Sepedi 2000 (NSO00)
23

Menyanya ya sedumedi

231Morena o file Moshe 2melawana ye e latelago ya menyanya ya sedumedi, ge Baisraele ba swanetše go phuthegela tirelo. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Doit. 5:12-14
“Le na le matšatši a a selelago ao ka wona le ka dirago mešomo ya lena, eupša letšatši la bošupa ke Sabatha, ke letšatši la go khutša. Ka letšatši leo le se ke la šoma, eupša le phuthegele tirelo. Sabatha ke sa Morena gohle mo le dulago gona. 4Menyanya ye e beilwego ya sedumedi ye le swanetšego go kgobokana ka mabaka a yona še:

Paseka le dinkgwa tše di se nago komelo

(Num. 28:16-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13
Doit. 16:1-2
“Paseka, ye e ketekwago go hlompha Morena, e thoma ge letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya mathomo le dikela. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Doit. 16:3-8
Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano go thoma Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, gomme matšatši a a šupago le je senkgwa se se sego sa dirwa ka komelo. 7Ka letšatši la mathomo le phuthegele tirelo, mme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng. 8Le direleng Morena dihlabelo le dikabelo matšatši a a šupago. Ka letšatši la bošupa le phuthegeleng gape tirelo, mme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng.

9-10“Ge le gorogile nageng ye Morena a le fago yona mme le bunne mabele a lena, le išeng ngata ya mathomo go moprista. 11A e abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng, gore a le amogele. Moprista a e tliše ka letšatši la ka morago ga Sabatha. 12Ka letšatši le le tlišago kabelo yeo ya mabele ka lona, le dire le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka kgapana ya ngwaga o tee ye e se nago bosodi. 13Le se tliše le bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. Le tliše le kabelo ya litara e tee ya beine. 14Le se ke la ja senkgwa goba dithuthupe tša mabele goba mabele a mafsa go fihlela ge le tlišitše kabelo yeo go Morena. Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena ka moka nakong tšohle tše di tlago.”

Monyanya wa Puno

(Num. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Doit. 16:9-12
“Le baleng dibeke tše di šupago tše di tletšego ka morago ga Sabatha seo ka sona le tlišago ngata ya lena ya mabele go tlo e abela Morena ka tsela ye e itšeng. 16Ka letšatši la masome a mahlano, letšatši la ka morago ga Sabatha sa bošupa, le tlišetše Morena kabelo ye nngwe ya mabele a mafsa. 17Lapa le lengwe le le lengwe le tliše dinkgwa tše pedi mme le di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. Dinkgwa tšeo di dirwe ka bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo dubilwego ka komelo, gomme di tlišetšwe Morena e le kabelo ya mabele a mathomo a a bunwago. 18Gotee le dinkgwa tšeo setšhaba se tliše dikgapana tša ngwaga o tee tše di šupago, le poo e tee, le dipudi tše pedi; tšohle e be tše di se nago bosodi. Di dirwe sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa Morena, gotee le kabelo ya bupi le ya beine. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena. 19Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, gomme ka dikgapana tše pedi tše di nago le ngwaga o tee le dire sehlabelo sa kagišano. 20Moprista a tliše dihlabelo tšeo gotee le dinkgwa e le mpho ya baprista ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. Dihlabelo tšeo ke tše kgethwa. 21Ka letšatši leo le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng, eupša le phuthegele tirelo. Le ditlogolo tša lena di swanetše go phetha molawana wo mabakeng ka moka a a tlago gohle mo ba dulago gona.

22

23:22
Lef. 19:9-10
Doit. 24:19-22
“Ge le buna mašemo a lena, le se ke la ripa diako ka moka tša ka mellwaneng ya mašemo, le gona le se ke la boela go yo budutša diako tše di šetšego ge go bunwa; le di tlogeleleng badiidi le bafaladi. Ke nna Morena Modimo wa lena.

Monyanya wa Ngwaga wo Mofsa

(Num. 29:1-6)

23-24“Letšatši la pele la kgwedi ya bošupa e be letšatši la lena la segopotšo la go khutša, gomme le phuthegeleng tirelo ge mapapata a lla. 25Le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng, gomme le direle Morena sehlabelo.

