Sepedi 2000 (NSO00)
3

Mika o kgala baetapele ba Israele

31Theeletšang, lena baetapele ba ditlogolo tša Jakobo, babuši ba setšhaba sa Israele. Sa lena e swanetše go ba go ela toka hloko, 2eupša le hloile tše di lokilego gomme le rata tše mpe. Le bua batho ba ka, la ba kgakgamolla dinama marapong, 3la ba la ba ja. Le ba khwamola letlalo, la ba robaganya marapo, mme la ba segelela bjalo ka nama ge e segelelwa ka pitšeng. 4Go tla tla nako ye ka yona le tlago llela Morena, eupša yena a se le arabe. A ka se le theeletše ge le mo rapela, ka gobane le dirile tše mpe.

5Baprofeta ba fora setšhaba sa ka ka go botša bao ba ba lefago gore ba tla atlega, eupša ba tšhošetša bao ba ganago go ba lefa ka go ba botša gore ba tla welwa ke madimabe. Go baprofeta bao Morena o re: 6“Matšatši a lena a tla feta, la se sa theeletšwa ke motho. Ka ge le timetša setšhaba sa ka, le ka se sa bona dipono, le tla bona fela leswiswi. Go tla fifala mo e lego gore le ka se sa kgona go porofeta.” 7Ba ba botšago batho tša ka moso ba tla hlabja ke dihlong, ba inamiša difahlego, ba gagabiša mahlo ka gobane Modimo a sa ba arabe.

8Eupša nnaena Modimo o ntladitše moya wa gagwe a ba a mpha maatla, a ntira gore ke be le toka le sebete sa go botša setšhaba sa Israele dibe tša sona, le mpherefere wa ditlogolo tšeo tša Jakobo. 9Ntheeletšeng, lena baetapele ba ditlogolo tša Jakobo, babuši ba setšhaba sa Israele, lena le šišingwago toka, le phetholago tše di lokilego la re ke tše mpe. 10Le aga Jerusalema, motse wa Modimo, ka tšhelete ye le e hwetšago ka dipolao le ka go hlokiša batho toka. 11Babuši ba motse ba ahlola ka go amogela tsogolekobong, baprista ba rutela moputso, baprofeta ba nyaka go lefiwa pele ba bolela tše ba rego ba di boditšwe ke Modimo – mme batho bao ka moka ba re: “Ga go kotsi ye e ka re welago. Morena o na le rena.”

12

3:12
Jer. 26:18
Bjale ge, ka lebaka la lena, Sione e tla lengwa bjalo ka tšhemo, Jerusalema e tla fetošwa marope, gomme thaba ye Tempele e agilwego go yona ya ba sethokgwa.

4

Morena o tla buša ditšhaba ka moka ka khutšo

(Jes. 2:2-4)

41Nako e etla yeo ka yona thaba ye Tempele ya Morena e agilwego godimo ga yona

e tla bago ye e phagamilego go feta dithaba ka moka,

ya okamela meboto yohle.

Ditšhaba ka moka di tla e kgeregela,

2gomme merafe ye mentši ya re:

“A re rotogeleng thabeng ya Morena,4:2 “thabeng ya Morena” Ke go re thaba ya Sione, mmoto wa kua Jerusalema, woo godimo ga wona go bego go agilwe Tempele.

re yeng Tempeleng ya Modimo wa Israele,

o tla re ruta tše a nyakago re di dira;

ra phela ka moo a nyakago ka gona,

gobane Morena o ruta a le Sione,

o bolela a le Jerusalema.”

3

4:3
Jes. 2:4
Joele 3:10
O tla ahlola ditšhaba tše dintši,

a kgaola tshele merafeng ye maatla kgole le kgauswi.

Batho ba tla rula ditšhoša ya ba megoma,

gomme marumo ya ba dithipa tša go kgotha mehlare.

Ditšhaba di ka se sa emišetšana marumo,

di ka se sa ithuta go lwa.

4

4:4
Sak. 3:10
Batho ba tla dula meriting ya merara le ya mego ya bona,

mme go ka se be le yo a ba tšhošago.

Tšeo di boletšwe ke Morena Ramaatlaohle.

5Setšhaba se sengwe le se sengwe se ka khunamela modimo wa sona sa mo hlompha, ge e le rena re tla khunamela Morena Modimo wa rena ra ba ra mo hlompha go ya go ile.

Baisraele ba tla boa bothopša

6Morena o re: “Nako e etla yeo ka yona ke tlago kgoboketša setšhaba sa ka se ke ilego ka se otla ka go se iša bothopša, se se swanago le dinku tše di hlotšago tše di phatlaladitšwego ke dibata. 7Ba ba hlotšago ke bona ke tlago ba dira mašaledi; bale ba bego ba rakilwe ka ba dira setšhaba se maatla. Ke tla ba Kgoši ya bona thabeng ya Sione go tloga nakong yeo go iša go sa felego.”

