Sepedi 2000 (NSO00)
19

Melao ya bokgethwa le toka

191Morena o laetše Moshe 2

19:2
Lef. 11:44-45
1 Pet. 1:16
gore a botše setšhaba sa Israele a re: “Ebang ba bakgethwa, ka gobane nna, Morena Modimo wa lena, ke yo mokgethwa. 3
19:3
Eks. 20:8,12
Doit. 5:12,16
Yo mongwe le yo mongwe wa lena a hlomphe mmagwe le tatagwe, a hlomphe le Sabatha. Ke nna Morena Modimo wa lena.

4

19:4
Lef. 26:1
Eks. 20:23
34:17
Doit. 27:15
“Le se ke la ntlhanogela la direla medimo ya diswantšho; le se ke la itirela medimo ka tshipi. Ke nna Morena Modimo wa lena.

5“Ge le dira sehlabelo sa kagišano, le direng ka tsela ye e lego gore se tla amogelwa. 6Nama yeo e swanetše go lewa ka letšatši le seruiwa se hlabilwego ka lona goba ka letšatši le le latelago. Nama ye e sa šetšego ka letšatši la boraro e tšhungwe, 7ka gobane e tšhilafetše, gomme ge yo mongwe a ka e ja, nka se amogele sehlabelo seo. 8Yo a ka e jago o tla ikobela molato wa go hlompholla se se abetšwego nna, gomme o tla kgaolwa setšhabeng sa gabo.

9

19:9-10
Lef. 23:22
Doit. 24:19-22
“Ge le buna mašemo a lena, le se ke la ripa diako ka moka tša ka mellwaneng, le gona le se ke la boela go yo budutša diako tše di šetšego. 10Le se ke la fula diterebe ka moka merareng ya lena, goba la topa diterebe tše di welego; le di tlogeleleng badiidi le bafaladi. Ke nna Morena Modimo wa lena.

11

19:11
Eks. 20:15-16
Doit. 5:19-20
“Le se ke la utswa, goba la bolela maaka, goba la radia motho. 12
19:12
Eks. 20:7
Doit. 5:11
Mat. 5:33
Le se ke la ena ka leina la ka ge le se la ikemišetša go phetha keno yeo; seo se goboša leina la ka. Ke nna Morena Modimo wa lena.

13

19:13
Doit. 24:14-15
“Le se ke la jeletša yo mongwe goba la mo radia. Le se ke la gana le moputso, le ge e ka ba bošego bo tee fela, wa yo le mo thwetšego. 14
19:14
Doit. 27:18
Le se ke la rogaka sefoa goba la bea selo pele ga sefofu gore se mo thetše. Le mpoifeng; ke nna Morena Modimo wa lena.

15

19:15
Eks. 23:6-8
Doit. 16:19
“Le botegeng mme le ahloleng melato ka toka; le se ke la emelela babotlana ka ge e le babotlana, goba la tšhaba batsebegi. 16Le se ke la senya motho yo mongwe leina. Ge motho a le tshekong yeo go yona a kago ahlolelwa lehu, le se ke la homola ge e le gore bohlatse bja lena bo ka mo thuša. Ke nna Morena.

17

19:17
Mat. 18:15
“O se ke wa swara motho ka pelo, eupša o mmotše diphošo tša gagwe mahlong, gore o se ke wa dira sebe ka lebaka la gagwe. 18
19:18
Mat. 5:43
19:19
22:39
Mar. 12:31
Luk. 10:27
Bar. 13:9
Bag. 5:14
Jak. 2:8
O se ke wa itefeletša go yo mongwe goba wa tšwela pele le go mo hloya; o rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata. Ke nna Morena.

19

19:19
Doit. 22:9-11
“Le phetheng ditaelo tša ka. O se ke wa goelanya diruiwa tše e sego tša mohuta o tee. O se ke wa gaša dipeu tša mehuta ye mebedi tšhemong e tee. O se ke wa apara diaparo tše di dirilwego ka mehuta ye mebedi ya lešela.

20“Ge monna a holofeditše go rekišetša monna yo mongwe lekgoba la mosetsana gore e be motlabo wa gagwe, fela monna yoo a se a tšwe a mo lefela, goba mosetsana a se a tšwe a lokollwa, gona mong le mosetsana yoo ga ba swanela go bolawa ge ba ka robalana; ba swanetše go otlwa fela. Gabotsebotse e sa le lekgoba la gagwe. 21Monna yoo a tliše kgapa mojakong wa Tente ya bodulo bja ka e le sehlabelo sa gagwe sa tefelo ya dibe, 22gomme ka yona moprista a mmoelanye le nna ka ge a dirile sebe, gomme ke tla mo lebalela.

