Sepedi 2000 (NSO00)
1

Go balwa ga setšhaba la mathomo

11

1:1-46
Num. 26:1-51
Ka letšatši la pele la kgwedi ya bobedi ngwageng wa bobedi ka morago ga ge setšhaba sa Israele se tlogile Egepeta, Morena a bolela le Moshe ka Tenteng ya bodulo bja gagwe lešokeng la Sinai a re: 2“Wena le Arone, balang setšhaba sa Israele ka dikgorwana le malapa. Le ngwaleng maina a banna ka moka 3ba ba nago le mengwaga ye masome a mabedi goba go feta moo bao e kago ba bahlabani. Le ba beeng ka dihlopha. 4Le kgopeleng ntona ya kgorwana kgorong ye nngwe le ye nngwe go le thuša.” 5-16Banna ba ba ilego ba kgethelwa modiro wo setšhabeng e le mantona a dikgorwana le baetapele dikgorong tša bona šeba:

Kgoro Ntona ya kgorwana
Rubene Elitsure, morwa wa Shedeure
Simeone Shelumiele, morwa wa Tsurishadai
Juda Nagshone, morwa wa Aminadaba
Isakara Netanele, morwa wa Tsuare
Sebulone Eliaba, morwa wa Helone
Efraime Elishama, morwa wa Amihude
Manase Gamliele, morwa wa Pedatsure
Benjamene Abidane, morwa wa Gidoni
Dane Ahiesere, morwa wa Amishadai
Asere Pagiele, morwa wa Okrane
Gade Elisafo, morwa wa Reuele
Naftali Ahira, morwa wa Enane

17Moshe le Arone ba ile ba thušana le banna ba lesome le ba babedi ba 18go bokanya setšhaba ka moka ka letšatši la pele la kgwedi ya bobedi, mme setšhaba ka moka sa ngwadišwa ka dikgorwana le ka malapa. Maina a banna ka moka ba mengwaga ye masome a mabedi goba go feta a ngwalwa mme a balwa, 19bjalo ka ge Morena a be a laetše.

Moshe o ngwadišitše setšhaba lešokeng la Sinai. 20-46Banna ba mengwaga ye masome a mabedi goba go feta ba e bego e ka ba bahlabani ba ile ba ngwadišwa ka maina, go ya ka dikgorwana le malapa, go thoma ka kgoro ya Rubene, morwa yo mogolo wa Jakobo. Palo ya bona e bile ka mokgwa wo:

Kgoro Palo
Rubene 46 500
Simeone 59 300
Gade 45 650
Juda 74 600
Isakara 54 400
Sebulone 57 400
Efraime 40 500
Manase 32 200
Benjamene 35 400
Dane 62 700
Asere 41 500
Naftali 53 400
Palomoka: 603 550

47Eupša Balefi ba ile ba se ke ba ngwadišwa le dikgoro tše dingwe, 48ka gobane Morena o be a rile go Moshe: 49“Ge o bala Baisraele o se ke wa ngwala le ba kgoro ya Lefi. 50Balefi o ba bee bahlokomedi ba Tente ya bodulo bja ka le ditlabakelo tša yona ka moka. Bona ba e rwale gotee le ditlabakelo tša yona, ba e hlokomele, mme ba hlome mešaša ya bona go e dikologa. 51Ge le huduga, Balefi ba rutlolle Tente gomme ba e hlome gape mo le hlomago mešaša. Motho yo e sego Molefi ge a ka batamela Tente a bolawe. 52Ba bangwe ba Baisraele ba hlome mešaša, ka dihlopha ka dihlopha, monna yo mongwe le yo mongwe le sehlopha sa gabo ka sefoka sa gabo. 53Balefi bona ba hlome mešaša ya bona go dikologa Tente go e leta, gore go se ke gwa ba le yo a e batamelago mme a mpefediša, ka otla setšhaba sa Israele.” 54Ka gona Baisraele ba dira tšohle tše Morena a bego a di laetše Moshe.