Sepedi 2000 (NSO00)
7

71E rile ge morako o šetše o tsošološitšwe ka tsenya ditswalelo masorong, gomme baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le baopedi ba ka Tempeleng le Balefi ba bangwe ba bewa medirong ya bona. 2Ke ile ka bea morwarre, Hanani, le Hanania, molaodi yo mogolo wa sebo, gore ba laole motse wa Jerusalema. Hanania e be e le monna wa go tshephega, wa go boifa Modimo go feta ba bantši. 3Ka ba laya gore mesong masoro a Jerusalema a se ke a bulwa go fihlela ge go šetše go ruthetše, le gore a tswalelwe a kgonywe pele ga ge baleti ba tšhaiša modirong. Ka ba laya le gore ba kgethe baleti gare ga batho ba Jerusalema, baleti bao ba lete mafelong ao go letwago motse go ona, le gore ba bangwe ba lete pele ga dintlo tša bona.

Batho ba ba ilego ba boa bothopša

(Esra 2:1-70)

4Jerusalema e be e le motse wo mogolo wo o ikadilego, eupša go se batho ba bantši ba ba dulago go wona, le gona go sešo gwa tsošološwa dintlo tše dintši. 5Modimo a ntutuetša gore ke kgobokanye setšhaba le bakgomana ba sona le bahlankedi, gomme ke lebeledišiše ka dipukung tše go tšona go ngwadilwego malapa. Ke ile ka hwetša lengwalo leo go lona go bego go ngwadilwe bale ba go boa bothopša pele. Tše di bego di ngwadilwe ka lengwalong leo ke tša go re:

6Mathopša a mantši a ile a tloga seleteng sa Babilone a boela Jerusalema le nageng ya Juda, yo mongwe le yo mongwe a ya motseng wa gabo. Ba malapa a bona ba be ba dutše Babilonia go tloga mola Kgoši Nebukadnesare a ba thopago. 7-25Baetapele ba bona e be e le Serubabele, Jeshua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilshane, Misperete, Bigbai, Nehume le Baana.

Šedi dikgorwana tša Israele le palo ya bao ba ilego ba boa bothopša kgorwaneng ye nngwe le ye nngwe:

Paroshe – 2 172

Shefatia – 372

Arage – 652

Pahate-Moaba, ditlogolo tša Jeshua le Joaba – 2 818

Elamo – 1 254

Satu – 845

Sakai – 760

Binui – 648

Bebai – 628

Asgade – 2 322

Adonikamo – 667

Bigbai – 2 067

Adine – 655

Atere, yo a bego a tsebja le ka la Hiskia – 98

Hashumo – 328

Betsai – 324

Harife – 112

Gibeone – 95

26-38Batho bao borakgolokhukhu ba bona ba bego ba ile ba dula metseng ye e latelago le bona ba ile ba boa:

Betlelehema le Netofa – 188

Anathote – 128

Bethe-Asmabethe – 42

Kiriate-Jearime, Kefira lei Beerote – 743

Rama le Geba – 621

Mikimase – 122

Bethele le Ai – 123

Nebo ye nngwe – 52

Elamo ye nngwe – 1 254

Harime – 320

Jeriko – 345

Lodo, Hadide le Ono – 721

Senaa – 3 930

39-42Tše ke dikgorwana tša baprista tšeo di ilego tša boa bothopša:

Jedaya, ditlogolo tša Jeshua – 973

Imere – 1 052

Pashure – 1 247

Harime – 1 017

43-45Dikgorwana tša Balefi tšeo di ilego tša boa bothopša šedi:

Jeshua le Kadmiele, ditlogolo tša Hodabia – 74

Baopedi ba ka Tempeleng, ditlogolo tša Asafo – 148

Baleti ba masoro a dikgoro tša

Tempele, ditlogolo tša Shalume, Atere,

Talmone, Asube, Hatita le Shobai – 138

46-56Tše ke dikgorwana tša bašomi ba ka Tempeleng tšeo di ilego tša boa bothopša:

Tsiha, Hasufa le Tabaote,

Kerose, Sia le Padone,

Lebana, Hagaba le Salmai,

Hanane, Gidele le Gahara,

Reaya, Retsine le Nekoda,

Gasamo, Usa le Paseage,

Besai, Bameune le Banefuse,

Bakbuke, Hakufa le Harahure,

Batslute, Mehida le Harsha,

Barkose, Sisera le Temage,

Netsiage le Hatifa

57-59Dikgorwana tša bahlanka ba Solomone tšeo di ilego tša boa bothopša šedi:

Sotai, Soferete le Perida,

Jaala, Darkone le Gidele,

Shefatia, Hatile, Pogerete-Tsebaime le Amone.