23“Ge le fihla nageng ya Kanana gomme le bjetše mehlare ya mehuta ya dikenywa, mengwageng ye meraro ya mathomo dikenywa tšeo di tšhilafetše. Nakong yeo le se ke la di ja. 24Ka ngwaga wa bone le nkabele dikenywa ka moka moketeng wa go godiša nna, Morena. 25Eupša ka ngwaga wa go fetša seatla le ka ja dikenywa. Ge le ka dira bjalo, mehlare ya lena e tla enywa dikenywa tše ntši. Ke nna Morena Modimo wa lena.

26

19:26
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
Doit. 12:16,23
15:23
18:10
“Le se ke la ja nama ye e sa nago le madi. Le se ke la ba didupe goba la dira tša boloi. 27-28
19:27-28
Lef. 21:5
Doit. 14:1
Le se ke la ilela bahu ka go boola tlopo, goba ka go fokotša maledu a lena, goba ka go iphatša, goba la itlhaba dipadi mebeleng. Ke nna Morena.

29

19:29
Doit. 23:17
“Le se ke la goboša barwedi ba lena ka go ba dira digwebakathobalo tša ditempeleng;19:29 “digwebakathobalo tša ditempeleng” Basadi ba ba be ba hwetšwa ditempeleng tša Bakanana, moo go bego go khunamelwa medimo ya tswala le monono wa mašemo. Go be go dumelwa gore go robala le digwebakathobalo tšeo go nontšha mašemo, le mehlape e a tswala. ge le ka dira bjalo, le tla be le kgelogela go medimo ye mengwe gomme naga ya tlala bofebe. 30
19:30
Lef. 26:2
Hlomphang Sabatha, gomme le hlompheng felo mo ke khunamelwago gona. Ke nna Morena.

31

19:31
Doit. 18:11
1 Sam. 28:3
2 Dikg. 23:4
Jes. 8:19
“Le se ke la kgopela keletšo go batho ba malopo, goba go didupe. Ge le ka dira bjalo le tla tšhilafala. Ke nna Morena Modimo wa lena.

32“Le hlompheng batšofadi, le ba godišeng. Mpoifeng; ke nna Morena.

33

19:33-34
Eks. 22:20
Doit. 24:17-18
27:19
“Le se ke la swara bafaladi ba ba dulago nageng ya lena gampe. 34Le ba swareng ka mo le swarago Moisraelekalena, gomme le ba rateng bjalo ka ge le ithata, ka gobane le lena le kile la ba bafaladi nageng ya Egepeta. Ke nna Morena Modimo wa lena.

35

19:35-36
Doit. 25:13-16
Diema 20:10
Hes. 45:10
“Le se ke la radia yo mongwe ka go šomiša dikelo tša bofora ge le ela botelele goba boima goba bontši. 36Le šomišeng dikala le dikeloboima le dikelo tše di nepagetšego. Ke nna Morena Modimo wa lena yo a le ntšhitšego nageng ya Egepeta. 37Le phetheng melao ya ka le ditaelo tša ka ka moka. Ke nna Morena.”

20

Dikotlo tša go se theeletše Modimo

201Morena o boditše Moshe 2gore a botše Baisraele a re: “Ge yo mongwe wa lena goba mofaladi yo a dulago gare ga lena a ka neela ngwana wa gagwe go Mologo, modimo wa seswantšho, a bolawe ka maswika ke setšhaba ka moka. 3Ge yo mongwe a ka neela Mologo ngwana wa gagwe ka gona a tšhilafatša Tente ya ka ye kgethwa mme a goboša leina la ka le lekgethwa, ke tla mo hlanamela, ka mo kgaola setšhabeng sa gabo. 4Fela ge setšhaba se ka hlokomologa taba ye a e dirilego mme sa se ke sa mmolaya, 5nna ke tla mo hlanamela, yena le lapa la gagwe ka moka le bohle ba ba mo šalago morago ka go kgeloga go nna ba khunamela Mologo. Ke tla ba kgaola setšhabeng sa gabobona.

