Sepedi 2000 (NSO00)
13

Dihlodi

(Doit. 1:19-33)

131Morena a re go Moshe: 2“Kgetha moetapele o tee kgorong ye nngwe le ye nngwe, o ba rome e le dihlodi go yo hlola naga ya Kanana ye ke e fago Baisraele.” 3-15Moshe a phetha taelo yeo, a roma baetapele ba ba latelago go tloga lešokeng la Parane:

Kgoro Moetapele
Rubene Shamua, morwa wa Sakure
Simeone Shafate, morwa wa Hori
Juda Kalebe, morwa wa Jefune
Isakara Jigale, morwa wa Josefa
Efraime Hosea, morwa wa Nunu
Benjamene Palti, morwa wa Rafu
Sebulone Gadiele, morwa wa Sodi
Manase Gadi, morwa wa Susi
Dane Amiele, morwa wa Gemali
Asere Seture, morwa wa Mikaele
Naftali Nagbi, morwa wa Bofisi
Gade Geuele, morwa wa Maki

16Bao ke dihlodi tše Moshe a di romilego go yo hlola naga. O ile a fetola leina la Hosea, morwa wa Nunu, a re ke Joshua.

17Ge Moshe a ba roma, a re go bona: “Sepelang leboa ka karolong ya ka borwa ya naga, mme ka morago le rotogeleng nageng ya dithaba. 18Le boneng gore ke naga ya mohuta mang, ke batho ba bakae ba ba dulago moo, le gore ba tiile bjang. 19Le lebeleleng gabotse gore a naga yeo ke ye botse goba ke ye mpe, le gore a batho ba moo ba dula mešašeng goba metseng ye e ageleditšwego ka merako. 20Le lebeleleng gore na mobu wa ntshe o nonne goba ke wa lehwafa, le ge eba naga yeo e na le dithokgwa. Le beng le sebete le boeng le dikenywa tše dingwe tša naga yeo.” E be e le sehla sa ge diterebe di thoma go butšwa.

21Ka gona banna bao ba ya leboa mme ba bona naga go tloga lešokeng la Tsine ka borwa go ba go fihla Rehobo, kgauswi le sefate sa Hamate ka leboa. 22Pele ba ile ba ya karolong ya ka borwa ya naga mme ba fihla Hebrone, moo go bego go dula ba kgorwana ya Ahimane, ya Sheshai, le ya Talmai, ditlogolo tša setšhaba sa Baanake. Hebrone e rile go agwa gwa feta mengwaga ye e šupago pele ga ge Tsoane e agwa kua Egepeta. 23Ba fihla moeding wa Eshkolo, gomme moo ba rema lekala leo le bego le na le ntšhuhla e tee ya diterebe ye e bego e imela mo e lego gore e ile ya rwalwa ke banna ba babedi ka go e šikara ka kota. Ba ile ba ba ba boa le digarenate le mago. 24Felo fao go ile gwa rewa leina la moedi wa Eshkolo13:24 “Eshkolo” Leina le ka Seheberu le ra go re “ntšhuhla ya diterebe”. ka lebaka la ntšhuhla ya diterebe yeo Baisraele ba ilego ba e rema moo.

25Ka morago ga ge ba hlotše naga matšatši a masome a mane, ba ile ba boela 26go Moshe le go Arone le go setšhaba ka moka sa Israele kua Kadeshe, lešokeng la Parane. Ba ile ba bega seo ba se bonego, mme ba ba laetša dikenywa tše ba tlilego natšo. 27Ba botša Moshe ba re: “Re lekotše naga ye o bego o re romile gore re yo e bona; ke naga ya mokhora le monono, gomme dikenywa tša yona šedi. 28Eupša batho ba ba dulago moo ke batho ba maatla, le metse ya bona ke ye megolo kudu ye e ageleditšwego gabotse ka merako. Godimo ga moo re bone ditlogolo tša ditšitširipa tša Baanake fao. 29Baamaleke ba dula ka karolong ya ka borwa ya naga; Bahete le Bajebuse le Baamore ba dula kua dinageng tša dithaba; Bakanana ba dula go ipata le Lewatle la Mediteraniene le go ipata le noka ya Jordane.”

30Kalebe o ile a homotša batho bao ba ilego ba thoma go ngongoregela13:30 “ba thoma go ngongoregela” goba “ba kgobokanela” Moshe a re: “A re napeng re ye re thope naga ya bona, ka gobane e ka se re palele.”

31Eupša banna bale ba go yo hlola naga le yena ba re: “Aowa, re ka se kgone go lwa le ditšhaba tšela, ka gobane di re feta ka maatla.” 32Ka gona ba napa ba botša Baisraele maaka ka ga naga yeo ba tšogo e lekola ba re: “Naga ya gona ga e robale. Batho ba re ba bonego moo go yona ke ba bateleletelele. 33

13:33
Gen. 6:4
Re bone le ditšitširipa fao, ditlogolo tša Anake. Re ile ra ipona re le ba bannyane bjalo ka ditšie, gomme le bona ba re bona re le bjalo.”