Sepedi 2000 (NSO00)
16

Letšatši la Poelano

161Ka morago ga lehu la barwa ba babedi ba Arone bale ba go bolawa ge ba tlišetša Morena mollo wo o sego wa dumelelwa. 2

16:2
Bah. 6:19
Morena a re go Moshe: “Botša Arone, morwarrago, gore a se ke a no tsena neng le neng ka Felo mo Gokgethwakgethwa ka morago ga seširo se se lego pele ga sekhurumelo sa Polokelo ya Kgwerano, ka gobane fao ke moo ke bonalago ke le gare ga leru ka godimo ga sekhurumelo. Ge a ka se theeletše o tla hwa. 3
16:3
Bah. 9:7
A ka tsena ka Felo mo Gokgethwakgethwa fela ge a tlišitše powana ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le kgapa ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka.

4“Pele ga ge Arone a tsena ka Felo mo Gokgethwakgethwa, a hlape mmele gomme a apare diaparo tše dikgethwa tša lešela: hempe, le diaparo tša ka gare, le lepanta la bodiredi, le tuku ya hlogo.

5“Setšhaba sa Israele se fe Arone diphooko tše pedi tša sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, le kgapa ya sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 6A dire sehlabelo ka poo yeo go ipoelanya le nna, le go boelanya lapa la gagwe le nna. 7Ka morago a tšee dipudi tšela tše pedi a di tliše pele ga ka mojakong wa Tente ya bodulo bja ka. 8Moo a dire matengwa a šomiša maswika a mabedi, le lengwe e be la ka, le lengwe e be la Asasele.16:8 “Asasele” Se lentšu le la Seheberu le se rago ga se tsebje; e ka ba leina la moya wo mobe wa lešoka. 9Arone a hlabe pudi ye e kgethetšwego nna ka matengwa, mme a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka yona. 10Pudi ye e kgethetšwego Asasele e tlišwe go nna e sa phela gomme e rakelwe lešokeng go Asasele. Ka mokgwa wo go phethwe tiro ya poelano ka pudi.

11“Ge Arone a hlaba poo go dira sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša gagwe go ipoelanya le nna le go boelanya lapa la gagwe le nna, 12a tšee sebjana se se tletšego magala a a tšwago pele ga ka aletareng, le magoswi a mabedi a seorelo sa mathume, mme a di tliše Felo mo Gokgethwakgethwa. 13Moo pele ga ka a tšhele seorelo mollong, gomme muši wa seorelo seo o tla khupetša sekhurumelo sa Polokelo ya Kgwerano gore a se ke a se bona mme a hwa. 14A tšee madi a mangwe a poo mme ka monwana a fokele sekhurumelo ka pele ka ona, a mangwe a a fokele gašupa ka pele ga sekhurumelo.

15

16:15
Bah. 9:12
“Ka morago ga moo a bolaye pudi ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tša setšhaba, a tliše madi a yona ka Felo mo Gokgethwakgethwa, a fokele sekhurumelo ka ona, mme ka morago a a fokele le pele ga sekhurumelo, bjalo ka ge a dirile ka madi a poo. 16Ka tsela ye a phethele Felo mo Gokgethwakgethwa tiro ya poelano ka lebaka la go tšhilafala ga setšhaba sa Israele le ka lebaka la dibe tša bona tšohle. Tente ya bodulo bja ka le yona a e phethele tiro ya poelano bjalo, ka gobane e gare ga setšhaba se se tšhilafetšego. 17Go tloga ka nako ye Arone a tsenago ka Felo mo Gokgethwakgethwa go yo phetha tiro ya poelano go fihlela ge a etšwa, go se ke gwa ba le motho ka Tenteng. Ge a iphethetše tiro yeo, a phethetše le lapa la gagwe le setšhaba ka moka, 18a tšwe a ye aletareng ya dihlabelo ye e lego pele ga ka, gomme a e direle tiro ya poelano. A tšee madi a mangwe a poo le a mangwe a pudi a a tlotše gohle dinakaneng tša dikhutlo tša aletare. 19Ka a mangwe a fokele aletare gašupa ka monwana. Ka tsela ye a e hlwekiše dibeng tša setšhaba sa Israele mme a e dire ye kgethwa.”

Pudi ya go rwala dibe

20“Ge Arone a feditše go phethela Felo mo Gokgethwakgethwa tiro ya poelano le Tente ya bodulo bja ka le aletare, a tliše go nna pudi yela e phelago. 21A bee diatla tša gagwe ka dipedi godimo ga hlogo ya pudi yeo, mme a bolele moo go yona melato ka moka le dibe ka moka tša setšhaba sa Israele, mme ka go dira bjalo a di fetišetše hlogong ya pudi yeo. Ka morago pudi e rakelwe lešokeng ke monna yo a laetšwego go e raka. 22Pudi e tla rwala dibe tša setšhaba ka moka ya di iša nageng ya leganata.

23

16:23
Hes. 44:19
“Ka morago Arone a tsene ka Tenteng, a apole diaparo tša baprista tše a bego a di apere ge a tsena ka Felo mo Gokgethwakgethwa, gomme a di tlogele moo. 24A hlape mmele lefelong le lekgethwa, gomme a apare diaparo tša gagwe. Ka morago ga moo a tšwe, gomme a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka go ipoelanya le nna le go boelanya setšhaba le nna. 25A tšhume makhura a seruiwa sa sehlabelo sa tshwarelo ya dibe aletareng. 26Monna yola a raketšego pudi lešokeng go Asasele a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape le mmele pele ga ge a boela ka mešašeng. 27
16:27
Bah. 13:11
Poo ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe le pudi ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe tšeo madi a tšona a tlišitšwego ka Felo mo Gokgethwakgethwa go dira poelano, di thothelwe ka ntle ga mešaša, di tšhungwe. Mokgopa le nama le mošwang le tšohle di tšhungwe. 28Yo a di tšhumilego a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape le mmele pele ga ge a boela ka mešašeng.”

Go hlompha Letšatši la Poelano

29

16:29-34
Lef. 23:26-32
Num. 29:7-11
“Melawana ye e latelago e swanetše go phethwa mabakeng ka moka a a tlago. Ka letšatši la lesome la kgwedi ya bošupa Baisraele le bafaladi bao ba dulago gare ga bona ba swanetše go ikokobetša ka go ikona dijo, gomme ba se ke ba dira modiro. 30Ka letšatši leo go dirwe tiro ya poelano go ba hlwekiša dibeng tšohle tša bona, gore ba tle ba hlweke pele ga ka. 31Letšatši leo e swanetše go ba letšatši le lekgethwakgethwa leo ka lona ba ikokobetšago ka go ikona dijo, mme ba se ke ba dira modiro. Melawana ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. 32Moprista yo Mogolo, yo a tloditšwego mme a beilwego moprista go latela tatagwe, a phethe tiro ya poelano. A apare diaparo tša lešela tše dikgethwa 33gomme a phethele Felo mo Gokgethwakgethwa, le Tente ya bodulo bja ka, le aletare, le baprista, le setšhaba ka moka tiro ya poelano. 34Melawana ye e phethwe mabakeng ka moka a a tlago. Tiro ye e phethagatšwe gatee ka ngwaga go boelanya setšhaba sa Israele le nna ka lebaka la dibe tšohle tše ba di dirilego.”

Arone a dira bjalo ka ge Morena a laetše Moshe.