Sepedi 2000 (NSO00)
8

Arone le barwa ba gagwe ba bewa baprista

(Eks. 29:1-37)

81Morena o rile go Moshe: 2“Tšea Arone le barwa ba gagwe o ba iše mojakong wa Tente ya bodulo bja ka, o tliše le diaparo tša boprista le makhura a tlotšo, le powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le dikgapa tše pedi, le seroto sa dinkgwa tše di se nago komelo. 3Ke moka o kgobokanye setšhaba ka moka fao.”

4Moshe a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona, gomme ge setšhaba se bokane, 5a re go bona: “Se ke tlilego go se dira bjale ke se Morena a laetšego gore se dirwe.”

6Moshe a batametša Arone le barwa ba gagwe go yena mme a ba hlapiša. 7A apeša Arone hempe le phurabura, a mo tlema letheka ka lepanta la bodiredi. A mo apeša seaparo se sekgethwa,8:7 “seaparo se sekgethwa” Lebelela Eks. 25:7. gomme a se tlema lethekeng ka lepanta la sona le le logilwego gabotse. 8A mo apeša phaphathiana ya sehubeng, gomme a bea Urime le Tumime ka gare ga yona. 9A mo rweša tuku ya hlogo, a tlemelela go yona mo phatleng sekgabišo se sekgethwa sa gauta, ka moo Morena a mo laetšego ka gona.

10A tšea makhura a tlotšo a tlotša Tente ya bodulo bja Morena le tšohle tše di bego di le ka go yona, mme ka go dira bjalo a di kgethwafaletša Morena. 11A tšea makhura a mangwe a foka aletare ka ona gašupa, a foka le ditlabakelo tša yona, le sebjana sa go hlapela le thito ya sona, gore a di kgethwafaletše Morena. 12A bea Arone moprista ka go mo tlotša hlogo ka makhura ao. 13Ke moka a batametša barwa ba Arone go yena mme a ba apeša dihempe, a ba tlema matheka ka mapanta a bodiredi, mme a ba rweša dikefana, ka moo Morena a laetšego ka gona.

14Ke mo a tlišitšego powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 15Moshe a e hlaba, gomme a tšea madi a mangwe a yona a tlotša dinakana tša dikhutlo tša aletare ka monwana, gore a hlwekiše aletare. Madi a a šetšego a a tšholla thitong ya aletare. Ka tiro yeo ya go boelanya motho le Morena a kgethwafatša aletare. 16A ntšha mabipi ka moka, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio le makhura a a lego go tšona, gomme a di tšhuma aletareng. 17A tšea poo yeo ka moka le mokgopa wa yona le nama le mošwang, a di tšhuma ka ntle ga mešaša, ka moo Morena a laetšego ka gona.

18A tliša kgapa ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 19Moshe a e hlaba, gomme a foka aletare ka madi a yona mahlakoreng ka moka. 20-21A phakologanya kgapa yeo, a hlatswa dikateng le meomo, gomme a tšhuma hlogo ya yona le makhura le tšohle tše di šetšego aletareng, ka wona mokgwa woo Morena a laetšego. Sehlabelo se sa go tšhungwa ka moka se be se diretšwe Morena, gomme monkgo wa sona wa mo tsefela.

22Moshe a tliša kgapa ya bobedi ye e bego e le ya go bewa ga baprista, gomme Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla godimo ga hlogo ya yona. 23Moshe a e hlaba, gomme a tšea madi a mangwe a yona a tlotša lerephu la tsebe ya la go ja ya Arone, le monwana wa gagwe wo mogolo wa seatla sa la go ja, le monwana wa gagwe wo mogolo wa leoto la go ja. 24A batametša barwa ba Arone go yena, gomme a tšea madi a mangwe a tlotša marephu a ditsebe tša bona tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya diatla tša la go ja, le menwana ya bona ye megolo ya maoto a la go ja ka ona. A foka aletare ka madi a a šetšego mahlakoreng ka moka. 25A tšea makhura, le mosela, le mabipi ka moka, le mphapha wo moteletšana wa sebete, le dipshio le makhura a a lego go tšona, le serope sa la go ja. 26Ke moo a tšerego senkgwa se tee serotong sa dinkgwa tše di se nago komelo tše di abetšwego Morena, se tee se se dirilwego ka makhura a mohlware, le senkgwa se tee sa phaphathiana, gomme a di bea godimo ga makhura le serope sa la go ja. 27A bea dijo tše ka moka ka diatleng tša Arone le tša barwa ba gagwe, gomme ba di abela Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 28A tšea dijo tšeo go bona mme a di tšhuma aletareng, gotee le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, e le sehlabelo sa go bea baprista. Sehlabelo se se be se diretšwe Morena, gomme monkgo wa sona wa mo tsefela. 29Ke moo Moshe a tšerego leumo a le abela Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. E ile ya ba setho sa Moshe sa kgapa yela ya go bewa ga baprista. Moshe a dira tšohle ka moo Morena a laetšego ka gona.

30A tšea makhura a mangwe a tlotšo le madi a mangwe a a bego a le aletareng, a foka Arone le barwa ba gagwe le diaparo tša bona ka ona. Ka tsela ye a ba kgethwafatša gotee le diaparo tša bona.

31A re go Arone le barwa ba gagwe: “Tšeang nama ye le e iše mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, le e apee, le e jele fao gotee le dinkgwa tšela di lego ka serotong sa dikabelo tša ge go bewa ga baprista, ka moo Morena a laetšego ka gona. 32Nama ye e ka šalago goba senkgwa le e tšhume. 33Le se ke la tloga mojakong wa Tente pele matšatši a a šupago a ditirelo tša go bewa boprista ga lena a fela. 34Morena o re laetše go dira se re se dirilego lehono gore le boelanywe le yena. 35Le swanetše go dula mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena matšatši a a šupago bošego le mosegare, le dira tše Morena a le laetšego. Ge le ka se dire bjalo, le tla hwa. Se ke se Morena a ntaetšego sona.” 36Ka gona Arone le barwa ba gagwe ba dira tšohle tše Morena a di laetšego ka Moshe.