Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1 – 3:18
Jes. 10:5-34
14:24-27
Sof. 2:13-15
Wo ke molaetša wa Modimo mabapi le Ninibe; ke lengwalo la pono ya Nahume wa go tšwa Elkoshe.

Morena o galefela Ninibe

2Modimo ga a kgotlelele baphegišananaye;

Morena ke Molefetši,

o lefetša a galefile;

o itefetša ka dira tša gagwe;

o swara manaba a gagwe ka pelo.

3Morena o diega go galefa,

eupša maatla a gagwe ke a magolo,

gomme ga a lese go otla wa molato.

Mo go sepelago Morena go tsoga disesedi le madimo,

maru ke lerole la nao tša gagwe.

4O kgalema lewatle a le pšheša.

Dinoka di gopišwa ke yena.

Mašemo a Bashane le thaba ya Karmele di a oma,

gwa pona le maloba a Lebanone.

5Dithaba di šikinyega pele ga Morena,

le meboto e a gologa.

Morena a tšwelela,

lefase le a thothomela,

la roromela le badudi bohle ba lona.

6Ge a befetšwe,

ke mang a ka lwago naye?

Ke mang yo a ka kgotlelelago

kgalefo ya gagwe ye šoro?

O laumiša bogale bja gagwe boka kgabo;

maswika a pšhatlagana pele ga gagwe.

7Morena ke yo botho;

ke setšhabelo mohla wa mathata;

o hlokomela ba ba tšhabelago go yena.

8O bolaya manaba a gagwe1:8 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “manaba a gagwe” Seheberu se re “lefelo la yona”.

bjalo ka lefula le le gogolago tšohle;

ba ba mo lwantšhago o a ba feleletša.

9Tše le lakanago Morena ka tšona o tla di phuhlamiša.

Motho a ka se boeletše go phegiša Morena.

10Le tla tšhungwa bjalo ka meetlwa ye e kgakganego, goba hlaga!1:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

11Go wena, Ninibe, go tšwile ramaanomabe yo a rerago go lwa le Morena. 12Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Le ge Baasiria ba tiile kudu mme ba atile, ba tla fedišwa ba timelela. Lena, setšhaba sa ka, ke le hlokofaditše, fela nka se sa boeletša. 13Bjale ke yo fediša go bušwa ke Baasiria ga lena, ka kgaola ditlemo tše di le tlemilego.”

14Mabapi le lena, Baasiria,

Morena o begile a re:

“Le ka se be le ditlogolo tša go tšwetša leina la lena pele.

Ke tla fediša diswantšhobetlwa le diswantšhobopša

tše di lego ka tempeleng ya medimo ya lena.

Ke tla le epela lebitla,

gobane ga le na mohola!”

2

21

2:1
Jes. 52:7
Bonang, kua dithabeng go theoga motseta ka ditaba tše dibotse. O tlilo bega molaetša wa khutšo. Lena batho ba Juda, ketekang menyanya ya lena, le phethagatše dikeno tša lena. Bakgopo ba ka se sa tsoga ba šwahletše naga ya lena. Ba fedišitšwe taa!

Go thopša ga Ninibe

2Agee, Ninibe, agee!

Manaba, bomaphušola, a a go hlasela!

Leta dibo tša gago.

Dula o dišitše tsela!

Itokišetše ntwa,

o rape madira a gago kgothekgothe!

3(Gobane Morena o tlilo bušetša Baisraele, ditlogolo tša Jakobo, sekeng, le ge manaba a ba hutše, a remile le merara ya bona.)

4Bagale ba manaba ba swere dikotsekhwibidu,

madira a bona a apere bohwibidu fela.

Dikoloi tša bona tša ntwa di pekenya boka mollo ge ba ipeakanyetša ntwa.

Banameladipere2:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Banameladipere” Seheberu se re “Mephaene”. ba fela pelo ya go lwa.

5Dikoloi tša bona tša ntwa di swinilala le mebila,

di pharihla le mapatlelo a motse.

Di re baibai bjalo ka dirumola,

tša re tseke boka legadima.

6Balaolamadira ba a bitšwa;

ba tšama ba kgopša le tsela.

Bahlasedi ba kgeregela morakong,

ba tsema sefahlo sethubamorakong.

7Mesela ya ka nokeng e a bulwa;

mošate ga se letšhogo, ga se letšhogo!

8Mohumagadi o a thopša,

makgoba a gagwe a basetsana

a rwele megono, a lla boka maeba.

9Batho ba tšhaba ba etšwa Ninibe,

ba etša meetse a šwahlile mogobe!

Ba a goelela ba re: “Emang! Emang!”

eupša ga go ya a retologago.

10Bahlasedi ba re:

“Thopang silibera! Thopang gauta!

Motse wo o tletše matlotlo.

O rwele mahumohumo.”

11O thubilwe, o ngadilwe, ke marope!

Pelo di swerwe ka diatla;

go bethantšhwa dikhuru, maatla a ile;

bohle ba galogile difahlego.

12O kae motse wola e bego

e le seroba sa ditau,

e le lewa la ditawana,

mo go bego go eya tau le taugadi mmogo le bana ba tšona di sa šie selo?

13Tau e be e selela bana ba yona nama,

e bolaela taugadi diphoofolo;

e be e kgophela dibolawa ka maweng,

matšaba a yona a tletše nama.

14Morena Ramaatlaohle o re: “Ke lwa le wena. Ke tla tšhuma dikoloi tša gago tša ntwa gwa kuelela muši. Bagale ba gago ba tla bolawa ka tšhoša, gomme ke tla go amoga dithebola tše o di amogilego ditšhaba tše dingwe. Matšhošetši a batseta ba gago a ka se sa kwagala.”