Sepedi 2000 (NSO00)
16

Letšatši la Poelano

161Ka morago ga lehu la barwa ba babedi ba Arone bale ba go bolawa ge ba tlišetša Morena mollo wo o sego wa dumelelwa. 2

16:2
Bah. 6:19
Morena a re go Moshe: “Botša Arone, morwarrago, gore a se ke a no tsena neng le neng ka Felo mo Gokgethwakgethwa ka morago ga seširo se se lego pele ga sekhurumelo sa Polokelo ya Kgwerano, ka gobane fao ke moo ke bonalago ke le gare ga leru ka godimo ga sekhurumelo. Ge a ka se theeletše o tla hwa. 3
16:3
Bah. 9:7
A ka tsena ka Felo mo Gokgethwakgethwa fela ge a tlišitše powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le kgapa ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka.

4“Pele ga ge Arone a tsena ka Felo mo Gokgethwakgethwa, a hlape mmele gomme a apare diaparo tše dikgethwa tša lešela: hempe, le diaparo tša ka gare, le lepanta la bodiredi, le tuku ya hlogo.

5“Setšhaba sa Israele se fe Arone diphooko tše pedi tša sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le kgapa ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 6A dire sehlabelo ka poo yeo go ipoelanya le nna, le go boelanya lapa la gagwe le nna. 7Ka morago a tšee dipudi tšela tše pedi a di tliše pele ga ka mojakong wa Tente ya bodulo bja ka. 8Moo a dire matengwa a šomiša maswika a mabedi, le lengwe e be la ka, le lengwe e be la Asasele.16:8 “Asasele” Se lentšu le la Seheberu le se rago ga se tsebje; e ka ba leina la moya wo mobe wa lešoka. 9Arone a hlabe pudi ye e kgethetšwego nna ka matengwa, mme a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka yona. 10Pudi ye e kgethetšwego Asasele e tlišwe go nna e sa phela gomme e rakelwe lešokeng go Asasele. Ka mokgwa wo go phethwe tiro ya poelano ka pudi.

11“Ge Arone a hlaba poo go dira sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša gagwe go ipoelanya le nna le go boelanya lapa la gagwe le nna, 12a tšee sebjana se se tletšego magala a a tšwago pele ga ka aletareng, le magoswi a mabedi a seorelo sa mathume, mme a di tliše Felo mo Gokgethwakgethwa. 13Moo pele ga ka a tšhele seorelo mollong, gomme muši wa seorelo seo o tla khupetša sekhurumelo sa Polokelo ya Kgwerano gore a se ke a se bona mme a hwa. 14A tšee madi a mangwe a poo mme ka monwana a fokele sekhurumelo ka pele ka ona, a mangwe a a fokele gašupa ka pele ga sekhurumelo.

15

16:15
Bah. 9:12
“Ka morago ga moo a bolaye pudi ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša setšhaba, a tliše madi a yona ka Felo mo Gokgethwakgethwa, a fokele sekhurumelo ka ona, mme ka morago a a fokele le pele ga sekhurumelo, bjalo ka ge a dirile ka madi a poo. 16Ka tsela ye a phethele Felo mo Gokgethwakgethwa tiro ya poelano ka lebaka la go tšhilafala ga setšhaba sa Israele le ka lebaka la dibe tša bona tšohle. Tente ya bodulo bja ka le yona a e phethele tiro ya poelano bjalo, ka gobane e gare ga setšhaba se se tšhilafetšego. 17Go tloga ka nako ye Arone a tsenago ka Felo mo Gokgethwakgethwa go yo phetha tiro ya poelano go fihlela ge a etšwa, go se ke gwa ba le motho ka Tenteng. Ge a iphethetše tiro yeo, a phethetše le lapa la gagwe le setšhaba ka moka, 18a tšwe a ye aletareng ya dihlabelo ye e lego pele ga ka, gomme a e direle tiro ya poelano. A tšee madi a mangwe a poo le a mangwe a pudi a a tlotše gohle dinakaneng tša dikhutlo tša aletare. 19Ka a mangwe a fokele aletare gašupa ka monwana. Ka tsela ye a e hlwekiše dibeng tša setšhaba sa Israele mme a e dire ye kgethwa.”

Pudi ya go rwala dibe

20“Ge Arone a feditše go phethela Felo mo Gokgethwakgethwa tiro ya poelano le Tente ya bodulo bja ka le aletare, a tliše go nna pudi yela e phelago. 21A bee diatla tša gagwe ka dipedi godimo ga hlogo ya pudi yeo, mme a bolele moo go yona melato ka moka le dibe ka moka tša setšhaba sa Israele, mme ka go dira bjalo a di fetišetše hlogong ya pudi yeo. Ka morago pudi e rakelwe lešokeng ke monna yo a laetšwego go e raka. 22Pudi e tla rwala dibe tša setšhaba ka moka ya di iša nageng ya leganata.

