Sepedi 2000 (NSO00)
6

Morena o rweša Baisraele molato

61Theeletšang, Morena o re Baisraele ba obile molato.

Morena, ema o hlagiše taba ya gago pele ga dithaba, mme meboto e kwe tše o di bolelago.

2Lena dithaba, lena metheo ya go ya go ile ya lefase, theeletšang taba ya Morena! Morena o na le taba ye a tšwago setšhaba sa gagwe go yona. O tlilo rweša Baisraele molato.

3Morena o re: “Setšhaba sa ka, na ke le dirile eng? Ke le lapišitše ka eng? Mphetoleng! 4

6:4
Eks. 4:10-16
12:50-51
15:20
Ke le ntšhitše Egepeta; ke le hlakodišitše bokgobeng; ke romile Moshe le Arone le Miriamo gore ba tle ba le ete pele. 5
6:5
Num. 22:2 – 24:25; Josh. 3:1 – 4:19
Setšhaba sa ka, gopolang se Balaka, kgoši ya Moaba, a kilego a ikemišetša go le dira sona, le ka mo Bileamo, morwa wa Beore, a ilego a mo fetola ka gona. Gopolang dilo tše di ilego tša direga mo tseleng ge le tloga mešašeng kua Megohlong le eya Gilgale; ke moo le tlago lemoga tše ke le diretšego tšona gore ke le phološe.”

Se Morena a se nyakago

6Na Morena, Modimo wa godimodimo, nka mo tlišetšang ge ke tlilo mo obamela? Kgane nka mo tlišetša marojana a go mo direla dihlabelo tša go tšhungwa ka moka? 7Na Morena a ka thabišwa ke diketekete tša dikgapa tše nka mo tlišetšago tšona, goba meelaela ya makhura a mohlware? Kgane nka mo direla sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka morwa wa ka wa leitšibolo, ka lefa makgopo a ka ka morwa yo ke mo tswetšego? 8Aowaa, Morena o boditše wena, motho, tše e lego tša go loka. Bjale ke eng se a se nyakago go wena, ge e se gore o dire tše di lokilego, o rate Modimo le batho ka mehla, le gore o phele o ikokobetša go Modimo wa gago?

9Go boifa Morena ke bohlale. O bitša ba motse wa Jerusalema o re: “Theeletšang, lena le kgobokanego mo motseng wo!6:9 Mohlomongwe go swanetše go balwa “lena le kgobokanego mo motseng wo” Seheberu ga se kwagale gabotse. 10Ka dintlong tša batho ba kgopo go na le mahumo ao ba a ikhweleditšego ona ka bohwirihwiri. Ba šomiša dikelo tša bofora, e lego selo se ke se hloilego.6:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 11Na nka napa ka swarela batho ba ba šomišago dikelo le dikeloboima tša bofora? 12Bahumi ba gabolena ba rata boganka, le gona ka moka ga lena le bompheane ebile le baradia. 13Ka gona ke šetše ke thomile6:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “thomile” Seheberu se re “lwatša”. go le otla, gomme ke tla le bolaya ka lebaka la dibe tša lena. 14Le tla ja, fela la se khore – gabotsebotse la no swarwa ke tlala. Tše le di thopilego di ka se lotege. Se sengwe le se sengwe se le se lotilego ke tla se fediša ka ntwa. 15Le tla bjala mabele, eupša la se a bune. Le tla pitla dihlware ka maoto, eupša la se tlole ka makhura a tšona. Le tla hlotla beine, eupša la se e nwe. 16

6:16
1 Dikg. 16:23-34
21:25-26
Tšeo di tla le hlagela ka ge le phethile ditaelo tša Omri, la ba la dira tše mpe tše ba ga Ahaba ba bego ba di dira. Le dirile tša maikemišetšo a bona, ka gona motse wa lena ke tla o fetoša marope, le tla kwerwa ke batho, la nyatšwa ke ditšhaba tše dingwe.”6:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ditšhaba tše dingwe” Seheberu se re “setšhaba sa ka”.