60Ditlogolo ka moka tša bašomi ba ka Tempeleng le tša bahlanka ba Solomone tše di ilego tša boa bothopša e be e le tše makgolo a mararo le masome a senyane le metšo ye mebedi.

61-62Ba makgolo a a selelago le masome a mane le metšo ye mebedi e be e le ba dikgorwana tša Delaya, Tobia le Nekoda, gomme ba be ba tlogile motseng wa Tele-Melage le wa Tele-Harsha le wa Kerube le wa Adone le wa Imere; eupša ba be ba se ne bohlatse bja gore ke ditlogolo tša Baisraele.

63-64Ba dikgorwana tše di latelago tša baprista ba ile ba hloka maina a borakgolokhukhu ba bona lenaneong le le ngwadilwego la malapa: Habaya, Kotse le Barsilai. Rakgolokhukhu wa kgorwana ya baprista ya Barsilai o be a nyetše mosadi wa kgorwana ya Barsilai wa Gileade, gomme a bitšwa ka leina la kgorwana ya boratswalagwe. Ka ge ba be sa kgone go laetša gore borakgolokhukhu ba bona ke bomang, ba ile ba se ke ba amogelwa bopristeng. 65

7:65
Eks. 28:30
Doit. 33:8
Mmušiši wa Bajuda o ile a ba botša gore ba se ke ba ja dijo tše di abetšwego Modimo go fihlela go eba le moprista yo a ka šomišago Urime le Tumime.

66-69Mathopša ka moka ao a ilego a boa e be e le a dikete tše masome a mane le tše pedi le makgolo a mararo le masome a a selelago.

Bahlanka ba bona ba banna le ba basadi – 7 337

Baopedi ba banna le ba basadi – 245

Dipere – 736

Dimeila – 245

Dikamela – 435

Dipokolo – 6 720

70-72Batho ba ba ilego ba thuša go tsošološa Tempele ka dimpho šeba:

Mmušiši –

gauta ya dikilokramo tše 8,4

meruswi ye 50

diaparo tše 530 tša baprista

Mantona a dikgorwana –

gauta ya dikilokramo tše 168

silibera ya dikilokramo tše 1 210

Batho ba bangwe bohle –

gauta ya dikilokramo tše 168

silibera ya dikilokramo tše 1 110

diaparo tše 67 tša baprista

73

7:73
1 Dikr. 9:2
Neh. 11:3
Baprista le Balefi le baleti ba masoro a Tempele le baopedi le batho ba bangwe ba setšhaba le bašomi ba ka Tempeleng – batho ka moka ba Israele – ba ile ba dula metseng le metsaneng ya Juda.

8

Esra o balela setšhaba melao ya Modimo

81Ka kgwedi ya bošupa setšhaba sa Israele se be se dutše metseng ya sona. Ya re ka letšatši la mathomo la kgwedi yeo bohle ba kgobokana Jerusalema ka lepatlelong la Lesorong la Meetse. Ba kgopela Esra, moprista le serutegi sa melao ye Morena a e filego setšhaba sa Israele ka Moshe, gore a tliše puku ya melao. 2Ka gona Esra a e tliša moo setšhaba se bego se kgobokane gona – banna le basadi le bana ba ba bego ba godile mo ba ka kwešišago. 3Gona moo lepatlelong la lesorong a balela batho melao go tloga ka mahwibi go fihlela mosegare wo mogolo, mme bona ba hlwaile ditsebe ba theeditše.

4Esra o be a eme sethaleng se se bego se agetšwe mohla woo. Ka lehlakoreng la gagwe la go ja go be go eme banna ba ba latelago: Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia le Maasea; gomme ka go la nngele go eme ba ba latelago: Pedaya, Mishaele, Malkia, Hashumo, Hashbadana, Sakaria le Meshulamo.

5Ge Esra a eme moo sethaleng a okametše batho, bona ba be ba mo tseparetše ka mahlo. Ya re ge a phutholla puku ba emelela.

6Esra a tumiša Morena, Modimo yo mogolo, gomme batho ka moka ba emišetša matsogo godimo ba re: “Amene! Amene!” Ba khunama ba obamiša difahlego pele ga Morena.

