Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Morena o ile a botša Malakia gore a botše setšhaba sa Israele molaetša.

Morena o rata Baisraele

2

1:2-3
Bar. 9:13
1:2-5
Jes. 34:5-17
63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Morena o re: “Ke le ratile ka mehla.

“Eupša lena le re: ‘O bontšhitše bjang gore o a re rata?’

“Nna, Morena, ke a le botšiša ke re: Ga ke re Esau e be e le ngwanaboJakobo? Eupša nna ke ile ka rata Jakobo, 3Esau yena ka mo hloya. Naga ya gagwe ya dithaba ka e fetola leganata, ka e gafela diphukubje.

4“Ge Baedomo ba ka re: ‘Le ge metse ya rena e thubilwe, re tla e aga ka bofsa,’ gona nna, Morena Ramaatlaohle, ke tla re: A ba e age ka bofsa ge, ke tla e thuba gape. Batho ba tla bitša naga ya bona ‘Naga ye kgopo’, bona ba bitšwa ‘Setšhaba sa go galefelwa ke Morena go ya go ile’.

5“Le tla iponela tšeo ka a lena mahlo, gomme la re: ‘Morena ke yo maatla le ka ntle ga mellwane ya Israele!’ ”

Morena o kgala baprista

6Morena Ramaatlaohle o re go baprista: “Morwa o hlompha tatagwe, le mohlanka o hlompha mong wa gagwe. Nna ke Tatagolena – bjale, le reng le sa ntlhomphe? Ke nna Mong wa lena – go tla bjang le sa mpoife? Le a nnyatša, eupša le a mpotšiša le re: ‘Re go nyaditše bjang?’ 7Le nnyaditše ka go nneela dijo tša ditšhila aletareng ya ka. Le a mpotšiša le re: ‘Re go kgopišitše bjang?’ Le nkgopišitše ka ge le re aletare ya ka e a nyatšega. 8

1:8
Doit. 15:21
Kgane ge le ntirela sehlabelo ka seruiwa se se foufetšego, goba se golofetšego, goba se lwalago, ga se phošo? Nke le leke le neele mmušiši seruiwa se sebjalo! Kgane le ka mo kgahla goba la amogelega go yena?” Go botšiša Morena Ramaatlaohle.

9Bjale ge, lena baprista, rapelang Modimo gore a re gaugele. Ge le dira dilo tša mohuta woo, na le ka amogelega go yena? Go botšiša Morena Ramaatlaohle. 10Morena Ramaatlaohle o re: “Nke nkabe mo gare ga lena go na le yo a tswalelago mabati a Tempele, gore le se kgone go gotša mello ye e se nago mohola aletareng ya ka! Gape ga le nkgahle; nka se amogele dikabelo tše le ntlišetšago tšona. 11Go tloga bohlabatšatši go iša bodikelatšatši ditšhaba di a ntheta. Mo gohle ba ntšhumela diorelo, ba ntirela le dihlabelo tše di hlwekilego, ka ge ba ntheta. 12Fela lena le a nnyatša ge le re aletare ya ka e tšhilafetše, le dijo tše le nneelago tšona godimo ga yona di a nyatšega. 13Etse le re: ‘Dilo tše di re lapišitše bjang!’ gomme ge le nkgopola le a šinyalala. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. Ge e le dihlabelo tšona le ntirela tšona ka diruiwa tše le di tšeetšego batho, goba tše di golofetšego, goba tše di lwalago. Kgane le bona nke nka amogela dihlabelo tšeo tša lena? Go botšiša nna, Morena. 14A go rogakwe moradia yo a ntirelago sehlabelo ka seruiwa se se nago le bosodi, etšwe mo mohlapeng wa gagwe go na le seruiwa se setona se se se nago bosodi se a ntshephišitšego sona! Gobane ke nna Kgoši ye kgolo, ke boifša ke ditšhaba.

2

21“Bjale, lena baprista, ke a le laya ke re: 2Ge le sa ntheeletše, le sa ikemišetše go ntlhompha, gona ke tla le tlišetša madimabe. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. Ditšhegofatšo tše ke le filego tšona le tšona ke tla di fetoša madimabe. Gabotsebotse ke šetše ke di fetošitše madimabe, ka gobane ga se la ikemišetša go ntlhompha. 3Ke tla le hlokiša ditlogolo, ka le phetša difahlego ka mošwang wa diruiwa tše le dirago dihlabelo tša menyanya ka tšona, gomme le tla lahlwa le wona. 4

2:4
Num. 3:11-13
Ke gona le tlago tseba gore taelo ye le e filwe ke nna, gore kgwerano ya ka le baprista, ditlogolo tša Lefi, e se lahlwe.

