Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
2 Dikg. 15:32-38
16:1-202 Dikr. 27:1-7
28:1-27
Mehleng ya Jotamo le ya Ahase le ya Hiskia, magoši a Juda, Morena o ile a botša Mika wa motse wa Moreshete tše di ngwadilwego mo mabapi le Samaria le Jerusalema.

Mika o lla ka lebaka la Samaria le Jerusalema

2Lena ditšhaba tšohle, ekwang;

theeletša, wena lefase le bohle ba ba phelago go wena!

Morena, Mong wa bohle, o tla le tšwa a bolela a le ka tempeleng ya gagwe ye kgethwa legodimong.

3Morena o tšwa bodulong bja gagwe,

mme o tla sepela godimo ga dithaba.

4Tšona di tla tologa ge a di gata,

le melala ya pharoga.

Dithaba di tla tologa bjalo ka motu mollong,

tša ela metheogeng bjalo ka meetse.

5Tše ka moka di tla hlaga ka lebaka la ge setšhaba sa Israele se dirile dibe, le ka ge ditlogolo tšeo tša Jakobo di tsogetše Modimo maatla. Phošo ke ya mang ge di mo tsogetše maatla? Kgane ga se ya Samaria? Molato ke wa mang ge go khunamelwa medimo ya diswantšho mo Juda? A ga se wa Jerusalema? 6Ke ka lebaka leo Morena a rego: “Ke tla dira Samaria marope a melaleng, le mo go bjalwago merara. Maswika a motse woo ke tla a lahlela molaleng, metheo ya wona ya šala nyanyeng. 7Medimo ya wona ya diswantšho e tla pšhatlaganywa, dilo tšohle tše di filwego digwebakathobalo tša wona tša tempeleng di tla tšhungwa ka mollo, le medingwana yohle ya wona e tla ba thotobolo. Samaria e ikhweleditše dilo tše gore e tle e di šomišetše bofebe bjoo, gomme bjale manaba a yona a tla di thotha a yo di šomišetša bofebe bjoo mafelong a mangwe.”

8Ke moka Mika a re: “Ka lebaka la dilo tšeo ke tla lla ka golola ka sepela ke se ka apara dieta, ebile ke hlobotše. Ke tla lla bjalo ka phukubje, ka tsetsela boka mpšhe. 9Dintho tša Samaria di ka se fole, Juda le yona e kgauswi le go otlwa ka mokgwa woo; manaba a šetše a le masorong a Jerusalema mo go dulago setšhaba sa gešo.”

Manaba a batamela Jerusalema

10Le se ke la bolela kua Gathe gore re fentšwe, le go lla le se ke la lla. Lena ba Bethe-Leafora, le pshikologe maroleng go bontšha manyami. 11Lena ba Shafire, fetang ka tsela le hlobotše, le lewa ke dihlong. Ba ba dulago Tsaanane ba šia go tšwa motseng. Ge le ekwa batho ba Bethe-Etsele ba lla, le tsebe gore ba ka se sa kgona go le thuša. 12Batho ba Marote ba tlaletšwe, ba nyaka go lamolelwa, ka gobane Morena o dikaneditše Jerusalema ka madimabe. 13Lena badudi ba Lakishe, panang dipere dikoloing tša ntwa, le tšhabe ka gobane le ekišitše Baisraele ge ba dira dibe, mme batho ba Jerusalema le bona ba le ekiša ba dira sebe. 14Lena ba Juda, laelang batho ba Moreshete-Gathe. Ba motse wa Akesibe ba ka se kgone go thuša magoši a Israele, gomme magoši ao a tla swaba.

15Lena badudi ba Maresha, Morena o tla le gafela diatleng tša ba ba tlago le fenya. Baetapele ba go tuma ba Israele ba tla tla moo Adulamo. 16Lena ba Juda, boolang dihlogo, e be sešupo sa go llela bana ba lena ba le ba ratago. Intšheng mafatla le be bjalo ka manong, ka gobane le tlilo amogwa bana ba lena ba išwa bothopša.

2

Go madimabe ba ba hlakišago badiidi

21Go madimabe ba ba lalago ba nagana tše kgopo le tše mpe malaong a bona. Ge go esa mme ba hwetša sebaka, ba dira tše mpe tše ba letšego ba di nagana. 2Ge ba duma mašemo a batho ba a tšea ka swele; ge ba duma dintlo tša batho ba ipha tšona. Ba tšea motho le lapa la gagwe ka kgang, motho le thoto ya gagwe ka kgapeletšo.

3Ka gona Morena o re: “Ke rera go le tlišetša masetlapelo, mme le ka se a phonyokge. Masetlapelo ao e tla ba a mašoro mo e lego gore le ka se sa sepela le kukile magetla. 4Mohla nako yeo e etla batho ba tla le kodutla ka sefela sa go le llela ba re:

“ ‘Lehu re hwile la pitšana!

