Sepedi 2000 (NSO00)
17

Bokgethwa bja madi

171Morena o laetše Moshe 2go fa Arone le barwa ba gagwe le Baisraele ka moka melawana ye e latelago. 3-4Moisraele yo a ka direlago Morena sehlabelo ka kgomo goba kgapana goba pudi ka mešašeng goba ka ntle ga mešaša e se mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, o obile molato ka go tšholla madi. O tšholotše madi, gomme a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 5Se taelo ye e se šupago ke go re Baisraele bjale ba tlišetše Morena diruiwa tše ba bego ba tlwaetše go dira dihlabelo ka tšona kua nageng. Bjale ba di tliše go baprista mojakong wa Tente mme ba di bolaele fao ba direle Morena dihlabelo tša kagišano. 6Moprista a foke aletare ya Morena mojakong wa Tente ka madi mahlakoreng, mme a tšhume makhura gore a dire monkgo wo o tsefelago Morena. 7Baisraele ba se hlwe ba sa kgeloga go Morena ka go direla bademone ba ba swanago le diphooko dihlabelo. Baisraele ba phethe taelo ye mabakeng ka moka a a tlago.

8-9Moisraele goba mofaladi yo a ka rego a dula setšhabeng sa Israele a direla Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka goba sehlabelo se sengwe felo mo gongwe ntle le mojakong wa Tente, a kgaolwe setšhabeng sa gabo.

10

17:10
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Moisraele goba mofaladi yo a ka rego a dula setšhabeng sa Israele a ja bobete, Morena o tla mo hlanamela gomme a mo kgaola setšhabeng sa gabo. 11
17:11
Bah. 9:22
Bophelo bja sephedi se sengwe le se sengwe bo mading, gomme ke ka lebaka leo Morena a laetšego gore madi a tšhollelwe aletareng go boelanya batho le Morena. Madi ke bophelo, gomme a boelanya batho le Morena. 12Ke ka lebaka leo Morena a boditšego Baisraele gore le o tee wa bona goba wa bafaladi ba ba dulago gare ga bona a se ke a ja bobete.

13Ge Moisraele goba mofaladi yo a dulago setšhabeng sa Israele a ka bolaya phoofolo goba nonyana ye Baisraele ba e ilago, o swanetše go tšholla madi a yona mme a a khupetše ka mobu. 14Bophelo bja sephedi se sengwe le se sengwe bo mading, gomme ke ka lebaka leo Morena a boditšego Baisraele gore ba se ke ba ja bobete, le gore yo a ka bo jago a kgaolwe setšhabeng.

15Motho ofe le ofe, e ka ba Moisraele goba mofaladi, yo a ka jago nama ya phoofolo ye e ikhwetšego ka boyona goba ye e bolailwego ke dibata, a hlatswe diaparo tša gagwe a hlape le mmele, mme a letele go fihlela mantšiboa pele e ka ba yo a hlwekilego. 16Ge a ka se dire bjalo, o ikobela molato.

18

Dithobalano tše di ganetšwago

181Morena o boditše Moshe 2gore a re go Baisraele: “Ke nna Morena Modimo wa lena. 3Le se ke la latela ditlwaedi tša batho ba Egepeta moo le kilego la dula gona, goba tša batho ba naga ya Kanana moo ke le išago gona. 4Le phethe melao ya ka mme le direng tše ke le laelago tšona. Ke nna Morena Modimo wa lena. 5

18:5
Neh. 9:29
Hes. 18:9
20:11-13
Luk. 10:28
Bar. 10:5
Bag. 3:12
Le latele ditlwaedi le melao ye ke le fago yona; ge le ka dira bjalo le tla phela. Ke nna Morena.

6“O se ke wa robala le mosadi yo mongwe wa leloko la geno la kgauswi la madi. Ke nna Morena. 7O se ke wa goboša tatago ka go robala le mmago. Mmago ke mmago, mme o se ke wa mo goboša. 8

18:8
Lef. 20:11
Doit. 22:30
27:20
O se ke wa goboša tatago ka go robala le yo mongwe wa basadi ba gagwe. 9
18:9
Lef. 20:17
Doit. 27:22
O se ke wa robala le kgaetšedi ya gago ya letswele goba ya seyantlo goba ya motlabo wa tatago, ge a tswaletšwe ka lapeng le tee le wena goba a tswaletšwe mo gongwe. 10O se ke wa robala le setlogolo sa gago; seo e ka ba go ikgoboša. 11O se ke wa robala le kgaetšedi ya gago ya lapa le lengwe; le yena ke kgaetšedi ya gago. 12
18:12-14
Lef. 20:19-20
O se ke wa robala le rakgadi wa gago; ke leloko la tatago la madi. 13O se ke wa robala le mmamogolo wa gago goba mmangwane wa gago; ke leloko la mmago la madi. 14O se ke wa goboša ramogolo wa gago goba rangwane wa gago ka go robala le mosadi wa gagwe; le yena ke mmamogolo wa gago goba mmangwane wa gago. 15
18:15
Lef. 20:12
O se ke wa robala le ngwetši wa gago; ke mosadi wa morwa wa gago. 16
18:16
Lef. 20:21
O se ke wa goboša morwarrago ka go robala le mosadi wa gagwe. 17
18:17
Lef. 20:14
Doit. 27:23
O se ke wa robala le morwedi goba setlogolo sa mosadi yo o kilego wa robala naye; ke madi a gagwe gomme ke bohlola. 18O se ke wa nyala ngwanabo mosadi wa gago goba mogolwagwe mosadi wa gago a sa phela.

