Sepedi 2000 (NSO00)
3

Setšhaba sa Israele se tshela Jordane

31Ka letšatši le le latelago Joshua le setšhaba ka moka sa Israele ba tsoga e sa le bošego, ba tloga mešašeng ya kua Megohlong mme ba ya Jordane, moo ba hlomilego mešaša ba letela go tshela noka. 2Ka morago ga matšatši a mararo baetapele ba sepela le mešaša ka moka 3gomme ba re go setšhaba: “Ge le bona baprista ba rwele Polokelo ya Kgwerano ya Morena Modimo wa lena, le rutlolleng mešaša mme le ba latele. 4Ba tla le laetša tsela ka gobane ga se la ka la putla mo. Eupša le se ke la batamela Polokelo ya Kgwerano; le beng bokgole bjo e ka bago kilometara ka morago ga yona.”

5Joshua a botša setšhaba a re: “Itlhwekišeng, ka gobane ka moswane Morena o tla dira mehlolo gare ga lena.” 6Ka morago a botša baprista gore ba tšee Polokelo ya Kgwerano mme ba sepele nayo pele ga setšhaba. Ba dira ka moo a ba botšago ka gona.

7Morena a re go Joshua: “Se ke se dirago lehono se tla dira gore setšhaba ka moka sa Israele se thome go go hlompha o le motho yo mogolo, gomme ba tla bona gore ke na le wena bjalo ka ge ke be ke na le Moshe. 8Botša baprista ba ba rwelego Polokelo ya Kgwerano gore ge ba fihla ka nokeng, ba tsene ka meetseng mme ba eme kgauswi le lebopo.”

9Ke moo Joshua a itšego go setšhaba: “Tlang mo mme le kweng se Morena Modimo wa lena a se bolelago. 10Ge le goroga, ka kgonthe o tla leleka Bakanana, Bahete, Bahibe, Baperise, Bagirgashe, Baamore le Bajebuse. Le tla tseba gore Modimo yo a phelago o gare ga lena 11ge Polokelo ya Kgwerano ya Morena wa lefase ka moka e tshela Jordane pele ga lena. 12Bjale kgethang banna ba lesome le ba babedi, kgorong ye nngwe le ye nngwe ya Israele le kgethe o tee. 13Ge baprista ba ba rwelego Polokelo ya Morena wa lefase ka moka ba tsenya maoto a bona ka meetseng, Jordane e ka se sa ela, gomme meetse a a tšwago tletlolo a tla bokana felo gotee a dira leboto.”

14-15E be e le nako ya go buna, mme noka e be e tletše.

Ge setšhaba se tloga mešašeng go tshela Jordane, baprista ba ile ba sepela pele ga sona ba rwele Polokelo ya Kgwerano. Ge baprista ba seno tsena ka meetseng, 16meetse a ile a se sa ela gomme a bokana go fihla tletlolotletlolo kua Adamo, motse wo o lego ka thoko ga Tsaretane. Moela wa go theogela Lewatleng le le Hwilego o ile wa kgaotša go ela, gomme setšhaba sa kgona go tshela noka kgauswi le Jeriko. 17Ge ba putla mobung wo o omilego, baprista ba ba bego ba rwele Polokelo ya Kgwerano ya Morena ba be ba eme mobung wo o omilego ba sa šuthe gare ga Jordane, go fihlela setšhaba ka moka se tshetše.