Letšatši la Poelano

(Num. 29:7-11)

26-27

23:26-32
Lef. 16:29-34
“Letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa ke Letšatši la Poelano. Ka letšatši leo le ikokobetše ka go ikona dijo; le phuthegeleng tirelo, gomme le direle Morena sehlabelo. 28Le se ke la šoma ka letšatši leo, ka gobane ke letšatši la go phethagatša tirelo ya go le boelanya le Modimo. 29Yo a sa ikokobetšego ka go ikona dijo ka letšatši leo, a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 30Gomme yo a ka dirago modiro ofe le ofe ka letšatši leo, Morena o tla mmolaya. 31Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena ka moka gohle mo ba dulago gona. 32Go tloga ge le dikela ka letšatši la senyane la kgwedi go fihlela ge le dikela ka letšatši la lesome, le hlompheng letšatši le e le letšatši la go khutša, leo ka lona le ikokobetšago ka go ikona dijo.

Monyanya wa Mešaša

(Num. 29:12-40)

33-34

23:33-36
Doit. 16:13-15
“Monyanya wa Mešaša o thoma ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa, wa tšea matšatši a a šupago. 35Ka letšatši la mathomo le phuthegeleng tirelo, gomme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng. 36Letšatši le lengwe le le lengwe la matšatši ao a šupago le direleng Morena sehlabelo. Ka letšatši la seswai le phuthegeleng tirelo gape mme le direleng Morena sehlabelo sa dijo. Ke letšatši le legolo, mme ka lona le se ke la swara modiro.

37“Ye ke menyanya ya sedumedi yeo ka yona le hlomphago Morena ka go phuthegela tirelong le ka go tliša dihlabelo le dikabelo, e lego dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tše dingwe, le dikabelo tša beine, ka moo go nyakegago letšatši ka letšatši. 38Menyanya ye e tlaleletša Disabatha tša Morena, mme dihlabelo le dikabelo tše di tlaleletša dimpho tša lena tša mehleng, le dihlabelo tša lena tša go phethagatša dikeno, le dikabelo tša lena tša boithaopo tše le di fago Morena.

39“Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa, ge le bunne mašemo a lena, le ketekeng monyanya wo matšatši a a šupago. Letšatši la pele le la seswai e be matšatši a go khutša. 40Ka letšatši la pele le fuleng dikenywa tše kaonekaone tša mehlare ya lena, le tšeeng makala a mepalema le a mehlare ye metala le a mopopoliri gomme le ketekeng monyanya pele ga Morena Modimo wa lena. 41Le o keteke matšatši a a šupago mo ngwageng. Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena nakong tšohle tše di tlago. 42Baisraele ka moka ba dule ka mešašeng matšatši a a šupago, 43gore ditlogolo tša lena di tle di tsebe gore Morena o dirile gore Baisraele ba dule ka mešašeng ge a ba ntšha Egepeta. Ke yena Morena Modimo wa lena.”

44Ke ka mo Moshe a filego setšhaba sa Israele melawana ya go keteka menyanya ya sedumedi go hlompha Morena.

24

Go hlokomela mabone

(Eks. 27:20-21)

241Morena o boditše Moshe a re: 2“Laela Baisraele gore ba tliše makhura a mohlware a a hlwekilego a mabotsebotse a mabone a ka Tenteng, gore mabone a fele a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe. 3Mantšiboa a mangwe le a mangwe Arone a a gotetše mme a tuke go fihlela mosong moo pele ga Morena ka ntle ga seširo pele ga Polokelo ya Kgwerano, yeo e lego ka Felong mo Gokgethwakgethwa. Molawana wo o phethwe le mabakeng ka moka a a tlago. 4Arone a hlokomele mabone a a lego sehlomamaboneng sa gauta ye e sego ya tswakwa, mme a bone gore a fela a tuka bošego bjo bongwe le bjo bongwe moo pele ga Morena.”

Dinkgwa tše di abelwago Modimo

5

24:5-6
Eks. 25:30
“O tšee bupi bja dikilokramo tše lesome le tše pedi gomme o pake dinkgwa tše lesome le tše pedi. 6O bee dinkgwa tšeo ka methaladi ye mebedi, tše di selelago mothalading wo mongwe le wo mongwe, tafoleng ye e manegilwego ka gauta ye e sego ya tswakwa, ye e lego pele ga Morena. 7O bee seorelo se se sego sa tswakwa mothalading wo mongwe le wo mongwe, e le sešupo sa kabelo ya Morena go tšea sebaka sa dinkgwa. 8Ka Sabatha se sengwe le se sengwe le dinakong tšohle tše di tlago dinkgwa di swanetše go bewa pele ga Morena. Wo ke molawana wa Baisraele go ya go ile. 9
24:9
Mat. 12:4
Mar. 2:26
Luk. 6:4
Dinkgwa tšeo ke tša Arone le ditlogolo tša gagwe, gomme ba di je felong mo go kgethwa, ka gore se ke seripa se sekgethwakgethwa sa dikabelo tša baprista tše di abelwago Morena. Wo ke molawana wa go ya go ile.”

