Sepedi 2000 (NSO00)
7

Dihlabelo tša tefelo ya dibe

71Melawana ya dihlabelo tše kgethwakgethwa tša tefelo ya dibe še. 2Seruiwa sa sehlabelo se se swanetše go hlabja moo diruiwa tša dihlabelo tša go tšhungwa ka moka di bolaelwago gona, gomme ka madi a sona go fokwe aletare mahlakoreng ka moka. 3Makhura a sona ka moka, a mosela, le mabipi, 4le dipshio le makhura a tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete a tšhungwe aletareng. 5Moprista a tšhume makhura ka moka aletareng e le sehlabelo go Morena. Ke sehlabelo sa tefelo ya dibe. 6Monna yo mongwe le yo mongwe wa lapa la moprista a ka se ja. Se swanetše go jelwa ka felo mo gokgethwa, ka gobane ke se sekgethwakgethwa.

7Go na le molawana o tee wo o amago sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa tefelo ya tšona: nama ke ya moprista yo a dirago sehlabelo. 8Mokgopa wa seruiwa seo se bolaetšwego go ba sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ke wa moprista yo a dirago sehlabelo. 9Kabelo ye nngwe le ye nngwe ya bupi – e ka ba dinkgwa tše di pakilwego ka ontong, goba tšohle tše di pakilwego ka pitša goba ka pane – ke ya moprista yo a e abetšego Morena. 10Fela dikabelo ka moka tša bupi tše di sego tša apewa, di hlakantšwe le makhura goba di se tša hlakanywa nao, ke tša baprista ba Baarone, gomme ba swanetše go di abelana ka go lekana.

Dihlabelo tša kagišano

11Še melawana ya dihlabelo tša kagišano tšeo di direlwago Morena. 12Ge motho a dira sehlabelo se e le sa go leboga Morena, a tliše seruiwa gotee le kabelo ya dinkgwa tše di apeilwego ntle le komelo: e ka ba tše di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware, goba tša diphaphathiana tše di tšhatšhitšwego ka makhura a mohlware, goba tša go nyaka go swana le tšela di dirilwego ka bupi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware. 13A di tliše le dinkgwa tše di tšhetšwego komelo. 14A tliše seripa se tee sa mohuta wo mongwe le wo mongwe wa senkgwa e le mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng; ke sa moprista yo a fokago aletare ka madi a sehlabelo. 15Nama ya sehlabelo seo e lewe ka letšatši leo go dirilwego sehlabelo ka lona; e se ke ya šadišwa go fihlela mosong wa letšatši le le latelago.

16Ge motho a dira sehlabelo sa kagišano e le go phethagatša keno goba e le sehlabelo sa gagwe sa go ithaopa, ga se gore nama yohle ya sona e tlemegile go lewa ka letšatši leo, eupša ye e ka šalago e ka lewa ka letšatši le le latelago. 17Nama ye e sa šetšego le ka letšatši la boraro e swanetše go tšhungwa. 18Ge ye nngwe ya yona e ka lewa ka letšatši la boraro, Modimo a ka se amogele sehlabelo sa monna yoo. Sehlabelo seo se ka se mo hole ka selo, eupša se tla tšewa gore se tšhilafetše, gomme yo a se jago o tla otlwa. 19Ge nama yeo e ka kgwathwa ke se sengwe se se tšhilafetšego, e se ke ya lewa, e tšhungwe.

Mang le mang yo a hlwekilego a ka ja nama yeo, 20eupša ge yo mongwe yo a sego a hlweka a ka e ja, o swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabo. 21Le gona, ge motho a ka ja nama ya sehlabelo se a kgwathile se sengwe se se sego sa hlweka, sa go tšwa mothong goba phoofolong, goba se sengwe se se tšhilafetšego, o swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabo.

22Morena o file Moshe melawana ye e latelago 23ya setšhaba sa Israele. Le se ke la ja makhura a kgomo goba a nku goba a pudi. 24Makhura a seruiwa seo se ikhwetšego ka bosona, goba seo se bolailwego ke dibata a se ke a lewa, eupša a ka šomišwa ka mererong ye mengwe. 25Motho yo a ka jago makhura a sehlabelo se se tšhumelwago Morena a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 26

7:26-27
Gen. 9:4
Lef. 17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Mo gongwe le mo gongwe mo Baisraele ba dulago gona ba se ke ba tsoga ba lle bobete bja dinonyana goba bja diphoofolo. 27Yo a ka tshelago molao wo a kgaolwe setšhabeng sa gabo.

28Morena o file Moshe melawana ye e latelago 29ya setšhaba sa Israele. Yo a dirago sehlabelo sa kagišano a tliše seripa sa sona e le mpho ye e itšeng go Morena, 30a se tliše ka boyena e le sehlabelo. A tliše makhura a sehlabelo seo le leumo la sona, gomme leumo le abelwe Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. 31Moprista a tšhume makhura aletareng, eupša leumo lona e be la baprista. 32-33Serope sa la go ja sa sehlabelo seo se fiwe moprista yo a dirago sehlabelo ka madi le makhura a sehlabelo sa kagišano e le kabelo ye e abjago ka tsela ye e itšeng. 34Leumo la sehlabelo seo ke mpho ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng, gomme serope sa la go ja le sona ke kabelo ye e abelwago Morena ka tsela ye e itšeng. Ke ditho tše Morena a di tšerego go setšhaba sa Israele mme a di fa baprista. Tše ke tše Baisraele ba swanetšego go di fa baprista ka dinako tšohle. 35Tše ke diripa tša dihlabelo tše di direlwago Morena tšeo di filwego Arone le barwa ba gagwe ka letšatši lela ba beilwego baprista ka lona. 36Ka letšatši leo Morena o laetše Baisraele gore ba ba fe diripa tše tša sehlabelo. Ke molawana wo ba swanetšego go o phetha ka dinako tšohle.

37Yeo ke melawana ya dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tša tshwarelo ya dibe, le dihlabelo tša tefelo ya tšona, le dihlabelo tša go bewa ga baprista, le dihlabelo tša kagišano. 38Morena o file Moshe melawana ye thabeng ya Sinai kua lešokeng, ka letšatši le a boditšego Baisraele gore ba direle yena Morena dihlabelo le dikabelo.