5

2:5
Num. 25:12
“Ka kgweranong ya ka ke ba tshephišitše bophelo le boiketlo, gomme ke tšona dilo tše ke ba filego tšona, gore ba tle ba ntlhomphe. Ba be ba ntlhompha, ba bile ba mpoifa. 6Ba be ba ruta batho tše di lokilego, e sego tše di fošagetšego. Ba be ba phela le nna ka khutšo; ba be ba ntlhankela ka dipelo tša bona ka moka, le gona ba thuša batho ba bantši go tlogela tše mpe. 7Go ruta batho gore ba ntsebe gabotse ke modiro wa moprista. Batho ba swanetše go ya go yena ge ba nyaka go tseba se e lego thato ya ka, ka gobane ke yena motseta wa ka, nna, Morena Ramaatlaohle.

8“Eupša bjale, lena baprista, le tlogetše tsela ya nnete. Tše le di rutago batho di kgelošitše ba bantši tša ba diriša diphošo. Le lahlile kgwerano yela ke e dirilego le Lefi. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle. 9Ka gona, le nna ke tla dira gore setšhaba ka moka se le nyatše, se le kokobetše, ka gobane ga le phethe thato ya ka, gomme ge le ruta batho ga le ba sware go swana.”

Setšhaba ga se botegele Modimo

10Kgane Tatagorena ka moka ga se o tee? Na ga se ra bopša ke Modimo o tee? Bjale re reng re lahletšana le gona re nyatša kgwerano ye Modimo a e dirilego le borakgolokhukhu? 11Batho ba Juda ba lahlile kgwerano ya Modimo le bona, ba dira bohlola Jerusalema le nageng ka moka ya Israele. Ba tšhilafaditše Tempele ye Morena a e ratago. Banna ba nyetše basadi ba ba khunamelago medimo e šele. 12Monna yo a dirago taba tša mohuta wo a Morena a tloše ditlogolo tša gagwe ka moka setšhabeng sa Israele, le ge a ka neela Morena Ramaatlaohle dikabelo.2:12 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

13Taba ye nngwe ye le e dirago še: Le thapiša aletare ya Morena ka meokgo, le lla le golola ka ge yena a se sa na taba le dibego tša lena, goba a di amogela. 14Le botšiša gore Morena o reng a se sa di amogela. Ke ka lebaka la ge a tseba gore le be le sa botegele basadi ba le ba nyetšego le sa le masogana, etšwe e be e le balekani ba lena ba e tlilego ya ba basadi ba lena, mola le ba holofetša gore le tla ba botegela. 15Kgane Modimo ga se a le kopanya la ba nama e tee le moya o tee?2:15 “Kgane ... moya o tee?” Seheberu ga se kwagale gabotse. Se o be a se direlang? E be e le gore le be le bana ba e lego setšhaba sa Modimo. Ka gona, le hlokomeleng gore go se be le o tee mo gare ga lena yo a sa botegelego mosadi wa gagwe yo a mo nyetšego e sa le lesogana, 16gobane Morena Modimo wa Israele o re: “Tlhalo ke e hloile. Ke hloile yo a dirago mosadi wa gagwe sehlogo se sebjalo. Le hlokomeleng gore le botegele basadi ba lena.”

Letšatši la Kahlolo le batametše

17Le lapišitše Morena ka dipolelo tša lena. Fela le a botšiša le re: “Re mo lapišitše ka eng?” Le mo lapišitše ka go re: “Morena o bona badiradibe bohle e le ba ba lokilego; le gona o a ba rata,” goba ka go botšiša la re: “O kae Modimo yo go thwego o ahlola ka toka?”

3

31

3:1
Mat. 11:10
Mar. 1:2
Luk. 1:76
7:27
Morena Ramaatlaohle o fetola ka go re: “Ke roma motseta wa ka gore a yo mphulela tsela. Ke gona Morena yo le mo nyakago a tlago tla Tempeleng ya gagwe ka tšhoganetšo. Motseta yo le dumago go mmona o tla tla a bega kgwerano ya ka.”

