Sepedi 2000 (NSO00)
6

Nehemia o logelwa maano

61Sanbalate le Tobia le Gesheme, Moarabia, le manaba a rena a mangwe ba kwa gore re feditše morako, le gore ga o sa ne dikgala, le ge mamati a masoro ona re be re sešo ra a tsenya. 2Ka gona Sanbalate le Gesheme ba nthomela motseta ba re ke tle ke gahlane nabo motseng wo mongwe kwa molaleng wa Ono. Ke ka moo ba bego ba nyaka go ntira bobe ka gona. 3Nna ka roma batseta gore ba ba botše ba re: “Ke dira mošomo wo mogolo gomme nka se kgone go theogela moo. Nka se emiše mošomo gore ke tlo gahlana le lena.”

4Ba ile ba nthomela motseta ka mokgwa wo makga a mane, gomme nna nako le nako ke ba fetola ka mokgwa wo o swanago.

5Ke moo Sanbalate a romilego mohlanka wa gagwe lekga la bohlano ka yona taba yela. Ka lekga le o be a swere le lengwalo le le sego la tswalelwa.6:5 “lengwalo le le sego la tswalelwa” Ge motho a sa tswalele lengwalo o be a dira ka boomo gore ditaba tša lona di tsebje ke batho ba bantši. 6Lona le be le re:

“Go na le mabarebare ditšhabeng tše di bapilego le lena a go re wena le setšhaba sa Bajuda le nyaka go tsoša mpherefere, gomme ke ka lebaka leo le tsošološago morako woo. Gesheme o tiišetša gore mabarebare ao a gona. Go bolelwa le gore wena o rera go ipea kgoši, 7le gore o beile baprofeta ba bangwe gore ba begele batho fao Jerusalema gore ke wena kgoši ya Juda. Ga go ka moo kgoši a ka se kego a kwa taba yeo, ka gona etla re boledišane ka yona.”

8Ke ile ka mo fetola ka re: “Ditaba tše o di bolelago le gatee ga se nnete. Tšohle ke tše o ithometšego tšona.”

9Gape ba be ba leka go re tšhošetša gore re lese mošomo. Nna ka rapela ka re: “Bjale hle, Modimo, ntiiše!”

10Ke ile ka yo etela Shemaya, morwa wa Delaya, setlogolo sa Mehetabele, yo a bego a ganetšwa go tloga lapeng la gagwe. Yena a re go nna:

“A re yo khuta ka Tempeleng ka

Felong mo Gokgethwa

gomme re kgonye mamati,

ka gore ba tlilo go bolaya.

Ba tlilo go bolaya e le bošego.”

11Nna ka mo fetola ka re: “Na motho yo a swanago le nna a ka tšhaba? A ka khuta ka Tempeleng gore a phologe? Yeo taba nka se e dire.”

12Ke ile ka lemoga gore Shemaya o be a se a laelwa ke Modimo, eupša a rekilwe ke Tobia le Sanbalate gore a tle a ntshebele taba ye ka mokgwa woo. 13Ba be ba mo rekile gore a tle a ntšhošetše ke dire sebe, gore ba tle ba kgone go ntshenya leina gomme ba nkgoboše.

14Ka rapela ka re: “Hle, Modimo, o se ke wa lebala tše Tobia le Sanbalate ba di dirilego, gomme o ba otle. Gopola le moprofeta yola wa mosadi, Noadia, le baprofeta bale ba bangwe ba go leka go ntšhošetša.”

Mošomo o a phethwa

15Morako ka moka o ile wa phethwa ka morago ga matšatši a masome a mahlano le a mabedi, ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mehlano la kgwedi ya Elulo. 16Ya re ge manaba a rena ohle a ekwa taba yeo, le ditšhaba ka moka tše di bapilego le rena di bona gore modiro o phethilwe, tša lewa ke dihlong kudu, ka gobane di ile tša lemoga gore mošomo woo o dirilwe ka thušo ya Modimo.

