Sepedi 2000 (NSO00)
15

Thuto ya borakgolokhukhu

(Mar. 7:1-13)

151Bafarisei ba bangwe le boramangwalo ba tla go Jesu ba etšwa Jerusalema, gomme ba mmotšiša ba re: 2“Barutiwa ba gago ba reng ba tshela ditlwaedi tša borakgolokhukhu ba rena? Gobane ge ba eja ga ba hlape diatla.”

3Jesu a ba fetola a re: “Lena le reng le tshela taelo ya Modimo le gabile tša lena ditlwaedi? 4

15:4
Eks. 20:12
21:17
Lef. 20:9
Doit. 5:16
Gobane Modimo o itše: ‘Hlompha tatago le mmago’; a buša a re: ‘Yo a ka rogago tatagwe le mmagwe a bolawe thoo’. 5Eupša lena le botša batho gore ge motho a ka re go tatagwe goba mmagwe: ‘Se nka bego ke go thuša ka sona ke se abela Modimo,’ 6le gatee ga a sa tlemegile go thuša tatagwe15:6 “tatagwe” Diphetolelo tše dingwe di re “tatagwe goba mmagwe”. ka selo seo. Ka tsela yeo le nyatša molao wa Modimo, le gabile tša lena ditlwaedi. 7Baikaketši tenang, Jesaya o porofetile gabotse ka lena mola a re:

8

15:8-9
Jes. 29:13
“ ‘Setšhaba se se ntheta ka molomo,

eupša dipelo tša bona di kgole le nna.

9Go nthapela ga bona ga go ba hole ka selo,

ka gobane ba ruta batho melawana ye e beilwego ke bona

mo nkego ke melao ye e beilwego ke nna.’ ”

Dilo tše di tšhilafatšago motho

(Mar. 7:14-23)

10Jesu a bitša lešaba a re go lona: “Ekwang le kwešišeng! 11Tše di tšhilafatšago motho ga se tše a di jago ka molomo, eupša ke tše a di bolelago ka wona.”

12Ke ge barutiwa ba gagwe ba etla go yena ba re: “Afa o a tseba gore tše o di boletšego di hlabile Bafarisei?”

13Jesu a ba fetola a re: “Semela sefe le sefe se se sego sa bjalwa ke Tate wa legodimong se tla tumulwa. 14

15:14
Luk. 6:39
Ba leseng. Ke dihlahladifofu tše di foufetšego, gomme ge sefofu se hlahla se sengwe, bobedi bja bona ba tla wela ka moleteng.”

15Petrose a re go yena: “Re hlalošetše taba ye o e bolelago ye.”

16Jesu a re go bona: “Na le lena le swana le bona ka go hloka kwešišo? 17Kgane ga le lemoge gore se sengwe le se sengwe se se tsenago ka molomong wa motho se fetela ka mpeng gomme sa yo tšwa e le mantle? 18

15:18
Mat. 12:34
Eupša dilo tše di tšwago ka molomong wa motho tšona ke tše di tšwago ka pelong ya gagwe, gomme tšeo ke tšona tše di tšhilafatšago motho. 19Gobane ka pelong ya motho ke mo go tšwago megopolo ye mebe, e lego dipolao, bohlotlolo, bootswa, bohodu, bohlatse bja maaka, le lesebo. 20Tšeo ke tšona dilo tša go tšhilafatša motho. Eupša go ja o se wa hlapa diatla ga go tšhilafatše motho.”

Tumelo ya mosadi wa Mokanana

(Mar. 7:24-30)

21Jesu a tloga fao a ya tikologong ya motse wa Tirose le wa Sidone. 22Mosadi yo mongwe wa Mokanana yo a bego a dula seleteng seo a tla go yena, a goa a re: “Ntšhokele, Morena, Morwa wa Dafida! Morwedi wa ka o tsenwe ke modemone gomme o mo tshwenya kudu.”

23Eupša Jesu a se mo fetole. Barutiwa ba gagwe ba tla go yena, ba mo kgopela ba re: “Mmotše a sepele, ka gobane šo o goa a re šetše morago.”

24Jesu a fetola a re: “Ke romilwe fela go ba setšhaba sa Israele ba ba lego bjalo ka dinku tše di timetšego.”

25Mosadi yola ge a ekwa mantšu ao a tla a itahlela maotong a Jesu a re: “Morena, nthuše hle!”

26Jesu a mo fetola a re: “Ga se gwa loka go tšea dijo tša bana wa di lahlela dimpša.”

27Mosadi a mo fetola a re: “Gona go bjalo, Morena. Fela le tšona dimpša di ja marathana ao a wago tafoleng ya beng ba tšona.”

28Ya ba Jesu o a mo fetola o re: “Mmagobatho, tumelo ya gago ke ye kgolo! A go direge ka mo o kgopelago ka gona.” Gomme ka yona nako yeo morwedi wa gagwe a fola.

Jesu o fodiša batho ba bantši

29Jesu a tloga fao a tla lebopong la letsha la Galilea. A namela thaba a dula fase. 30Mašaba a mantši a tla go yena ba tliša digole, difofu, dihlotša, dimumu le balwetši ba bangwe ba bantši ba ba bea pele ga Jesu, gomme yena a ba fodiša. 31Batho ba makala ge ba bona dimumu di bolela, dihlotša di sepela gabotse, digole di fodišitšwe, le difofu di bona, gomme ba reta Modimo wa Israele.

Jesu o fa batho ba bantšintši dijo

(Mar. 8:1-10)

32Jesu a bitša barutiwa ba gagwe, gomme ge ba fihla go yena a re go bona: “Batho ba ba ntlhomola pelo ka gobane e šetše e le matšatši a mararo ba na le nna, gomme ga ba sa na le se ba ka se jago. Nka se re ba sepele ba swerwe ke tlala, ka gobane ba ka tla ba lapa tseleng.”

33Barutiwa ba gagwe ba mmotšiša ba re: “Mo lešokeng le re ka hwetša kae dinkgwa tša go khoriša lešaba le lekaaka?”

34Jesu a ba botšiša a re: “Na le na le dinkgwa tše kae?”

Bona ba mo fetola ba re: “Re na le dinkgwa tše di šupago le dihlatswana di se kae.”

35Ke mo Jesu a laetšego lešaba gore le dule fase. 36Ke moka a tšea dinkgwa tšela di šupago le dihlapi tšela, a leboga Modimo, a di ngwathaganya, a di fa barutiwa; bona ba di fa batho bale. 37Bohle ba ja ba khora. Barutiwa ba kgoboketša marathana a a šetšego, mme a tlala diroto tše di šupago. 38Ba ba llego e be e le ba dikete tše nne, go sa balwe basadi le bana.

39Ke moka Jesu a botša batho gore ba boele magae; yena a namela leselawatle a ya nageng ya Magadane.