Kotlo ye e lebanego le gona ye e swanelago

10-11Setšhabeng sa Israele go be go na le monna yo mongwe yo tatagwe e bego e le Moegepeta gomme mmagwe e le Moisraele, a bitšwa Shelomite, morwedi wa Dibri wa kgoro ya Dane. Monna yo o ile a fapana le Moisraele mešašeng. Phapanong yeo monna yoo a rogaka Modimo; ka gona ba mo iša go Moshe, 12ba mo diša gomme ba letela gore Morena a ba botše gore ba dire eng ka yena.

13Morena a re go Moshe: 14“Ntšhang monna yoo mešašeng. Yo mongwe le yo mongwe yo a mo kwelego a rogaka, a bee diatla tša gagwe godimo ga hlogo ya gagwe, gomme setšhaba ka moka se mmolaye ka maswika. 15O botše Baisraele gore yo a rogakago Modimo, o swanetše go lefa ka setopo, 16mme ka nnete a bolawe. Yo a rogakago Modimo, goba ke Moisraele goba ke mofaladi, a bolawe ke setšhaba ka moka ka maswika.

17

24:17
Eks. 21:12
“Yo a bolayago motho, le yena a bolawe; 18yo a bolayago seruiwa sa yo mongwe, a se lefe ka se sengwe. Molao ke go re bophelo bo lefša ka bophelo.

19“Ge motho a gobaditše yo mongwe, le yena a dirwe se a se dirilego: 20

24:20
Eks. 21:23-35
Doit. 19:21
Mat. 5:38
go roba go lefše ka go roba; leihlo ka leihlo; leino ka leino. Motho a gobatšwe ka moo a gobaditšego yo mongwe ka gona. 21Yo a bolailego seruiwa, a se lefe ka se sengwe, yo a bolailego motho, yena a bolawe. 22
24:22
Num. 15:16
Molao wo o ama lena ka moka, Baisraele le bafaladi ba ba dulago gare ga lena, ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena.”

23Ka gona Moshe a botša batho ba Israele tše Morena a mmoditšego tšona, gomme ba ntšhetša monna yola ka ntle ga mešaša, ba mmolaya ka maswika. Ka tsela ye Baisraele ba dira se Morena a se laetšego Moshe.

25

Ngwaga wa bošupa

(Doit. 15:1-11)

251

25:1-7
Eks. 23:10-11
Morena o laetše Moshe thabeng ya Sinai 2gore a fe Baisraele melawana ye e latelago. Ge le gorogile nageng ye Morena a le fago yona, le mo hlomphe ka go latša mašemo ngwaga wo mongwe le wo mongwe wa bošupa. 3Le leme mašemo a lena, le thene merara ya lena, le bune le mašemo a lena mo mengwageng ye e selelago. 4Eupša ngwaga wa bošupa e swanetše go ba ngwaga wa go khutšiša naga ka botlalo, ngwaga wo o abetšwego Morena. Le se ke la lema mašemo a lena goba la thena merara ya lena. 5Le se ke la buna le ge e ka ba mabele ao a imelelago ka boona, goba la fula diterebe merareng ya lena ye e sego ya thenwa; ke ngwaga wa go khutšiša naga ka botlalo. 6Le ge ngwageng woo naga e se ya lengwa e tla le fa dijo, lena le makgoba a lena le bathwalwa ba lena le bafaladi ba ba dulago le lena, 7le diruiwa tša lena le diphoofolo tše di lego nageng ya lena. Se sengwe le se sengwe se naga e se medišago se ka lewa ke batho goba diphoofolo.