17Nakong yeo ka moka bakgomana ba Bajuda ba be ba fela ba ngwalelana le Tobia. 18Batho ba bantši nageng ya Juda ba be ba kwana naye kudu ka lebaka la gore ratswalagwe, Shekania, morwa wa Ara, e be e le Mojuda. Godimo ga moo, morwa wa gagwe, Johanane, o be a nyetše morwedi wa Meshulamo. Meshulamo e be e le morwa wa Berekia. 19Batho ba be ba fela ba bolela pele ga ka ka dilo tše dibotse tše Tobia a bego a di dirile, le gona ba mmotša tšohle tše ke di boletšego. Gomme Tobia a fela a nngwalela a leka go ntšhošetša.

7

71E rile ge morako o šetše o tsošološitšwe ka tsenya ditswalelo masorong, gomme baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele le baopedi ba ka Tempeleng le Balefi ba bangwe ba bewa medirong ya bona. 2Ke ile ka bea morwarre, Hanani, le Hanania, molaodi yo mogolo wa sebo, gore ba laole motse wa Jerusalema. Hanania e be e le monna wa go tshephega, wa go boifa Modimo go feta ba bantši. 3Ka ba laya gore mesong masoro a Jerusalema a se ke a bulwa go fihlela ge go šetše go ruthetše, le gore a tswalelwe a kgonywe pele ga ge baleti ba tšhaiša modirong. Ka ba laya le gore ba kgethe baleti gare ga batho ba Jerusalema, baleti bao ba lete mafelong ao go letwago motse go ona, le gore ba bangwe ba lete pele ga dintlo tša bona.

Batho ba ba ilego ba boa bothopša

(Esra 2:1-70)

4Jerusalema e be e le motse wo mogolo wo o ikadilego, eupša go se batho ba bantši ba ba dulago go wona, le gona go sešo gwa tsošološwa dintlo tše dintši. 5Modimo a ntutuetša gore ke kgobokanye setšhaba le bakgomana ba sona le bahlankedi, gomme ke lebeledišiše ka dipukung tše go tšona go ngwadilwego malapa. Ke ile ka hwetša lengwalo leo go lona go bego go ngwadilwe bale ba go boa bothopša pele. Tše di bego di ngwadilwe ka lengwalong leo ke tša go re:

6Mathopša a mantši a ile a tloga seleteng sa Babilone a boela Jerusalema le nageng ya Juda, yo mongwe le yo mongwe a ya motseng wa gabo. Ba malapa a bona ba be ba dutše Babilonia go tloga mola Kgoši Nebukadnesare a ba thopago. 7-25Baetapele ba bona e be e le Serubabele, Jeshua, Nehemia, Asaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilshane, Misperete, Bigbai, Nehume le Baana.

Šedi dikgorwana tša Israele le palo ya bao ba ilego ba boa bothopša kgorwaneng ye nngwe le ye nngwe:

Paroshe – 2 172

Shefatia – 372

Arage – 652

Pahate-Moaba, ditlogolo tša Jeshua le Joaba – 2 818

Elamo – 1 254

Satu – 845

Sakai – 760

Binui – 648

Bebai – 628

Asgade – 2 322

Adonikamo – 667

Bigbai – 2 067

Adine – 655

Atere, yo a bego a tsebja le ka la Hiskia – 98

Hashumo – 328

Betsai – 324

Harife – 112

Gibeone – 95

26-38Batho bao borakgolokhukhu ba bona ba bego ba ile ba dula metseng ye e latelago le bona ba ile ba boa:

Betlelehema le Netofa – 188

Anathote – 128

Bethe-Asmabethe – 42

Kiriate-Jearime, Kefira lei Beerote – 743

Rama le Geba – 621

Mikimase – 122

Bethele le Ai – 123

Nebo ye nngwe – 52

Elamo ye nngwe – 1 254

Harime – 320

Jeriko – 345

Lodo, Hadide le Ono – 721

Senaa – 3 930

39-42Tše ke dikgorwana tša baprista tšeo di ilego tša boa bothopša:

Jedaya, ditlogolo tša Jeshua – 973

Imere – 1 052

Pashure – 1 247

Harime – 1 017

43-45Dikgorwana tša Balefi tšeo di ilego tša boa bothopša šedi:

Jeshua le Kadmiele, ditlogolo tša Hodabia – 74

Baopedi ba ka Tempeleng, ditlogolo tša Asafo – 148

Baleti ba masoro a dikgoro tša

Tempele, ditlogolo tša Shalume, Atere,

Talmone, Asube, Hatita le Shobai – 138

46-56Tše ke dikgorwana tša bašomi ba ka Tempeleng tšeo di ilego tša boa bothopša:

