosetšhaba se segolo sa maatla go feta se!”

13

14:13-19
Eks. 32:11-14
Fela Moshe a re go Morena: “O ntšhitše setšhaba se Egepeta ka maatla a gago. Ge Baegepeta ba ekwa se o se dirilego setšhaba sa gago, 14ba tla botša batho ba ba dulago mo nageng ye. Batho ba ba šetše ba kwele gore wena, Morena, o na le rena, le gore o bonala pepeneneng ge leru la gago le ema ka godimo ga rena, le gore o sepela pele ga rena ka thololo ya leru mosegare, le ka thololo ya mollo bošego. 15Bjale ge o ka bolaya setšhaba sa gago ka moka, ditšhaba tše di kwelego go tuma ga gago di tla re 16o bolaile setšhaba sa gago lešokeng, ka gobane o be o palelwa ke go se goroša nageng ye o se holofeditšego yona ka keno. 17Bjale ge, Mong wa ka, ke a go rapela, re laetše maatla a gago mme o dire se o re holofeditšego sona mola o re: 18
14:18
Eks. 20:5-6
34:6-7
Doit. 5:9-10
7:9-10
‘Nna, Morena, ga ke befelwe ka pela, ebile ke na le potego le lerato le legolo, mme ke lebalela batho dibe le dikarogo tša bona. Le ge go le bjalo nka se lese go otla bana le ditlogolwana go iša molokong wa boraro le wa bone ka lebaka la dibe tša batswadi ba bona.’ 19Ka gona ke a go rapela, Morena, lebalela setšhaba se sebe sa sona go ya ka potego le lerato la gago le legolo, bjalo ka ge o dutše o se lebalela mola se tlogago Egepeta.”

20Morena a mo fetola a re: “Ke tla ba lebalela, bjalo ka ge o nkgopela. 21

14:21-23
Bah. 3:18
Eupša ke ikana ke le Modimo yo a phelago, yo bogoši bja ka bo tletšego lefase, gore 22-23ga go le o tee wa setšhaba se yo a tlago tsena nageng yeo. Ba bone seetša se se fahlago sa letago la ka, le mehlolo ye ke e dirilego kua Egepeta le mo lešokeng, eupša ba ntekile leboelela gomme ba ganne go ntheetša. Ruri, ga go le o tee wa bao ba nnyaditšego yo a tlago tsena nageng ye ke e holofeditšego borakgolokhukhu ba bona ka keno. 24
14:24
Josh. 14:9-12
Fela ka gobane mohlanka wa ka, Kalebe, yena ga a swane le bona, mme o ntatela ka pelo ya gagwe ka moka, ke tla mo fihliša nageng ye a tšwago go e lekola, gomme ditlogolo tša gagwe di tla tšea naga yeo ya ba ya tšona, 25naga yeo meeding ya yona bjale go dulago Baamaleke le Bakanana. Le boeleng morago ka moswane mme le tsene lešokeng go ya kgogometšaneng ya Akaba.”

Morena o otla setšhaba ka lebaka la go ngongorega ga sona

26Morena a re go Moshe le Arone: 27“Setšhaba se sebe se se tla fela se nngongoregela go fihlela neng? Ke tennwe ke dingongorego tše! 28Bjale ba botše o re: ‘Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore ke tla le dira tšona tše ke kwelego le di bolela. Ke realo, nna, Morena. 29

14:29
Bah. 3:17
Le tla hwa gomme ditopo tša lena di tla šwalalana le lešoka le. Ka ge le nngongoregetše ga go le o tee wa lena yo a nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta yo a tlago tsena nageng yela. 30Ke enne ka re ke tla le dudiša nageng yela, fela le o tee wa lena a ka se dule moo, ge e se Kalebe le Joshua. 31Le boletše gore bana ba lena ba tla thopša, eupša nna ke tla ba goroša nageng yeo le e gannego, gomme e tla ba ya bona. 32Fela lena le tla hwela mo lešokeng le. 33
14:33
Dit. 7:36
Bana ba lena ba tla ralala le lešoka bjalo ka badiši mengwaga ye masome a mane, ba tlaišega ka lebaka la go se botege ga lena, go fihlela ge wa mafelelo wa lena a ehwa. 34Bjalo ka ge le ile la hlola naga matšatši a masome a mane, le tla otlelwa sebe sa lena mengwaga ye masome a mane, letšatši ka le tee le emela ngwaga. Le tla tseba gore go lwa le nna go ra eng! 35Ke ena gore ke tla le otla ka mokgwa wo, lena setšhaba se sebe le kgobokanetšego go lwa le nna. Ka moka ga lena le tlilo hwela gona mo lešokeng le. Ke realo, nna, Morena.’ ”

36-37Banna bao Moshe a ilego a ba roma go yo lekola naga ba ile ba boa mme ba bolela maaka ao a ilego a dira gore batho ba ngongoregele Morena. Ka gona Morena a ba otla ka bolwetši, gomme ba hwa. 38Go dihlodi tšela tše lesome le tše pedi go ile gwa šala Joshua le Kalebe fela.

Maitekelo a mathomo a go hlasela naga

(Doit. 1:41-46)

39Ge Moshe a botša Baisraele ka moka seo Morena a se boletšego, ba ile ba lla gabohloko. 40Mosong wa letšatši le le latelago ba tsogela go namelela dithabeng go yo šwahlela naga yeo, ba re: “Bjale re itokišeditše go ya nageng ye Morena a re holofeditšego yona. Re a dumela gore re dirile sebe.”

41Eupša Moshe a re: “Bjale le reng le tshela taelo ya Morena? Le ka se ke la atlega! 42Le se ke la ya. Morena ga a na le lena, mme manaba a lena a tla le fenya. 43Ge le lebana le Baamaleke le Bakanana le tla bolawa ntweng; Morena a ka se be le lena ka gore le ganne go mo latela.”

44Le ge go le bjalo ba no fela ba ngangabetše, ba rotogela nageng ya dithaba, le ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e se ya tšwa mešašeng, le yena Moshe a se a tšwa. 45Ka gona Baamaleke le Bakanana bao ba bego ba dula moo ba fologa dithaba ba ba fenya, gomme ba ba rakediša go fihla Horma.