Morena o amogile batho ba gaborena naga,

a e fa bathopi ba rena.’ ”2:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bathopi ba rena” Seheberu se re “bakgelogi”.

5Ka gona, ge nako e fihla ya gore naga e bušetšwe go setšhaba sa Morena, ga go le o tee wa lena yo a tlago e arolelwa.

6Batho ba re go nna: “Se re rute. Se re rute ka dilo tše. Re ka se welwe ke kgobogo. 7Kgane rena re lego ditlogolo tša Jakobo re ka ba re rwele thogako?2:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Kgane ... thogako?” Seheberu ga se kwagale gabotse. Kgane Morena o re feletše pelo? Na a ka napa a dira tšela a di rerilego? Ga ke re o2:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “o” Seheberu se re “ke”. bolela ka botho le ba ba dirago tše di lokilego?”

8Morena o fetola ka go re: “Le hlasela setšhaba sa ka bjalo ka manaba. Banna ba boa ntweng ba gopola gore gae ba lotegile, eupša lena le ba hlobola diaparo. 9Le raka basadi ba setšhaba sa ka ka magaeng a bona ao ba a ratago, gomme bana ba bona le ba amoga tše ke ba atlilego ka tšona. 10Emang le sepele, ka gobane mo ga go sa na boikhutšo. Naga ye e tlilo senyetšwa ruri, ka gobane le e tšhilafaditše.

11“Se setšhaba se se se nyakago ke moprofeta wa go tšama a botša batho tša maaka le tša boradia a re: ‘Le tlilo fiwa beine le dino tše bogale tša maphaaphaa.’

12“Ke tla le kgoboketša, lena ditlogolo tša Jakobo, lena mašaledi a setšhaba sa Israele. Ke tla le phutha bjalo ka dinku ka lešakeng, bjalo ka mohlape mafulong. Naga ya lena e tla buša ya biloga batho.”

13Modimo o tla ba phulela tsela a ba ntšha bothopša. Ba tla šwahla kgoro ya motse ba tšwa. Ba tla etwa pele ke Morena, yena Kgoši ya bona.

3

Mika o kgala baetapele ba Israele

31Theeletšang, lena baetapele ba ditlogolo tša Jakobo, babuši ba setšhaba sa Israele. Sa lena e swanetše go ba go ela toka hloko, 2eupša le hloile tše di lokilego gomme le rata tše mpe. Le bua batho ba ka, la ba kgakgamolla dinama marapong, 3la ba la ba ja. Le ba khwamola letlalo, la ba robaganya marapo, mme la ba segelela bjalo ka nama ge e segelelwa ka pitšeng. 4Go tla tla nako ye ka yona le tlago llela Morena, eupša yena a se le arabe. A ka se le theeletše ge le mo rapela, ka gobane le dirile tše mpe.

5Baprofeta ba fora setšhaba sa ka ka go botša bao ba ba lefago gore ba tla atlega, eupša ba tšhošetša bao ba ganago go ba lefa ka go ba botša gore ba tla welwa ke madimabe. Go baprofeta bao Morena o re: 6“Matšatši a lena a tla feta, la se sa theeletšwa ke motho. Ka ge le timetša setšhaba sa ka, le ka se sa bona dipono, le tla bona fela leswiswi. Go tla fifala mo e lego gore le ka se sa kgona go porofeta.” 7Ba ba botšago batho tša ka moso ba tla hlabja ke dihlong, ba inamiša difahlego, ba gagabiša mahlo ka gobane Modimo a sa ba arabe.

8Eupša nnaena Modimo o ntladitše moya wa gagwe a ba a mpha maatla, a ntira gore ke be le toka le sebete sa go botša setšhaba sa Israele dibe tša sona, le mpherefere wa ditlogolo tšeo tša Jakobo. 9Ntheeletšeng, lena baetapele ba ditlogolo tša Jakobo, babuši ba setšhaba sa Israele, lena le šišingwago toka, le phetholago tše di lokilego la re ke tše mpe. 10Le aga Jerusalema, motse wa Modimo, ka tšhelete ye le e hwetšago ka dipolao le ka go hlokiša batho toka. 11Babuši ba motse ba ahlola ka go amogela tsogolekobong, baprista ba rutela moputso, baprofeta ba nyaka go lefiwa pele ba bolela tše ba rego ba di boditšwe ke Modimo – mme batho bao ka moka ba re: “Ga go kotsi ye e ka re welago. Morena o na le rena.”

12

3:12
Jer. 26:18
Bjale ge, ka lebaka la lena, Sione e tla lengwa bjalo ka tšhemo, Jerusalema e tla fetošwa marope, gomme thaba ye Tempele e agilwego go yona ya ba sethokgwa.