Sepedi 2000 (NSO00)
6

Nehemia o logelwa maano

61Sanbalate le Tobia le Gesheme, Moarabia, le manaba a rena a mangwe ba kwa gore re feditše morako, le gore ga o sa ne dikgala, le ge mamati a masoro ona re be re sešo ra a tsenya. 2Ka gona Sanbalate le Gesheme ba nthomela motseta ba re ke tle ke gahlane nabo motseng wo mongwe kwa molaleng wa Ono. Ke ka moo ba bego ba nyaka go ntira bobe ka gona. 3Nna ka roma batseta gore ba ba botše ba re: “Ke dira mošomo wo mogolo gomme nka se kgone go theogela moo. Nka se emiše mošomo gore ke tlo gahlana le lena.”

4Ba ile ba nthomela motseta ka mokgwa wo makga a mane, gomme nna nako le nako ke ba fetola ka mokgwa wo o swanago.

5Ke moo Sanbalate a romilego mohlanka wa gagwe lekga la bohlano ka yona taba yela. Ka lekga le o be a swere le lengwalo le le sego la tswalelwa.6:5 “lengwalo le le sego la tswalelwa” Ge motho a sa tswalele lengwalo o be a dira ka boomo gore ditaba tša lona di tsebje ke batho ba bantši. 6Lona le be le re:

“Go na le mabarebare ditšhabeng tše di bapilego le lena a go re wena le setšhaba sa Bajuda le nyaka go tsoša mpherefere, gomme ke ka lebaka leo le tsošološago morako woo. Gesheme o tiišetša gore mabarebare ao a gona. Go bolelwa le gore wena o rera go ipea kgoši, 7le gore o beile baprofeta ba bangwe gore ba begele batho fao Jerusalema gore ke wena kgoši ya Juda. Ga go ka moo kgoši a ka se kego a kwa taba yeo, ka gona etla re boledišane ka yona.”

8Ke ile ka mo fetola ka re: “Ditaba tše o di bolelago le gatee ga se nnete. Tšohle ke tše o ithometšego tšona.”

9Gape ba be ba leka go re tšhošetša gore re lese mošomo. Nna ka rapela ka re: “Bjale hle, Modimo, ntiiše!”

10Ke ile ka yo etela Shemaya, morwa wa Delaya, setlogolo sa Mehetabele, yo a bego a ganetšwa go tloga lapeng la gagwe. Yena a re go nna:

“A re yo khuta ka Tempeleng ka

Felong mo Gokgethwa

gomme re kgonye mamati,

ka gore ba tlilo go bolaya.

Ba tlilo go bolaya e le bošego.”

11Nna ka mo fetola ka re: “Na motho yo a swanago le nna a ka tšhaba? A ka khuta ka Tempeleng gore a phologe? Yeo taba nka se e dire.”

12Ke ile ka lemoga gore Shemaya o be a se a laelwa ke Modimo, eupša a rekilwe ke Tobia le Sanbalate gore a tle a ntshebele taba ye ka mokgwa woo. 13Ba be ba mo rekile gore a tle a ntšhošetše ke dire sebe, gore ba tle ba kgone go ntshenya leina gomme ba nkgoboše.

14Ka rapela ka re: “Hle, Modimo, o se ke wa lebala tše Tobia le Sanbalate ba di dirilego, gomme o ba otle. Gopola le moprofeta yola wa mosadi, Noadia, le baprofeta bale ba bangwe ba go leka go ntšhošetša.”

Mošomo o a phethwa

15Morako ka moka o ile wa phethwa ka morago ga matšatši a masome a mahlano le a mabedi, ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye mehlano la kgwedi ya Elulo. 16Ya re ge manaba a rena ohle a ekwa taba yeo, le ditšhaba ka moka tše di bapilego le rena di bona gore modiro o phethilwe, tša lewa ke dihlong kudu, ka gobane di ile tša lemoga gore mošomo woo o dirilwe ka thušo ya Modimo.

17Nakong yeo ka moka bakgomana ba Bajuda ba be ba fela ba ngwalelana le Tobia. 18Batho ba bantši nageng ya Juda ba be ba kwana naye kudu ka lebaka la gore ratswalagwe, Shekania, morwa wa Ara, e be e le Mojuda. Godimo ga moo, morwa wa gagwe, Johanane, o be a nyetše morwedi wa Meshulamo. Meshulamo e be e le morwa wa Berekia. 19Batho ba be ba fela ba bolela pele ga ka ka dilo tše dibotse tše Tobia a bego a di dirile, le gona ba mmotša tšohle tše ke di boletšego. Gomme Tobia a fela a nngwalela a leka go ntšhošetša.