7Ka morago ba emelela, gomme Balefi ba ba latelago ba ba hlathollela melao: Jeshua, Bani, Sherebia, Jamine, Akube, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabade, Hanane le Pelaya. 8Ba bala puku ya melao ya Modimo ba hlabošitše mantšu ba e fetolela Searamong,8:8 “fetolela Searamong” Melao ya Modimo e be e ngwadilwe ka Seheberu, eupša kua Babilonia Bajuda ba be ba bolela Searamo. Ka lebaka la taba yeo e ile ya swanela gore e fetolelwe Searamong. ba ba ba e hlatholla gore batho ba e kwešiše.

9Ge batho ba ekwa melao e balwa ba ile ba lla. Ka gona Nehemia, yo e bego e le mmušiši, le Esra, moprista le serutegi sa melao, gotee le Balefi bao ba bego ba hlatholla melao ba botša setšhaba ka moka ba re: “Lehono ke letšatši le lekgethwa la Morena Modimo wa lena; ka gona le se ke la ilela goba la lla. 10Bjale eyang gae le yo keteka. Le abele bao ba se nago selo dijo le beine ya lena. Lehono ke letšatši le lekgethwa la Morena wa rena, ka gona le se ke la hlonama. Go thabela Morena go tla le šireletša.”

11Balefi ba fela ba botša batho gore ba homole, ba se ke ba hlonama ka letšatši leo le lekgethwa. 12Ka morago batho bohle ba ikela magae gomme ba ja, ba nwa, ba thabile, mme ba abela ba bangwe tše ba nago le tšona, ka gore ba be ba kwešišitše tše ba bego ba di boditšwe.

Monyanya wa Mešaša

13Ka letšatši le le latelago mantona a dikgorwana, gotee le baprista le Balefi, ba ya go Esra go yo ithuta dithuto tša melao ya Modimo. 14

8:14-15
Lef. 23:33-36,39-43
Doit. 16:13-15
Ba lemoga gore melao yela Morena a ba filego yona ka Moshe e laela gore setšhaba sa Israele se dule ka mešašeng ka nako ya Monyanya wa Mešaša. 15Ka gona ba roma batseta8:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ka gona ba roma batseta” Seheberu se re “Le gona e be e laela gore ba rome batseta”. motseng wa Jerusalema le metseng ye mengwe gore ba botše batho ba re: “Eyang dithabeng le tle le makala a mehlware le a memirte le a mepalema le a mehlare ya matlakala a a swaraganego, mme le age mešaša go ya ka ditaelo tše di ngwadilwego melaong ya Modimo.”

16Ka gona setšhaba sa tla le makala gomme sa aga mešaša godimo ga ditlhaka tše di ikadilego tša dintlo tša bona, le ka malapeng a bona, le ka dikgorong tša Tempele, le mapatlelong a motse Lesorong la Meetse le Lesorong la Efraime. 17Batho bohle bao ba bego ba boile bothopša ba aga mešaša gomme ba dula ka go yona. Ya ba la mathomo monyanya wo o binwa ka mokgwa woo go tloga mehleng yela ya Joshua, morwa wa Nunu, gomme go thabilwe kudu. 18Go tloga ka letšatši la mathomo la monyanya go fihlela ka la mafelelo ba be ba bala seripa sa melao ya Modimo. Ba ile ba bina monyanya matšatši a a šupago, gomme ka la seswai ba swara tirelo ya go feleletša, ka moo go laelwago ka gona melaong.

9

Setšhaba se ipolela dibe

91-2Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mene la yona kgwedi yeo setšhaba sa Israele sa kgobokana go tlo ikona dijo le go itshola ka lebaka la dibe tša sona. Ba be ba šetše ba ikgetholotše go batho ba šele. Ba apara diaparo tša go ilela, gomme ba itšhela dihlogo ka mobu ba nyamile. Ba ema ba ipolela dibe tša bona le tša borakgolokhukhu ba bona. 3Ba balelwa melao ya Morena Modimo wa bona diiri tše e ka bago tše tharo, gomme diiri tše dingwe tše tharo ba ipolela dibe tša bona, ba ba ba khunamela Morena Modimo wa bona.

4Go be go na le sethala sa Balefi, gomme godimo ga sona go eme Jeshua, Bani, Kadmiele, Shebania, Buni, Sherebia, Bani le Kenani. Ba hlaboša mantšu ba rapela Morena Modimo wa bona.

5Balefi ba ba latelago ba ile ba botša batho gore ba tumiše Morena: Jeshua, Kadmiele, Bani, Hashabnea, Sherebia, Hodia, Shebania le Petagia. Ba re:

“Emang le tumišeng Morena Modimo wa lena wa go ya go ile!

A go retwe leina la gagwe la letago le ge ditumišo tša batho di ka se mo lekane.”

