Sepedi 2000 (NSO00)
20

Dikotlo tša go se theeletše Modimo

201Morena o boditše Moshe 2gore a botše Baisraele a re: “Ge yo mongwe wa lena goba mofaladi yo a dulago gare ga lena a ka neela ngwana wa gagwe go Mologo, modimo wa seswantšho, a bolawe ka maswika ke setšhaba ka moka. 3Ge yo mongwe a ka neela Mologo ngwana wa gagwe ka gona a tšhilafatša Tente ya ka ye kgethwa mme a goboša leina la ka le lekgethwa, ke tla mo hlanamela, ka mo kgaola setšhabeng sa gabo. 4Fela ge setšhaba se ka hlokomologa taba ye a e dirilego mme sa se ke sa mmolaya, 5nna ke tla mo hlanamela, yena le lapa la gagwe ka moka le bohle ba ba mo šalago morago ka go kgeloga go nna ba khunamela Mologo. Ke tla ba kgaola setšhabeng sa gabobona.

6“Ge motho a ka kgeloga a kgopela keletšo go batho ba malopo goba a ya go didupe, ke tla mo hlanamela, ka mo kgaola setšhabeng sa gabo. 7Le ineeleng go nna mme le beng ba bakgethwa, ka gobane ke nna Morena Modimo wa lena. 8Le phetheng melao ya ka, ka gobane ke nna Morena yo ke le kgethwafatšago.

9

20:9
Eks. 21:17
Mat. 15:4
Mar. 7:10
“Ka gona, yo a rogakago tatagwe goba mmagwe a bolawe; ke yena mong yo a ipolailego.

10

20:10
Eks. 20:14
Lef. 18:20
Doit. 5:18
“Ge monna a ka otswa le mosadi wa Moisraelekayena, yena le mosadi yoo ba bolawe. 11
20:11
Lef. 18:8
Doit. 22:30
27:20
Monna yo a ka robalago le mosadi wa tatagwe o goboša tatagwe, gomme bobedi, yena le mosadi yoo, ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego. 12
20:12
Lef. 18:15
Ge monna a ka robala le ngwetši wa gagwe, bobedi ba swanetše go bolawa. Ba dirile bohlola, gomme ke bona beng ba ba ipolailego. 13
20:13
Lef. 18:22
Ge monna a ka robala monna yo mongwe, ba dirile taba ya bohlola, gomme bobedi ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego. 14
20:14
Lef. 18:17
Doit. 27:23
Ge monna a ka nyala mosadi le mmagomosadi yoo, a bolawe ka go tšhungwa gotee le bona ka babedi ka lebaka la taba ya dihlong ye ba e dirilego; taba ya mohuta woo e se ke ya ba gona gare ga lena. 15
20:15-16
Eks. 22:18
Lef. 18:23
Doit. 27:21
Ge monna a ka robala phoofolo, yena le phoofolo yeo ba bolawe. 16Ge mosadi a ka batamela phoofolo gore e mo robale, yena le phoofolo yeo ba bolawe. Ke bona beng bao ba ipolailego.

17

20:17
Lef. 18:9
Doit. 27:22
“Ge monna a ka nyala kgaetšedi ya gagwe ya letswele goba ya seyantlo goba ya motlabo wa tatagwe, ke taba ya dihlong, gomme ba swanetše go kgaolwa phatlalatša setšhabeng sa gabobona. O robetše le kgaetšedi ya gagwe gomme o ikobetše molato. 18
20:18
Lef. 18:19
Ge monna a ka robala le mosadi nakong ya ge a bone kgwedi, bobedi ba swanetše go kgaolwa setšhabeng sa gabobona, ka gobane ba khupolotše mo lehlapo la mosadi yoo le tšwago gona.

19

20:19-20
Lef. 18:12-14
“Ge monna a ka robala le mmamogolo wa gagwe goba mmangwane wa gagwe goba rakgadi wa gagwe, o robetše le leloko la gagwe la madi, gomme ba ikobetše molato. 20Ge monna a ka goboša ramogolo wa gagwe goba rangwane wa gagwe goba malome wa gagwe ka go robala le mosadi wa gagwe, ba ikobetše molato; ba tla hwa ba se ne bana. 21
20:21
Lef. 18:16
Ge monna a ka nyala mosadi wa moratho wa gagwe goba wa mogolo wa gagwe, ba tla hwa ba se na le bana. O dirile bohlola gomme o gobošitše yoo moratho goba mogolo wa gagwe.

22“Le phetheng melao le ditaelo tša ka ka moka, gore naga ya Kanana ye ke le išago go yona, e se ke ya le hlatša. 23Le se ke la latela mekgwa ya batho bao ke ba rakago ge le goroga. Ba ntshelekile ka ditlwaedi tšohle tša bona tše mpe. 24Eupša ke le tshephišitše naga ye ya mokhora le monono gore e be ya lena tiitii, gomme ke tla le fa yona. Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke le hlaotšego ditšhabeng tše dingwe. 25Ka gona le swanetše go hlaola diphoofolo le dinonyana tše di hlwekilego go tšeo di sego tša hlweka. Le se ke la ja diphoofolo le dinonyana le tše di gagabago fase tše di sego tša hlweka. Ke di begile gore di tšhilafetše, gomme go di ja go tla le tšhilafatša. 26Le beng ba bakgethwa ba le lego ba ka ke nnoši, ka gobane ke nna Morena gomme ke yo mokgethwa. Ke le hlaotše ditšhabeng tše dingwe gore le tle le be ba ka ke nnoši.

27“Monna goba mosadi wa lelopo goba wa go ya go didupe a bolawe ka maswika; ke yena mong yo a ipolailego.”