Sepedi 2000 (NSO00)
23

Menyanya ya sedumedi

231Morena o file Moshe 2melawana ye e latelago ya menyanya ya sedumedi, ge Baisraele ba swanetše go phuthegela tirelo. 3

23:3
Eks. 20:8-10
23:12
31:15
34:21
35:2
Doit. 5:12-14
“Le na le matšatši a a selelago ao ka wona le ka dirago mešomo ya lena, eupša letšatši la bošupa ke Sabatha, ke letšatši la go khutša. Ka letšatši leo le se ke la šoma, eupša le phuthegele tirelo. Sabatha ke sa Morena gohle mo le dulago gona. 4Menyanya ye e beilwego ya sedumedi ye le swanetšego go kgobokana ka mabaka a yona še:

Paseka le dinkgwa tše di se nago komelo

(Num. 28:16-25)

5

23:5
Eks. 12:1-13
Doit. 16:1-2
“Paseka, ye e ketekwago go hlompha Morena, e thoma ge letšatši la lesome le metšo ye mene la kgwedi ya mathomo le dikela. 6
23:6-8
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Doit. 16:3-8
Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano go thoma Monyanya wa Dinkgwa tše di se nago komelo, gomme matšatši a a šupago le je senkgwa se se sego sa dirwa ka komelo. 7Ka letšatši la mathomo le phuthegele tirelo, mme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng. 8Le direleng Morena dihlabelo le dikabelo matšatši a a šupago. Ka letšatši la bošupa le phuthegeleng gape tirelo, mme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng.

9-10“Ge le gorogile nageng ye Morena a le fago yona mme le bunne mabele a lena, le išeng ngata ya mathomo go moprista. 11A e abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng, gore a le amogele. Moprista a e tliše ka letšatši la ka morago ga Sabatha. 12Ka letšatši le le tlišago kabelo yeo ya mabele ka lona, le dire le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka kgapana ya ngwaga o tee ye e se nago bosodi. 13Le se tliše le bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo hlakantšwego le makhura a mohlware e le kabelo ya bupi. Monkgo wa kabelo ye o tsefela Morena. Le tliše le kabelo ya litara e tee ya beine. 14Le se ke la ja senkgwa goba dithuthupe tša mabele goba mabele a mafsa go fihlela ge le tlišitše kabelo yeo go Morena. Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena ka moka nakong tšohle tše di tlago.”

Monyanya wa Puno

(Num. 28:26-31)

15

23:15-21
Eks. 23:16
34:22
Doit. 16:9-12
“Le baleng dibeke tše di šupago tše di tletšego ka morago ga Sabatha seo ka sona le tlišago ngata ya lena ya mabele go tlo e abela Morena ka tsela ye e itšeng. 16Ka letšatši la masome a mahlano, letšatši la ka morago ga Sabatha sa bošupa, le tlišetše Morena kabelo ye nngwe ya mabele a mafsa. 17Lapa le lengwe le le lengwe le tliše dinkgwa tše pedi mme le di abele Morena e le mpho ye e fiwago yena ka tsela ye e itšeng. Dinkgwa tšeo di dirwe ka bupi bja dikilokramo tše pedi bjo bo dubilwego ka komelo, gomme di tlišetšwe Morena e le kabelo ya mabele a mathomo a a bunwago. 18Gotee le dinkgwa tšeo setšhaba se tliše dikgapana tša ngwaga o tee tše di šupago, le poo e tee, le dipudi tše pedi; tšohle e be tše di se nago bosodi. Di dirwe sehlabelo sa go tšhungwa ka moka sa Morena, gotee le kabelo ya bupi le ya beine. Monkgo wa sehlabelo se o tsefela Morena. 19Le dire le sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka phooko e tee, gomme ka dikgapana tše pedi tše di nago le ngwaga o tee le dire sehlabelo sa kagišano. 20Moprista a tliše dihlabelo tšeo gotee le dinkgwa e le mpho ya baprista ye e fiwago Morena ka tsela ye e itšeng. Dihlabelo tšeo ke tše kgethwa. 21Ka letšatši leo le se ke la dira mediro ya lena ya mehleng, eupša le phuthegele tirelo. Le ditlogolo tša lena di swanetše go phetha molawana wo mabakeng ka moka a a tlago gohle mo ba dulago gona.