Tsiha, Hasufa le Tabaote,

Kerose, Sia le Padone,

Lebana, Hagaba le Salmai,

Hanane, Gidele le Gahara,

Reaya, Retsine le Nekoda,

Gasamo, Usa le Paseage,

Besai, Bameune le Banefuse,

Bakbuke, Hakufa le Harahure,

Batslute, Mehida le Harsha,

Barkose, Sisera le Temage,

Netsiage le Hatifa

57-59Dikgorwana tša bahlanka ba Solomone tšeo di ilego tša boa bothopša šedi:

Sotai, Soferete le Perida,

Jaala, Darkone le Gidele,

Shefatia, Hatile, Pogerete-Tsebaime le Amone.

60Ditlogolo ka moka tša bašomi ba ka Tempeleng le tša bahlanka ba Solomone tše di ilego tša boa bothopša e be e le tše makgolo a mararo le masome a senyane le metšo ye mebedi.

61-62Ba makgolo a a selelago le masome a mane le metšo ye mebedi e be e le ba dikgorwana tša Delaya, Tobia le Nekoda, gomme ba be ba tlogile motseng wa Tele-Melage le wa Tele-Harsha le wa Kerube le wa Adone le wa Imere; eupša ba be ba se ne bohlatse bja gore ke ditlogolo tša Baisraele.

63-64Ba dikgorwana tše di latelago tša baprista ba ile ba hloka maina a borakgolokhukhu ba bona lenaneong le le ngwadilwego la malapa: Habaya, Kotse le Barsilai. Rakgolokhukhu wa kgorwana ya baprista ya Barsilai o be a nyetše mosadi wa kgorwana ya Barsilai wa Gileade, gomme a bitšwa ka leina la kgorwana ya boratswalagwe. Ka ge ba be sa kgone go laetša gore borakgolokhukhu ba bona ke bomang, ba ile ba se ke ba amogelwa bopristeng. 65

7:65
Eks. 28:30
Doit. 33:8
Mmušiši wa Bajuda o ile a ba botša gore ba se ke ba ja dijo tše di abetšwego Modimo go fihlela go eba le moprista yo a ka šomišago Urime le Tumime.

66-69Mathopša ka moka ao a ilego a boa e be e le a dikete tše masome a mane le tše pedi le makgolo a mararo le masome a a selelago.

Bahlanka ba bona ba banna le ba basadi – 7 337

Baopedi ba banna le ba basadi – 245

Dipere – 736

Dimeila – 245

Dikamela – 435

Dipokolo – 6 720

70-72Batho ba ba ilego ba thuša go tsošološa Tempele ka dimpho šeba:

Mmušiši –

gauta ya dikilokramo tše 8,4

meruswi ye 50

diaparo tše 530 tša baprista

Mantona a dikgorwana –

gauta ya dikilokramo tše 168

silibera ya dikilokramo tše 1 210

Batho ba bangwe bohle –

gauta ya dikilokramo tše 168

silibera ya dikilokramo tše 1 110

diaparo tše 67 tša baprista

73

7:73
1 Dikr. 9:2
Neh. 11:3
Baprista le Balefi le baleti ba masoro a Tempele le baopedi le batho ba bangwe ba setšhaba le bašomi ba ka Tempeleng – batho ka moka ba Israele – ba ile ba dula metseng le metsaneng ya Juda.

8

Esra o balela setšhaba melao ya Modimo

81Ka kgwedi ya bošupa setšhaba sa Israele se be se dutše metseng ya sona. Ya re ka letšatši la mathomo la kgwedi yeo bohle ba kgobokana Jerusalema ka lepatlelong la Lesorong la Meetse. Ba kgopela Esra, moprista le serutegi sa melao ye Morena a e filego setšhaba sa Israele ka Moshe, gore a tliše puku ya melao. 2Ka gona Esra a e tliša moo setšhaba se bego se kgobokane gona – banna le basadi le bana ba ba bego ba godile mo ba ka kwešišago. 3Gona moo lepatlelong la lesorong a balela batho melao go tloga ka mahwibi go fihlela mosegare wo mogolo, mme bona ba hlwaile ditsebe ba theeditše.

