Sepedi 2000 (NSO00)
13

Go ikgetholla ga Baisraele go bašele

131

13:1-2
Doit. 23:3-5
E rile ka lona tšatši leo ge melao ya Moshe e balelwa batho, gwa fihlwa moo go ngwadilwego gore Moamone goba Momoaba a se ke a tsoga a dumeletšwe go tsena phuthegong ya Modimo. 2
13:2
Num. 22:1-6
Seo e be e le ka lebaka la gore Baamone le Bamoaba ba ile ba se fe Baisraele dijo le meetse mola ba le leetong la go tšwa Egepeta. Bona ba ile ba reka Bileamo gore a rogake Baisraele, eupša Modimo wa rena a fetoša thogako yeo tšhegofatšo. 3Ge Baisraele ba ekwa molao woo o balwa ba kgetholla batho ba šele ka moka setšhabeng.

Nehemia o dira diphetogo

4Moprista Eliashibe, yo a bego a hlokometše diphapoši tša go bolokela tša Tempele, o be a kwana le Tobia go tloga kgale. 5Ka gona a mo fa phapoši ye kgolo yela pele e bego e le ya go bolokela dikabelo tša bupi, diorelo, dibjana tša ka Tempeleng, dikabelo tše di filwego baprista, le dikarolo tša lesome tša mabele le tša beine le tša makhura a mohlware tše molao o laelago gore di fiwe Balefi le baopedi ba ka Tempeleng le baleti ba masoro a dikgoro tša Tempele. 6Ge tšeo di direga nna ke be ke se gona Jerusalema, ka gobane ka ngwaga wa masome a mararo a metšo ye mebedi wa ge Artazerksese13:6 “Artazerksese” Ka ge Artazerksese e be e le kgošikgolo ya Persia, o be a bitšwa le gore ke kgoši ya Babilone. e le kgoši ya Babilone ke be ke boetše go kgoši. Ka morago ga lebaka ka kgopela kgoši gore ke tloge, 7gomme ka boela Jerusalema. Moo ke ile ka hwetša taba ye mpe ye e bego e dirilwe ke Eliashibe wa go fa Tobia phapoši ka kgorong ya Tempele. 8Ka tuka bogale kudu gomme ka lahlela thoto yohle ya Tobia ntle. 9Ka laela gore diphapoši di hlwekišwe, le gore ditlabakelo tša Tempele le dikabelo tša bupi le diorelo di bušetšwe ka moo.

10

13:10
Doit. 12:19
Ke ile ka kwa le gore baopedi le Balefi ba ba bego ba šoma ka Tempeleng ba tlogile Jerusalema ba ipoeletše mašemong a bona, ka gobane batho ba be ba sa ba abele dijo tše di ba lebanego. 11Ka kgalema bahlankedi ka ge ba se ba šetša Tempele. Ka nama ka bušetša Balefi le baopedi bale Tempeleng, gomme ka ba fa mešomo ya bona gape. 12
13:12
Mal. 3:10
Ke moka batho bohle ba Juda ba thoma gape go tliša dikarolo tša lesome tša mabele le tša beine le tša makhura a mohlware diphapošing tša Tempele tša go bolokela. 13Ka bea banna ba ba latelago gore ba hlokomele diphapoši tša go bolokela: Shelemia, moprista, le Tsadoko, mongwaledi, le Pedaya, Molefi. Hanane, morwa wa Sakure, le setlogolo sa Matania, yena ya ba mothuši wa bona. Go be go tsebega gore banna bao ba a tshephega ge ba abela Balefi ba bangwe dijo.

14Hle, Modimo wa ka, o nkgopole mabapi le dilo tše. O se ke wa lesa mediro ye ya lerato ye ke e diretšego Tempele le tirelo ya yona e phumoga.