Ngwaga wa Poetšo

8Le baleng mengwaga ye e šupago gašupa, ke go re mengwaga ye masome a mane le metšo ye senyane. 9Gomme ka letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa, e lego Letšatši la Poelano, go letšwe lepapata nageng ka moka. 10Ka tsela ye le hlaole ngwaga wa masome a mahlano mme le bege tokologo ya badudi ka moka ba naga. Ke ngwaga wa tokologo: Ka ngwaga wo thoto ka moka ye e bego e rekišitšwe e boetšwe go beng ba yona ba pele, le motho yo mongwe le yo mongwe yo a bego a rekišitšwe e le lekgoba a boele kgorong ya gabo. 11Le se ke la lema mašemo a lena, goba la buna mabele a a imelelago ka boona, goba la fula diterebe merareng ya lena ye e sego ya thenwa. 12Ngwaga ka moka e be wo mokgethwa go lena; le jeng fela tše mašemo a di medišago ka boona.

13Ka ngwaga wo thoto ka moka ye e bego e rekišitšwe e boetšwe go mong wa yona wa pele. 14Ka gona ge o rekišetša Moisraelekawena naga, goba ge o reka naga go yena, o se ke wa mo pata. 15Theko e bewe go ya ka palo ya mengwaga yeo ka yona naga e kago ntšha puno pele ga Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 16Ge go sa šetše mengwaga ye mentši, theko e ye godingwana, eupša ge go šetše ye mennyane fela, theko e ye fasenyana, ka gore se se rekišwago ke tekanyo ya puno ye naga yeo e ka e ntšhago. 17O se ke wa pata Moisraelekawena, eupša o boife Modimo; ke yena Morena Modimo wa gago.

Go tla lewa eng ka ngwaga wa bošupa?

18Le phetheng melao le ditaelo tša Morena ka moka, gore le tle le dule le bolokegile mo nageng. 19Naga e tla mediša dibjalo tša yona mme le tla ba le dijo ka bontši, gomme le tla dula ka polokego.

20Fela le ka botšiša gore go tla lewa eng ka ngwaga wa bošupa ge go se na mašemo ao a lemilwego le tšeo di kago bunwa. 21Morena o tla šegofatša naga ka ngwaga wa boselela gore e ntšhe dijo tše di lekanego mengwaga ye meraro. 22Ge le lema mašemo a lena ka ngwaga wa seswai, le tla be le sa ja tšeo le di bunnego ka ngwaga wa boselela, gomme le tla ba le tša go ja tše di lekanego go fihlela ge dibjalo tše le di bjalago ka ngwaga woo di bunwa ka ngwaga wo o latelago.

Poetšo ya selo go mong wa sona

23Naga ya lena e se ke ya rekišetšwa sa ruri ka gore ga se ya lena; ke ya Modimo, gomme lena le bjalo ka bafaladi goba bafeti bao ba dumeletšwego go e šomiša.

24Ge naga e rekišwa, go gopolwe gore mong wa yona wa pele o sa na le tokelo ya go e rekolla. 25Ge Moisraele a ka diila gomme a gapeletšega go rekiša naga ya gagwe, moloko wa gagwe wa kgauswikgauswi a e rekolle. 26Motho yo a se nago moloko wa go e rekolla, a ka e rekolla ka morago ka boyena mola a na le sa gagwe. 27Ge go le ka tsela yeo, o swanetše go lefa motho yo a e rekilego tšhelete ye e tlago lekana mengwaga ye e sa šetšego gore go fihle Ngwaga wa Poetšo wo o latelago; ke gona a kago hwetša naga ya gagwe. 28Eupša ge a se ne tšhelete ye e lekanego go rekolla naga yeo, e tla fela e laolwa ke motho yo a e rekilego, go fihlela Ngwageng wa Poetšo wo o latelago. Ka ngwaga woo e tla boetšwa go mong wa yona wa pele.

29Ge motho a ka rekiša ngwako motseng wo o ageleditšwego ka morako, o na le tokelo ya go o rekolla ngwageng wa mathomo wo o tletšego go tloga ka letšatši le a o rekišitšego ka lona. 30Fela ge a sa o rekolle mo ngwageng woo, o lahlegelwa ke tokelo ya thekollo, gomme ngwako e ba wa moreki le ditlogolo tša gagwe go ya go ile; o ka se bušwe ka Ngwaga wa Poetšo. 31Fela mengwako ye e lego metsaneng ye e sego ya ageletšwa ka morako e swanetše go tšewa bjalo ka mašemo; beng ba yona ba mathomo ba na le tokelo ya go e rekolla, gomme e swanetše go boetšwa go beng ka Ngwaga wa Poetšo. 32Le ge go le bjalo, Balefi bona ba na le tokelo ya go rekolla mengwako ya bona ka nako ye nngwe le ye nngwe metseng ye ba e filwego. 33Ge ngwako wa motseng woo o rekišitšwe ke Molefi gomme o se wa rekollwa, o swanetše go boetšwa go mong ka Ngwaga wa Poetšo,25:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ge ngwako ... Poetšo” Seheberu ga se kwagale gabotse. ka gobane mengwako ye e lego ya Balefi metseng ke ya bona go ya go ile gare ga batho ba Israele. 34Fela naga ya phulo go dikologa metse ya Balefi e se ke ya tsoga e rekišitšwe; ke ya bona go ya go ile.