22

23:22
Lef. 19:9-10
Doit. 24:19-22
“Ge le buna mašemo a lena, le se ke la ripa diako ka moka tša ka mellwaneng ya mašemo, le gona le se ke la boela go yo budutša diako tše di šetšego ge go bunwa; le di tlogeleleng badiidi le bafaladi. Ke nna Morena Modimo wa lena.

Monyanya wa Ngwaga wo Mofsa

(Num. 29:1-6)

23-24“Letšatši la pele la kgwedi ya bošupa e be letšatši la lena la segopotšo la go khutša, gomme le phuthegeleng tirelo ge mapapata a lla. 25Le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng, gomme le direle Morena sehlabelo.

Letšatši la Poelano

(Num. 29:7-11)

26-27

23:26-32
Lef. 16:29-34
“Letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa ke Letšatši la Poelano. Ka letšatši leo le ikokobetše ka go ikona dijo; le phuthegeleng tirelo, gomme le direle Morena sehlabelo. 28Le se ke la šoma ka letšatši leo, ka gobane ke letšatši la go phethagatša tirelo ya go le boelanya le Modimo. 29Yo a sa ikokobetšego ka go ikona dijo ka letšatši leo, a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 30Gomme yo a ka dirago modiro ofe le ofe ka letšatši leo, Morena o tla mmolaya. 31Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena ka moka gohle mo ba dulago gona. 32Go tloga ge le dikela ka letšatši la senyane la kgwedi go fihlela ge le dikela ka letšatši la lesome, le hlompheng letšatši le e le letšatši la go khutša, leo ka lona le ikokobetšago ka go ikona dijo.

Monyanya wa Mešaša

(Num. 29:12-40)

33-34

23:33-36
Doit. 16:13-15
“Monyanya wa Mešaša o thoma ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa, wa tšea matšatši a a šupago. 35Ka letšatši la mathomo le phuthegeleng tirelo, gomme le se ke la ba la dira mediro ya lena ya mehleng. 36Letšatši le lengwe le le lengwe la matšatši ao a šupago le direleng Morena sehlabelo. Ka letšatši la seswai le phuthegeleng tirelo gape mme le direleng Morena sehlabelo sa dijo. Ke letšatši le legolo, mme ka lona le se ke la swara modiro.

37“Ye ke menyanya ya sedumedi yeo ka yona le hlomphago Morena ka go phuthegela tirelong le ka go tliša dihlabelo le dikabelo, e lego dihlabelo tša go tšhungwa ka moka, le dikabelo tša bupi, le dihlabelo tše dingwe, le dikabelo tša beine, ka moo go nyakegago letšatši ka letšatši. 38Menyanya ye e tlaleletša Disabatha tša Morena, mme dihlabelo le dikabelo tše di tlaleletša dimpho tša lena tša mehleng, le dihlabelo tša lena tša go phethagatša dikeno, le dikabelo tša lena tša boithaopo tše le di fago Morena.

39“Ka letšatši la lesome le metšo ye mehlano la kgwedi ya bošupa, ge le bunne mašemo a lena, le ketekeng monyanya wo matšatši a a šupago. Letšatši la pele le la seswai e be matšatši a go khutša. 40Ka letšatši la pele le fuleng dikenywa tše kaonekaone tša mehlare ya lena, le tšeeng makala a mepalema le a mehlare ye metala le a mopopoliri gomme le ketekeng monyanya pele ga Morena Modimo wa lena. 41Le o keteke matšatši a a šupago mo ngwageng. Molawana wo o phethwe le ke ditlogolo tša lena nakong tšohle tše di tlago. 42Baisraele ka moka ba dule ka mešašeng matšatši a a šupago, 43gore ditlogolo tša lena di tle di tsebe gore Morena o dirile gore Baisraele ba dule ka mešašeng ge a ba ntšha Egepeta. Ke yena Morena Modimo wa lena.”

44Ke ka mo Moshe a filego setšhaba sa Israele melawana ya go keteka menyanya ya sedumedi go hlompha Morena.