Sepedi 2000 (NSO00)
15

Dilo tše di tšhilafetšego tše di tšwago mmeleng

151Morena o file Moshe le Arone melawana ye e latelago 2ya setšhaba sa Israele. Ge monna a ka tšwa seela bopeleng, seela seo se tšhilafetše 3ge se etšwa motšhaotšhele goba se bo thibile. 4Malao a mangwe le a mangwe ao a robalago go ona, goba selo se sengwe le se sengwe se a dulago go sona se tšhilafetše. 5Yo a ka kgwathago malao a gagwe 6goba a dula godimo ga selo seo monna yoo a bego a dutše go sona, o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele, gomme o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 7Yo a ka kgwathago monna yo a tšwago seela o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele, gomme o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 8Ge monna yo a tšwago seela a ka tshwela yo mongwe yo a hlwekilego ka mare, motho yoo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele, gomme o tla ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 9Sala yeo motho yo a tšwago seela a ka dulago go yona e tšhilafetše. 10Yo a ka kgwathago se sengwe se motho yoo a bego a dutše go sona o tla be a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. Yo a ka rwalago se sengwe se motho yoo a bego a dutše go sona, o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele, gomme o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 11Ge motho yo a tšwago seela a ka kgwatha yo mongwe a se a hlapa diatla pele, motho yoo o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele, gomme o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 12Moruswi wo motho yoo a ka o kgwathago o swanetše go pšhatlwa, le sebjana se sengwe le se sengwe sa kota se motho yoo a ka se kgwathago se swanetše go hlatswiwa.

13Ge monna yoo a alafilwe go tšwa seela moo ga gagwe, a letele matšatši a a šupago mme a tsebo hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele ka meetse a a sa tšogo gewa mothopong, mme e tla ba yo a hlwekilego. 14Ka letšatši la seswai a tšee mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi a ye mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena, mme a a neele moprista. 15Moprista a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka le tee la ona, gomme ka le lengwe a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. Ka tsela ye a phethele monna yoo tiro ya poelano moo pele ga Morena.

16Ge monna a bile le go tšwa matšhedi, o swanetše go hlapa mmele ka moka, gomme o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 17Selo sefe le sefe se se dirilwego ka lešela goba ka mokgopa se se ka tšhelwago ke matšhedi ao se swanetše go hlatswiwa, gomme se tla no ba se tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 18Ge monna a ka robala le mosadi, ka babedi ga bona ba swanetše go hlapa mmele, gomme ba tla no ba ba tšhilafetše go fihlela mantšiboa.

19Ge mosadi a bone kgwedi o tla be a tšhilafetše matšatši a a šupago. Yo mongwe le yo mongwe yo a ka mo kgwathago o tla be a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 20Selo sefe le sefe se mosadi yoo a ka dulago go sona goba a robala go sona nakong ya ge a bone kgwedi se tla be se tšhilafetše. 21-23Yo a ka kgwathago malao a gagwe, goba selo se a bego a dutše go sona, goba selo se se lego godimo ga tšona, o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele, gomme o tla fela a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 24Ge monna a ka mo robala ge a bone kgwedi, o kgotletšwe ke go tšhilafala ga gagwe mme o tla no ba a tšhilafetše matšatši a a šupago, gomme malao ao a ka robalago go ona a tla be a tšhilafetše.

25Ge mosadi a ka tšwa madi matšatši a mmalwa ka ntle le matšatši a gagwe a go bona kgwedi, goba ge go tšwa madi moo go ka fetiša matšatši a gagwe a ka mehla a go bona kgwedi, o tla no ba a tšhilafetše ge go tšwa madi moo go sa tšwela pele, bjalo ka ge a tšhilafetše ge a bone kgwedi. 26Malao ao a ka robalago go ona le selo se sengwe le se sengwe se a ka dulago go sona ka nako yeo se tšhilafetše. 27Yo a ka di kgwathago o tšhilafetše, gomme o swanetše go hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele; o tla no ba a tšhilafetše go fihlela mantšiboa. 28Ge a se sa tšwa madi o swanetše go letela matšatši a a šupago, gomme ke moo a tlago hlweka. 29Ka letšatši la seswai a tšee mekuru ye mebedi goba maeba a mabedi a a iše go moprista mojakong wa Tente ya bodulo bja Morena. 30Moprista a dire sehlabelo sa tshwarelo ya dibe ka le tee la ona, mme ka le lengwe a dire sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, ka tsela ye a phethele mosadi yoo tiro ya poelano moo pele ga Morena.

31Morena o boditše Moshe gore a laye setšhaba sa Israele mabapi le dilo tše di ka ba tšhilafatšago, gore ba se ke ba tla ba kgotlela Tente ya bodulo bja gagwe ye e lego gare ga bona. Ge ba ka ikgotlela, ba tla bolawa.

32Ye ke melao mabapi le monna yo a tšwago seela goba yo a tšwago matšhedi, 33le mosadi yo a bonego kgwedi, goba monna yo a ka robalago mosadi yo a tšhilafetšego.