Thapelo ya go ipolela dibe

6Balefi bao ba rapela ba re:

“Wena Morena,

ke wena fela o lego Morena;

o dirile magodimo a godimodimo

le dinaledi tša legodimo,

lefase le tšohle tše di lego go lona,

mawatle le tšohle tše di lego ka go ona;

tšohle o di file bophelo.

Dietša tša legodimo di a go obamela.

7

9:7
Gen. 11:31
12:1
17:5
Ke wena Morena Modimo o kgethilego Abramo,

wa mo ntšha Ure kua Babilonia,

wa fetoša leina la gagwe ya ba Abrahama.

8

9:8
Gen. 15:18-21
O bone e le wa go go botegela,

gomme wa dira kgwerano le yena.

Wa holofetša go mo fa naga ya Bakanana

le ya Bahete le ya Baamore le ya Baperise

le ya Bajebuse le ya Bagirgashe,

gore e be naga yeo go yona go tla dulago ditlogolo tša gagwe.

Wa phetha se o se boletšego ka ge o botega.

9

9:9
Eks. 3:7
Eks. 14:10-12
“O bone ditlaišego tša

borakgolokhukhu ba rena kua Egepeta;

wa kwa sello sa bona kua Lewatleng la Mahlaka.

10

9:10
Eks. 7:8 – 12:32
O diretše kgoši le bahlankedi ba gagwe ka moka

le batho ba naga ya gagwe mehlolo ye makatšago,

ka gobane o be o tseba ka moo ba bego ba ikgogomošetša setšhaba sa gago ka gona.

Wa itirela leina le le lehono o sa tumilego ka lona.

11

9:11
Eks. 14:21-29
15:4-5
O fatotše lewatle pele ga setšhaba sa gago,

gomme sa tshela mo go omilego.

Bahlomari ba bona wa ba lahlela meetseng a išago

bjalo ka leswika mawatleng a magolo.

12

9:12
Eks. 13:21-22
O ile wa ba hlahla

ka thololo ya leru mosegare,

gomme bošego wa ba bonegela tsela ka thololo ya mollo.

13

9:13-14
Eks. 19:18 – 23:33
O theogetše kua thabeng ya Sinai,

wa bolela le setšhaba sa gago o le legodimong

gomme wa se fa ditaelo tše di lokilego,

melao ya mmakgonthe,

le melawana ye mebotse.

14Wa ba ruta go hlompha Disabatha tša gago tše dikgethwa,

gomme wa ba fa melao le ditaelo tša gago

ka Moshe, mohlanka wa gago.

15

9:15
Eks. 16:4-15
Eks. 17:1-7
Doit. 1:21
“Mola ba swerwe ke tlala

wa ba fa senkgwa sa go tšwa legodimong,

wa ba fa meetse a tšwago leswikeng ge ba swerwe ke lenyora.

O ba boditše gore ba tšee naga yela o bego o enne go ba fa yona.

16

9:16-17
Num. 14:1-4
Doit. 1:26-33
Fela borakgolokhukhu ba rena ba ile ba ikgogomoša,

ba ba le melala ye methata gomme ba se phethe ditaelo tša gago.

17

9:17
Eks. 34:6
Num. 14:18
Ba gana go go theeletša;

ba lebala mehlolo yela o ba diretšego yona.

Ba ngangabala ba ikgethela moetapele gore a ba gomišetše bokgobeng Egepeta.

Eupša wena o Modimo yo a lebalelago;

o na le lešoko le kwelobohloko,

ga o befelwe ka pela.

O ba gaugetše kudu,

gomme wa se ke wa ba tlogela.

18

9:18
Eks. 32:1-4
Le mola ba itiretše powana ka gauta ye e tološitšwego,

mme ba re ke modimo wo o ba ntšhitšego Egepeta,

ba go nyatša kudu, Morena,

19

9:19-21
Doit. 8:2-4
ga se wa ba tlogela lešokeng,

ka gobane kgaugelo ya gago ke ye kgolo.

Thololo yela ya leru ya se ba tlogele gore e ba šupetše tsela mosegare,

le yela ya mollo ya se ba lahle gore e ba bonegele tsela bošego.

20O ba rutile ka moya wa gago wa go loka,

wa ba fepa ka manna, wa ba fa le meetse a go nwa.

21Mengwageng ye masome a mane lešokeng o ba babaletše ka dijo,

ba se hloke selo;

diaparo tša bona di sa hlagale,

le maoto a bona a sa ruruge.

22

9:22
Num. 21:21-35
“O gafetše ditšhaba le mebušo diatleng tša bona,

dinaga tše di bapilego le bona.

Ba thopa naga ya Heshbone,

ye e bego e bušwa ke Sihone,

le naga ya Ogo, kgoši ya Bashane.

