Sepedi 2000 (NSO00)
2

Nehemia o ya Jerusalema

21Ka le lengwe la matšatši ge go šetše go fetile dikgwedi tše nne, ka kgwedi ya Nisane, ya re ge Kgoši Artazerksese a le dijong, ka mo išetša beine. O be a se a ka a mpona ke nyamile, 2ka gona a mpotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyamile? Ga o lwale; ka gona o swanetše go ba o tshwentšwe ke se sengwe.”

Ke ile ka tšhoga, 3

2:3
2 Dikg. 25:8-10
2 Dikr. 36:19
Jer. 52:12-14
ka mo fetola ka re: “Kgoši o re phelele go ya go ile! Nka se nyame bjang ge motse wo go wona go bolokilwego borakgolokhukhu ba ka e le marope, le masoro a wona a swele thokgethokge?”

4Kgoši a mpotšiša a re: “Bjale o kgopelang?”

Ka rapela Modimo wa legodimo, 5gomme ka napa ka re go kgoši: “Ge ke go kgahla, kgoši, gomme o dumela se ke se kgopelago, ntumelele ke ye nageng ya Juda, motseng woo go wona go bolokilwego borakgolokhukhu ba ka, gore ke yo o tsošološa.”

6Kgoši a mpotšiša mohumagadi a dutše le yena a re: “O tla tšea nako ye kaakang o ile, gomme wa boa neng?” Ge ke seno mmotša a dumela.

7Ke moka ka mo kgopela gore ge a dumela a mphe mangwalo a ke tlago a iša go babušiši ba selete sa Yufratese-Bodikela,2:7 “selete sa Yufratese-Bodikela” Mehleng ya pušo ya Bapersia naga ya Israele e be e le seripa sa selete se segolo sa Persia bodikela bja noka ya Yufratese. ao a ba laelago gore ba ntumelele go ya nageng ya Juda. 8Ka ba ka kgopela le lengwalo la go ya go Asafo, mohlokomedi wa sethokgwa sa mošate, la go mo laela gore a mphe dikota tša masoro a sebo sa Tempele, le tša merako ya motse, le tša ntlo yeo ke bego ke tla dula ka go yona. Kgoši a mpha tšohle tše ke ilego ka di kgopela, ka gore Modimo o be a na le nna.

9Kgoši a roma balaodi ba madira le banamedi ba dipere gore ba ye le nna, mme ka napa ka wela tsela ya go ya Yufratese-Bodikela. Ge ke fihla moo ka nea babušiši mangwalo a go tšwa go kgoši. 10Eupša Sanbalate, wa motse wa Bethe-Horone, le Tobia, mohlankedi wa selete sa Amone, ba kwa gore go tlile motho yo mongwe go tlo hola setšhaba sa Israele, gomme ba befelwa kudu.

11Ge ke fihla Jerusalema ka tšea matšatši a mararo 12ke sa botše motho se Modimo a ntutueditšego gore ke se direle motse woo. Bošego ka tsoga ka tloga le banna ba se bakae. Seruiwa se re ilego ra tloga naso e be e le fela pokolo ye ke bego ke e nametše. 13E be e sa le bošego ge ke etšwa motseng ka Lesoro la Moeding ke feta Mothopong wa Mamokebe ke leba Lesorong la Sethobolong, ka tšama ke lebeledišiša merako ye e kgerešitšwego ya motse le masoro a a swelego. 14Ka fetela Lesorong la Mothopong le Mogobeng wa Kgoši. Pokolo yeo ke bego ke e nametše ya thibelwa ke thogorogo, 15ka fao ka rotoga ka moedi wa Kidrone, ke tšama ke lekola morako. Ke moka ka boela motseng, gomme ka tsena ka Lesoro la Moeding.

16Bahlankedi ba moo ba be ba sa tsebe gore ke be ke ile kae, le gore ke be ke ile go dira eng. Ke be ke sešo ka botša Bajuda ba gešo selo – baprista, bakgomana, bahlankedi, goba mang le mang yo a bego a tlilo thuša modirong. 17Bjale ya ba gona ke ba botšago ke re: “Bonang mathata a re lego mo go ona ka ge motse wa Jerusalema e le marope, le masoro a wona a swele! A re tsošološeng merako ya motse gomme re ikhutšeng go goboga.” 18Ke ile ka ba botša le ka moo Modimo a bilego le nna ka gona, le seo kgoši a mpoditšego sona.

Bona ba mphetola ba re: “A re thomeng go aga!” Ba napa ba ipeakanyetša modiro woo wo mobotse.

19Ge Sanbalate le Tobia gotee le Moarabia yo a bego a bitšwa Gesheme ba ekwa seo re ikemišeditšego go se dira, ba re nyefola ba re kwera ba re: “Ke eng se le se dirago? Kgane le rata go tsogela kgoši maatla?”

20Ka ba fetola ka re: “Modimo wa legodimo o tla re atla. Rena, bahlanka ba gagwe, re yo thoma go aga. Ga go se e lego sa lena fa Jerusalema, ga go buše lena felo fa, ebile ga se marope a lena.”