Sepedi 2000 (NSO00)
23

Jesu o laya batho gore ba se ekiše boramangwalo le Bafarisei

(Mar. 12:38-39; Luk. 11:43,46; 20:45-46)

231Jesu a botša lešaba le barutiwa ba gagwe a re: 2“Tokelo ya go hlatholla melao ya Moshe e filwe boramangwalo le Bafarisei. 3Ka gona le phethe tšohle tše ba le botšago tšona, le di latele, fela le se ke la dira tše ba di dirago, ka gobane ga ba dire go ya ka mo ba rutago batho ka gona. 4Ba beela batho melao ye methata ba ba botša gore ba e phethe, etšwe bona ba sa rate go dira selo go ba fefolela yona. 5

23:5
Mat. 6:1
Doit. 6:8
Num. 15:38
Tšohle tše ba di dirago ba di direla gore ba bonwe ke batho. Mapantana ao a ngwadilwego ditemana tša Mangwalo a Makgethwa ba a aparago diphatleng le matsogong, ba a dira a diphaphathi, le mašaphu a diaparo tša bona23:5 “mašaphu a diaparo tša bona” Mašaphu a e be e le sešupo sa go re ba botegetše Modimo. Lebelela Num. 15:37-41. ba a dira a matelele. 6Menyanyeng le ka disinagogeng ba rata madulo a ka pele. 7Motho wa bona o rata go dumedišwa ka tlhompho mapatlelong a motse le go bitšwa ‘Moruti’. 8Lena le se ke la bitšwa ka la ‘Moruti’, ka gobane ka moka ga lena le bana ba motho, gomme Moruti wa lena ke o tee. 9Le gona le se ke la bitša motho mo lefaseng la re ‘Tate’, ka gobane Tatagolena ke o tee, o legodimong. 10Le gona motho wa lena a se ke a bitšwa ‘Moetapele’, ka gobane moetapele wa lena ke o tee, e lego Mesia. 11
23:11
Mat. 20:26-27
Mar. 9:35
10:43-44
Luk. 22:26
Yo mogolo mo go lena e be mohlanka wa lena. 12
23:12
Luk. 14:11
18:14
Yo a ikgodišago o tla kokobetšwa, mme yo a ikokobetšago o tla godišwa.”

Jesu o kgalema boramangwalo le Bafarisei ka lebaka la boikaketši bja bona

(Mar. 12:40; Luk. 11:39-42,44,52; 20:47)

13“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane legodimo le le tswalela batho ka ntle, mola le lena le sa tsene, ebile le sa dumelele bao ba nyakago go tsena.23:13 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 14 ye e rego “Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le tšeela bahlologadi dintlo tša bona, la ikaketša ka go rapela dithapelo tše ditelele; ka lebaka leo le tla otlwa kudu le go feta.” Lebelela Mar. 12:40.

15“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le tshela mawatle la putla dinaganaga gore le yo sokolla motho o tee, gomme ge le mo sokolotše le mo dire gore e be yo a swanelago hele go le feta gabedi.

16“Le ba madimabe, lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, gobane le re: ‘Ge motho a ka ena ka Tempele ga go tshwenye, eupša ge a ka ena ka gauta ye e lego ka Tempeleng, gona o itlemile.’ 17Ditlaela tše di foufetšego tenang, se bohlokwa ke eng? A ke gauta goba ke Tempele ye gauta ye e bago ye kgethwa ka yona? 18Le gona le re: ‘Ge motho a ka ena ka aletare ga go tshwenye; eupša ge a ka ena ka sehlabelo se se lego moo aletareng, gona o itlemile.’ 19Difofu tenang, se bohlokwa ke eng? Ke sehlabelo, goba ke aletare yeo sehlabelo e bago se sekgethwa ka yona? 20Ka gona, ge motho a ka ena ka aletare, o ena ka yona le ka tšohle tše di lego godimo ga yona; 21le ge a ka ena ka Tempele, o ena ka yona le ka Modimo, e lego yena a dulago ka go yona; 22

23:22
Jes. 66:1
Mat. 5:34
gomme ge motho a ka ena ka legodimo, o ena ka setulo sa bogoši sa Modimo le ka yoo a dutšego go sona.