23

16:23
Hes. 44:19
“Ka morago Arone a tsene ka Tenteng, a apole diaparo tša baprista tše a bego a di apere ge a tsena ka Felo mo Gokgethwakgethwa, gomme a di tlogele moo. 24A hlape mmele lefelong le lekgethwa, gomme a apare diaparo tša gagwe. Ka morago ga moo a tšwe, gomme a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka go ipoelanya le nna le go boelanya setšhaba le nna. 25A tšhume makhura a seruiwa sa sehlabelo sa tshwarelo ya dibe aletareng. 26Monna yola a raketšego pudi lešokeng go Asasele a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape le mmele pele ga ge a boela ka mešašeng. 27
16:27
Bah. 13:11
Poo ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le pudi ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tšeo madi a tšona a tlišitšwego ka Felo mo Gokgethwakgethwa go dira poelano, di thothelwe ka ntle ga mešaša, di tšhungwe. Mokgopa le nama le mošwang le tšohle di tšhungwe. 28Yo a di tšhumilego a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape le mmele pele ga ge a boela ka mešašeng.”

Go hlompha Letšatši la Poelano

29

16:29-34
Lef. 23:26-32
Num. 29:7-11
“Melawana ye e latelago e swanetše go phethwa mabakeng ka moka a a tlago. Ka letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa Baisraele le bafaladi bao ba dulago gare ga bona ba swanetše go ikokobetša ka go ikona dijo, gomme ba se ke ba dira modiro. 30Ka letšatši leo go dirwe tiro ya poelano go ba hlwekiša dibeng tšohle tša bona, gore ba tle ba hlweke pele ga ka. 31Letšatši leo e swanetše go ba letšatši le lekgethwakgethwa leo ka lona ba ikokobetšago ka go ikona dijo, mme ba se ke ba dira modiro. Melawana ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. 32Moprista yo Mogolo, yo a tloditšwego mme a beilwego moprista go latela tatagwe, a phethe tiro ya poelano. A apare diaparo tša lešela tše dikgethwa 33gomme a phethele Felo mo Gokgethwakgethwa, le Tente ya bodulo bja ka, le aletare, le baprista, le setšhaba ka moka tiro ya poelano. 34Melawana ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. Tiro ye e phethagatšwe gatee ka ngwaga go boelanya setšhaba sa Israele le nna ka lebaka la dibe tšohle tše ba di dirilego.”

Arone a dira bjalo ka ge Morena a laetše Moshe.

17

Bokgethwa bja madi

171Morena o laetše Moshe 2go fa Arone le barwa ba gagwe le Baisraele ka moka melawana ye e latelago. 3-4Moisraele yo a ka direlago Morena sehlabelo ka kgomo goba kgapana goba pudi ka mešašeng goba ka ntle ga mešaša e se mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, o obile molato ka go tšholla madi. O tšholotše madi, gomme a kgaolwe setšhabeng sa gabo. 5Se taelo ye e se šupago ke go re Baisraele bjale ba tlišetše Morena diruiwa tše ba bego ba tlwaetše go dira dihlabelo ka tšona kua nageng. Bjale ba di tliše go baprista mojakong wa Tente mme ba di bolaele fao ba direle Morena dihlabelo tša kagišano. 6Moprista a foke aletare ya Morena mojakong wa Tente ka madi mahlakoreng, mme a tšhume makhura gore a dire monkgo wo o tsefelago Morena. 7Baisraele ba se hlwe ba sa kgeloga go Morena ka go direla bademone ba ba swanago le diphooko dihlabelo. Baisraele ba phethe taelo ye mabakeng ka moka a a tlago.

8-9Moisraele goba mofaladi yo a ka rego a dula setšhabeng sa Israele a direla Morena sehlabelo sa go tšhungwa ka moka goba sehlabelo se sengwe felo mo gongwe ntle le mojakong wa Tente, a kgaolwe setšhabeng sa gabo.

10

17:10
Gen. 9:4
Lef. 7:26-27
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Moisraele goba mofaladi yo a ka rego a dula setšhabeng sa Israele a ja bobete, Morena o tla mo hlanamela gomme a mo kgaola setšhabeng sa gabo. 11
17:11
Bah. 9:22
Bophelo bja sephedi se sengwe le se sengwe bo mading, gomme ke ka lebaka leo Morena a laetšego gore madi a tšhollelwe aletareng go boelanya batho le Morena. Madi ke bophelo, gomme a boelanya batho le Morena. 12Ke ka lebaka leo Morena a boditšego Baisraele gore le o tee wa bona goba wa bafaladi ba ba dulago gare ga bona a se ke a ja bobete.

13Ge Moisraele goba mofaladi yo a dulago setšhabeng sa Israele a ka bolaya phoofolo goba nonyana ye Baisraele ba e ilago, o swanetše go tšholla madi a yona mme a a khupetše ka mobu. 14Bophelo bja sephedi se sengwe le se sengwe bo mading, gomme ke ka lebaka leo Morena a boditšego Baisraele gore ba se ke ba ja bobete, le gore yo a ka bo jago a kgaolwe setšhabeng.

