Sepedi 2000 (NSO00)
10

Sebe sa Nadaba le Abihu

101Barwa ba Arone, Nadaba le Abihu, ba tšea dibjana tša bona tša magala ba nokela magala, ba tšhela seorelo godimo ga ona, gomme ba a tliša go Morena. Fela mollo wo o be o se wa dumelelwa, ka gobane Morena o be a se a ba laela go o tliša. 2Ka bjako Morena a romela mollo, gomme wa ba tšhuma ba hwa gona moo pele ga gagwe. 3Moshe a re go Arone: “Se ke se Morena a bego a bolela ka sona ge a re: ‘Ka moka bao ba ntirelago ba swanetše go hlompha bokgethwa bja ka; ke tla utollela setšhaba sa ka letago la ka.’ ”10:3 “ke tla utollela setšhaba sa ka letago la ka” goba “setšhaba sa ka se swanetše go ntlhompha” Eupša Arone a ikhomolela.

4Moshe a bitša Mishaele le Elitsafane, barwa ba Usiele, rangwane wa Arone, a re go bona: “Tlang mo, le tlošeng ditopo tša bomorwarragolena Tenteng ye kgethwa, le di bee ka ntle ga mešaša.” 5Ba tla ba di kuka di sa le ka diaparong tša boprista ba di iša ka ntle ga mešaša, ka moo Moshe a laetšego ka gona.

6Ke moo Moshe a itšego go Arone le barwa ba gagwe, Eleasara le Ithamara: “Le se ke la tlogela meriri ya ba mahlafarara, goba la gagola diaparo tša lena. Ge le ka dira bjalo le tla hwa, gomme Morena o tla befelelwa setšhaba ka moka. Fela Baisraele ba gabolena ka moka bona ba dumeletšwe go ilela bahu ba ba bolailwego ka mollo woo Morena a o rometšego. 7Le se ke la tloga mojakong wa Tente gore le se hwe, ka gobane le beilwe baprista ka makhura a Morena a tlotšo.” Ba dira bjalo ka ge Moshe a be a ba laetše.

Melao ya baprista

8Morena a re go Arone: 9“Wena le barwa ba gago le se ke la tsena ka Tenteng ya bodulo bja ka le nwele beine goba bjala, gore le se hwe. Wo ke molao woo o swanetšego go phethwa ke ditlogolo tša gago ka moka. 10Le kgetholle tše dikgethwa go tše e sego tše dikgethwa, le tše di hlwekilego go tše di sego tša hlweka. 11Le ruteng setšhaba sa Israele melao ka moka ye ke le filego yona ka Moshe.”

12

10:12-13
Lef. 6:7-11
Moshe a re go Arone le go barwa ba gagwe ba babedi ba ba šetšego, Eleasara le Ithamara: “Tšeang kabelo ya bupi ye e šetšego mola dijong tše di abetšwego Morena, mme ka yona le direng senkgwa se se se nago komelo, gomme le se je ka lehlakoreng la aletare, ka gobane kabelo ye ke ye kgethwakgethwa. 13Le se jeng felong mo gokgethwa; ke seripa se e lego sa gago le barwa ba gago sa dijo tše di abetšwego Morena. Seo ke se Morena a ntaetšego sona. 14
10:14-15
Lef. 7:30-34
Gomme lena le ba malapa a lena le ka jela leumo le serope tšela di abelwago Morena e le mpho ye e fiwago yena, le kabelo ye e abelwago yena ka tsela ye e itšeng. Le ka di ja lefelong lefe le lefe le le hlweketšego tirelo. Diaba tše di filwe lena le bana ba lena e le seripa se e lego sa lena sa dihlabelo tša kagišano tša Baisraele. 15Ba tliše serope seo le leumo leo ka nako ya ge makhura a tlišwa e le sehlabelo go Morena. Diaba tše ke tša lena le bana ba lena go ya go ile, ka moo Morena a laetšego ka gona.”

16Moshe a botšiša ka pudi ya sehlabelo sa tshwarelo ya dibe, gomme a kwa gore e šetše e tšhumilwe. Ka gona a befelelwa Eleasara le Ithamara mme a ba botšiša a re: 17

10:17
Lef. 6:17-19
“Ke ka lebaka lang le se la ja sehlabelo sa tshwarelo ya dibe felong mo go kgethwa? Ke se sekgethwakgethwa, gomme Morena o le file sona gore le tloše sebe sa setšhaba go se boelanya le Morena. 18Ka ge madi a yona a se a tlišwa ka tenteng ye kgethwa, le be le swanetše go ja sehlabelo seo ka ntshe, ka moo ke laetšego ka gona.”

19Arone a mo fetola a re: “Ge nkabe ke lle sehlabelo seo lehono, a seo se be se tla kgahla Morena? Setšhaba se diretše Morena sehlabelo sa sona sa tshwarelo ya dibe le sehlabelo sa go tšhungwa ka moka lehono, le ge go le bjalo ke hlagetšwe ke tše šoro tše.” 20Ge Moshe a ekwa taba yeo, a kgotsofala.