Go adima badiidi

35

25:35
Doit. 15:7-8
Ge Moisraelekawena yo a dulago le wena a ka diila mme a se kgone go iphediša, o mo thuše bjalo ka ge o be o tla thuša mofaladi goba motho yo a go šomelago, gore a tle a kgone go tšwela pele le go dula le wena. 36O se ke wa mo lefiša mašokotšo a tše o mo adimago, goba wa dira gore o boelwe, eupša o boife Modimo mme o lese Moisraelekawena a dule le wena. 37
25:37
Eks. 22:24
Doit. 23:19-20
O se ke wa mo adima tšhelete e le ge o nyaka mašokotšo a yona, le gona o se ke wa ba le poelo dijong tše o mo rekišetšago tšona. 38Ye ke taelo ya Morena Modimo wa lena yo a le ntšhitšego Egepeta gore a tle a le fe naga ya Kanana, le gore e tle e be Modimo wa lena.

Go lokollwa ga makgoba

39

25:39-46
Eks. 21:2-6
Doit. 15:12-18
Ge Moisraelekawena yo a dulago le wena a ka diila mme a ithekiša go wena ya ba lekgoba la gago, o se ke wa mo šomiša mešomo ya makgoba. 40A dule nago e le mothwalwa wa gago le mofeti, gomme a go hlankele go fihlela Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 41Ka nako yeo yena le bana ba gagwe ba tloge go wena mme ba boele kgorong ya gabobona, gomme yena a boele nageng ya borakgolokhukhu ba gagwe. 42Baisraele ke makgoba a Morena, mme o ba ntšhitše Egepeta; ga ba swanelwa go rekišwa ya ba makgoba. 43O se ke wa ba swara gampe, eupša o boife Modimo. 44Ge o nyaka makgoba, o ka a reka go ditšhaba tše di le dikologilego. 45O ka reka le bana ba bafaladi bao ba dulago gare ga lena. Bana ba babjalo bao ba tswetšwego nageng ya lena e ka ba ba gago, 46gomme o ka ba tlogelela barwa ba gago go ba bohwa bja bona, mme bana bao ba ka ba hlankela ge ba sa phela. Fela Moisraelekawena yena o se ke wa mo swara gampe.

47Ge mofaladi goba motho yo a dutšego le wena lebakanyana a ka huma, mola Moisraelekawena a diila, gomme a ithekiša go mofaladi yoo goba motho yoo ya ba lekgoba la gagwe, 48o sa na le tokelo ya go rekollwa. Yo mongwe wa banababo, 49goba rangwane wa gagwe, goba ramogolo wa gagwe, goba morwarragwe, goba yo mongwe wa meloko yabo ya kgauswikgauswi ka madi a ka mo rekolla; goba ge yena ka boyena a ka ba le tšhelete ye e lekanego, a ka ithekolla. 50O swanetše go boledišana le yo a mo rekilego, mme ba bale mengwaga go tloga ka nako yela a ithekišitšego ka yona go fihlela ka Ngwaga wa Poetšo wo o latelago, mme ba bee theko ya tokollo ya gagwe go ya ka mogolo wo o lefiwago motho yo a thwetšwego. 51-52O swanetše go mo lefa seripa sa theko go ya ka palo ya mengwaga ye e sa šetšego, 53bjalo ka ge nke o be a thwalwa ngwaga ka ngwaga. Mong wa gagwe a se ke a mo swara gampe. 54Ge a sa lokollwe ka ye nngwe ya ditsela tše, yena le bana ba gagwe ba lokollwe ka Ngwaga wa Poetšo wo o latelago. 55Moisraele e ka se be lekgoba go ya go ile, ka gobane Baisraele ke makgoba a Morena. O ba ntšhitše Egepeta; ke yena Morena Modimo wa bona.