Sepedi 2000 (NSO00)
1

Go balwa ga setšhaba la mathomo

11

1:1-46
Num. 26:1-51
Ka letšatši la pele la kgwedi ya bobedi ngwageng wa bobedi ka morago ga ge setšhaba sa Israele se tlogile Egepeta, Morena a bolela le Moshe ka Tenteng ya bodulo bja gagwe lešokeng la Sinai a re: 2“Wena le Arone, balang setšhaba sa Israele ka dikgorwana le malapa. Le ngwaleng maina a banna ka moka 3ba ba nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta moo bao e kago ba bahlabani. Le ba beeng ka dihlopha. 4Le kgopeleng ntona ya kgorwana kgorong ye nngwe le ye nngwe go le thuša.” 5-16Banna ba ba ilego ba kgethelwa modiro wo setšhabeng e le mantona a dikgorwana le baetapele dikgorong tša bona šeba:

Kgoro Ntona ya kgorwana
Rubene Elitsure, morwa wa Shedeure
Simeone Shelumiele, morwa wa Tsurishadai
Juda Nagshone, morwa wa Aminadaba
Isakara Netanele, morwa wa Tsuare
Sebulone Eliaba, morwa wa Helone
Efraime Elishama, morwa wa Amihude
Manase Gamliele, morwa wa Pedatsure
Benjamene Abidane, morwa wa Gidoni
Dane Ahiesere, morwa wa Amishadai
Asere Pagiele, morwa wa Okrane
Gade Elisafo, morwa wa Reuele
Naftali Ahira, morwa wa Enane

17Moshe le Arone ba ile ba thušana le banna ba lesome le ba babedi ba 18go bokanya setšhaba ka moka ka letšatši la pele la kgwedi ya bobedi, mme setšhaba ka moka sa ngwadišwa ka dikgorwana le ka malapa. Maina a banna ka moka ba mengwaga ye masome a mabedi goba go feta a ngwalwa mme a balwa, 19bjalo ka ge Morena a be a laetše.

Moshe o ngwadišitše setšhaba lešokeng la Sinai. 20-46Banna ba mengwaga ye masome a mabedi goba go feta ba e bego e ka ba bahlabani ba ile ba ngwadišwa ka maina, go ya ka dikgorwana le malapa, go thoma ka kgoro ya Rubene, morwa yo mogolo wa Jakobo. Palo ya bona e bile ka mokgwa wo:

Kgoro Palo
Rubene 46 500
Simeone 59 300
Gade 45 650
Juda 74 600
Isakara 54 400
Sebulone 57 400
Efraime 40 500
Manase 32 200
Benjamene 35 400
Dane 62 700
Asere 41 500
Naftali 53 400
Palomoka: 603 550

47Eupša Balefi ba ile ba se ke ba ngwadišwa le dikgoro tše dingwe, 48ka gobane Morena o be a rile go Moshe: 49“Ge o bala Baisraele o se ke wa ngwala le ba kgoro ya Lefi. 50Balefi o ba bee bahlokomedi ba Tente ya bodulo bja ka le ditlabakelo tša yona ka moka. Bona ba e rwale gotee le ditlabakelo tša yona, ba e hlokomele, mme ba hlome mešaša ya bona go e dikologa. 51Ge le huduga, Balefi ba rutlolle Tente gomme ba e hlome gape mo le hlomago mešaša. Motho yo e sego Molefi ge a ka batamela Tente a bolawe. 52Ba bangwe ba Baisraele ba hlome mešaša, ka dihlopha ka dihlopha, monna yo mongwe le yo mongwe le sehlopha sa gabo ka sefoka sa gabo. 53Balefi bona ba hlome mešaša ya bona go dikologa Tente go e leta, gore go se ke gwa ba le yo a e batamelago mme a mpefediša, ka otla setšhaba sa Israele.” 54Ka gona Baisraele ba dira tšohle tše Morena a bego a di laetše Moshe.

2

Go beakanywa ga dikgoro mešašeng

21Morena o file Moshe le Arone ditaelo tše di latelago. 2Ge Baisraele ba hloma mešaša, monna yo mongwe le yo mongwe a hlome mošaša wa gagwe sekgaong sa gabo le sefokeng sa kgorwana ya gabo. Mešaša e hlongwe go rarela Tente.

3-9Ka thokong ya bohlabela ba sefoka sa sekgao sa Juda ba hlome mešaša ka dihlopha tša bona, ba na le baetapele ba bona, ka mokgwa wo:

Kgoro Moetapele Palo
Juda Nagshone, morwa wa Aminadaba 74 600
Isakara Netanele, morwa wa Tsuare 54 400
Sebulone Eliaba, morwa wa Helone 57 400
Palomoka: 186 400

Sekgao sa Juda se tloge pele.

10-16Ka borwa ba sefoka sa sekgao sa Rubene ba hlome mešaša ka dihlopha tša bona, ba na le baetapele ba bona, ka mokgwa wo:

Kgoro Moetapele Palo
Rubene Elitsure, morwa wa Shedeure 46 500
Simeone Shelumiele, morwa wa Tsurishadai 59 300
Gade Elisafo, morwa wa Reuele 45 650
Palomoka: 151 450

Sekgao sa Rubene se tloge se latele sa Juda.

17Ke moka gare ga dikgao tše pedi tša mathomo le dikgao tše pedi tša mafelelo Balefi ba tloge ba rwele Tente. Dikgao ka moka di tloge ka tatelano ya tšona ya ge di hloma mešaša, se sengwe le se sengwe maemong a sona ka sefoka sa sona.

18-24Ka bodikela ba sefoka sa sekgao sa Efraime ba hlome mešaša ka dihlopha tša bona, ba na le baetapele ba bona, ka mokgwa wo:

Kgoro Moetapele Palo
Efraime Elishama, morwa wa Amihude 40 500
Manase Gamliele, morwa wa Pedatsure 32 200
Benjamene Abidane, morwa wa Gidoni 35 400
Palomoka: 108 100

Sekgao sa Efraime se tloge se latele sa Rubene.

25-31Ka leboa ba sefoka sa sekgao sa Dane ba hlome mešaša ka dihlopha tša bona, ba na le baetapele ba bona, ka mokgwa wo:

Kgoro Moetapele Palo
Dane Ahiesere, morwa wa Amishadai 62 700
Asere Pagiele, morwa wa Okrane 41 500
Naftali Ahira, morwa wa Enane 53 400
Palomoka: 157 600

Sekgao sa Dane se tloge morago.

32Baisraele ka moka ba ba ngwadišitšwego dikgaong, sehlopha ka sehlopha, e be e le ba 603 550. 33Fela, bjalo ka ge Morena a be a laetše Moshe, Balefi ba ile ba se ke ba ngwadišwa le Baisraele ba bangwe.

34Ka gona Baisraele ba dira tšohle tše Morena a bego a di laetše Moshe. Ba hloma mešaša, ba bangwe le ba bangwe ka morago ga sefoka sa bona, gomme ba bangwe le ba bangwe ba tloga le ba kgorwana ya gabobona.