2

3:2
Joele 2:11
Kut. 6:17
Eupša ke mang yo a tlago kgotlelela mohla a etla? Ke mang yo a tlago phologa ge a tšwelela? Gobane o tla etša mollo wo o tološago tshipi, a ba bjalo ka sesepe se se tlošago tšhila. 3O tla tla go ahlola bjalo ka motho yo a tološago silibera a e hlwekiša. Bjalo ka ge morulatshipi a hlwekiša silibera le gauta ka go di tološa, motseta wa Morena le yena o tla hlwekiša baprista, ditlogolo tša Lefi, gore ba tle ba tlišetše Morena dikabelo ka moya wo mobotse. 4Ke moo dihlabelo le dikabelo tše batho ba Juda le ba Jerusalema ba di tlišetšago Morena di tlago mo kgahla bjalo ka pele, mengwageng ya bogologolo.

5Morena Ramaatlaohle o re: “Ke tla tla go lena go le ahlola, gomme ntle le go dikadika ka bona batho ba molato: boramaselamose, le diotswa, le dihlatse tša maaka, le ba ba hlalefetšago bašomedi ba bona meputsong ya bona, le ba ba radiago bahlologadi le ditšhuana, le ba ba hlokomologago bašele – bohle ba ba sa mpoifego.”

Go ntšha dikarolo tša lesome

6“Ke nna Morena, ga se ka le fetogela. Ka gona lena, ditlogolo tša Jakobo, ga se la hwa. 7Lena le tlogetše melao ya ka ga le e phethe, le etša borakgolokhukhu ba lena. Sokologelang go nna, gomme le nna ke tla boela go lena. Eupša le a mpotšiša le re: ‘Re sokologele go wena bjang?’ 8Kgane motho a ka radia nna, Modimo? Aowaa, eupša lena le a nthadia. Le a botšiša le re: ‘Re go radia bjang?’ Le a nthadia tabeng ya dikarolo tša lesome. 9Ka moka ga lena le rogakilwe ka gobane setšhaba ka moka se a nthadia. 10

3:10
Lef. 27:30
Num. 18:21-24
Doit. 12:6
14:22-29
Neh. 13:12
Tlišang dikarolo tša lena tša lesome polokelong Tempeleng di se tša fokotšwa, gore go tle go be le dijo tše dintši mo ntlong ya ka. Ntekeng gomme le tla bona ke tla bula mašoba a legodimo ka le tšhollela dilo tše dibotse ka bontši. 11Ke tla le thibelela tšie gore e se le senyetše dibjalo, gomme le merara ya lena e ka se hloke dienywa. 12Ke mo ditšhaba tšohle di tlago re le ba mahlatse, ka gobane naga ya lena e tla be e le bodulo bjo bobotse.”

Modimo o holofetša go gaugela ba ba mmoifago

13Morena o re: “Le boletše ka nna le nnyatša. Bjale le a mpotšiša le re: ‘Na re boletše eng ka wena?’ 14Le rile: ‘Ga go thuše selo go hlankela Modimo. Go thušang go dira tše a re laelago tšona, goba go itsholela tše re di dirilego ka go apara diaparo tša go ilela pele ga Morena Ramaatlaohle? 15Rena re bona ba ba ikgogomošago nke ke bona ba mahlatse. Bakgopo sa bona ga se fela go atlega, eupša ba leka le Modimo, fela ba se hlagelwe ke selo.’ ”

16Ke moka ba ba boifago Morena bona ba a boledišana, gomme yena a theeletša a kwa tše ba di bolelago. Gwa ngwalwa ka pukung mo pele ga gagwe maina a bao ba bego ba mmoifa gape ba mo hlompha.

17Morena Ramaatlaohle o re: “E tla ba setšhaba sa ka. Ka tšatši leo ke tlago tla ka lona e tla ba ba ka. Ke tla ba gaugela bjalo ka tatagongwana ge a gaugela morwa wa gagwe yo a mo hlankelago. 18Setšhaba sa ka se tla buša sa bona gore tše di hlagelago baloki le tše di hlagelago bakgopo, tše di hlagelago ba ba ntlhankelago le tše di hlagelago ba ba sa ntlhankelago di fapana bjang.”