Sepedi 2000 (NSO00)
5

Nehemia o thuša badiidi

51Ka nako ye nngwe banna le basadi ba bantši ba setšhaba ba kile ba ngongoregela Bajuda ba gabobona. 2Ba bangwe ba re: “Re atetšwe ke thari, re nyaka mabele gore re je, re phele.”

3Ba bangwe ba re: “Re ile ra tlemega go beeletša mabele ka mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara le dintlo tša rena gore re se bolawe ke tlala.”

4Ba bangwe le bona ba re: “Re ile ra gapeletšega go adima tšhelete gore re tle re ntšhetše mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara motšhelo wa mošate. 5Re batho ba tee le Bajuda ba gaborena. Kgane bana ba rena ga ba swane le ba bona? Eupša rena ba rena re tlemegile go ba dira makgoba. Barwedi ba rena ba bangwe ba šetše ba rekišitšwe ya ba makgoba. Gomme re a hlaka ka gore mašemo a rena le dirapa tša rena tša merara e šetše e le tša ba bangwe.”

6Ge ke ekwa dillo tšeo tša bona ka befelwa kudu, 7

5:7
Eks. 22:24
Lef. 25:35-37
Doit. 23:19-20
gomme ka lebeledišiša taba yeo gabotse, ka omanya bakgomana le bahlankedi ba setšhaba ka re go bona: “Le jeletša batho ba gabolena!”

Ka ba rapela pitšo ye kgolo 8ka re: “Re lekile ka mo re ka kgonago ka gona go rekolla batho ba gabolena ba Bajuda bao ba bego ba ithekišitše ditšhabeng di šele. Bjale le gapeletša batho ba gabolena gore ba ithekiše, gore le bona re tle re ba rekolle!” Bakgomana ba homola ba hloka se ba ka se bolelago.

9Ke moka ka re: “Se le se dirago ga se botse! Le swanetše go boifa Modimo le dire tše di lokilego. Ke mo le ka se kego la re segiša baditšhaba, manaba a rena. 10Nna ka noši le meloko yešo le bahlanka ba ka re adimile batho tšhelete le mabele. Bjale a re se ke ra nyaka gore ba buše tše ba di adimilego go rena. 11Phumolang melato5:11 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “melato” Seheberu ga se kwagale gabotse. ya bona – tšhelete goba mabele goba beine goba makhura a mohlware – le be le ba bušetše ka bjako mašemo a bona le dirapa tša bona tša merara le tša mehlware le dintlo tša bona!”

12Bakgomana ba mphetola ba re: “Re tla dira ka moo o bolelago ka gona. Re tla bušetša dilo tšeo, le gona re ka se ba seke tše ba di adimilego.”

Ka napa ka bitša baprista, gomme ka eniša bakgomana mo pele ga bona gore ba tla phetha taba yeo. 13Ke moo ke hlohlorilego lepanta la ka la lešela,5:13 “lepanta la ka la lešela” Diaparo tša mehleng yeo di be di se na le dipotla, ka gona dilwana tše nnyane di be di tsenywa ka lepanteng leo. Go le hlohlora e be e le sešupo sa go tlogelana le se sengwe le se sengwe. ka re: “Ke ka mokgwa wo Modimo a tlago hlohlora yo mongwe le yo mongwe wa lena yo a ka se phethego se a ennego gore o tla se dira. Modimo o tla mo amoga ntlo ya gagwe le tšohle tše a nago le tšona, a mo tlogela a se ne selo.”

Bohle ba ba bego ba le fao ba mphetola ba re: “Amene!” gomme ba tumiša Morena. Bakgomana ba phetha se ba se holofeditšego.

Go hloka megabaru ga Nehemia

14Mengwageng yohle ye lesome le ye mebedi ya ge ke be ke le mmušiši wa naga ya Juda, go tloga ka ngwaga wa masome a mabedi wa ge Artazerksese e le kgoši go fihlela ka ngwaga wa gagwe wa masome a mararo le metšo ye meraro, nna le meloko yešo ga se ra ka ra ja dijo tše di fiwago babušiši. 15Babušiši ba ba bilego gona pele ga ka ba be ba imetša batho gomme ba ba ntšhiša dipapetlana tša silibera tše masome a mane ka letšatši,5:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka letšatši” Seheberu ga se kwagale gabotse. e le tša dijo le beine. Ešita le bahlankedi ba bona ba be ba gatelela batho. Eupša nna ga se ka ba gatelela, ka gobane ke be ke boifa Modimo. 16Ke be ke tloga ke ikgafetše go tsošološa morako, gomme ka se ithekele le seripa se sengwenyana sa naga. Bahlanka ba ka ka moka ba be ba nthuša moo mošomong woo. 17Bajuda ba lekgolo le ba masome a mahlano le bahlankedi ba bona ba be ba fela ba eja le nna, ke sa bale ba ba bego ba nketela ba etšwa ditšhabeng tše di bego di bapile le rena. 18Tšatši le lengwe le le lengwe ke be ke hlaba kgomo le dinku tše di nonnego tše di selelago le dikgogo tše dintši, gomme ka tšatši le lengwe le le lengwe la lesome ke be ke efa batho dibeine tše ntši tša mehutahuta. Eupša ke be ke tseba ka moo setšhaba se bego se imelwa ka gona, ka gona ka se ke ka ntšhiša batho motšhelo wo o ntšhetšwago babušiši.

19Ke a go rapela hle, Modimo, o ntebelele ka botho ka lebaka la tšohle tše ke di diretšego setšhaba se.