7

Go senyega ga Baisraele

71Jo nna joo! Ke swana le motho yo e rego a swerwe ke tlala a se ke a hwetša dienywa mehlareng le diterebe tša morago. Diterebe tšohle le mago a pele di futšwe. 2Ga go sa na le motho yo a botegelago Modimo nageng ya Israele, ga go sa ne moloki yo a šetšego setšhabeng. Bohle ba dula ba lalelane gore ba bolayane, ba theana ka melaba. 3Ka moka ke dithwadi tša go dira tše mpe. Bahlankedi le baahlodi ba nyaka tsogolekobong. Motho wa maemo o ba botša se a se nyakago, gomme bohle ba šarakanya toka.7:3 “šarakanya toka” Seheberu ga se kwagale gabotse. 4Yo mokaonekaone go bona o swana le ditshehlo, moloki o hlaba bjalo ka lešaša la meetlwa.

Letšatši le Modimo a tlago otla setšhaba ka lona, letšatši le le boletšwego ke baprofeta, le fihlile. Setšhaba seo se kgauswi le go gakanega. 5O se ke wa kgolwa wa geno goba wa tshepa mogwera wa gago. O hlokomele se o se botšago le yena mosadi wa gago. 6

7:6
Mat. 10:35-36
Luk. 12:53
Mehleng yeno barwa ba nyatša botatagobona, barwedi ba ngangiša bommagobona, le dingwetši di tsogela bommatswalagotšona maatla; manaba a motho ke ba lapa labo.

7Eupša nna ke tla letela Morena; ke tla fišegela go amogela Modimo, ke yena yo a tlago mphološa. Modimo wa ka o tla nkwa.

Morena o tla phološa setšhaba sa gagwe

8Lena manaba a rena, le se thabele madimabe a rena. Re wele, fela re tla tsoga gape. Bjale re mo leswiswing, eupša Morena o tla re fa seetša. 9Re tla kgotlelela ge Morena a re galefetše ka gobane re dirile dibe pele ga gagwe. Eupša mafelelong o tla re emelela tshekong, gomme a šetša gore re ahlolwe ka toka. O tla re ntšhetša seetšeng; re tla mmona ge a re phološa. 10Seo se tla bonwa le ke manaba a rena, gomme a lewa ke dihlong – ona manaba ale a bego a re kwera a re: “O kae Morena Modimo wa lena?” Re tla a bona a fenywa, a gatakwa bjalo ka leraga mekgotheng.

11Lena batho ba Jerusalema, nako ya go tsošološa merako ya motse wo e etla. Mehleng yeo naga ya lena e tla oketšwa. 12Batho ba gabolena ba tla boela go lena ba etšwa gohle – ba etšwa Asiria ka bohlabatšatši, le Egepeta ka borwa, le seleteng sa Yufratese, le mawatleng a kgakala, le dithabeng tša kgole. 13Eupša lefase le tla senyega ka lebaka la makgopo a bao ba dutšego go lona.

Morena o tla šokela Baisraele

14Hle, Morena, diša setšhaba se sa gago o se kgethilego; se diše bjalo ka modiša ge a diša mohlape wa gagwe. Le ge se phela se le tee lešokeng, naga ye e se dikaneditšego e nonne go swana le selete sa Karmele. Ba lese ba yo dula ba iketlile nageng ya Bashane le ya Gileade go swana le kgale.

15Re direle mehlolo,7:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Re direle mehlolo” Seheberu se re “Ke tla mo direla mehlolo”. hle, Morena, o etše mehleng yela o re ntšha Egepeta. 16Yona e tla bonwa ke ditšhaba tše dingwe gomme tša inyatša le ge e le tše maatla. Ba tla ahlama ba tlabegile mme ba thibja ditsebe ke tše Morena a di dirago. 17Ba tla gagaba fase bjalo ka dinoga; ba tla tšwa dibong tša bona ba thothomela ba tšhogile. Ba tla tla go Morena Modimo wa rena ba thothomela ka letšhogo.

18Ke ofe Modimo wa go swana le wena Morena, yo a swarelago mašaledi a setšhaba sa gago makgopo a bona, yo a sa ba otlelego dibe tša bona? Wena ga o galefele sa ruri, eupša o thabela go re rata ka lerato le le sa fetogego. 19O tla buša wa re gaugela. O tla gata makgopo a rena ka maoto, wa lahlela dibe tša rena fasefase ka lewatleng! 20O tla bontšha setšhaba sa gago, ditlogolo tša Jakobo, gore o a se botegela, ebile o se rata ka leratorato bjalo ka ge o ile wa enela borakgolokhukhu ba rena kgalekgale.