15

13:15
Eks. 20:8-10
Doit. 5:12-14
Jer. 17:21-22
Matšatšing ao ke ile ka bona batho nageng ya Juda ba pitla diterebe ka maoto ka letšatši la Sabatha. Ba bangwe ba be ba nametša dipokolo tša bona mabele, beine, diterebe, mago, gotee le dilo tše dingwe, ba di tliša Jerusalema; ka ba kgala gore ba se rekiše selo ka Sabatha. 16Banna ba bangwe ba Tirose ba be ba dula Jerusalema, gomme ba tliša dihlapi le dilo tša mehutahuta motseng, ba di rekišetša batho ba Juda ka Sabatha. 17Ka sola baetapele ba Bajuda ka re: “Le reng le dira taba ye mpe ye? Le tšhilafatša letšatši la Sabatha. 18Se ke sona se borakgololokhukhu ba lena ba se dirilego, gomme Modimo wa rena a tlišetša rena le motse wo wa rena dilo tše mpe tše. Bjale lena le sa okeletša Baisraele bogale bja Modimo ka go tšhilafatša Sabatha!”

19Ka gona ka laela gore masoro a motse a tswalelwe mathomong a Sabatha se sengwe le se sengwe, ge leswiswana le thoma go swara,13:19 “ge leswiswana le thoma go swara” Letšatši la Bajuda le thoma ge letšatši le dikela. gomme a se ke a bulwa gape go fihlela ge Sabatha se fetile. Ka bea banna ba ka ba bangwe masorong go hlokomela gore go se tsenywe selo motseng ka letšatši la Sabatha. 20Ke gakaenyana moo babapatši ba dilo tša mehutahuta ba ilego ba lala ka ntle ga morako wa motse e le Labohlano. 21Ka ba kgala ka re: “Le reng le lala ka ntle ga morako? Ge le ka boeletša ke tla le tloša ka kgang.” Go tloga mohlang woo ba napa ba se sa boa ka letšatši la Sabatha. 22Ka laela Balefi gore ba itlhwekiše, le gore ba yo leta masoro gomme ba hlokomele gore Sabatha e hlomphiwe.

Hle, Modimo, le mo tabeng ye o nkgopole, mme o ntšhokele ka lerato la gago le legolo.

23

13:23-25
Eks. 34:11-16
Doit. 7:1-5
Ka nako yeo ka lemoga le gore banna ba bangwe ba Bajuda ba nyetše basadi ba Baashdode, ba Baamone, le ba Bamoaba. 24Bana ba bona ba bangwe ba be ba bolela Seashdode goba dipolelo tše dingwe, gomme ba sa kgone polelo ya rena. 25Ka omanya banna bao, ka ba rogaka, ka betha ba bangwe ba bona, ka ba tumola le meriri. Ka re ba ene ka leina la Modimo gore bona goba bana ba bona ba ka se sa tsoga ba nyalelane le ba ditšhaba di šele. 26
13:26
2 Sam. 12:24-25
1 Dikg. 11:1-8
Ka re: “Ke basadi ba ditšhaba di šele ba ba ilego ba diriša Solomone dibe. Ditšhabeng ka moka go be go se kgoši ye e lekanago le yena. Modimo o be a mo rata gomme a mo dirile kgoši ya Israele ka moka, le ge go le bjalo a dira sebe se. 27Kgane le rena re dire tše mpe tše le di dirago, re se botegele Modimo wa rena ka go nyala basadi ba šele?”

28

13:28
Neh. 4:1
Joyada e be e le morwa wa Eliashibe, Moprista yo Mogolo, eupša morwa yo mongwe wa Joyada a nyala morwedi wa Sanbalate wa motse wa Bethe-Horone; ka gona ka raka Joyada Jerusalema.

29Hle, Modimo, gopola ka moo batho bao ba tšhilafaditšego boprista le kgwerano ye o e dirilego le baprista le Balefi.

30Ka mokgwa woo ka hlwekiša setšhaba ka se lahliša dilo tšohle tša ditšhaba di šele. Ka beela baprista le Balefi melawana, gore yo mongwe le yo mongwe a tle a tsebe mošomo wa gagwe. 31Ka laela gore batho ba tliše dikgong tša go gotša mollo wa go tšhuma dihlabelo ka dinako tše di beilwego, le gore ba tliše dikabelo tša bona tša mabele a a bunwago pele le dikenywa tše di butšwago pele.

O gopole dilo tše ka moka, hle, Modimo, gomme o ntire tše botse.