19

18:19
Lef. 20:18
“O se ke wa robala le mosadi nakong ya ge a bone kgwedi, ka gobane o tšhilafetše. 20
18:20
Lef. 20:10
O se ke wa robala le mosadi wa monna yo mongwe; seo se tla go tšhilafatša. 21
18:21
Lef. 20:1-5
Ngwana wa gago o se ke wa mo neela Mologo, modimo wa seswantšho, gore e be sehlabelo sa gagwe, ka gobane seo se tla kgotlela leina la Modimo wa gago. Ke nna Morena. 22
18:22
Lef. 20:13
Monna a se ke a robala monna yo mongwe; ke makgapha. 23
18:23
Eks. 22:18
Lef. 20:15-16
Doit. 27:21
Go se ke gwa ba le monna goba mosadi yo a robalago le phoofolo; makgapha ao a a go tšhilafatša.

24“Le se ke la itšhilafatša ka ye nngwe ya ditiro tše. Ye ke yona tsela ye baditšhaba ba ke ba rakago ge le goroga ba itšhilafaditšego ka yona. 25Ditiro tša bona di tšhilafaditše naga ya bona, ka gona Morena o e otla ka go e dira gore e hlatše batho bao ba dutšego moo. 26-27Ba dirile dilo tše tša bohlola ka moka mme ba tšhilafatša naga, fela lena le se ke la di dira. Ka moka ga lena, Baisraele goba bafaladi, le phethe melao ya Morena le ditaelo tša gagwe, 28ke moo naga e ka se le hlatšego, bjalo ka ge e hlatšitše baditšhaba bao ba dutšego fao pele le goroga. 29Yo a ka dirago ye nngwe ya dilo tše tša bohlola o tla kgaolwa setšhabeng sa gabo.”

30Gomme Morena a re: “Le phethe taelo ye ke le fago yona mme le se ke la latela ditlwaedi tša bohlola tša batho ba ba dutšego nageng yeo pele le goroga, gomme le se ke la itšhilafatša ka go dira ye nngwe ya dilo tše. Ke nna Morena Modimo wa lena.”

19

Melao ya bokgethwa le toka

191Morena o laetše Moshe 2

19:2
Lef. 11:44-45
1 Pet. 1:16
gore a botše setšhaba sa Israele a re: “Ebang ba bakgethwa, ka gobane nna, Morena Modimo wa lena, ke yo mokgethwa. 3
19:3
Eks. 20:8,12
Doit. 5:12,16
Yo mongwe le yo mongwe wa lena a hlomphe mmagwe le tatagwe, a hlomphe le Sabatha. Ke nna Morena Modimo wa lena.

4

19:4
Lef. 26:1
Eks. 20:23
34:17
Doit. 27:15
“Le se ke la ntlhanogela la direla medimo ya diswantšho; le se ke la itirela medimo ka tshipi. Ke nna Morena Modimo wa lena.

5“Ge le dira sehlabelo sa kagišano, le direng ka tsela ye e lego gore se tla amogelwa. 6Nama yeo e swanetše go lewa ka letšatši le seruiwa se hlabilwego ka lona goba ka letšatši le le latelago. Nama ye e sa šetšego ka letšatši la boraro e tšhungwe, 7ka gobane e tšhilafetše, gomme ge yo mongwe a ka e ja, nka se amogele sehlabelo seo. 8Yo a ka e jago o tla ikobela molato wa go hlompholla se se abetšwego nna, gomme o tla kgaolwa setšhabeng sa gabo.

9

19:9-10
Lef. 23:22
Doit. 24:19-22
“Ge le buna mašemo a lena, le se ke la ripa diako ka moka tša ka mellwaneng, le gona le se ke la boela go yo budutša diako tše di šetšego. 10Le se ke la fula diterebe ka moka merareng ya lena, goba la topa diterebe tše di welego; le di tlogeleleng badiidi le bafaladi. Ke nna Morena Modimo wa lena.

11

19:11
Eks. 20:15-16
Doit. 5:19-20
“Le se ke la utswa, goba la bolela maaka, goba la radia motho. 12
19:12
Eks. 20:7
Doit. 5:11
Mat. 5:33
Le se ke la ena ka leina la ka ge le se la ikemišetša go phetha keno yeo; seo se goboša leina la ka. Ke nna Morena Modimo wa lena.

13

19:13
Doit. 24:14-15
“Le se ke la jeletša yo mongwe goba la mo radia. Le se ke la gana le moputso, le ge e ka ba bošego bo tee fela, wa yo le mo thwetšego. 14
19:14
Doit. 27:18
Le se ke la rogaka sefoa goba la bea selo pele ga sefofu gore se mo thetše. Le mpoifeng; ke nna Morena Modimo wa lena.