15Motho ofe le ofe, e ka ba Moisraele goba mofaladi, yo a ka jago nama ya phoofolo ye e ikhwetšego ka boyona goba ye e bolailwego ke dibata, a hlatswe diaparo tša gagwe a hlape le mmele, mme a letele go fihlela mantšiboa pele e ka ba yo a hlwekilego. 16Ge a ka se dire bjalo, o ikobela molato.

18

Dithobalano tše di ganetšwago

181Morena o boditše Moshe 2gore a re go Baisraele: “Ke nna Morena Modimo wa lena. 3Le se ke la latela ditlwaedi tša batho ba Egepeta moo le kilego la dula gona, goba tša batho ba naga ya Kanana moo ke le išago gona. 4Le phethe melao ya ka mme le direng tše ke le laelago tšona. Ke nna Morena Modimo wa lena. 5

18:5
Neh. 9:29
Hes. 18:9
20:11-13
Luk. 10:28
Bar. 10:5
Bag. 3:12
Le latele ditlwaedi le melao ye ke le fago yona; ge le ka dira bjalo le tla phela. Ke nna Morena.

6“O se ke wa robala le mosadi yo mongwe wa leloko la geno la kgauswi la madi. Ke nna Morena. 7O se ke wa goboša tatago ka go robala le mmago. Mmago ke mmago, mme o se ke wa mo goboša. 8

18:8
Lef. 20:11
Doit. 22:30
27:20
O se ke wa goboša tatago ka go robala le yo mongwe wa basadi ba gagwe. 9
18:9
Lef. 20:17
Doit. 27:22
O se ke wa robala le kgaetšedi ya gago ya letswele goba ya seyantlo goba ya motlabo wa tatago, ge a tswaletšwe ka lapeng le tee le wena goba a tswaletšwe mo gongwe. 10O se ke wa robala le setlogolo sa gago; seo e ka ba go ikgoboša. 11O se ke wa robala le kgaetšedi ya gago ya lapa le lengwe; le yena ke kgaetšedi ya gago. 12
18:12-14
Lef. 20:19-20
O se ke wa robala le rakgadi wa gago; ke leloko la tatago la madi. 13O se ke wa robala le mmamogolo wa gago goba mmangwane wa gago; ke leloko la mmago la madi. 14O se ke wa goboša ramogolo wa gago goba rangwane wa gago ka go robala le mosadi wa gagwe; le yena ke mmamogolo wa gago goba mmangwane wa gago. 15
18:15
Lef. 20:12
O se ke wa robala le ngwetši wa gago; ke mosadi wa morwa wa gago. 16
18:16
Lef. 20:21
O se ke wa goboša morwarrago ka go robala le mosadi wa gagwe. 17
18:17
Lef. 20:14
Doit. 27:23
O se ke wa robala le morwedi goba setlogolo sa mosadi yo o kilego wa robala naye; ke madi a gagwe gomme ke bohlola. 18O se ke wa nyala ngwanabo mosadi wa gago goba mogolwagwe mosadi wa gago a sa phela.

19

18:19
Lef. 20:18
“O se ke wa robala le mosadi nakong ya ge a bone kgwedi, ka gobane o tšhilafetše. 20
18:20
Lef. 20:10
O se ke wa robala le mosadi wa monna yo mongwe; seo se tla go tšhilafatša. 21
18:21
Lef. 20:1-5
Ngwana wa gago o se ke wa mo neela Mologo, modimo wa seswantšho, gore e be sehlabelo sa gagwe, ka gobane seo se tla kgotlela leina la Modimo wa gago. Ke nna Morena. 22
18:22
Lef. 20:13
Monna a se ke a robala monna yo mongwe; ke makgapha. 23
18:23
Eks. 22:18
Lef. 20:15-16
Doit. 27:21
Go se ke gwa ba le monna goba mosadi yo a robalago le phoofolo; makgapha ao a a go tšhilafatša.

24“Le se ke la itšhilafatša ka ye nngwe ya ditiro tše. Ye ke yona tsela ye baditšhaba ba ke ba rakago ge le goroga ba itšhilafaditšego ka yona. 25Ditiro tša bona di tšhilafaditše naga ya bona, ka gona Morena o e otla ka go e dira gore e hlatše batho bao ba dutšego moo. 26-27Ba dirile dilo tše tša bohlola ka moka mme ba tšhilafatša naga, fela lena le se ke la di dira. Ka moka ga lena, Baisraele goba bafaladi, le phethe melao ya Morena le ditaelo tša gagwe, 28ke moo naga e ka se le hlatšego, bjalo ka ge e hlatšitše baditšhaba bao ba dutšego fao pele le goroga. 29Yo a ka dirago ye nngwe ya dilo tše tša bohlola o tla kgaolwa setšhabeng sa gabo.”

30Gomme Morena a re: “Le phethe taelo ye ke le fago yona mme le se ke la latela ditlwaedi tša bohlola tša batho ba ba dutšego nageng yeo pele le goroga, gomme le se ke la itšhilafatša ka go dira ye nngwe ya dilo tše. Ke nna Morena Modimo wa lena.”