Sepedi 2000 (NSO00)
4

Jerusalema ka morago ga go thubja

41Jonna! Gauta ya rena e fifetše;

gauta yela e bego e hlwekišitšwe e fetogile.

Maswika a makgethwa4:1 “Maswika a makgethwa” Diphetolelo tše dingwe di re “Maswika a Tempele”.

a gašagane magahlanong a mekgotha.

2Masogana a Sione ao e bego e le a bohlokwa boka gauta

ye e sego ya tswakwa,

bjale a swerwe nke dipitša tša mmopi.

3Ešita diphukubje di nyantšha bana ba tšona,

eupša tšhaba sa ka sona ke se sehlogo baneng ba sona,

se etša dimpšhe šokeng.

4Leleme la lesea le kgomarela magalagapa ka lebaka la lenyora;

bana ba kgopela dijwanyana,

wa go ba fa tšona a hlokega.

5Batho ba ba bego ba eja tša matsaka bjale ba hwela mekgotheng ka tlala;

bomagolakamatsaka bjale ba fatafata dithobolong ba tsoma diyamaleng.

6

4:6
Gen. 19:24
Tšhaba sa gešo se otlilwe le go feta motse wa Sodoma,

wa go thubja ka bjako ntle le go išwa diatla.

7Bahlomphegi ba tšhaba sa gešo ba be ba hlwekile go feta leswela,

ka bošweu ba feta lebese,

ba phadima go feta magakabje,

botse bja bona nke bja magakabje a safire.

8Bjale ba ntshofetše difahlego go feta mošidi,

ga ba sa tsebega mekgotheng.

Letlalo la bona le le omeletšego boka kota le kokoropane marapong a bona.

9Ba ba bolailwego ka tšhoša ba phala ba ba bolailwego ka tlala,

bona ba ba hwilego bosele ba se ne tše di bunwago mašemong.

10

4:10
Doit. 28:57
Hes. 5:10
Ešita le basadi, bona bommalešoko,

ba be ba apea bana ba bona ka tša bona diatla,

ya ba dijo tša bona mola tšhaba sa ka se fedišwa.

11Morena o gakaditšwe ke kgalefo ya gagwe;

kgalefo ya gagwe, setukamollo,

o e tšholletše godimo ga setšhaba sa gagwe.

O goditše mollo kua Sione,

wa e tšhuma thokgethokge.

12Ga go le o tee,

ešita le ona magoši a lefase,

goba moduditsoko lefaseng

yo a bego a kgolwa gore go na le dira goba manaba

a a kago šwahlela ka dikgorong tša Jerusalema.

13Seo se hlotšwe ke dibe tša baprofeta ba gona,

le dikarogo tša baprista ba gona

ba ba tšholotšego madi a bahlokamolato moo.

14Baprofeta bao le baprista e be e le bomatlarumamekgotheng bjalo ka difofu.

Ba be ba thankgetše madi,

motho a šia le go kgwatha diaparo tša bona.

15Ba be ba goelelwa ke batho, go thwe:

“Tlogang, le tšhilafetše!

Tlogang! Tlogang! Se re kgwatheng!”

Ka gona, ba be ba ebela le ditšhaba go setšhaba sa go ba amogela.

16Morena ka sebele a ba šwalalanya;

a se sa ba le taba nabo;

baprista ba se hlompšhe,

batšofadi ba se šetšwe.

17Ra letela thušo, ra ba ra lapa;

thušo ga se ya ka ya tla.

Toreng ya tlhapetšo ra letela tšhaba sa go se kgone go re hlakodiša.

18Manaba a be a re dišitše mesepelong,

re bile re se sa kgona le go sepela mekgotheng.

Mafelelo a rena a be a batametše,

matšatši a rena a be a iketše;

mafelelo a rena a be a fihlile.

19Barehlomari ba be ba šia ntšhu ka lebelo,

ntšhu ye e theogago leratadimeng e huba.

Ba re lota mohlala kua dithabeng,

ba re lalela kua lešokeng.

20Morephediši, yena motlotšwa wa Morena,

a tanywa ke difu tša bona,

yena yo re bego re holofetše gore o tla re šireletša go baditšhaba.

21Hlalalang, le thabe,

lena tšhaba sa Edomo,

le lena badudi ba naga ya Utse;

le lena le sa tlilo fiwa senwelo;

le tla se nwa, la tagwa, la itlhobola.

22Wena Sione, o otlilwe ka mo go go swanelago;

Morena a ka se sa go bea bothopša.

Eupša wena, Edomo,

Morena o tlilo go otla;

o tla utolla dibe tša gago.