23

9:23
Gen. 15:5
22:17
Josh. 3:14-17
Wa ba atišetša bana bjalo ka dinaledi tša legodimo,

gomme wa ba goroša nageng ye o holofeditšego

borakgolokhukhu ba bona gore ba tla e thopa.

24

9:24
Josh. 11:23
Ba tšea naga ya Kanana;

wa fenya badudi ba naga yeo ge setšhaba sa gago se goroga.

Wa gafela magoši a Kanana le batho ba ona diatleng tša sona,

gore se dire ka bona tše di se ratago.

25

9:25
Doit. 6:10-11
Setšhaba sa gago sa thopa metse ye e ageleditšwego ka merako

le naga ye e nonnego, sa tšea le dintlo tše di tletšego mahumo,

didiba tše di epilwego,

dirapa tša merara, mehlware,

le mehlare ye mengwe ye mentši ya dikenywa.

Ba ja ba khora, ba nona;

ba phela bophelo bja manongonongo ka tšohle tše dibotse tše o ba filego tšona.

26

9:26-28
Baahl. 2:11-16
“Fela setšhaba sa gago se ile sa go nyatša,

sa go tsogela maatla;

sa itebatša melao ya gago.

Sa bolaya baprofeta ba go ba kgala gore ba boele go wena.

Ba go nyatša kudu,

27ka gona wa ba gafela diatleng tša manaba a bona gomme a ba gatelela.

Ge ba le matshwenyegong ba ile ba llela wena,

gomme wa ba kwa o le legodimong.

Ka lešoko la gago le legolo wa ba romela bahlakodiši

ba go ba phološa manabeng a bona.

28Ge go eba le khutšo gape,

ba boeletša ba dira dibe.

Wa ba gafela diatleng tša manaba a bona gape,

a ba buša.

Eupša ya re ge ba boeletša ba llela go wena,

wa ba kwa o le legodimong,

gomme wa ba hlakodiša gantši ka lešoko la gago le legolo.

29

9:29
Lef. 18:5
Wa ba kgala gore ba phethe melao ya gago gape.

Eupša bona ka boikgogomošo ba nyatša ditaelo tša gago,

etšwe go phetha melao ya gago e le yona tsela ya go iša bophelong.

Ba ba le melala ye methata,

ba ngangabala,

ba gana go go theeletša.

30

9:30
2 Dikg. 17:13-18
2 Dikr. 36:15-16
Gwa feta mengwaga ye mentši o sa ba felele pelo.

O tutueditše baprofeta ba gago gore ba ba kgale,

eupša setšhaba sa gago se be se ithibile ditsebe,

ka gona wa lesa ditšhaba tše dingwe tša ba fenya.

31Fela ka lešoko la gago le legolo wa se ba fediše taa,

le gona wa se ba tlogele.

O Modimo wa kgaugelo le lešoko!

32

9:32
2 Dikg. 15:19,29
17:3-6
Esra 4:2,10
“Wena Modimo, Modimo wa rena,

o yo mogolo bjang!

O a boifega,

o yo maatla gakaakang!

O botegela kgwerano ya gago,

ka mehla o a gaugela.

Go tloga ka nako yela magoši a Asiria a bego a re gateletše

go fihlela gonabjale,

na re tlaišitšwe bjang!

Gopola ditlaišego tša magoši a rena le bakgomana ba rena le baprista ba rena

le baprofeta ba rena le borakgolokhukhu ba rena,

gotee le setšhaba sa gaborena ka moka!

33O dirile ka toka go re otla;

o be o botega le ge rena re be re dira tše kgopo.

34Borakgolokhukhu ba rena le magoši a rena

le bakgomana ba rena le baprista ba rena

ga se ba phetha melao ya gago.

Ga se ba theeletša ditaelo tše o bego o ba kgala ka tšona.

35Ka botho bjo bogolo bja gago

magoši a be a buša setšhaba sa gago,

mola ba dula nageng ye e ikadilego ya monono

yela o bego o ba file yona;

eupša bona ba se tlogele mediro ya bona ye mebe mme ba se go khunamele.

36Gomme bjale re makgoba mo nageng ye o e filego borakgolokhukhu ba rena

gore ba je dikenywa tša yona, ba ipshine ka monono wa yona;

ruri, re makgoba mo go yona!

37Naga e na le puno ye ntši, gomme yona e ya magošing a o re beetšego ona

ka ge re dirile dibe.

Ba dira ka rena le ka diruiwa tša rena tše ba di ratago,

gomme re tlaišega kudu!”