Sepedi 2000 (NSO00)
4

Nehemia o palela ba go lwantšha mošomo wa gagwe

41Ge Sanbalate a ekwa gore rena Bajuda re thomile go tsošološa morako, a tlala pelo a galefa, gomme a re kwera. 2A bolela pele ga bagwera ba gagwe le madira a Basamaria a re: “Etse Majudanyana a a re a dirang? Na a ikemišeditše go tsošološa motse wo? Kgane a gopola gore ka go dira dihlabelo a ka fetša mošomo wo ka letšatši le tee? Kgane ba ka tšošološa maswika a go aga thogorogong ye e tšhumilwego?”

3Tobia o be a eme gona moo kgauswi le yena, gomme a mo tlatša a re: “Se ba ka se agago le phukubje e ka se kgereša.”

4Ka rapela ka re: “Jonna, Modimo wa rena, ekwa ka moo ba re kwerago ka gona. A dikwero tšeo di boele go bona. A ba hlakolwe tšohle tše ba nago le tšona, ba be ba išwe bothopša nageng e šele. 5O se ke wa phumola molato wa bona, o se ke wa ba lebalela sebe sa bona, ka gobane ba rogile rena bao re agago.”

6Fela rena ra no tšwela pele le go tsošološa morako, gomme go se gwa ya kae ra be re agile go fihla bogareng bja bogodimo bja wona, ka gore batho ba be ba šoma ka dipelo tša bona ka moka.

7Eupša Sanbalate le Tobia le batho ba Arabia le ba Amone le ba Ashdode ba kwa gore re šetše re tšwele tema ge re tsošološa morako wa Jerusalema, le gore mo go kgeregilego go a thibja, gomme ba tlala pelo kudu. 8Ka gona ka moka ga bona ba lakana go tlo hlasela Jerusalema le go ferekanya batho, 9eupša rena ra rapela Modimo wa rena, gomme ra bea banna gore ba lete motse bošego le mosegare.

10Bajuda ba be ba hlamile kopelo ba e opela ba re:

“Re lapišwa ke go rwala merwalo;

thogorogo yona e sa le ye ntši.

Re ka se kgone go tsošološa morako wo.”

11Manaba a rena a be a gopola gore re ka se a bone goba ra tseba se a se dirago go fihlela ge a re hlasela, a re bolaya mme a emiša mošomo wa rena. 12Bajuda ba ba bego ba agile le manaba a rena ba be ba fela ba etšwa mafelong a a fapafapanego ba tlilo re botša gore re boele go bona.4:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba etšwa ... bona” Seheberu ga se kwagale gabotse. 13Eupša nna ka neela setšhaba sa gešo ditšhoša le marumo le mesebe, gomme ka ba bea ka dikgorwana ka morago ga morako, ba iphihlile moo morako o bego o sešo wa fela.

14Ke ile ka bona gore setšhaba se tshwenyegile, ka gona ka se botša le bakgomana le bahlankedi ba sona ka re: “Le se ke la boifa manaba a rena. Gopolang gore Morena ke yo mogolo, gomme le hlabanele batho ba gabolena le bana ba lena le basadi ba lena le magae a lena.” 15Manaba a rena a ile a kwa gore re lemogile maano ao ba bego ba a loga, gomme ba tseba gore Modimo o sentše morero woo wa bona. Ka moka ga rena ra napa ra boela morakong, yo mongwe le yo mongwe a ya modirong wa gagwe.

16Go tloga mohlang woo sekgao se sengwe sa banna ba ka sa šoma, mola se sengwe se itlhamile ka marumo le dikotse le mesebe se apere diaparo tša ntwa. Baetapele ba rena ba be ba kwana le batho 17ba ba agago morako. Ba ba bego ba rwala dikago ba be ba šoma ka letsogo le lengwe, ka le lengwe ba swara letsolo, 18gomme bohle ba ba bego ba aga ba be ba tlemeletše ditšhoša mathekeng. Monna yo a bego a swanetše go hlabela batho mokgoši ka phalafala o be a ema kgauswi le nna. 19Ke ile ka botša setšhaba le bakgomana le baetapele ka re: “Mošomo ke o mogolo mme o nabile mo e lego gore re arogane kudu mo morakong. 20Mo le kwago phalafala e lla le re phalalele. Modimo wa rena o tla re lwela.” 21Ka lebaka leo tšatši le lengwe le le lengwe, go tloga ka masa go fihlela bošego ge dinaledi di bonala, sekgao se sengwe sa rena se be se šoma morakong, mola se sengwe se letile ka marumo.

22Ka nako yeo ka botša setšhaba gore mookamedi yo mongwe le yo mongwe wa bona gotee le mothuši wa gagwe ba robale Jerusalema, gore ba lale ba re letile bošego gomme mosegare ba hlwe ba šoma. 23Le bošego nna le meloko yešo le bahlanka ba ka le bao ba bego ba dula ba ntetile re be re sa apole diaparo. Bohle re be re dula re swere4:23 Mohlomongwe go swanetše go balwa “re be re dula re swere” Seheberu ga se kwagale gabotse. dibetša tša rena.