6“Ge motho a ka kgeloga a kgopela keletšo go batho ba malopo goba a ya go didupe, ke tla mo hlanamela, ka mo kgaola setšhabeng sa gabo. 7Le ineeleng go nna mme le beng ba bakgethwa, ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena. 8Le phetheng melao ya ka, ka gobane ke nna Morena yo ke le kgethwafatšago.

9

20:9
Eks. 21:17
Mat. 15:4
Mar. 7:10
“Ka gona, yo a rogakago tatagwe goba mmagwe a bolawe; ke yena mong yo a ipolailego.

10

20:10
Eks. 20:14
Lef. 18:20
Doit. 5:18
“Ge monna a ka otswa le mosadi wa Moisraelekayena, yena le mosadi yoo ba bolawe. 11
20:11
Lef. 18:8
Doit. 22:30
27:20
Monna yo a ka robalago le mosadi wa tatagwe o goboša tatagwe, gomme bobedi, yena le mosadi yoo, ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego. 12
20:12
Lef. 18:15
Ge monna a ka robala le ngwetši wa gagwe, bobedi ba swanetše go bolawa. Ba dirile bohlola, gomme ke bona beng ba ba ipolailego. 13
20:13
Lef. 18:22
Ge monna a ka robala monna yo mongwe, ba dirile taba ya bohlola, gomme bobedi ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego. 14
20:14
Lef. 18:17
Doit. 27:23
Ge monna a ka nyala mosadi le mmagomosadi yoo, a bolawe ka go tšhungwa gotee le bona ka babedi ka lebaka la taba ya dihlong ye ba e dirilego; taba ya mohuta woo e se ke ya ba gona gare ga lena. 15
20:15-16
Eks. 22:18
Lef. 18:23
Doit. 27:21
Ge monna a ka robala phoofolo, yena le phoofolo yeo ba bolawe. 16Ge mosadi a ka batamela phoofolo gore e mo robale, yena le phoofolo yeo ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego.

17

20:17
Lef. 18:9
Doit. 27:22
“Ge monna a ka nyala kgaetšedi ya gagwe ya letswele goba ya seyantlo goba ya motlabo wa tatagwe, ke taba ya dihlong, gomme ba swanetše go kgaolwa phatlalatša setšhabeng sa gabobona. O robetše le kgaetšedi ya gagwe gomme o ikobetše molato. 18
20:18
Lef. 18:19
Ge monna a ka robala le mosadi nakong ya ge a bone kgwedi, bobedi ba swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabobona, ka gobane ba khupolotše mo lehlapo la mosadi yoo le tšwago gona.

19

20:19-20
Lef. 18:12-14
“Ge monna a ka robala le mmamogolo wa gagwe goba mmangwane wa gagwe goba rakgadi wa gagwe, o robetše le leloko la gagwe la madi, gomme ba ikobetše molato. 20Ge monna a ka goboša ramogolo wa gagwe goba rangwane wa gagwe goba malome wa gagwe ka go robala le mosadi wa gagwe, ba ikobetše molato; ba tla hwa ba se ne bana. 21
20:21
Lef. 18:16
Ge monna a ka nyala mosadi wa moratho wa gagwe goba wa mogolo wa gagwe, ba tla hwa ba se na le bana. O dirile bohlola gomme o gobošitše yoo moratho goba mogolo wa gagwe.

22“Le phetheng melao le ditaelo tša ka ka moka, gore naga ya Kanana ye ke le išago go yona, e se ke ya le hlatša. 23Le se ke la latela mekgwa ya batho bao ke ba rakago ge le goroga. Ba ntshelekile ka ditlwaedi tšohle tša bona tše mpe. 24Eupša ke le tshephišitše naga ye ya mokhora le monono gore e be ya lena tiitii, gomme ke tla le fa yona. Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke le hlaotšego ditšhabeng tše dingwe. 25Ka gona le swanetše go hlaola diphoofolo le dinonyana tše di hlwekilego go tšeo di sego tša hlweka. Le se ke la ja diphoofolo le dinonyana le tše di gagabago fase tše di sego tša hlweka. Ke di begile gore di tšhilafetše, gomme go di ja go tla le tšhilafatša. 26Le beng ba bakgethwa ba le lego ba ka ke nnoši, ka gobane ke nna Morena gomme ke yo mokgethwa. Ke le hlaotše ditšhabeng tše dingwe gore le tle le be ba ka ke nnoši.