4Esra o be a eme sethaleng se se bego se agetšwe mohla woo. Ka lehlakoreng la gagwe la go ja go be go eme banna ba ba latelago: Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia le Maasea; gomme ka go la nngele go eme ba ba latelago: Pedaya, Mishaele, Malkia, Hashumo, Hashbadana, Sakaria le Meshulamo.

5Ge Esra a eme moo sethaleng a okametše batho, bona ba be ba mo tseparetše ka mahlo. Ya re ge a phutholla puku ba emelela.

6Esra a tumiša Morena, Modimo yo mogolo, gomme batho ka moka ba emišetša matsogo godimo ba re: “Amene! Amene!” Ba khunama ba obamiša difahlego pele ga Morena.

7Ka morago ba emelela, gomme Balefi ba ba latelago ba ba hlathollela melao: Jeshua, Bani, Sherebia, Jamine, Akube, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabade, Hanane le Pelaya. 8Ba bala puku ya melao ya Modimo ba hlabošitše mantšu ba e fetolela Searamong,8:8 “fetolela Searamong” Melao ya Modimo e be e ngwadilwe ka Seheberu, eupša kua Babilonia Bajuda ba be ba bolela Searamo. Ka lebaka la taba yeo e ile ya swanela gore e fetolelwe Searamong. ba ba ba e hlatholla gore batho ba e kwešiše.

9Ge batho ba ekwa melao e balwa ba ile ba lla. Ka gona Nehemia, yo e bego e le mmušiši, le Esra, moprista le serutegi sa melao, gotee le Balefi bao ba bego ba hlatholla melao ba botša setšhaba ka moka ba re: “Lehono ke letšatši le lekgethwa la Morena Modimo wa lena; ka gona le se ke la ilela goba la lla. 10Bjale eyang gae le yo keteka. Le abele bao ba se nago selo dijo le beine ya lena. Lehono ke letšatši le lekgethwa la Morena wa rena, ka gona le se ke la hlonama. Go thabela Morena go tla le šireletša.”

11Balefi ba fela ba botša batho gore ba homole, ba se ke ba hlonama ka letšatši leo le lekgethwa. 12Ka morago batho bohle ba ikela magae gomme ba ja, ba nwa, ba thabile, mme ba abela ba bangwe tše ba nago le tšona, ka gore ba be ba kwešišitše tše ba bego ba di boditšwe.

Monyanya wa Mešaša

13Ka letšatši le le latelago mantona a dikgorwana, gotee le baprista le Balefi, ba ya go Esra go yo ithuta dithuto tša melao ya Modimo. 14

8:14-15
Lef. 23:33-36,39-43
Doit. 16:13-15
Ba lemoga gore melao yela Morena a ba filego yona ka Moshe e laela gore setšhaba sa Israele se dule ka mešašeng ka nako ya Monyanya wa Mešaša. 15Ka gona ba roma batseta8:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ka gona ba roma batseta” Seheberu se re “Le gona e be e laela gore ba rome batseta”. motseng wa Jerusalema le metseng ye mengwe gore ba botše batho ba re: “Eyang dithabeng le tle le makala a mehlware le a memirte le a mepalema le a mehlare ya matlakala a a swaraganego, mme le age mešaša go ya ka ditaelo tše di ngwadilwego melaong ya Modimo.”

16Ka gona setšhaba sa tla le makala gomme sa aga mešaša godimo ga ditlhaka tše di ikadilego tša dintlo tša bona, le ka malapeng a bona, le ka dikgorong tša Tempele, le mapatlelong a motse Lesorong la Meetse le Lesorong la Efraime. 17Batho bohle bao ba bego ba boile bothopša ba aga mešaša gomme ba dula ka go yona. Ya ba la mathomo monyanya wo o binwa ka mokgwa woo go tloga mehleng yela ya Joshua, morwa wa Nunu, gomme go thabilwe kudu. 18Go tloga ka letšatši la mathomo la monyanya go fihlela ka la mafelelo ba be ba bala seripa sa melao ya Modimo. Ba ile ba bina monyanya matšatši a a šupago, gomme ka la seswai ba swara tirelo ya go feleletša, ka moo go laelwago ka gona melaong.