Sepedi 2000 (NSO00)
4

Matlapa a segopotšo a a tsengwa

41Ge setšhaba ka moka se tshetše Jordane Morena a re go Joshua: 2“Kgetha banna ba lesome le ba babedi, kgorong ye nngwe le ye nngwe le kgethe o tee, 3gomme o ba laele gore ba tšee matlapa a lesome le a mabedi gare ga noka ya Jordane, gona mola baprista ba bego ba eme gona. O ba botše ba tshele ba rwele matlapa ao mme ba a role moo le tlago lala gona bošego bja lehono.”

4Ke moo Joshua a biditšego banna bale ba lesome le ba babedi a go ba kgetha, 5mme a re go bona: “Theogelang ka Jordane le etile Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa lena pele. Yo mongwe le yo mongwe wa lena a šikare letlapa legetleng, le lengwe le le lengwe le emele kgoro e tee ya Israele. 6Matlapa a a tla gopotša Baisraele seo Morena a se dirilego. Ka moso ge bana ba lena ba le botšiša gore matlapa a a šupang go lena, 7le ba botše gore meetse a Jordane a ile a ema a se sa ela ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena e tshela noka. Matlapa a a tla gopotša setšhaba sa Israele ka mehla ka ga seo se diragetšego fa.”

8Banna bao ba dira seo Joshua a se laetšego. Bjalo ka ge Morena a boditše Joshua ba ile ba tšea matlapa a lesome le a mabedi gare ga Jordane, le lengwe le le lengwe le emela kgoro e tee ya Israele, ba a iša moo ba tlago robala gona, mme ba a rola fao. 9Joshua le yena a hloma matlapa a lesome le a mabedi gare ga Jordane, moo baprista bale ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ba bego ba eme gona. Matlapa ao le bjale a sa le fao. 10Baprista bao ba ile ba ema gare ga Jordane go fihlela se sengwe le se sengwe se dirwa seo Morena a laetšego Joshua gore setšhaba se se dire. Seo ke se Moshe le yena a ilego a se botša Joshua.

Setšhaba se ile sa itlhaganela sa tshela. 11Ge ka moka ba tshetše, baprista ba ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ya Morena ba tshela setšhaba se ba lebeletše. 12Banna ba kgoro ya Rubene le ba Gade le ba seripa sa kgoro ya Manase ba tshela pele ga setšhaba ka moka ba itlhametše ntwa, bjalo ka ge Moshe a be a ba boditše. 13Fao pele ga Morena banna ba e ka bago ba dikete tše masome a mane ba tshelela molaleng wo o lego kgauswi le Jeriko ba itlhametše ntwa. 14Se Morena a se dirilego letšatši leo se ile sa dira gore setšhaba sa Israele se hlomphe Joshua mme se mo tšee gore ke motho yo mogolo. Ba mo hlomphile bophelong bja gagwe ka moka, bjalo ka ge ba be ba hlompha Moshe.

15Ke moo Morena a boditšego Joshua 16gore a laele baprista ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano gore ba rotoge ba tšwe ka nokeng ya Jordane. 17Joshua a dira bjalo. 18Ge baprista ba rotogetše mo go omilego, noka ya thoma go ela gape, mme ya falalela ka ntle ga mabopo a yona bjalo ka pele.

19Setšhaba se tshetše Jordane ka letšatši la lesome la kgwedi ya mathomo, gomme sa hloma mešaša kua Gilgale, ka bohlabela bja Jeriko. 20Moo Joshua a tsema matlapa ale a lesome le a mabedi a ba bego ba a tšere ka nokeng ya Jordane. 21Ka morago ga moo a re go setšhaba sa Israele: “Ka moso ge bana ba lena ba le botšiša gore matlapa a a šupa eng, 22le ba botše ka tiragalo ya ge Baisraele ba tshela Jordane mobung wo o omilego. 23Le ba botše gore Morena Modimo wa lena o le gopišeditše meetse a Jordane go fihlela ge le tshetše, bjalo ka ge a gopišitše Lewatle la Mahlaka go fihlela ge re le tshetše, 24gore ditšhaba tšohle tša lefase di tsebe ka mo Morena e lego yo maatla, le gore le boife Morena Modimo wa lena go ya go ile.”