Sepedi 2000 (NSO00)
24

Joshua o bolela le setšhaba kua Shekeme

241Joshua a kgobokanya dikgoro ka moka tša Israele kua Shekeme. A bitša bagolo, baetapele, baahlodi le balaodi ba Israele, gomme ba tla pele ga Modimo. 2

24:2
Gen. 11:27
Joshua a re go setšhaba ka moka: “Sese se Morena Modimo wa Israele a se bolelago: ‘Kgalekgale borakgolokhukhu ba lena ba be ba dula ka mošola wa noka ya Yufratese mme ba khunamela medimo ye mengwe. Yo mongwe wa borakgolokhukhu bao e be e le Terage, tatagoAbrahama le Nahoro. 3
24:3
Gen. 12:1-9
21:1-3
Ke ile ka tšea Abrahama, rakgolokhukhu wa lena, nageng yela ya ka mošola wa Yufratese ka mo sepediša a putla naga ka moka ya Kanana. Ke ile ka mo fa ditlogolo tše ntši. Ka mo fa Isaka, 4
24:4
Gen. 25:24-26
36:8
46:1-7
Doit. 2:5
gomme Isaka yena ka mo fa Jakobo le Esau. Ke file Esau naga ya dithaba ya Edomo, fela Jakobo le bana ba gagwe ba ile ba theogela Egepeta. 5
24:5
Eks. 3:1 – 12:42

Gomme ke ile ka roma Moshe le Arone, ka tliša dikotlo Egepeta. Ka morago ka le ntšha; 6
24:6-7
Eks. 14:1-31
ke ntšhitše borakgolokhukhu ba lena Egepeta, mme Baegepeta ba ba hlomara ka makoloi a ntwa le banamedi ba dipere. Eupša ge le fihla Lewatleng la Mahlaka 7le ile la ntelela le nyaka thušo, gomme ka bea leswiswi kgathe ga lena le Baegepeta. Ka dira gore lewatle le thenkgologele godimo ga Baegepeta le ba khupetše. Le tseba seo ke se dirilego naga ya Egepeta.

“ ‘Le phetše lešokeng nako ye telele. 8

24:8
Num. 21:21-35
Ka morago ka le fihliša nageng ya Baamore bao ba bego ba dula ka thoko ya bohlabela bja Jordane. Ba ile ba lwa le lena, eupša ka ba gafela diatleng tša lena. Le thopile naga ya bona, gomme ka ba fediša ge le goroga. 9
24:9-10
Num. 22:1 – 24:25

Kgosi Balaka wa Moaba, morwa wa Tsiporo, o ile a lwa le Baisraele. A romela molaetša go Bileamo, morwa wa Beore, a mo kgopela gore a le rogake. 10Eupša ka se ke ka theetša Bileamo, ka gona a le šegofatša, mme ka tsela yeo ka le phološa go Balaka. 11
24:11
Josh. 3:14-17
Josh. 6:1-21
Le ile la tshela Jordane mme la tla Jeriko. Banna ba Jeriko ba lwa le lena, mme Baamore, Baperise, Bakanana, Bahete, Bagirgashe, Bahibe le Bajebuse le bona ba lwa le lena. Eupša ka ba gafela diatleng tša lena. 12
24:12
Eks. 23:28
Doit. 7:20
Ge le goroga ke ile ka ba tsenya tlalelong gore ke tle ke leleke dikgoši tšela tše pedi tša Baamore. Ditšhoša tša lena le mesebe ga se tša ka tša šoma selo fao. 13
24:13
Doit. 6:10,11
Ke le file naga ye le sego la ka la e lema, le metse ye le sego la ka la e aga. Bjale le dula moo mme le ja dienywa tša merara le tša mehlware ye le sego la e bjala.’ ”

14Joshua a tšwela pele a re: “Bjale ge, boifang Morena mme le mo direleng ka botlalo le ka potego. Tlošang medimo ye borakgolokhukhu ba lena ba bego ba tlwaetše go e direla kua Mesopotamia le kua Egepeta, mme le direleng Morena fela. 15Ge le sa rate go mo direla, ikgetheleng lehono gore le tla direla mang: medimo ye borakgolokhukhu ba lena ba bego ba e direla kua Mesopotamia, goba medimo ya Baamore bao le dulago nageng ya bona bjale. Ge e le nna le lapa la ka, re tla direla Morena.”

