Sepedi 2000 (NSO00)
3

Dihlabelo tša kagišano

31Ge motho a dira sehlabelo sa kagišano ka kgomo ya gagwe, e ka ba ye tona goba ye tshadi e be ye e se nago bosodi. 2A bee seatla godimo ga hlogo ya kgomo yeo, gomme a e hlabe mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. Baprista ba Baarone ba foke aletare ka madi mahlakoreng ka moka, 3gomme ba abele Morena ditho tše di latelago tša kgomo yeo e le sehlabelo: mabipi ka moka, 4dipshio le makhura a a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 5Baprista ba tšhume ditho tše ka moka aletareng gotee le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena.

6Ge a dira sehlabelo sa kagišano ka sehuswane, e ka ba se setona goba se setshadi, eupša e be se se se nago bosodi. 7Ge motho a abela Morena kwanyana, 8a bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe pele ga Tente ya bodulo bja Morena. Baprista ba foke aletare ka madi a yona mahlakoreng ka moka, 9gomme ba abele Morena ditho tše di latelago tša sehuswane seo e le sehlabelo: makhura, le mosela wohle o ripilwe kgauswi le mokokotlo, le mabipi ka moka, 10le dipshio le makhura ao a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 11Moprista a tšhume dilo tše aletareng e le sehlabelo sa dijo go Morena.

12Ge motho a abela Morena pudi, 13a bee seatla godimo ga hlogo ya yona, gomme a e hlabe pele ga Tente ya bodulo bja Morena. Baprista ba foke aletare ka madi a yona mahlakoreng ka moka, 14gomme ba abele Morena ditho tše di latelago e le sehlabelo: mabipi ka moka, 15dipshio le makhura a a lego go tšona, le mphapha wo moteletšana wa sebete. 16Baprista ba tšhume dilo tše godimo ga aletare e le sehlabelo sa dijo se se tsefelago Morena. Makhura ka moka ke a Morena. 17Le se tsoge le jele makhura goba bobete; ye ke taelo ye lena le ditlogolo tša lena le swanetšego go e phetha go ya go ile gohle moo le dulago gona.