15

19:15
Eks. 23:6-8
Doit. 16:19
“Le botegeng mme le ahloleng melato ka toka; le se ke la emelela babotlana ka ge e le babotlana, goba la tšhaba batsebegi. 16Le se ke la senya motho yo mongwe leina. Ge motho a le tshekong yeo go yona a kago ahlolelwa lehu, le se ke la homola ge e le gore bohlatse bja lena bo ka mo thuša. Ke nna Morena.

17

19:17
Mat. 18:15
“O se ke wa swara motho ka pelo, eupša o mmotše diphošo tša gagwe mahlong, gore o se ke wa dira sebe ka lebaka la gagwe. 18
19:18
Mat. 5:43
19:19
22:39
Mar. 12:31
Luk. 10:27
Bar. 13:9
Bag. 5:14
Jak. 2:8
O se ke wa itefeletša go yo mongwe goba wa tšwela pele le go mo hloya; o rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata. Ke nna Morena.

19

19:19
Doit. 22:9-11
“Le phetheng ditaelo tša ka. O se ke wa goelanya diruiwa tše e sego tša mohuta o tee. O se ke wa gaša dipeu tša mehuta ye mebedi tšhemong e tee. O se ke wa apara diaparo tše di dirilwego ka mehuta ye mebedi ya lešela.

20“Ge monna a holofeditše go rekišetša monna yo mongwe lekgoba la mosetsana gore e be motlabo wa gagwe, fela monna yoo a se a tšwe a mo lefela, goba mosetsana a se a tšwe a lokollwa, gona mong le mosetsana yoo ga ba swanela go bolawa ge ba ka robalana; ba swanetše go otlwa fela. Gabotsebotse e sa le lekgoba la gagwe. 21Monna yoo a tliše kgapa mojakong wa Tente ya bodulo bja ka e le sehlabelo sa gagwe sa tefelo ya dibe, 22gomme ka yona moprista a mmoelanye le nna ka ge a dirile sebe, gomme ke tla mo lebalela.

23“Ge le fihla nageng ya Kanana gomme le bjetše mehlare ya mehuta ya dikenywa, mengwageng ye meraro ya mathomo dikenywa tšeo di tšhilafetše. Nakong yeo le se ke la di ja. 24Ka ngwaga wa bone le nkabele dikenywa ka moka moketeng wa go godiša nna, Morena. 25Eupša ka ngwaga wa go fetša seatla le ka ja dikenywa. Ge le ka dira bjalo, mehlare ya lena e tla enywa dikenywa tše ntši. Ke nna Morena Modimo wa lena.

26

19:26
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
Doit. 12:16,23
15:23
18:10
“Le se ke la ja nama ye e sa nago le madi. Le se ke la ba didupe goba la dira tša boloi. 27-28
19:27-28
Lef. 21:5
Doit. 14:1
Le se ke la ilela bahu ka go boola tlopo, goba ka go fokotša maledu a lena, goba ka go iphatša, goba la itlhaba dipadi mebeleng. Ke nna Morena.

29

19:29
Doit. 23:17
“Le se ke la goboša barwedi ba lena ka go ba dira digwebakathobalo tša ditempeleng;19:29 “digwebakathobalo tša ditempeleng” Basadi ba ba be ba hwetšwa ditempeleng tša Bakanana, moo go bego go khunamelwa medimo ya tswala le monono wa mašemo. Go be go dumelwa gore go robala le digwebakathobalo tšeo go nontšha mašemo, le mehlape e a tswala. ge le ka dira bjalo, le tla be le kgelogela go medimo ye mengwe gomme naga ya tlala bofebe. 30
19:30
Lef. 26:2
Hlomphang Sabatha, gomme le hlompheng felo mo ke khunamelwago gona. Ke nna Morena.

31

19:31
Doit. 18:11
1 Sam. 28:3
2 Dikg. 23:4
Jes. 8:19
“Le se ke la kgopela keletšo go batho ba malopo, goba go didupe. Ge le ka dira bjalo le tla tšhilafala. Ke nna Morena Modimo wa lena.

32“Le hlompheng batšofadi, le ba godišeng. Mpoifeng; ke nna Morena.

33

19:33-34
Eks. 22:20
Doit. 24:17-18
27:19
“Le se ke la swara bafaladi ba ba dulago nageng ya lena gampe. 34Le ba swareng ka mo le swarago Moisraelekalena, gomme le ba rateng bjalo ka ge le ithata, ka gobane le lena le kile la ba bafaladi nageng ya Egepeta. Ke nna Morena Modimo wa lena.

35

19:35-36
Doit. 25:13-16
Diema 20:10
Hes. 45:10
“Le se ke la radia yo mongwe ka go šomiša dikelo tša bofora ge le ela botelele goba boima goba bontši. 36Le šomišeng dikala le dikeloboima le dikelo tše di nepagetšego. Ke nna Morena Modimo wa lena yo a le ntšhitšego nageng ya Egepeta. 37Le phetheng melao ya ka le ditaelo tša ka ka moka. Ke nna Morena.”