16Setšhaba sa mo fetola sa re: “Re ka se tsoge re tlogetše Morena ra direla medimo ye mengwe! 17Morena Modimo wa rena ke yena a re ntšhitšego, rena le botatagorena, bokgobeng kua Egepeta, gomme re iponetše ka borena mehlolo ye a e dirilego. O re bolokile gohle mo re ilego ra ya gona gare ga ditšhaba ka moka tšeo re putlilego go tšona. 18Le ge re goroga mo nageng ye, Morena o lelekile Baamore ka moka bao ba bego ba dula mo. Ka gona le rena re tla direla Morena, ka gobane ke yena Modimo wa rena.”

19Joshua a re go setšhaba: “Fela le ka no se kgone go direla Morena, ka gobane ke Modimo yo mokgethwa gomme a ka se le lebalele dibe le makgopo a lena. A ka se kgotlelele medimo ye mengwe, 20gomme ge le ka mo tlogela la direla medimo e šele, o tla le hlanamela, a le otla. O tla le fediša, le ge a be a le loketše pele.”

21Setšhaba sa re go Joshua: “Aowa! Re ka se mo tlogele. Ka nnete re tla mo direla.”

22Joshua a re go bona: “Le dihlatse lena beng gore le kgethile go direla Morena.”

Bona ba re: “Ee, re dihlatse.”

23Joshua a re: “Gona lahlang medimo e šele ye e lego gare ga lena, gomme le ineeleng go Morena Modimo wa Israele.”

24Setšhaba sa re go Joshua: “Re tla direla Morena Modimo wa rena, ra phetha ditaelo tša gagwe.”

25Ka gona, ka letšatši leo, Joshua a dira kgwerano le Modimo legatong la setšhaba,24:25 “a dira ... setšhaba” goba “a dira kgwerano le setšhaba” gomme moo Shekeme a ba fa melao le ditaelo tše ba swanetšego go di phetha. 26A ngwala ditaelo tšeo ka pukung ya melao ya Modimo. Ka morago a tšea letlapa le legolo a le tsema ka fase ga mohlare wa moeike ka sekgethweng sa Morena. 27A re go setšhaba ka moka: “Letlapa le e tla ba hlatse ya rena. Lona le kwele tšohle tše Morena a re boditšego tšona. Ka fao e tla ba hlatse ya go le kgala gore le se ke la se botegele Modimo wa lena.” 28Ke moka Joshua a laelana le setšhaba, gomme yo mongwe le yo mongwe a ipoelela ga gagwe.

Joshua le Eleasara ba a hlokafala

29Ka morago ga moo Joshua, morwa wa Nunu, mohlanka wa Morena, a hlokafala a na le mengwaga ye lekgolo le ye lesome. 30

24:30
Josh. 19:49-50
Ba mmoloka nageng ya gagwe kua Timnate-Serage, nageng ya dithaba ya Efraime, ka leboa la thaba ya Gaashe.

31Mola Joshua a sa phela setšhaba sa Israele se be se direla Morena, mme le ka morago ga lehu la gagwe ba ile ba tšwela pele le go mo direla ge bagolo bale ba bonego tšohle tše Morena a di diretšego Baisraele ba sa phela.

32

24:32
Gen. 33:19
50:24-25
Eks. 13:19
Joh. 4:5
Dit. 7:16
Mašapo a Josefa ao setšhaba sa Israele se tlilego nao ge se etšwa Egepeta a ile a bolokwa kua Shekeme, karolong ya tšhemo yela Jakobo a bego a e rekile go barwa ba Hamore, tatagoShekeme, ka dipapetlana tše lekgolo tša silibera. Tšhemo yeo e ile ya ba bohwa bja ditlogolo tša Josefa.

33Eleasara, morwa wa Arone, o ile a hlokafala mme a bolokwa kua Gibea, motse wo o bego o filwe Finease, morwa wa gagwe, kua nageng ya dithaba ya Efraime.