8Gomme wena, Jerusalema, mo go lego thaba ya Sione, moo Modimo a dišago setšhaba sa gagwe a le gona bjalo ka modiša a nametše tora ya gagwe ya tlhapetšo, o tla buša wa ba mošate wa mmušo wo e kilego ya ba wa gago. 9O reng o sa ntše o kgitla sello? Kgane ga go ne kgoši mo go wena? O inyokanyokelang boka mosadi a swerwe ke lešoko? Kgane ke ka lebaka la ge o se ne kgoši, gomme le baeletši ba gago ba hwile? 10Inyokanyokeng le tsetle,4:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tsetle” Seheberu se re “belege”. lena ba Jerusalema, le etše mosadi ge a belega, gobane bjale le tla tloga mo motseng la yo dula nageng. Le tla ya Babilone, eupša gona kua Morena o tla le phološa a le hlakodiša diatleng tša manaba a lena. 11Ditšhaba tše dintši di kgobokanetše go tlo le hlasela. Di re: “A re tšhilafatšeng Tempele; re ka kgahlega ge re ka bona Jerusalema e thubilwe!” 12Eupša ditšhaba tše ga di tsebe se Morena a se gopolago. Ga di lemoge gore o di kgobokantše boka mabele ge a kgobetšwe seboeng.

13Morena o re: “Lena ba Jerusalema, emelelang le foleng manaba ao a lena! Ke tla le kgwahliša la etša poo ya manaka a tshipi le dingatha tša mphiri. Le tla gataka ditšhaba tše dintši, gomme mahumo ao ba ikhweleditšego ona ka šiši le tla nkabela ona, nna, Morena wa lefase ka moka.”

14Lena batho ba Jerusalema, rapang madira a lena!4:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Lena ... lena!” Seheberu ga se kwagale gabotse. Manaba a re dikaneditše ka dintotoma tša mobu. Ba hlasela mmuši wa Israele!

5

Modimo o beela setšhaba moetapele wa go tšwa Betlelehema

51

5:1
Mat. 2:6
Joh. 7:42
Morena o re: “Wena Betlelehema ya tikologong ya Efrata, le ge o le wo mongwe wa metsana ye menyenyane kudu mo Juda, go wena go tla tšwa mmuši wa Israele yo a tlago ntlhompha, yo lešika la gagwe e lego la bogologolo le mehleng ya kgale.”

2Ka lebaka leo Morena o tla gafela setšhaba sa gagwe manabeng a sona, go fihlela mosadi yo mongwenyana wa moimana a belega morwa. Ke gona mašaledi a gabomorwa yoo a a lego bothopša a tlago buša a kopana le magagaboona. 3Mohla a etla o tla diša setšhaba sa gagwe a na le maatla a Morena le bogoši bja Modimo wa gagwe. Setšhaba sa gagwe se tla dula se iketlile, ka gobane batho lefaseng ka moka ba tla tseba gore ke yo mogolo kudu, 4gomme yena o tla buša ka khutšo.

Tša go lokollwa ga Baisraele le go otlwa ga bona

Ge Baasiria ba šwahlela naga ya rena mme ba kgereša dibo tša rena, re tla roma balaodi le mantona ba ba lekanego go yo lwa le bona. 5

5:5
Gen. 10:8-11
Ba tla lwa le Baasiria, badudi ba naga ya Nimrode, ka ditšhoša ba ba fenya, gomme ba5:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba” Seheberu se re “a”. re hlakodiša diatleng tša Baasiria ge ba šwahlela naga ya gaborena.

6Ona mašaledi a ditlogolo tša Jakobo a a lego gare ga ditšhaba tše dingwe a tla swana le phoka ye e tšwago go Morena; a tla etša pula ye e nelago dibjalo. Ba tla bota Modimo, e sego motho. 7Ona mašaledi ao a ditlogolo tša Jakobo a a lego gare ga ditšhaba tše dingwe a tla swana le tau gare ga diphoofolo tša sethokgwa; a tla ba bjalo ka tawana gare ga mehlape ya dihuswane, yona e tšamago e di robakanya, e di rathaganya, mme gwa hlokega mohlakodiši. 8Baisraele ba tla fenya manaba a bona ba a fediša taa.

9Morena o re: “Mehleng yeo ke tla bolaya dipere tša lena, ka ba ka robaganya dikoloi tša lena tša ntwa. 10Ke tla fediša metse ya naga ya lena, ka ba ka kgereša dibo tšohle tša lena. 11Ke tla fediša boloi bja lena, le didupe le ka se sa ba natšo. 12Ke tla pšhatlaganya medimo ya lena ya diswantšho le dikokwane tša lena tša borapedi tša maswika; le ka se sa khunamela dilwana tše le ipopetšego tšona ka diatla. 13Ke tla tumola dikota tša borapedi nageng ya lena, ka ba ka fediša metse ya lena. 14Ke tla itefeletša ke befetšwe, ke galefetše ditšhaba tše di sego tša ntheeletša.”