23

23:23
Lef. 27:30
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le abela Modimo karolo ya lesome ya dikhonofolo le ya leotša le ya mphogo, eupša le hlokomologa tše bohlokwa tše melao e di rutago, e lego toka le lešoko le botshephegi. Tše ke tšona tše le swanetšego go di phetha le sa hlokomologe tše dingwe tšeo. 24Lena le nyakago go hlahla batho etšwe le foufetše, le hlokometše kudu go phetha melao ye e amanago le ditaba tše di sego bohlokwa, bjalo ka go ntšha selabe ka senong, eupša melao ye bohlokwahlokwa ya Modimo le a e tshela.

25“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le hlatswa senwelo sa lena le mogopo ka ntle, mola dijo le dino tše di lego ka gare e le tše le di hweditšego ka šiši le ka megabaru. 26Mofarisei wa sefofu tena! Hlatswa senwelo ka gare pele, gomme le ka ntle se tla hlatswega.

27

23:27
Dit. 23:3
“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le swana le mabitla ao a tloditšwego ka motaga, ao ka ntle a bonalago e le a mabotse, mola ka gare a tletše mašapo a bahu le go bola. 28Le lena le bjalo: le bonala le le ba ba lokilego, mola ka dipelong tša lena le tletše boikaketši le bokgopo.”

Jesu o bolela ka kotlo ya boramangwalo le Bafarisei

(Luk. 11:47-51)

29“Le ba madimabe, lena boramangwalo le lena Bafarisei, baikaketši tenang, gobane le beela mabitla ao baprofeta ba bolokilwego ka go ona maswika, la kgabiša le digopotšo tša bao ba ilego ba phela ka go loka; 30gomme le re ge le ka be le phetše mehleng ya borakgolokhukhu ba lena, le ka be le se la dira tše ba di dirilego, la bolaya baprofeta. 31Ka gona lena beng le ipega gore le ditlogolo tša bao ba bolailego baprofeta. 32Bjale ge, tšwelang pele le phethe se se thomilwego ke borakgolokhukhu ba lena! 33

23:33
Mat. 3:7
12:34
Luk. 3:7
Lena dinoga, mafotwana a dinoga tenang! Le tla phologa bjang go ahlolelwa heleng? 34Ke ka lebaka leo ke le botšago gore ke tlilo le romela baprofeta le borabohlale le baruti. Ba bangwe ba bona le tla ba bolaya, bangwe la ba bapola sefapanong, bangwe la ba otla ka tshelane ka disinagogeng, la ba lelekiša le metse. 35
23:35
Gen. 4:8
2 Dikr. 24:20-21
Ya ba gona ge le ithweša molato wa go bolaya bohle ba ba lokilego, go tloga ka moloki, Abele, go fihla ka Sakaria, morwa wa Berekia, yo le mmolaetšego gare ga Tempele le aletare. 36Ruri, ke le botša gore batho ba mehleng yeno ba tla otlelwa dipolao tšeo ka moka.”

Jesu o llela Jerusalema

(Luk. 13:34-35)

37“Joo, Jerusalema, joo, Jerusalema, wena o bolayago baprofeta gape o keketago ka maswika bao Modimo a ba romilego go wena, ke gakae ke ratile go phutha badudi ba gago bjalo ka kgogo ge e phutha matswiana a yona ka diphego tša yona, eupša o gana? 38

23:38
Jer. 22:5
Ka gona Modimo o tla ngala Tempele ya gago ya šala e le lešope. 39
23:39
Pes. 118:26
Ke le botša gore go tloga bjale le ka se sa mpona go fihlela ge le re: ‘A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena!’ ”