27“Monna goba mosadi wa lelopo goba wa go ya go didupe a bolawe ka maswika; ke yena mong yo a ipolailego.”

21

Bokgethwa bja baprista

211Morena o laetše Moshe gore a botše baprista ba Baarone a re: “Go se be le moprista yo a itšhilafatšago ka go llela goba go ilela mohu wa leloko labo, 2ge e se ge e le wa leloko la kgauswi la madi, e lego mmagwe goba tatagwe goba morwa wa gagwe goba morwedi wa gagwe goba mogolo wa gagwe goba moratho wa gagwe 3goba kgaetšedi ya gagwe ye e sego ya nyalwa. 4A se ke a itšhilafatša lehung la motho wa leloko labo la kgomo.21:4 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

5

21:5
Lef. 19:27-28
Doit. 14:1
“Baprista ba se ke ba ipoola dihlogo, goba ba fokotša maledu, goba ba iphatša mebele go laetša gore ba iletše. 6E be ba bakgethwa gomme ba se ke ba kgotlela leina la ka. Ba ntirela dihlabelo le dikabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa bona; ka gona e be ba bakgethwa. 7Moprista a se ke a nyala mosadi wa segwebakathobalo, goba yo a kilego a robala le monna, goba yo a hladilwego; moprista o kgethetšwe go ntirela, nna, Modimo. 8Setšhaba se swanetše go tšea moprista gore ke yo mokgethwa, ka gobane o ntirela dihlabelo le dikabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa bona. Nna, Morena, yo ke kgethwafatšago setšhaba sa ka, ke yo mokgethwa. 9Ge morwedi wa moprista e ka ba segwebakathobalo, o a ikgotlela, o kgotlela le tatagwe; a tšhungwe ka mollo, a hwe.

10“Moprista yo Mogolo yo a šegofaditšwego ka go tlotšwa ka makhura a tlotšo hlogong, a bile a šegofaleditšwe go apara diaparo tša baprista, a se ke a tlogela moriri e le mahlafarara, goba a gagola diaparo tša gagwe go laetša gore o iletše. 11-12O abetšwe nna ka go tlotšwa ka makhura, gomme ga a swanela go itšhilafatša goba go kgotlela tente ya ka ye kgethwa ka go tloga go yona a tsena ngwakong woo go lego mohu ka go wona, le ge mohu e le tatagwe goba mmagwe. Ke nna Morena. 13O swanetše go nyala mosadi yo a sego a ka a robala le monna, 14e sego mohlologadi, goba mosadi yo a hladilwego, goba yo e kilego ya ba segwebakathobalo. A nyale fela mosadi wa kgoro ya gabo yo a sego a ka a robala le monna. 15Go sego bjalo gona, bana ba gagwe ba tla tšhilafala. Ke nna Morena yo ke mo hlaotšego gore e be Moprista yo Mogolo.”

16Morena o laetše Moshe 17gore a botše Arone a re: “Go se ke gwa ba le setlogolo sa gago seo se golofetšego se se kago ntirela sehlabelo goba kabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa sona. Taelo ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. 18Monna wa segole a se ke a dira sehlabelo goba kabelo: sefofu goba sehlotša goba sepoteganko goba kotwane goba tsogwane; 19yo a robegilego leoto goba letsogo; 20yo a nago le lehutla goba yo e lego kgopana kudu; yo a nago le bolwetši bja mahlo, goba yo a tšwilego lekhwekhwe, goba pudi, goba yo a pšhatlegilego bonna. 21Setlogolo sa moprista Arone se se golofetšego se se ke sa ntirela sehlabelo goba kabelo, e lego dijo tše di abelwago Modimo wa sona. 22Motho wa mohuta woo a ka ja dijo tše di abetšwego Modimo wa gagwe, e lego sehlabelo se sekgethwa le se sekgethwakgethwa, goba kabelo ye kgethwa le ye kgethwakgethwa, 23eupša ka gore o golofetše, a se ke a batamela seširo se sekgethwa goba a ya aletareng. A se ke a kgotlela dilo tše kgethwa tše, ka gobane ke nna Morena yo ke di kgethwafaditšego.”

24Seo ke se Moshe a se boditšego Arone le barwa ba gagwe le setšhaba ka moka sa Israele.